foto-links

raamdom-gr

Kaartenverkoop diensten kerstavond 2022

Op 4, 11 en 18 december worden toegangskaarten uitgegeven voor de Kerstdiensten van 24 december om 19.00 uur en 22.00 uur.

Op deze dagen vindt u na de kerkdiensten vier tafeltjes waaraan de kaarten met gepast geld gekocht kunnen worden. De kaarten kosten € 5,00, voor volwassenen, voor kinderen (tot 14 jr) € 2,50
Bent u niet in de gelegenheid op deze zondagen zelf kaarten te kopen vraag dan een van uw mede-Dominicusgangers dat voor u te doen.

Is dat voor u echt niet mogelijk dan kunt u de kaarten ook per post bestellen: stuurt u ons dan zsm:
– een briefje met uw bestelling (hoeveel kaarten voor welke dienst) én uw contactgegevens (óók mail/telefoonnummer)
inclusief een aan uzelf geadresseerde en -voldoende- gefrankeerde envelop
naar: Secretariaat Dominicusgemeente, Spuistraat 12A, 1012 TS Amsterdam
– maak ook het verschuldigde bedrag (€ 5,00/ € 2,50 per kaart) over op
rekening no. NL45 ABNA 0435 6572 08, tnv Dominicusgemeente Amsterdam,
onder vermelding van: “(aantal)… kaarten voor Kerstdienst van (19:00 of 22:00)…uur”

Na ontvangst van uw bestelling én het bedrag worden u de toegangsbewijzen toegezonden.  
De eerste dienst zal meer geschikt zijn voor families met (kleine) kinderen – er is dan een kerstspel en een kindernevendienst.
Informatie over de kerstavonddiensten – 24/12, 19:00u of 22:00u vindt u hier

OP 25/12 zal er weer een Open Huis zijn, van 13:00u – 23:00u. Informatie over het Open Huis vindt u daar

Project Warme kamer

Vanuit een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam is een oproep gedaan om warme kamers in te richten en open te stellen voor mensen die deze herfst en winter vanwege hoge energierekening en inflatie letterlijk in de kou komen te zitten. Een deken van warme kamers in Amsterdam. Het doel van een warme kamer is een plek te creëren waar je heengaat voor warmte, een warme ontmoeting, een warme kop koffie, een warme werkplek. Sommigen willen naast een warme kamer juist ook creatief zijn met hun bezoekers, samen een hoes breien voor warmwaterkruiken bijvoorbeeld.

De initiatiefnemers hebben een oproep gedaan aan organisaties, sportverenigingen, bedrijfsleven en kerken om vanaf 1 november een ruimte in te richten waarin mensen op verhaal kunnen komen. Een warme kamer, waar nieuwe contacten ontstaan tussen mensen uit de buurt onderling. En waarbij mensen misschien wel voor het eerst in een kerkgebouw komen. Het LdH, de PDA en de PKA stellen zich ten doel in elk stadsdeel elke dag zo’n warme kamer voor de buurt open te hebben.

De Dominicusgemeenschap wil graag bij dit initiatief aansluiten en, om te beginnen, met ingang van 17 november 1 dagdeel in de week een warme kamer inrichten. Als de belangstelling daarom vraagt kan dit uitgebreid worden.
Vanaf donderdag 17/11, elke donderdag van 13:00-17:00 is de pastoraatskamer in de pastorie een ‘warme kamer’ – voor iedereen die daar gebruik van wil maken.

Je zou ‘deze deken van warme kamers’ als een lappendeken kunnen zien, waarbij de Dominicus één van de lapjes vormt. Zie voor meer informatie:  www.warmekamers.nl

House of Hope – the Aftergloww

Op 21 oktober was er in het kader van ADE een avond om te herinneren in de Dominicus:
House of Hope – vier mensen vertelden over hun ervaringen met dak- en thuisloos zijn, pastor Arjan Broers presenteerde de avond en muziek van DJ Mees Dierdorp – de Dominicus was even club én kerk.

U kunt een kleine aftermovie via deze link bekijken.

En als u wil kunt u ook nog luisteren – hier de House of Hope playlist op Spotify.
Er volgen wellicht nog meer verslagen en verhalen van deze avond en de organisatie wil dit project ook graag een vervolg geven – als er daar nieuws over komt hoort u ervan!

foto © Lotte Dale

Aanmelden projecten maandelijkse extra bestemming collecte 2023

Voor de maandelijkse extra bestemming van de collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2023 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De criteria: 
– De opbrengst, zowel voor projecten in binnen- als buitenland, dient ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving.
– Een project heeft een collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen.
– De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies, waarbij de voorkeur uitgaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid.
– Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.
Zie voor uitgebreide informatie: Collecten-voor-derden.pdf

De aanmelding met een uitgebreide beschrijving van het project en een concrete bestemming van de opbrengst met financiële onderbouwing kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd. Bij voorkeur via email naar: collectencommissie@dominicusamsterdam.nl of anders per post naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. Collectencommissie.  
Contactgegevens: zie de rubriek Contact.

