foto-links

raamdom-gr

Werkt u mee aan het nieuwe podiumdoek?

‘’Zeventigmaal zeven bomen zullen bloeien waar wij wonen
Licht zal op het water stromen’’

Dominicus podiumkleed

schets – ( dus niet definitief!)

God is als de natuur zelf, zo beweerde Spinoza, die geloofde in een bezielde natuur, waarin God zich niet boven de dingen bevond , maar in alles aanwezig. In alle leven, in mensen, dieren en planten. In de hele materie. Wat zou het mooi zijn de natuur zichtbaar te maken in een nieuw podiumdoek. Om beter te weten hoe wijzelf verbonden zijn met dat alles. En zo ook met de Levende.

Psalm 1 vergelijkt ons met een boom aan stromend water. Wij zouden stevig moeten staan in het leven lijkt de psalm te zeggen. Waar alles stroomt, daar zouden wij goed geworteld moeten zijn om niet uit ons evenwicht te raken. Dat water zou je kunnen zeggen is de levensstroom. Maar in psalm 1 is het ook de Thora, die verzameling van boeken die de weg willen wijzen. Die vertellen over de wording van de mens en ons falen, maar ook over koershouden. Al in het eerste begin wordt het licht uitgeroepen over de duisternis, wordt land uit de zee gespaard. En de hele weg die de Thora verbeeldt koerst af op een land waar het goed leven is voor iedereen. Waar mensen tot hun recht komen en ook plant en dier hun plaats hebben.

Juut Meijer heeft ter gelegenheid van haar pensionering een aanzet gegeven tot het maken van een nieuw podiumkleed. Een gewortelde boom aan stromend water. Wij vragen u daarvoor de bladeren aan te leveren zodat dit een doek van ons allen is.

Vanaf nu tot eind november kunt u bladeren van stof in verschillende vormen mee nemen of bij het secretariaat inleveren:

 • in de maten 5 x 5 tot 20 x 20 cm in verschillende tinten groen, geel, grijs of zilver. Eventueel ook met een klein werkje of dessin of andere kleur.

En strookjes voor het water: rafelig – in verschillende tinten blauw of wit

 • stroken van 15 tot 20 cm

Op een later af te spreken werkdag in januari/februari wordt het project door een kleine groep vormgegeven.

Idee: Juut Meijer
Vormgeving en medewerking: Femke Kempkes en Katrine Prins
Bericht van de beleidsraad – oktober 2021

Na de zomer is de beleidsraad met frisse energie begonnen aan een nieuw seizoen. We komen weer live samen in de grote zaal van de pastorie en dat doet goed! Dan merk je toch hoe fijn het is om elkaar gewoon in de ogen te kunnen kijken, af en toe lekker te lachen, samen koffie te drinken – wat een verschil met online. We moesten ook meteen weer flink aan de bak want er waren en zijn diverse activiteiten aanstaande. In de eerste plaats de gemeentemiddag, op 19 september. Wat een opkomst! Meer dan 100 mensen kwamen erop af, meer dan ooit tevoren. En wat was het een mooie middag, met het interview met Eva en Juut, de Dominicus Pubquiz, het praten over stellingen en tot slot heerlijk zingen met Tijmen en Maarten van het Pop Up Choir. Coen Glaser hield als presentator flink de vaart erin. Er was een livestream voor de thuisblijvers en achter de schermen zorgde Ankie Knijnenburg voor een afwisselend programma via zoom. We hopen dat iedereen die erbij was, live of online, zich gesterkt voelt voor het nieuwe seizoen, want daar was de middag voor bedoeld.

De gemeentedag maakte wel iets duidelijk: het blijkt vrijwel onmogelijk te zijn om bij zo’n levendige activiteit met zoveel mensen de 1,5 m afstand te bewaren. Naar aanleiding van de persconferentie kwam de Coronawerkgroep bij elkaar om het beleid voor de komende tijd uit te vogelen. De voorstellen die de Coronawerkgroep doet, worden altijd ook aan de Beleidsraad voorgelegd voor akkoord. We hebben gekozen voor verruiming, maar houden een deel van de kerk in de 1,5 m-stand. Als deze krant verschijnt zijn we al bezig met de uitvoering. Hopelijk lukt het ons om zoveel mogelijk bezoekers veiligheid te bieden in de vieringen en de andere activiteiten in kerk en pastorie. We steken allemaal weer anders in elkaar en zoveel bezoekers, zoveel meningen en gevoelens. Dit proberen we zo goed mogelijk te respecteren. Als je kijkt hoe het tot nu toe is gegaan, mogen we erop vertrouwen dat we ook deze tijd wel weer goed door zullen komen, door elkaar in alle opzichten een beetje ruimte te geven. Daar zijn we gelukkig best goed in.

