foto-links

raamdom-gr

Aanmelding kerkdiensten

Vanaf zondag 2 augustus zullen er weer fysieke kerkdiensten gehouden worden, waarbij 100 mensen aanwezig mogen zijn. In juli draaien we nog proef. De grote uitdaging is natuurlijk om iedereen een eerlijke kans te geven om een dienst mee te maken. Hiervoor hebben we een geautomatiseerde oplossing gevonde, Kerktijd.nl, een gebruiksvriendelijk online kerkdienst uitnodigingssysteem.

Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail zal ontvangen.
Bij afmeldingen worden automatisch nieuwe mensen van de lijst uitgenodigd. De genodigden worden bij de ingang gecheckt op de bezoekerslijst.

Wilt u vanaf augustus de weer naar de diensten in de Dominicus komen? Dan kunt zich nu al voor de diensten via deze link aanmelden. *)

Natuurlijk zijn er mensen die geen internet hebben of gebruiken en die ook graag naar de diensten komen. Kent u zo iemand? Dan is dit een kans om uw mede-Dominicusganger te helpen door de aanmelding voor hem of haar te verzorgen (of geeft u het aan ons door)!

Rienk Theisens
(Voor vragen en informatie neem contact op: rienk@theisens.nl / tel:0653327523)

*) Het is misschien verwarrend dat dan gevraagd wordt kerkdienst en/of ochtenddienst aan te vinken. Het maakt voor de Dominicus niet uit omdat we maar 1 dienst per zondag hebben. Helaas is dit niet in het programma te veranderen, aan de andere kant biedt het ons op termijn mogelijkheden om bijvoorbeeld een speciale dienst zoals een kinderdienst, aan te kondigen.

‘Project gevulde koelkasten’

Onderstaand bericht van Geeske Hovingh (3/7) van het Wereldhuis delen wij van harte en bevelen bij u aan – wgDiakonie Dominicus:

Lieve mensen, er is een stille ramp gaande: ongedocumenteerde families staan aan de rand van de financiële afgrond nu ze door corona hun informele baantjes nog niet terughebben. Gisteren kreeg ik deze foto – van dezelfde dame uit de Bijlmer die mij eerder om kinderkleding vroeg. (nogmaals dank!) Het beeld zegt alles – ze vertelt me: ‘the kids are hungry’.

Nu doe ik dus opnieuw een beroep op mijn netwerk: wil je een supermarktbon van €35 doneren? Het helpt een familie een week vooruit! Ik beloof dat het goed terecht komt – de lijnen zijn kort en ons rekeningnummer is: NL 49 INGB 0000 0975 93 t.n.v. Protestantse Diaconie
o.v.v ‘Project Gevulde koelkasten’.
Dank. Dank. Dank.

Geeske Hovingh
( kleine update van de redactie – op 8/7 was eur 13.000 van de benodigde eur 20.000,- binnen, dat is zeer hoopvol!)

Anderhalve-meter diensten in de Dominicus

Met ingang van a.s. zondag, 5 juli, worden de zondagdiensten weer vanuit de kerk uitgezonden. Vooralsnog blijft het aantal aanwezigen daarbij beperkt – we beschrijven hieronder hoe we het de komende tijd zullen aanpakken om ons te houden aan -en te oefenen met- de anderhalve-meter kerkdienst.

In de maand juli gaan we proefdraaien. Daartoe nodigen we verschillende vrijwilligersgroepen uit, zoals de kosters, de gastheren/-vrouwen, KHV-ers, geluidstechnici, schoonmakers, koffiezetters en schenkers, de collectanten , enz. om te kijken hoe het gaat en om alles uitgelegd en in de vingers te krijgen. Bij de diensten in juli kunt u in de kerk dus alleen op uitnodiging aanwezig zijn (we verwachten de zondagen in juli achtereenvolgens ca 25, 40, 70 en 80 aanwezigen).

