foto-links

raamdom-gr

Secretariaat in de zomer

Van 17/7 t/m 17/8 wijken de openingstijden van het secretariaat af en verschijnt de nieuwsbrief niet.

Het secretariaat wordt van 19 juli t/m 16 augustus waargenomen door de coördinator verhuur, Jan Pieter de Jong. Hij is bereikbaar via het gewone mailadres: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

De nieuwsbrief verschijnt weer rond 21 augustus – tenzij er heel dringend iets te melden valt in de tussentijd.

Ik wens u een prachtige zomer,

Frederik Lobbrecht (secretaris)

Meditatie op maandagavond in de zomer

De meditatiegroep op maandag – stilte-meditatie in zen-stijl –  gaat deze zomermaanden ook in juli en augustus door (18.00 – 19.00)
Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Riet Spierings: rietspierings@planet.nl of tel. 020-6842508 of 06-20804454. 

Recital Elin Haver

Lieve Dominicusbezoekers,

Een paar weken geleden mocht ik een stukje plaatsen in de Dominicusnieuwsbrief over de crowdfundingsactie voor mijn nieuwe altviool. Het streefbedrag voor deze actie was 6 duizend euro. Mede dankzij de gulle bijdragen van velen uit de Dominicus is het streefbedrag behaald!
Ik ben iedereen daarvoor heel erg dankbaar.

Ik wil jullie bij wijze van dank uitnodigen om te komen luisteren naar een recital. Ik zal in onze eigen Dominicus spelen op 4 juli aanstaande, na de dienst, om 13:15. Het concert is vrij toegankelijk, dus ook voor alle andere Domincusgangers die willen komen luisteren. Ik ga stukken spelen van onder andere Telemann, Vieuxtemps, Wienawski en Fauré. Dit alles onder begeleiding van mijn pianiste én de enige echte organist van de Dominicus, Evert van Merode.
Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten! – Elin Haver

Over beeldregistratie van de diensten en het delen van brood en wijn

Enkele vragen bereikten ons over de manier waarop het delen van brood en wijn in beeld wordt gebracht. Weliswaar worden de woorden van de voorganger en het tafelgebed gedeeld en ook de afsluiting op het podium, maar het ronddelen in de kerk komt minder in beeld. Volgens sommigen is dat jammer. 
Reden voor dit bescheiden beeld is dat belang gehecht wordt aan plaatsen in de kerk waar je niet in beeld hoeft te komen, als je dat niet wilt. Anderzijds is het technisch ook niet mogelijk te veel met de camera’s te switchen, wat bovendien al gauw een rommelig en onrustig beeld geeft.  We hebben dit alles in overweging genomen en afgesproken het deel van de kerk waar de banken zijn niet in beeld te brengen, het deel waar de stoelen staan wel. Vindt u het geen bezwaar enigszins in beeld te komen, dan kunt u dus op de stoelen gaan zitten, anders kunt u plaatsnemen aan de kant waar de banken staan.
Overigens zijn we natuurlijk voortdurend bezig de beste vormen te vinden in de viering zowel als in ”beeld en geluid” – dit is een voortdurende zoektocht. Als ons reacties bereiken, kunt u erop rekenen dat we die  meenemen in ons gesprek.   

Namens het liturgisch Team,
Juut Meijer

‘Shadow Game’- nu te zien

Afgelopen donderdag is de bekroonde film Shadow Game in première gegaan, een even aangrijpende als verstikkende documentaire met pubers op de vlucht als onze gidsen. In deze mozaïekvertelling worden de ervaringen van jonge vluchtelingen samengesmeed tot een universeel verhaal. Zullen ze alle obstakels overwinnen en een nieuw thuis vinden? Drie jaar lang volgden regisseurs Eefje Blankevoort en Els van Driel (De Deal) verschillende jongeren op hun tocht door Europa: van Griekenland tot Servië en van Bosnië en Herzegovina tot Italië en Nederland. De tieners doorkruisen besneeuwde landschappen en mijnenvelden, en komen onderweg agressieve grenspolitie tegen. Het bereiken van de eindbestemming is moeilijker dan ooit. Een deel van het materiaal is door de jongens zelf op hun telefoon gefilmd.

Els van Driel een Eefje Blankevoort: “Shadow Game is niet zomaar een film, maar een documentaire waarmee we echte verandering willen bewerkstelligen. We willen bijdragen aan een andere beeldvorming over jonge vluchtelingen en ervoor zorgen dat zij onderweg en in landen van aankomst beter beschermd worden. Daarom hebben we ook een impact campagne opgezet. Onderdeel hiervan is het manifest ‘Bescherm kinderen op de vlucht’ dat we samen met de jongens uit de film hebben opgesteld. We vragen jou om het manifest te ondertekenen en in je netwerk onder de aandacht te brengen. (Meer lezen? Zie o.a. dit artikel in Trouw)

Bekijk deze even ontroerende als verstikkende film en laat via sociale media weten je mening horen of wordt betrokken via: www.shadowgame.eu

In aanloop naar Wereldvluchtelingendag zullen er in heel Nederland speciale vertoningen plaatsvinden de politiek – burgemeesters, raadsleden, wethouders, gevraagd wordt het manifest te ondertekenen.. Er is wel degelijk draagvlak voor een humaner asielbeleid, dat kunnen we op lokaal niveau zichtbaar maken! 