We gaan een nieuwe tijd in, met de komst van Arjan Broers en het vertrek van Juut Meijer. We hopen dat Juut het stokje met plezier en vertrouwen kan overdragen aan Arjan en Eva. Maar dat we Juut zullen missen, en hoe, staat buiten kijf! Haar afscheid is op 14 november tijdens en na de viering. De Werkgroep Pastoraat en de Beleleidsraad zijn met de voorbereidingen bezig en zullen daar natuurlijk veel andere partijen bij betrekken, ook en vooral alle Dominicusbezoekers. Maar eerst  hebben we op 9 oktober het symposium: Eigenlijk geloof ik niets – maar wat dan wel? Over vragen waar Juut zich in haar werkzame leven intensief mee heeft beziggehouden: hoe gaan we om met de atheïst in onszelf, hoe geven we nieuwe woorden aan het oude verhaal en hoe geloven nieuwe generaties? Ook voor de voorbereiding hiervan werken Werkgroep Pastoraat en Beleidsraad nauw samen.
Arjan Broers heten we welkom in de feestelijke viering van 17 oktober waar hij de zegen zal ontvangen over zijn werk als nieuwe pastor van de Dominicus. We hopen daar met velen bij te kunnen zijn!

Natuurlijk spelen er ook vragen die ingegeven worden door de actualiteit. Hoe komen we als Dominicusgemeente uit de coronatijd? Wat zijn onze wensen voor en is onze visie op de toekomst en welk beleid past daarbij? Dat zijn vragen waar de Beleidsraad zich de komende tijd over gaat buigen. Want daar zijn we voor. Op de gemeentedag is hier in de gespreksgroepen al even kort over gesproken. Diverse deelnemers lieten weten dat het naar meer smaakt. We gaan kijken hoe we dat kunnen faciliteren. De uitkomsten uit de groepen nemen we mee in ons gesprek over een visie voor de korte en lange termijn. Gelukkig staan we er niet alleen voor. De Dominicus zijn we met elkaar! We wensen ons allen wijsheid toe en een heel goed, nieuw seizoen!

De Beleidsraad,
Bianca Beens, Ellen van de Geer, Anna Hoekstra, Ankie Knijnenburg, Geert-Jan Meijerhof, Jan van der Meulen, Mirjam Nieboer

PS: Heb je tips, vragen, aandachtspunten voor de Beleidsraad? Mail ze aan: beleidsraad@dominicusamsterdam.nl

Coronamaatregelen per 3 okt

In het kader van de verruiming van de coronamaatregelen, ben je vanaf zondag 3 oktober zonder uitnodiging weer van harte welkom in de kerk!

De uitnodiging via kerktijd.nl en de bezoekerslijst bij de ingang komen te vervallen. Je kunt dus gewoon weer komen wanneer je zin hebt. We werken ook niet met de corona-checkapp of toegangscontrole. Natuurlijk willen we wel dat iedereen zich veilig voelt in de kerk. Die veiligheid willen we de komende weken op de volgende manier waarborgen, zodat iedereen aan de viering kan deelnemen:

 • Voor het hele gedeelte met de stoelen tussen hoofdaltaar en podium/koor blijft het 1,5 m afstand houden gelden. **
 • In dat gedeelte wordt brood en wijn rondgebracht, met de wijn in saké-bekertjes.
 • Als je in dat gedeelte zit, kun je de kerk na afloop via de deur aan de Spuistraat verlaten als je het bij de hoofdingang te druk vindt.
 • In de rijen stoelen en banken tussen podium/koor en koffiebar/hoofdingang wordt het 1,5 m afstand houden losgelaten.
 • Wie in dat gedeelte zit, loopt bij brood en wijn zelf naar het uitdeelpunt.
 • De tribune wordt opengesteld.
 • We zorgen voor een goede ventilatie. Daardoor kan het koud zijn in de kerk. Hou hier svp rekening mee.
 • We schenken voorlopig helaas nog geen koffie na de viering.