Op 2 augustus a.s. zullen we klaar zijn om een grotere groep kerkgangers veilig te ontvangen. Het uitnodigen voor de diensten vanaf 2 augustus a.s. gaat via digitale inschrijving. Over dit uitnodigingssysteem informeren wij in dit bericht. Maar je kunt je ook gelijk registreren zodat je voor kerkdiensten kunt worden uitgenodigd via deze link bij Kerktijd.nl

Er zijn mensen die geen e-mail hebben of die onze nieuwsbrief niet ontvangen en onze website niet lezen – maar die wel graag bij de diensten komen. Wij zijn ermee bezig om ook hen te betrekken, maar we willen u ook graag vragen om, als u contact hebt met een Dominicusganger die geen e-mail of internet heeft of gebruikt, dit bericht met hen te delen en dit s.v.p. ook door te geven aan het secretariaat zodat niemand buiten de boot valt.

Zoals het er nu uitziet zullen er vanaf augustus per dienst ca 110 mensen aanwezig kunnen zijn. Als de meeste reguliere Dominicusgangers zich registreren zal dat betekenen dat u eens op de 3 à 4 zondagen in de kerk aanwezig kunt zijn (maar we zijn zeer benieuwd of dit ook daadwerkelijk zo zal uitpakken – we houden nog een slag om de arm).

Voor de kerkdienst is er een protocol geschreven dat we hierbij – ter informatie – met u delen. We blijven dit bijwerken – afhankelijk van de bijstellingen van de richtlijnen van het RIVM en de gezamenlijke kerken. U vindt dat protocol via deze link: Protocol kerkdiensten

Wij blijven natuurlijk de kerkdiensten als luisterdienst uitzenden – en de Zoomsessies na de dienst gaan iig deze zomer – ook gewoon door. We zijn achter de schermen ook druk bezig om het uitzenden van de diensten met beeld mogelijk te maken – we zijn daarvoor nog op zoek naar cameramensen – kijkt u hier.

Wij laten u zo spoedig mogelijk meer weten,
namens de Voorbereidingsgroep,
Frederik Lobbrecht (secretariaat@dominicusamsterdam.nl)

een mogelijke opstelling

Mensenbieb in de Dominicus

De inschrijving begint!
Zondag 26 juli en 30 augustus: de Mensenbieb

Zin in een avontuur? In ontmoetingen met ‘echte’ mensen? Zondagmiddag 26 juli en 30 augustus organiseren we van 14.00 tot 16.00 uur coronaproof edities van de Mensenbieb in de Dominicuskerk. Als deelnemer kun je in verschillende rondes mensen ontmoeten met een bijzonder levensverhaal, de ‘levende boeken’. Heb je altijd al eens meer willen weten over het leven van een politieagent, iemand die blind is, iemand die gevlucht is en in Nederland een nieuw bestaan heeft opgebouwd, iemand die van geslacht is veranderd of iemand met een verslavingsverleden? Dan is dit je kans! We hebben tien krachtige, bijzondere mensen bereid gevonden om in een-op-een gesprekken hun verhaal te vertellen. Maar het ‘boek’ spreekt ook met jou. Het gesprek gaat twee kanten op, het is een uitwisseling, geen eenzijdig interview. Dit vraagt behalve nieuwsgierigheid dus ook openheid van jouw kant. Vanwege de corona-beperkingen kunnen per keer veertig ‘lezers’ meedoen aan het evenement. Zin gekregen? Meld je dan aan voor een van de edities. Dit gaat als volgt.

Opgeven:
Opgeven voor de editie van 26 juli kan tussen 30 juni en 16 juli. Opgeven voor de editie van 30 augustus kan tussen 7 en 23 augustus. Kies op de website www.mensenbieb.nl twee ‘levende boeken’ uit die je interesseren.
(Klik hier voor de onderwerpen van 26/7)

Stuur een mail met je twee thema’s, je naam en liefst ook je mobiele telefoonnummer naar: mensenbiebdominicus@gmail.com Je krijgt dan een bevestiging en alle benodigde informatie toegezonden. Wil je verrast worden met je levende boeken? Zet dan bij je opgave geen keuze maar: ‘ik laat me verrassen’.