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd.
De Collectencommissie

Vacatures BR

De Beleidsraad is op zoek naar twee enthousiaste mensen die het leuk vinden om mee te denken over en mee te werken aan het beleid van onze gemeente.
Jan van der Meulen stopt per 1 januari 2023 als lid van de Beleidsraad, en gezien de werkzaamheden en de noodzaak om nieuw beleid te formuleren en uit te werken zouden we graag nog een Beleidsraadlid erbij willen hebben.

Wat is er leuker en belangrijker dan lid te zijn van de Beleidsraad van de Dominicus? Niets, natuurlijk. Je helpt en ondersteunt alle prachtige initiatieven die hier in de Dominicus plaatsvinden. Of je geeft richting aan waar we met de Dominicus naar toe willen: twee heel verschillende manieren waarop je in de Beleidsraad kan gaan zitten. Beide is nodig, jouw inbreng is nodig!
Stuur je reactie naar beleidsraad@dominicusamsterdam.nl of spreek één van ons aan.
Ellen van de Geer, secretaris BR
(wie zit in de BR? Dat ziet u hier)

Update Gevallen steen – herstel Spitsboog

Zoals eerder bericht wordt er deze maand gewerkt aan het herstel van de spitsboog waaruit een steen is gevallen. De steen is gevallen ten gevolge van scheurvorming in het metselwerk boven de spitsboog.

Die scheur zat er al heel lang en was tot voor kort geen reden tot zorg. Bovendien zit deze op een plaats waarop men vanaf een afstand nauwelijks zicht heeft. Er is door Archivolt Architecten, die het onderhoud begeleidt, een constructeur bijgehaald voor advies. Uiterlijk 31 oktober zal de boog hersteld zijn en wordt de steiger weggehaald. In januari 2023 zal aan de andere kant een steiger worden opgebouwd om de scheur boven de andere spitsboog te herstellen. Tot die tijd blijft dit deel van de kerk afgezet.

Scheurvorming is bij oude gebouwen als onze Dominicuskerk een normaal verschijnsel en hoeft op zich geen reden te zijn tot bezorgdheid. Vanaf de steiger zijn nu meerdere kleinere scheuren in het muurwerk geconstateerd en ook een boven het hoofdaltaar. Archivolt heeft aangegeven dat de scheuren op dit moment geen aanleiding geven tot bezorgdheid. Het neemt niet weg dat we voor de zekerheid de scheurvorming laten onderzoeken, vooral om er achter te komen wat de oorzaak is. Het monitoren van de scheuren zal meer duidelijkheid geven. Het voorstel is om een vloerwaterpassing in werking te zetten en te kijken of er nog enige beweging in de kerk zit of dat de scheurvorming een eenmalige reactie van iets anders is geweest. We hopen dat de constructeur c.q. een vloerwaterpassing zo snel mogelijk de oorzaak van de scheurvorming achterhaalt en dat kan worden aangeven welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Na het herstel van de gevallen steen en met inachtneming van de afzetting bij de andere spitsboog is er geen verdere reden tot zorg.

De Beheercommissie
Vragen/ opmerkingen/informatie? dat kan via Jop Mendelts, secretaris van de beheercommissie, bereikbaar per mail: bc@dominicusamsterdam.nl

Corona-nieuws

Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste tijd de Coronacijfers weer stijgen en de Coronathermometer verhoogd is.
Het CIO – het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken – heeft een handreiking voor kerken gepubliceerd om met verschillende scenario’s rekening te houden.
Op dit moment is er nog geen aanleiding voor maatregelen, maar het is – ook voor ons in de Dominicus – wel raadzaam de basismaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan te volgen – dwz:

  • neem de hygiënemaatregelen in acht
  • blijf thuis bij mogelijke klachten en doe een (zelf)test

Als de cijfers blijven stijgen zal de werkgroep Corona weer in actie komen en laten we u meer weten. We hopen dat dat niet nodig zal zijn. Blijft u voorzichtig?
de werkgroep Corona van de Dominicus

Vragen/informatie/contact via secretariaat@dominicusamsterdam.nl
dd 21/10/2022

Oproep begeleiding opvang Ter Apel

We kregen een dringende noodoproep van stichting INLIA*: of we tijdelijk een vluchtelingengezin kunnen helpen opvangen, dat wacht op aanmelding in Ter Apel.

