foto-links

raamdom-gr

Digitale vastenkalender 2023

Vanaf Aswoensdag wordt de digitale vastenkalender weer dagelijks verzonden.
Elke dag (behalve zondag) een nieuwe pagina in je mail. Met passende en soms verrassende teksten én beelden, geheel verzorgd door collega Dominicus gangers.
Om je aan te melden stuur je verzoek naar: 40dagentijdkalender@gmail.com

Beeld: Hannie Bulsink, tekst: Gert Bremer

Bericht uit de Beleidsraad, feb 2023

“Zoveel Moois waar we goed voor moeten zorgen”.
(Uit : De jongen, de mol, de vos en het paard, Charlie Mackesy.)

Ook al zijn we alweer in de 2e maand van 2023 als u dit leest, toch nog een mooi en goed jaar gewenst! We kijken terug op een jaar waarin we gelukkig weer in levende lijve konden vergaderen, vieringen konden bijwonen, evenementen konden herbergen en waarin we weer konden toeleven naar ons 51e Open Huis.

In de beleidsraad zijn er veranderingen per 1 januari 2023.
Onze voorzitter Jan van der Meulen heeft in de decembervergadering  afscheid genomen.
Jan, hartelijk dank voor jouw werk voor de BR, vooral ook in de rare en daardoor moeilijke tijd tijdens de Corona periode. Ook Jan Lassche heeft aangegeven te stoppen met zijn BR werk vanwege drukke werkzaamheden. Jan, ook hartelijk dank voor jouw inzet.

Gelukkig hebben er 4 nieuwe mensen gereageerd op de oproep om zich kandidaat te stellen voor de BR. Dit in tegenstelling tot de voorgaande jaren waarin mensen gevraagd zijn om lid te worden omdat er geen aanmeldingen waren. Dus een positief begin voor de BR.
3 van de nieuwe kandidaten gaan 3 maanden meedraaien om dan definitief te besluiten om zich voor 4 jaar te verbinden aan de BR: Willem Koperdraat, Sandra Benschop en Ton van Aerde. Hartelijk welkom!

Bianca Beens en Anna Hoekstra zijn duo voorzitter geworden en hebben de voorzitterstaken verdeeld. Ellen van der Geer blijft secretaris en Ankie Knijnenburg lid met als aandachtsveld communicatie en governance. Ankie is vooral bezig met het vormgeven van de nieuwe website, zie ook het artikel in de Dominicus krant van december.

11 januari hadden we de eerste vergadering met onze aspirantleden.

Bianca opende de vergadering met bovenstaand citaat uit: De jongen, de mol, de vos en het paard. Ook in de Dominicus is zoveel moois om voor te zorgen en daar willen wij ons graag voor inzetten. Op 1 april gaan we een Heidag houden in onze Dominicus, een betere plek kunnen we niet krijgen. Op deze dag hebben we meer tijd om rustig van gedachten te wisselen over hoe we de BR zien, wat we kunnen bieden en wat we verwachten. Zo leren we elkaar beter kennen om een goed team te vormen.

Ook is de datum voor de Gemeente-middag bekend: 17 september, we ontmoeten u dan graag in de Dominicus om met elkaar over een thema, nog niet bekend, in gesprek te gaan. Heeft u een thema dat u graag met elkaar zou willen bespreken, geef het door aan Ellen, dan maken wij een keuze en maken een mooi middagprogramma.

Op dit moment gebeurt er weer veel in de Dominicus, teveel om op te noemen, maar op de website is alles te vinden.
Voor mij is het belangrijk om steeds met nieuwe ogen en oren te kijken en te horen om de lofzang gaande te houden, met elkaar, zomaar onder ons dak van de Dominicus. Dat we elke keer maar weer geinspireerd worden, het nieuwe, andere, soms vreemde te willen of te kunnen zien, maar ook het oude, de grond van ons bestaan, in ere laten.

Herman de Coninck,(1944-1997) verwoord het zo mooi in zijn gedicht :

DE PLEK
Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.
Er is niets te zien, en dat moet je zien
om alles bij het zeer oude te laten.

Er is hier. Er is tijd
om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid.