De werkgroep Diaconie schaart zich achter het initiatief van Colet van der Ven deze film onder uw aandacht te brengen. Hij draait op dit moment in het Ketelhuis, de Balie, Kriterion en Rialto. U kunt 1 van de filmmakers horen bij de Wake voor Vluchtelingen op 17 juni (zie deze link).

Namens de de werkgroep Diakonaat,
Herman Huijmans

BERICHT UIT DE BELEIDSRAAD – juni 2021

Het begint erop te lijken dat de verruiming van de coronamaatregelen in de maatschappij ook in onze Dominicus tot meer mogelijkheden gaat leiden. De culturele sector wordt (eindelijk) genoemd in de berichten hierover en dat betekent hopelijk dat de religieuze organisaties hierin mee mogen gaan.

De vieringen zijn al verruimd naar 75 bezoekers (eind mei, inmiddels nodigen we al 140 bezoekers uit – red) , exclusief degenen die aan de viering meewerken. En intussen krijgen kleine groepen weer toegang tot de pastorie, waar zij elkaar live kunnen ontmoeten met inachtneming van de ‘gewone’ coronamaatregelen. Afstand houden en mondkapjes op zolang je nog in beweging bent, en handenwassen, dat is toch allemaal goed te doen. Het betekent een enorme verbetering in de contacten en wat zijn we daar blij mee.

De leden van de beleidsraad hebben elkaar voor het eerst sinds december 2019, de laatste live BR-vergadering, in levende lijve ontmoet tijdens een bijeenkomst in het Westerpark. Dat was vooral voor de drie nieuwe leden sinds die tijd, Anna Hoekstra, Bianca Beens en Ankie Knijnenburg, een prettige mogelijkheid voor een nadere persoonlijke kennismaking, al kon Bianca er helaas niet bij zijn. Het werd een inspirerende middag, waarbij na koffie en lunch in wisselende tweetallen al wandelend ideeën werden verzameld over de nabije toekomst van en in de Dominicus. Ook de eigen vergadercultuur werd onder de loep genomen en dit leidde o.a. tot een besluit over roulerend technisch voorzitterschap.
De gemeentemiddag is nu vastgesteld op 19 september na de viering, de voorlopige titel is ‘stuif-es-in’ en dat heeft te maken met de lange tijd waarin we elkaar als bezoekers nauwelijks hebben kunnen ontmoeten. Op die middag wordt vooral daarvoor de tijd genomen.

Wat gebeurt er verder zoal?

De werving van een opvolger/ster voor Juut Meijer is in volle gang. De selectiecommissie kreeg een aardig aantal brieven op de advertentie en heeft een eerste gespreksronde met daaruit geselecteerde kandidaten gehad. Een mooie vraag die uit die gesprekken voortkwam ging over ‘de visie van de Dominicus’. Waar moet, waar gaat het heen? En wat voor kerk willen we zijn: zijn we vooral een regionale of ook een binnenstadskerk?

Het mooie daarvan is dat die vragen in de BR weer tot nieuwe gesprekken leiden, hoewel er natuurlijk al eerder over nagedacht is. Je merkt hier de invloed van corona: een diepgaande discussie via zoom is nu eenmaal niet het zelfde als live. Het ‘inspiratieplan’ uit najaar 2019, dat destijds noodgedwongen in de bureaula verdween van de werkgroepen, wordt weer opgediept en geeft richting aan de gesprekken hierover.

Een voorbereidingsgroepje uit de BR is samen met Juut bezig om haar afscheid voor te bereiden. Zoals het er nu uitziet zal dit in november plaats vinden. Natuurlijk gaat Juut zelf voor in een afscheidsviering, gevolgd door een receptie. De datum daarvan is nog niet helemaal zeker. Op haar verzoek wordt ook een symposium voorbereid, waarin de vraag ‘wat geloof je eigenlijk?’ als uitgangspunt dient. De uitwerking staat nog in de kinderschoenen, maar hier hoort u natuurlijk later veel meer van. We rekenen erop dat het allemaal live zal kunnen plaatsvinden.

Live ofwel in levende lijve, daar snakken we naar en dat geldt ook voor de vieringen. Dat gaat gebeuren maar de uitzendingen online blijven ook. Voor de mensen die het allemaal liever online maken en/of voor hen die ver weg wonen blijft dus de mogelijkheid bestaan om op afstand mee te vieren.