In onze pastorie staat tijdelijk een appartement leeg en dus kunnen we een korte periode een gezin opvangen. We stellen het opnieuw verhuren van dit appartement uit tot 15 oktober, om ruimte te geven aan een vluchtelingengezin. Voor deze tijdelijke opvang zijn vrijwilligers nodig die het leuk en uitdagend vinden om zo nu en dan met het gezin op te trekken, hen te helpen en te begeleiden. ( NB: we hebben het nog niet over een specifiek gezin – dat is vooralsnog onbekend, we kunnen dus niets zeggen over samenstelling, leeftijd, taal of achtergrond).

We willen graag een team samenstellen met mensen die de volgende taken zouden willen vervullen:

  • Het beheren van financiën rond het verblijf van het gezin, het plannen van de begeleiding.
  • Een dagdeel doorbrengen eventueel met leuke activiteit, of uitstapje, of begeleiding bij een binnenlandse reis.
  • Helpen met boodschappen, andere benodigdheden, koken en huishoudelijke taken.
  • Bereikbaarheid in geval van nood overdag en/of ’s nachts.

We streven naar een team dat groot genoeg is, zodat iedereen 1 – 2 keer per week ingepland wordt in een rooster en niet vaker. We stemmen het rooster zo veel mogelijk af op ieders agenda.

Pastor Eva Martens zal betrokken zijn en is contactpersoon naar INLIA. De mensen van die stichting weten uit lange ervaring hoe belangrijk het is dat een groepje mensen betrokken is bij de opvang en niet alles op de schouders van 1 of 2 personen komt.

We kunnen alleen een goede opvanglocatie zijn als we genoeg mensen vinden die willen helpen. Aanmelden kan tot vrijdag a.s., 16 september, 19.00 uur. Vrijdagavond beslissen we of het door kan gaan.

Aanmelden graag per mail via: secretariaat@dominicusamsterdam.nl (graag ook gelijk aangeven wanneer u beschikbaar bent, of wanneer juist niet en waarmee u kunt helpen)

Heeft u vragen, bel Eva Martens: 06-49393935

Hartelijke groet,
Eva Martens en het secretariaat.

Ter Apel, begin sept 2022, foto © David

*INLIA staat voor Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers, zie de INLIA-website voor meer informatie.

Actie Solidariteitsfonds: “Om nieuwe kennis ”

“Samen delen om nieuwe kennis op te doen”

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat ook weer  cursussen en andere bijeenkomsten beginnen waar je kennis of vaardigheden kunt opdoen, alleen of samen met anderen. Aan deze cursussen en bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook reiskosten.
Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die  graag via cursussen of bijeenkomsten nieuwe kennis  of vaardigheden willen opdoen en daarvoor niet de financiële middelen hebben.

Om die ondersteuning te kunnen bieden voert het Solidariteitsfonds actie op zondag 11 en zondag 18 september 2022.
Deze tijd  maakt solidariteit met zwakkeren nog belangrijker. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken.

Geven
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom  op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928
t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift cursusactie 2022”. Elke bijdrage is welkom.
Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.

Ontvangen
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van een formulier verkrijgbaar bij de tafel van het Solidariteitsfonds in de kerk.
U kunt uw aanvraag ook mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 20 september 2022.
Vermeldt u dan bij uw aanvraag voor deze actie::
– Naam, adres, telefoon
– Uw rekeningnummer (IBAN) óf geeft u aan dat u het liever contant ontvangt.

Het Solidariteitsfonds van de Dominicus

Onderhoud Dominicuskerk, sept 2022

Wellicht heeft u al een bouwkeet zien staan in de Spuistraat voor de kerk. Vanaf maandag 5 september wordt begonnen aan het onderhoud van het exterieur van het kerkgebouw. Metsel- en voegwerk worden aangepakt en ook schilderwerk. Hiervoor zal een hoogwerker gebruikt gaan worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Akerbouw BV onder leiding van Archivolt Architecten. Zie hiervoor de afbeelding van het bouwbord.

Het zal u misschien zijn opgevallen dat er nog steeds niet gewerkt is aan de vloer in de kerkzaal. Deze werkzaamheden worden uitgesteld naar volgend jaar. De proeftegels die de aannemer had laten maken zijn door de Beheercommissie en Archivolt afgekeurd. De aannemer had toen niet meer de tijd om binnen de afgesproken termijn nieuwe tegels te laten maken.

Als alles goed gaat worden ook in september de spitsbogen achter de afscheidingen aangepakt naar aanleiding van de gevallen steen. Hiervoor zal een hoge steiger in de kerk worden geplaatst.

De Beheercommissie