Dat wij met elkaar zorgen dat we iets achterlaten, dat we daar goed voor zorgen,
Anna Hoekstra, duo voorz.beleidsraad

(contact? klik hier)

Project Warme kamer

Vanuit een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam is een oproep gedaan om warme kamers in te richten en open te stellen voor mensen die deze herfst en winter vanwege hoge energierekening en inflatie letterlijk in de kou komen te zitten. Een deken van warme kamers in Amsterdam. Het doel van een warme kamer is een plek te creëren waar je heengaat voor warmte, een warme ontmoeting, een warme kop koffie, een warme werkplek. Sommigen willen naast een warme kamer juist ook creatief zijn met hun bezoekers, samen een hoes breien voor warmwaterkruiken bijvoorbeeld.

De initiatiefnemers hebben een oproep gedaan aan organisaties, sportverenigingen, bedrijfsleven en kerken om vanaf 1 november een ruimte in te richten waarin mensen op verhaal kunnen komen. Een warme kamer, waar nieuwe contacten ontstaan tussen mensen uit de buurt onderling. En waarbij mensen misschien wel voor het eerst in een kerkgebouw komen. Het LdH, de PDA en de PKA stellen zich ten doel in elk stadsdeel elke dag zo’n warme kamer voor de buurt open te hebben.

De Dominicusgemeenschap wil graag bij dit initiatief aansluiten en, om te beginnen, met ingang van 17 november 1 dagdeel in de week een warme kamer inrichten. Als de belangstelling daarom vraagt kan dit uitgebreid worden.
Vanaf donderdag 17/11, elke donderdag van 13:00-17:00 is de pastoraatskamer in de pastorie een ‘warme kamer’ – voor iedereen die daar gebruik van wil maken.

Je zou ‘deze deken van warme kamers’ als een lappendeken kunnen zien, waarbij de Dominicus één van de lapjes vormt. Zie voor meer informatie:  www.warmekamers.nl

House of Hope – the Aftergloww

Op 21 oktober was er in het kader van ADE een avond om te herinneren in de Dominicus:
House of Hope – vier mensen vertelden over hun ervaringen met dak- en thuisloos zijn, pastor Arjan Broers presenteerde de avond en muziek van DJ Mees Dierdorp – de Dominicus was even club én kerk.

U kunt een kleine aftermovie via deze link bekijken.

En als u wil kunt u ook nog luisteren – hier de House of Hope playlist op Spotify.
Er volgen wellicht nog meer verslagen en verhalen van deze avond en de organisatie wil dit project ook graag een vervolg geven – als er daar nieuws over komt hoort u ervan!

foto © Lotte Dale

Kaartenverkoop diensten kerstavond 2022

Voor de Kerstavonddiensten van 24 december die om 19.00 uur en 22.00 uur beginnen hebt u toegangskaarten nodig.
U kunt voorafgaand aan de dienst aan de deur nog kaarten aanschaffen.
Neemt u het verschuldigde bedrag dan a.u.b. contant én gepast mee.
De kaarten kosten € 5,00, voor volwassenen, voor kinderen (tot 14 jr) € 2,50

Informatie over de kerstavonddiensten – 24/12, 19:00u of 22:00u vindt u hier

Op 25/12 zal er weer een Open Huis zijn, van 13:00u – 23:00u. Informatie over het Open Huis vindt u daar

Samen delen voor fijne feestdagen – Actie Solidariteitsfonds

Actie van het Solidariteitsfonds

De feestdagen liggen voor ons. Tijd voor het Solidariteitsfonds om actie te voeren.
Door de energiecrisis en de hoge inflatie hebben ook Dominicusgangers te kampen met financiële zorgen. Met steun van iedereen die kan geven kunnen we de zorgen van deze Dominiucusgangers voor de feestdagen enigszins verlichten.
Het Solidariteitsfonds doet dan ook een dringende oproep aan alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat  ruimhartig te doen. U brengt er in de donkere dagen vreugde mee bij gezinnen en alleenstaanden.
Het Solidariteitsfonds voert de actie op zondag 4 december en zondag 11 december 2022.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Geven
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom  op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928
t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift feestdagen 2022”.
Elke bijdrage is welkom.
Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.

Ontvangen
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u uw aanvraag mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 13 december 2022.
Vermeldt in de mail uw naam en contactgegevens, het IBAN waarop u uw bijdrage wilt ontvangen (of laat u het weten als u de bijdrage liever contant ontvangt).
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat via 020-6242183

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Aanmelden projecten maandelijkse extra bestemming collecte 2023

Voor de maandelijkse extra bestemming van de collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2023 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De criteria: 
– De opbrengst, zowel voor projecten in binnen- als buitenland, dient ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving.
– Een project heeft een collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen.
– De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies, waarbij de voorkeur uitgaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid.
– Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.
Zie voor uitgebreide informatie: Collecten-voor-derden.pdf

De aanmelding met een uitgebreide beschrijving van het project en een concrete bestemming van de opbrengst met financiële onderbouwing kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd. Bij voorkeur via email naar: collectencommissie@dominicusamsterdam.nl of anders per post naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. Collectencommissie.  
Contactgegevens: zie de rubriek Contact.