**Hecht je waarde aan het 1,5 afstand houden, dan is het raadzaam om vroeg naar de kerk te komen. Dan is er nog voldoende plek in het ‘1,5 m-gedeelte’.

Natuurlijk blijft ook het volgende gelden:

 • Geef elkaar de ruimte
 • Vriendelijk verzoek om bij verkoudheid- en griepverschijnselen thuis te blijven

Tot snel, in de Dominicus!
Coronawerkgroep en Beleidsraad

12/9 Bevestiging Claartje Kruijff Geertekerk

Op 12 september as doet Claartje Kruijff haar intrede als Remonstrants predikant in de Geertekerk in Utrecht.
De dienst start om 14:30 en is online te volgen.
Kijk daarvoor op de Agenda van de Geertekerk

Actie van het Solidariteitsfonds: “samen delen om nieuwe kennis op te doen”


Opbrengst van de actie “samen delen voor een fijne zomer periode”
Met de opbrengst van deze actie in mei heeft het Solidariteitsfonds kunnen bijdragen aan een fijne zomerperiode voor de Dominicusgangers die daarvoor een aanvraag hadden ingediend.
De reactie van een van deze Dominicusgangers onderstreept hoe belangrijk het is dat we deze steun verlenen:

Beste leden van het Solidariteitsfonds en bezoekers Dominicuskerk,
Afgelopen woensdag heb ik weer en gulle gift mogen ontvangen van het Solidariteitsfonds van de Dominicus. Het blijft hartverwarmend om steeds weer te mogen meedelen en de onderlinge solidariteit tussen de Dominicuskerkgangers te mogen ervaren. Zoals het er nu uit ziet is het virus duidelijk aan het verminderen en maken mensen plannen voor de vakantie. Ook ik ben door jullie gulle gift dit jaar in staat om in een huisje van vrienden voor een aantal weken te zitten deze zomer.
Heel veel dank aan alle gulle gevers !

Een punt van aandacht is wel het feit dat het Solidariteitsfonds inmiddels inteert op de beschikbare middelen. Het effect dat het hele seizoen, door de coronamaatregelen, geen collecte in de dienst kon worden gehouden is duidelijk te merken. We hopen dat de nieuwe actie in september de laatste is die zonder collecte wordt gevoerd. Tegelijkertijd hopen we dat er ter compensatie meer giften op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds binnen zullen komen.

Nieuwe actie van het Solidariteitsfonds: “samen delen om nieuwe kennis op te doen”

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Alle leerlingen mogen weer naar school. Hopelijk blijft dat ook zo. Nu er weer mogelijk is beginnen ook weer cursussen en andere bijeenkomsten waar je kennis of vaardigheden kunt opdoen, alleen of samen met anderen. Aan deze cursussen en bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook reiskosten. Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die graag via cursussen of bijeenkomsten nieuwe kennis willen opdoen en daarvoor niet de financiële ruimte hebben. Om die ondersteuning te kunnen bieden voert het Solidariteitsfonds actie van zondag 5 t/m zondag 12 september 2021.

Als u kunt geven:
Het Solidariteitsfonds doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. Elk bedrag is welkom. Omdat er nog steeds beperkingen zijn wat betreft het aantal bezoekers van de zondagse dienst vindt er geen collecte plaats.
We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds: NL 72 INGB 0000224928 , onder vermelding van “gift actie kennis delen 2021”.
De actie start op zondag 5 september en eindigt op zondag 12 september 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl. Graag daarbij vermelden om welke cursus het gaat, de kosten en of ook een bijdrage in de reiskosten gewenst is. Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 14 september 2021.
(Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020- 6242183)

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Gezocht: nieuw lid BC belast met personeelszaken

Paul Kruyswijk, sinds september 2012 lid van de Beheercommissie met personeelszaken in portefeuille, treedt binnenkort af; de werving en benoeming van de nieuwe pastor is een mooi moment om het stokje over te gaan dragen.
Wie wil dit stokje overnemen?
De Beheercommissie is op zoek naar een opvolger voor Paul. Bij voorkeur naar iemand die affiniteit met HR/personeelszaken heeft (gehad).