Zomeropenstelling 2020

Zomeropenstelling 2020: welkom!

Ook deze zomer is de kerk op de zondagmiddagen in juli en augustus weer open voor publiek, van 13.00 tot 16.30 uur.

We beginnen op 12 juli, want op 5 juli is er een verhuur. Omdat er waarschijnlijk nog niet zo veel toeristen in de stad zijn, is het juist dit jaar misschien een goede gelegenheid om als geregelde Dominicusbezoeker weer eens in onze mooie, koele kerkruimte te vertoeven. Je kunt ook afspreken met andere Dominicus-bekenden en een (gratis) kopje koffie of thee drinken. Opgeven hoeft niet. Wees welkom! Op 26 juli en 30 augustus is er naast de gewone zomeropenstelling ook een ‘Mensenbieb’ in een afgebakend deel van de kerkruimte. Ook dat belooft erg leuk te worden, maar daar moet je je wel voor opgeven, zie hierover elders in deze Nieuwsbrief. Tot ziens in de Dominicus!

Voor meer informatie:
Geertjan Meijerhof, gjmeijerhof@upcmail.nl
Mirjam Nieboer, mnieboer@planet.nl

Bericht van de taalgroep

Na een sluiting van 3,5 maand zijn we vrijdag 3 juli weer begonnen met de Taallessen in de Dominicuskerk. We proberen daarbij te voldoen aan de RIVM richtlijnen; daarom gebruiken we nu ook de kerkzaal als lesplaats. Verschillende cursisten – vrijwel allemaal vluchtelingen – keken uit naar dit moment; zij zaten de afgelopen maanden vooral binnen in kleine ruimtes. Nu zijn we begonnen met twee kleine groepen; vanaf augustus willen we dit aantal weer uitbreiden tot zes groepen. De lessen zijn in de eerste plaats gericht op leren communiceren in het Nederlands. Maar voor veel vluchtelingen – met name ongedocumenteerden – is ook het sociale aspect van de samenkomst belangrijk.  De taallessen vinden elke vrijdag plaats van 10-12 uur en zijn voornamelijk op beginnersniveau.
Namens de docenten van de Taallesgroep,
Kees Sluis

Protocol activiteiten en groepen

Vanaf begin juni komen de activiteiten en groepsbijeenkomsten weer langzaam op gang en zijn de ruimtes in pastorie en kerk daar weer voor te gebruiken. We zijn echter wel gebonden aan het protocol dat u hieronder kunt downloaden en bekijken.
Hierin staan de regels beschreven waarmee wij op een veilige manier weer bij elkaar kunnen komen.

Wilt u een activiteit of bijeenkomst organiseren dan vragen wij u in eerste instantie dit protocol aandachtig te lezen en na te gaan welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor uw groep. Laat u dat dan – samen met uw aanvraag voor de ruimte – weten aan het secretariaat.

Een activiteit kan pas plaatsvinden na een bevestiging van het secretariaat dat de ruimte voor u gereserveerd is.

Na afloop van de bijeenkomst ontvangen wij graag de presentielijst.

U vindt het protocol hier

Noodoproep Schoonmaakgroep

Nu we de kerk weer meer en meer gebruiken is aan de schoonmaakgroep gevraagd de schoonmaak van de diverse gebruiksruimten van onze Dominicus weer ter hand te nemen. Deze schoonmaak vindt iedere week op een andere ochtend meestal tussen 9 / 9.30 en 12 uur plaats. Daarmee wordt na een lange pauze weer een start gemaakt. Omdat de geplande jaarlijkse grote schoonmaak niet door kon gaan is afgesproken dat iedere groep de komende tijd een van de grote schoonmaaktaken voor haar/zijn rekening zal nemen.

