foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad 22 (februari 2020)

Elk jaar wordt van ons als kerkelijke gemeente verwacht dat we aan onze verplichtingen voldoen die bij de ANBI-status horen. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, en daartoe wordt ook een kerk gerekend. Praktisch betekent deze status dat giften aan de Dominicus, dus collecten en vaste bijdragen, fiscaal aftrekbaar zijn.

De ANBI-status verplicht om een jaarverslag over het gemeenteleven te publiceren. Bij het maken van het verslag viel op hoeveel er in dat ene jaar 2019 gebeurd is!

U kunt het verslag vanaf 1 maart vinden op de website.

Over de website gesproken, we gaan op zoek naar professionele ondersteuning bij het vernieuwen daarvan. De wensen zijn grotendeels geïnventariseerd en we gaan met het communicatieteam dat website, facebook en twitter verzorgt, de Werkgroep Communicatie en andere betrokkenen binnen de gemeente in gesprek met een professional die ons hierbij wil helpen. Wordt vervolgd dus.

In de januarivergadering besloot de BR op advies van het Liturgisch Team de samenwerking met het Genetic Choir, die voor een jaar was aangegaan, op contractbasis geen vervolg te geven. De samenwerking begon in 2018 in de vorm van een project rond stem, improvisatie en persoonlijk geloof.

Het GC werkte in 2019 twee keer mee in een viering en dat werd over het algemeen positief ontvangen. Ook waren er in december twee succesvolle concerten. Opgemerkt werd in de gemeente dat het leuk is dat de Dominicus af en toe dit soort experimenten aangaat. Organisatorisch en financieel had de samenwerking echter nogal wat haken en ogen. De evaluatie wees uit dat we er als gemeente veel van hebben geleerd, ook op deze terreinen. Een andere conclusie was, dat we als gemeente zeker open staan voor incidentele samenwerking met dit soort inspirerende partners.

Twee nieuwe leden versterken de beleidsraad inmiddels, Anna Hoekstra begon in januari, Bianca Beens in februari. In het maartnummer zullen we de nieuwe verdeling van de aandachtsvelden bekend maken.

Een verandering staat ons als gemeente te wachten als onze pastor Juut Meijer in najaar 2021 met pensioen gaat. De BR gaat zich tijdig bezinnen op de betekenis van deze verandering voor onze gemeente, we houden u op de hoogte.

In de februarivergadering zullen we eerst de verkiezingsprocedure onder de loep nemen vanuit de vraag: hoe kunnen we de democratie in de Dominicus bewaren en een beleidsraad samenstellen op een andere manier. Er leven her en der al ideeën en we komen er vast wel op een goede manier uit.

Wilt u ook eens kijken hoe die beleidsraad eigenlijk werkt, u en jij bent altijd als toehoorder welkom bij een vergadering. Neem vooraf even contact op met de secretaris.

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen (secretaris)

40-dagenkalender

We kennen in de Dominicus al enige jaren een digitale 40-dagenkalender: een dagelijkse tekst en afbeelding rond het thema van de 40-dagentijd. Voor de komende 40-dagentijd wordt weer een digitale kalender samengesteld die dan dagelijks aan belangstellenden zal worden gestuurd.

Heeft u in voorgaande jaren deze kalender al ontvangen dan hoeft u niets te doen als u deze dit jaar wil krijgen.
Als u de kalender voor het eerst (of juist niet meer) wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar: 40dagentijdkalender@gmail.com.

De eerste uitgave ontvangt u op Aswoensdag 26 februari.

Dominicus zoekt supporters

De Dominicus is een ambitieuze gemeente, volop energie, creativiteit en plannen: een vernieuwde website, het orgel in perfecte staat houden en de nodige verbouwingen. Daarnaast willen we de zondagse vieringen blijven streamen, aantrekkelijke activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren, experimenteren met muziek, en nog veel meer.

Maar aan dit alles hangt een prijskaartje. De begroting voor 2020 geeft een tekort aan van € 10.000. De vaste uitgaven zijn flink gestegen terwijl de vaste bijdragen met € 8.000 per jaar zijn afgenomen. Alleen op basis van die vaste bijdragen zijn we in staat het beleid voor de toekomst te bepalen.

Daarom voert de Beheercommissie actie. Alleen met nieuwe supporters kunnen we onze plannen waarmaken! Helpt u mee ?

Zeg dan, liefst vandaag nog, een vaste bijdrage toe. Dat kan heel eenvoudig met dit formulier. En als u al een vaste bijdrage overmaakt: ziet u kans het bedrag te verhogen en/of om te zetten in een periodieke schenking?

Namens de Dominicus: hartelijk dank !