Voor vragen over de inhoud van de functie kan Paul benaderd worden of Jop Mendelts, secretaris van de Beheercommissie
(bereikbaar via het secretariaat – stuurt u een mail aan secretariaat@dominicusamsterdam.nl en we sturen het door).

Namens de beheercommissie,
Jop Mendelts

Bloembollen bestellen voor 2022 ?

Beste mensen,
Wij, zowel Kees Sluis als ikzelf houden dit jaar geen actie meer met bloembollen.
U kunt wel schoon geteelde bloembollen én diverse planten bij de familie Huiberts in St Maartensbrug bestellen.
Daarom, als jullie bloembollen willen kopen, doe het dan via de website van Huiberts Bloembollen.
Het is een heel uitgebreide site.
Indien je iets besteld voor aflevering eind September en je maakt de opmerking ‘Dominicus’, dan neem ik ze in september mee naar de Dominicus.  Standaard wordt op elke bestelling vracht  € 5,-  berekend. Dat bedrag ontvangen we terug en willen wij dan aan een goede bestemming schenken.
Besef, dat dit in feite een donatie is van jullie die enige bloembollen hebben aangekocht!
Het milieu is heden, zelfs heftig onder onze aandacht. Het gaat niet goed. Alles wat ieder kan doen om die trend te keren is nodig en goed. U kunt de familie Huiberts veel vragen. Of mij (contactgegevens via het secretariaat)
Met hartelijke groeten,
Wilbrord Braakman

Meditatie op maandagavond in de zomer

De meditatiegroep op maandag – stilte-meditatie in zen-stijl –  gaat deze zomermaanden ook in juli en augustus door (18.00 – 19.00)
Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Riet Spierings: rietspierings@planet.nl of tel. 020-6842508 of 06-20804454. 

Recital Elin Haver

Lieve Dominicusbezoekers,

Een paar weken geleden mocht ik een stukje plaatsen in de Dominicusnieuwsbrief over de crowdfundingsactie voor mijn nieuwe altviool. Het streefbedrag voor deze actie was 6 duizend euro. Mede dankzij de gulle bijdragen van velen uit de Dominicus is het streefbedrag behaald!
Ik ben iedereen daarvoor heel erg dankbaar.

Ik wil jullie bij wijze van dank uitnodigen om te komen luisteren naar een recital. Ik zal in onze eigen Dominicus spelen op 4 juli aanstaande, na de dienst, om 13:15. Het concert is vrij toegankelijk, dus ook voor alle andere Domincusgangers die willen komen luisteren. Ik ga stukken spelen van onder andere Telemann, Vieuxtemps, Wienawski en Fauré. Dit alles onder begeleiding van mijn pianiste én de enige echte organist van de Dominicus, Evert van Merode.
Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten! – Elin Haver

Over beeldregistratie van de diensten en het delen van brood en wijn

Enkele vragen bereikten ons over de manier waarop het delen van brood en wijn in beeld wordt gebracht. Weliswaar worden de woorden van de voorganger en het tafelgebed gedeeld en ook de afsluiting op het podium, maar het ronddelen in de kerk komt minder in beeld. Volgens sommigen is dat jammer. 
Reden voor dit bescheiden beeld is dat belang gehecht wordt aan plaatsen in de kerk waar je niet in beeld hoeft te komen, als je dat niet wilt. Anderzijds is het technisch ook niet mogelijk te veel met de camera’s te switchen, wat bovendien al gauw een rommelig en onrustig beeld geeft.  We hebben dit alles in overweging genomen en afgesproken het deel van de kerk waar de banken zijn niet in beeld te brengen, het deel waar de stoelen staan wel. Vindt u het geen bezwaar enigszins in beeld te komen, dan kunt u dus op de stoelen gaan zitten, anders kunt u plaatsnemen aan de kant waar de banken staan.
Overigens zijn we natuurlijk voortdurend bezig de beste vormen te vinden in de viering zowel als in ”beeld en geluid” – dit is een voortdurende zoektocht. Als ons reacties bereiken, kunt u erop rekenen dat we die  meenemen in ons gesprek.   

Namens het liturgisch Team,
Juut Meijer