Een laatste ontwikkeling is de voorbereiding van een renovatiebeurt van het Adema-orgel in onze kerk. De beheercommissie heeft een werkgroep gevormd en een expert in de arm genomen en inmiddels heeft de BR een voorstel voor de aanpak geaccordeerd. Dat er ook een groep vrijwilligers mee zal werken, verlaagt de kosten flink maar er zal toch een bedrag van ruim 50.000 euro mee gemoeid zijn. Gelukkig hebben we daar een onderhoudsreserve voor. Daarna kunnen we weer jaren voort met het orgel.

De toekomst ziet er een stuk zonniger uit met deze ontwikkelingen. Je zou haast gaan zingen ‘Ik zie een poort wijd open staan …’[1], een liedje uit mijn lagereschooltijd. Door die open poort komt het licht binnenstromen, en wij ontmoeten elkaar weer in onze geliefde Dominicus. Wat is er nu mooier dan dat!

Met een hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen


[1] Tekst Lydia Baxter-Odell, vertaling Meijer Salomon Bromet, melodie Silas Jones Vail

Voor altijd mijn alt?

Ik ben Elin Haver, misschien kennen jullie me omdat ik bij tijd en wijle altviool speel tijdens de dienst. Van kleins af aan ben ik zeer intensief bezig met muziek maken. Tot mijn grote vreugde ben ik aangenomen aan het Conservatorium van Amsterdam. Ik ga daar altviool studeren. Het was al lange tijd mijn wens om een eigen instrument te kunnen bespelen. Op het niveau waarop ik speel hangt aan zoiets een behoorlijk prijskaartje. Ik ben een crowdfundingsactie begonnen om deze droom te kunnen verwezenlijken.

Wie weet draag jij mij een warm hart toe en wil je wellicht iets bijdragen aan mijn campagne, die je kunt vinden via https://www.voordekunst.nl/projecten/11959-voor-altijd-mijn-alt-1 
Daar vind je ook filmpjes en foto’s van hoe ik op dit moment bezig ben. 
Als dit je aanspreekt, schroom dan niet om andere familieleden, vrienden of kennissen te enthousiasmeren voor mijn campagne. 

Alvast ontzettend bedankt voor je aandacht, ik hoop je snel weer te zien, en anders misschien tijdens mijn community-event? 

Heel veel liefs van Elin!

Jaarverslag 2020 wgPastoraat

Het jaarverslag 2020 van de werkgroep Pastoraat is verschenen.
Wilt u lezen wat er op het gebied van het pastoraat afgelopen jaar in de Dominicus gebeurd is?
Het jaarverslag is aan te vragen door een mailtje te sturen naar Frans Witteveen via: dommelaer@kpnplanet.nl

Solidariteitsfonds: Samen delen voor een fijne zomer

De zomerperiode breekt aan. Tijd voor het Solidariteitsfonds om actie te voeren.
Nog steeds beheerst de corona pandemie een groot deel van ons leven. Of en hoe er echt sprake van zomervakantie is, is ook dit jaar verre van duidelijk. We gaan ervan uit dat er  voor alle Dominicusgangers een of andere vorm van zomervakantie zal zijn, in ieder geval tijd om te genieten van mooi weer en tijd voor het ondernemen van ontspannende activiteiten. Financiële zorgen mogen dan geen extra beperking zijn.

Financiële zorgen zijn er helaas wel, ook voor Dominicusgangers. Ze verdienen onze ondersteuning, zodat ook zij een fijne zomerperiode kunnen hebben.

Als u kunt geven:
Het Solidariteitsfonds doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. Elk bedrag is welkom.

Omdat we nog maar beperkt voor de zondagse dienst bij elkaar kunnen komen in de kerk vindt er geen collecte plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 Onder vermelding van “gift actie zomerperiode 2021”

De actie start op Pinksterzondag 23 mei en eindigt op zondag 30 mei 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 8 juni 2021.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat via 020-6242183

Opbrengst van de actie “reizen door te lezen”
Met de opbrengst van deze actie in februari heeft het Solidariteitsfonds Dominicusgangers kunnen ondersteunen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen. Iedereen die een aanvraag heeft ingediend hebben we kunnen voorzien. Nu de bibliotheken gesloten zijn, was de aanschaf van een of twee boeken een verrijking. De opbrengst bood bovendien ruimte om een tweetal Dominicusgangers te helpen die zzp’er zijn en verder geen ondersteuning konden krijgen in deze bijzondere tijden. Met de ondersteuning kunnen ze een aantal maanden hun werk online blijven doen.
Deze Dominicusgangers zijn alle gulle gevers zeer erkentelijk voor hun gift.

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Kosters gezocht!

Zou je het leuk vinden om mee te draaien in het kostersteam?
Dit team leidt op zondag het reilen en zeilen van de viering in goede banen. Het is best een verantwoordelijke klus, maar je staat er niet alleen voor.
Als kosters ben je altijd met z’n tweeën en er werken nog vele anderen mee aan de viering. Je krijgt een goede ‘opleiding’ van een ervaren koster.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar: secretariaat@dominicusamsterdam.nl