Wij hebben echter te maken met een afnemend aantal leden van de schoonmaakgroepen en nu doet zich het feit voor dat recent enkelen door een ongeval of ziekte zijn uitgevallen. Je begrijpt, we zijn dringend op zoek naar mensen die voor één keer of meer permanent de schoonmakers willen assisteren dan wel aanvullen. Daarvoor doen we dringend een beroep op jou.

Voor informatie of aanmelding bel of mail:
Riet Nouwens 06-22688682 / email: mnouwens@hetnet.nl
of Hannie Bulsink 06-15428252 / email: hwmkoelm@xs4all.nl  

Alvast veel dank!
namens de schoonmaakgroep,
Riet Nouwens en Hannie Bulsink

Bericht van de BR

12 juni 2020

Misschien hebben sommigen van u en jullie het al gemerkt: het kerkelijk leven van onze gemeente wordt langzamerhand weer voorzichtig hervat.
Een werkgroep van leden van de Beheercommissie, Liturgisch Team, Pastoraal Team en Beleidsraad is druk bezig om de herstart van de vieringen voor te bereiden. Dat is een veel omvattend project waar wel enige haken en ogen aan vast zitten.

Er zijn plannen om vanaf 1 juli de vieringen weer vanuit de kerk te gaan uitzenden. Dat gebeurt eerst nog zonder bezoekers. Zodra er weer bezoekers kunnen komen kan dat, helaas, alleen via een strikt toegangsbeleid met voorinschrijving. Zo ver is het nog niet, we houden het vooreerst bij audiostreaming, later komt daar mogelijk ook videostreaming bij. Zo kunnen we al luisterend en kijkend toch weer samen zijn in onze dierbare Dominicuskerk.
Daarbij is het verheugend dat het koor weer voorzichtig is begonnen met het leveren van een bijdrage aan de vieringen.

Er is goed nieuws voor ieder die deelneemt of wil gaan deelnemen aan een groep, want het groepswerk gaat weer beginnen. Wel onder strenge voorwaarden, die vastgelegd zijn in een helder protocol dat is gemaakt door Jan Pieter de Jong die de verhuur coördineert. Hij begeleidt de startende groepen en is altijd bij de eerste bijeenkomst aanwezig.

Sommige groepen zijn alweer begonnen met bijeenkomsten, zoals de mediatiegroep op maandag en de meditatie op woensdag. Ook het Joods leerhuis is weer gestart. De taallessen op vrijdag worden in kleine groepen in de kerk gegeven. De docenten hebben zo goed mogelijk contact gehouden met hun leerlingen via app en telefoon en zo zijn de meeste groepen weer met een goede bezetting begonnen aan de lessen.

De schoonmaakgroepen zijn weer begonnen met hun werk, dat voorlopig bestaat uit het ‘inhalen’ van de grote schoonmaak die niet doorging vanwege de coronacrisis. Iedere groep krijgt een opdracht om een ruimte een grote beurt te geven en zo is deze week de grote vergaderzaal met bezemen gekeerd.

Zo komt er toch licht aan de horizon! En zal binnenkort de Dominicus weer voor ons worden als ‘dit huis waar de deur open staat, dit huis vol mensen …’

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Bericht van de BR – 29/5/2020

Tijdens de koffiezoom op zondag 24 mei kwam in ons groepje de vraag ter sprake ‘wanneer zullen we elkaar weer eens in het echt kunnen zien in de Dominicus?’ Mijn groepje was vast niet het enige waarin deze verzuchting werd geslaakt.

In de vergadering van de beleidsraad op 18 mei spraken we over de mogelijkheden van het hervatten van de kerkdiensten. De overheid geeft aan dat er vanaf 1 juni samenkomsten met 30 personen mogen zijn wat vanaf 1 juli uitgebreid mag worden tot 100 mensen. Het wordt dus een tijd van plannen maken. Maar hoe gaan we dat doen, wanneer je ook steeds hoort ‘voorzichtig’ en ‘nog niet’. 