PS: U kunt uw vaste bijdragen aftrekken van uw belastingaangiften. Neem voor informatie over de spelregels en mogelijkheden contact op met onze
penningmeester: Theo van Kamp, e-mail: v.kamp@kpnplanet.nl.
Ook eenmalige giften zijn erg welkom op IBAN: Nl 05 INGB 0000 217695 of op onze nieuwe rekening bij de Triodosbank: NL 12 TRIO 0788 8224 46, t.n.v. Kerkgenootschap Dominicusgemeente Amsterdam.

Collecte via Givt

Sinds begin september 2019 kunt u via uw mobiele telefoon bijdragen aan de collectes (ook vanaf thuis !) Dat gaat via de app Givt.

De handleiding vindt u hier, of kijkt u op de website van Givt.

Vrouwenweekend 2020

Lieve Dominicusvrouwen,

Voor het dertiende jaar wordt het Dominicusvrouwenweekend voor en door vrouwen georganiseerd! Ieder jaar weer een bijzonder evenement waar verrassende dingen gebeuren. Het weekend vindt plaats op 7 en 8 maart 2020 in het Zeehuis in Bergen aan Zee.

Aan de hand van het thema ‘Zintuigen aan Zee’ wordt het programma voor het weekend samengesteld. De workshops door en voor vrouwen zijn divers en geven een extra dimensie aan het weekend. Heb je ideeën of wil je een workshop geven? Laat het ons weten!

We hopen weer op een actieve en inspirerende inbreng van deelnemers. Iedereen kan naar eigen mogelijkheden meedoen aan de workshops, de kledingruilbeurs, wandelingen, maaltijden, enz.  Naast aandacht voor het thema is er veel ruimte voor ontmoeting en genieten van de omgeving. Zo hebben we o.a. een kleding- en boekenruilbeurs waar een aantal vrouwen actief bij betrokken is met kleding- en kleuradviezen, kleine modeshows en vooral veel plezier met het passen van de kleding en het uitzoeken van accessoires en sieraden. De meest gehoorde uitspraken tijdens en na het weekend zijn; verbondenheid, vertrouwen, gezelligheid en creativiteit. Maar vooral veel verdieping en plezier met elkaar! Kortom een heerlijk weekend weg, waarin ruimte is voor voor rust maar ook voor activiteit.

Er is plaats voor 40 vrouwen. Een traplift is aanwezig voor degenen die slecht ter been zijn. Diverse vrouwen hebben aangeboden deelnemers die met het openbaar vervoer komen van en naar station Alkmaar te halen en te brengen. Dus ook dat hoeft geen belemmering te zijn!
Wil je een 1persoonskamer dan kan je dat regelen via het Zeehuis.
Er is ook gelegenheid om één dag aan het weekend deel te nemen.
Zijn de kosten een bezwaar? Het Solidariteitsfonds kan uitkomst bieden!

Op 26 januari 2020 vindt na de dienst in de grote zaal van de pastorie een kennismaking en informatiebijeenkomst plaats.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met
Annemarie van der Voet of Hannnie Bulsink (contactgegevens via het secretariaat).

Aanmelden kan via email (ook als je één dag kan/wilt komen):  DominicusVW@gmail.com

We hopen weer op een mooi en inspirerend weekend!

Vriendelijke groet,

Tineke Dijkstra, Hannie Bulsink, Anselma van der Gulik, Veronique Schol, Annemarie van der Voet

Programma Open Huis 2019

U vindt het programma van het 50e Open Huis hier !

Open Huis 2019 – 50e editie

Vrijwilligers 2019

Wilt u bij de 50e editie zijn? De inschrijving voor vrijwilligers is weer geopend – klik op deze link om u aan te melden.

Bekijk het programma hier !

Aanmelding Projecten Extra Collecte 2020

Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2020 nieuwe aanvragen worden aangemeld.
De collectes zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving (zowel in binnen- als buitenland) en de opbrengst dient hen ten goede te komen.
Een project heeft een collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen. De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies, waarbij onze voorkeur uitgaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid. Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.
De aanmelding met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het project kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. de Collectencommissie of via email: dickmanten@hotmail.com

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen vòòr 1 januari 2020 te zijn toegestuurd.

Dag jongen van licht, programma rond pater Jan van Kilsdonk

DAG JONGEN VAN LICHT, een programma rond pater Jan van Kilsdonk o.a. met pastor Pierre Valkering die vertelt over zijn leermeester.
ZONDAG 15 december om 17.00 uur in het Pianola Museum.

Pierre Valkering (1960) is sinds 31 jaar als pastor werkzaam in Amsterdam. Hij was pastoraal werker in de binnenstad en is sinds zijn priesterwijding (1994) als pastor verbonden aan de Vredeskerk totdat bisschop Punt hem op 1 april van dit jaar, daags na de viering van zijn zilveren priesterfeest als zodanig schorste en vervolgens ontsloeg. Als theologiestudent in Amsterdam had hij pater Jan van Kilsdonk s.j. (1917-2008) leren kennen. Zoals eindeloos veel andere studenten kwam hij hem tegen in het uitgaansleven, belde deze soms aan bij zijn studentenhuis en ontving hij brieven van hem. De pater hielp hem bij het verkennen en verwoorden van zijn homoseksuele gevoelens en volgde hem op de voet in al zijn wel en wee, op relationeel en ander gebied en later als pastor en priester. “Je moet van de stad een dorp maken” was Van Kilsdonks advies voor de beginnende pastor. Valkering probeerde het te volgen. Het is nodig dat een pastor werkelijk belangstelling heeft voor mensen, op de eerste plaats voor hen die het moeilijk hebben. Hoe mensen zijn en wat er in hun levens gebeurt vind je terug in de Bijbel en werpt daar licht op en omgekeerd. God wil het geluk van mensen. De pastor mag erbij helpen en staat ten dienste van het geluk waar mensen naar verlangen. Zo zag Van Kilsdonk dat. En daarin was hij voor Valkering zijn grote voorbeeld en leermeester.

Pater Jan van Kilsdonk werd een belangrijk iemand in de levens van duizenden mensen in Amsterdam en daarbuiten. Hij leefde mee met lief en leed, ook nadat halverwege de jaren tachtig, vooral homoseksuele mannen, (oud-)studenten werden getroffen door aids/hiv. Velen bezocht hij tot hun dood, op talrijke afscheidsbijeenkomsten voerde hij het woord. Een dertigtal van deze toespraken werd in 2012 door pastor Pierre Valkering gebundeld in het boek Dag jongen van licht.

Op deze zondagnamiddag zal onder dezelfde titel door Pierre Valkering het levensverhaal van de pater, die in Amsterdam reeds bij leven een legende was, worden verteld. Hierbij worden ook beelden vertoond. Voordrachtskunstenaars Marijke Brekelmans en Simon Mulder lezen fragmenten voor uit zijn afscheidstoespraken, afgewisseld door prachtige improvisaties op de concertvleugel door filmconcertpianist Yvo Verschoor. Jan van Kilsdonk komt ook zelf aan het woord in een interview door Godfried Bomans uit 1971.

Ook wordt er een ongepubliceerde brief van de pater voorgelezen – als exempel van de tienduizenden brieven die hij tijdens zijn lange leven moet hebben geschreven, brieven zoals vele Amsterdammers die bewaren en die zij nog altijd koesteren als hun kostbaarste bezit omdat hun lotgevallen en de essentie van hun leven erin wordt verwoord zoals ze het zelf niet beter hadden gekund.

De voorstelling vindt plaats in de muzieksalon van het Geelvinck Pianola Museum, Westerstraat 106, 1015 MN Amsterdam, website http://www.pianola.nl
Reserveren aanbevolen: info@pianola.nl of telefonisch 020 – 627 96 24
of via de e-ticketsale van Geelvinck Muziek Musea: https://www.geelvinck.nl/muziek/concertagenda/

(Geen)Verkiezing Beleidsraad Dominicuskerk

Op 24 november 2019 vindt er géén verkiezing plaats voor de Beleidsraad van de Dominicus.

Na alle inspanningen van de Verkiezingscommissie, de Beleidsraad en anderen om kandidaat-Beleidsraadsleden te vinden zijn we heel blij te kunnen melden dat er twee mensen zijn die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Dat betekent dat er zondag 24 november geen verkiezingen gehouden zullen worden. Verdere mededelingen volgen binnenkort vanuit de Beleidsraad. Maar we willen alvast de leden van de Verkiezingscommissie, Tineke Dijkstra en Jop Mendelts, van harte bedanken voor hun werkzaamheden.

De Beleidsraad.

Op 24 november a.s. vindt er een verkiezing plaats voor de Beleidsraad van de Dominicus.

De Beleidsraad is een groep mensen die verantwoordelijkheid draagt voor de koers, de contacten, het werkgeverschap en de financiën van onze Dominicusgemeente. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken Dominicusgangers die een bijdrage willen leveren aan het beleid van de Dominicuskerk. Mensen die meedenken met werkgroepen, aanzet geven tot nieuwe ontwikkelingen, die praktisch regelen combineren met vooruitzien en besluiten. Kortom een veelzijdige functie! Aanstelling in de beleidsraad is voor 4 jaar. Met de goed ingewerkte collega bestuurders worden de portefeuilles verdeeld.

Informatie over de beleidsraad en de functie kunt u vragen bij Jop Mendelts of Tineke Dijkstra, zij staan na de dienst voor het podium. U kunt ook mailen naar jopmendelts@telfort.nl of tineke-dijkstra@live.nl Heeft u belangstelling: laat het ons weten!