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd.
De Collectencommissie

Vacatures BR

De Beleidsraad is op zoek naar twee enthousiaste mensen die het leuk vinden om mee te denken over en mee te werken aan het beleid van onze gemeente.
Jan van der Meulen stopt per 1 januari 2023 als lid van de Beleidsraad, en gezien de werkzaamheden en de noodzaak om nieuw beleid te formuleren en uit te werken zouden we graag nog een Beleidsraadlid erbij willen hebben.

Wat is er leuker en belangrijker dan lid te zijn van de Beleidsraad van de Dominicus? Niets, natuurlijk. Je helpt en ondersteunt alle prachtige initiatieven die hier in de Dominicus plaatsvinden. Of je geeft richting aan waar we met de Dominicus naar toe willen: twee heel verschillende manieren waarop je in de Beleidsraad kan gaan zitten. Beide is nodig, jouw inbreng is nodig!
Stuur je reactie naar beleidsraad@dominicusamsterdam.nl of spreek één van ons aan.
Ellen van de Geer, secretaris BR
(wie zit in de BR? Dat ziet u hier)

Update Gevallen steen – herstel Spitsboog

Zoals eerder bericht wordt er deze maand gewerkt aan het herstel van de spitsboog waaruit een steen is gevallen. De steen is gevallen ten gevolge van scheurvorming in het metselwerk boven de spitsboog.

Die scheur zat er al heel lang en was tot voor kort geen reden tot zorg. Bovendien zit deze op een plaats waarop men vanaf een afstand nauwelijks zicht heeft. Er is door Archivolt Architecten, die het onderhoud begeleidt, een constructeur bijgehaald voor advies. Uiterlijk 31 oktober zal de boog hersteld zijn en wordt de steiger weggehaald. In januari 2023 zal aan de andere kant een steiger worden opgebouwd om de scheur boven de andere spitsboog te herstellen. Tot die tijd blijft dit deel van de kerk afgezet.

Scheurvorming is bij oude gebouwen als onze Dominicuskerk een normaal verschijnsel en hoeft op zich geen reden te zijn tot bezorgdheid. Vanaf de steiger zijn nu meerdere kleinere scheuren in het muurwerk geconstateerd en ook een boven het hoofdaltaar. Archivolt heeft aangegeven dat de scheuren op dit moment geen aanleiding geven tot bezorgdheid. Het neemt niet weg dat we voor de zekerheid de scheurvorming laten onderzoeken, vooral om er achter te komen wat de oorzaak is. Het monitoren van de scheuren zal meer duidelijkheid geven. Het voorstel is om een vloerwaterpassing in werking te zetten en te kijken of er nog enige beweging in de kerk zit of dat de scheurvorming een eenmalige reactie van iets anders is geweest. We hopen dat de constructeur c.q. een vloerwaterpassing zo snel mogelijk de oorzaak van de scheurvorming achterhaalt en dat kan worden aangeven welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Na het herstel van de gevallen steen en met inachtneming van de afzetting bij de andere spitsboog is er geen verdere reden tot zorg.

De Beheercommissie
Vragen/ opmerkingen/informatie? dat kan via Jop Mendelts, secretaris van de beheercommissie, bereikbaar per mail: bc@dominicusamsterdam.nl

Corona-nieuws

Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste tijd de Coronacijfers weer stijgen en de Coronathermometer verhoogd is.
Het CIO – het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken – heeft een handreiking voor kerken gepubliceerd om met verschillende scenario’s rekening te houden.
Op dit moment is er nog geen aanleiding voor maatregelen, maar het is – ook voor ons in de Dominicus – wel raadzaam de basismaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan te volgen – dwz:

  • neem de hygiënemaatregelen in acht
  • blijf thuis bij mogelijke klachten en doe een (zelf)test

Als de cijfers blijven stijgen zal de werkgroep Corona weer in actie komen en laten we u meer weten. We hopen dat dat niet nodig zal zijn. Blijft u voorzichtig?
de werkgroep Corona van de Dominicus

Vragen/informatie/contact via secretariaat@dominicusamsterdam.nl
dd 21/10/2022