Er is een werkgroep samengesteld uit leden van de beheercommissie, de beleidsraad en het pastoraal team, met daarbij onze secretaris Frederik Lobbrecht en coördinator verhuur Jan Pieter de Jong.

Deze werkgroep houdt zich bezig met vragen als: wanneer kunnen we veilig starten met een groepje bezoekers, wanneer en hoe voorzichtig uitbreiden, waar zijn we in september?

Tegelijk wordt gekeken naar de mogelijkheid van videostreaming. Tot nu toe werken we alleen met geluid door middel van audiostreaming. Uit de gemeente horen we hoe fijn het is om zo samen verbonden te zijn in de viering. Maar nog mooier zou het zijn als er ook iets te zien is. Dat vereist een andere aanpak, met een paar camera’s die bediend worden door experts die ook zorgen voor een afwisselend beeld. Bekeken wordt ook hoe duur dit wordt, de financiën zijn in deze coronatijd een hoofdstuk apart.

Een andere vraag is of er gezongen mag worden en door wie? Het bericht over die – achteraf – rampzalige Johannespassion in het Concertgebouw onder leiding van onze oud-dirigent Paul Valk bevat een duidelijke waarschuwing over de verspreiding van het virus uit zingende kelen!

De musici zullen met het koorbestuur en de koorleden uitzoeken wat de meest veilige manier is om met de gemeente tot zingen te komen.  Dat zou kunnen betekenen dat er in plaats van zingen andere manieren gezocht moeten worden om toch betrokken te zijn bij de muziek en zang die in onze liturgie een onmisbare plaats innemen.

En ja, er is nog een heel belangrijke vraag die ons allen aangaat: als we met 30 tot na verloop van tijd 100 mensen in de kerk mogen zijn, wie zijn die uitverkorenen dan? Er zal een systeem voor selectie moeten komen, waarin rechtvaardigheid een centraal gegeven is. Want we willen allemaal graag weer een ‘echte’ viering in de kerk beleven!

Er is ook gesproken over het openstellen van kerk en pastorie voor gespreksgroepen, de taallesgroepen en zo meer. Hiervoor zijn regels nodig voor het maximale aantal mensen dat een vergaderruimte mag gebruiken, voor het opruimen en ook schoonmaken van de ruimten en toiletten na ieder gebruik. Frederik en Jan Pieter maken hiervoor een basisprotocol dat per groep aangepast kan worden. Het ziet er dus naar uit dat met name doorgaande groepen, zoals de taallessen en de ontmoetings- en meditatiegroepen binnenkort weer bij elkaar kunnen komen.

En dan als laatste maar zeker niet als minste: de zomeropenstelling zal dit jaar een nieuwe betekenis krijgen. In juli en augustus willen we de kerk op zondagmiddag weer openstellen voor mensen die even willen binnenlopen, een kaars branden of een poosje rustig zitten.

Tijdens de zomeropenstelling lopen er behalve verbaasde buurtgenoten – “Ik woon hier om de hoek maar wist niet dat hier een kerk was!” – ook altijd veel toeristen binnen. Dit jaar zal dat laatste wellicht minder zijn. Maar misschien kan de zomeropenstelling een functie hebben voor ons, bezoekers van de vieringen? Het is een mooie kans om weer eens in de kerk te zijn, af te spreken met bekenden, een praatje te maken met mede Dominicusgangers. Natuurlijk met inachtneming van de regels van de 1,5 meter-maatschappij.

Het betekent dat er vrijwilligers nodig zijn. Maar dat wordt vast geen probleem want wat is na deze tijd van onthouding fijner dan mensen te ontvangen en zelf ook te genieten van onze mooie en dierbare kerk!
U hoort en jullie horen binnenkort meer over deze plannen en de ontwikkeling daarvan.

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen