foto-links

raamdom-gr

Oproep Amnesty-actie

Vredesweek van 19 t/m 27 september 2020

In het kader van de Vredesweek wil de werkgroep Amnesty International aandacht vragen voor alle gewetensgevangenen wereldwijd.
Nu er in de kerk maar zeer beperkt activiteiten kunnen plaatsvinden willen we verwijzen naar de website van Amnesty International met de oproep “Kom in actie”, waarbij gewetensgevangenen digitaal gesteund kunnen worden- klikt u daarvoor hieronder op het plaatje ! :

Namens de werkgroep Amnesty International,
Dieneke van de Berg, Willy Sepers en Annemarie Rip

Voordelige verrassingspakketjes Wereldwinkel

Aangezien de verkoop aan de wereldwinkeltafel voorlopig niet mogelijk is, willen wij door het aanbieden van voordelige pakketjes toch wat aan onze voorraad en opbrengst doen.
U kunt een verrassingspakketje bestellen door € 10,- te storten op:
NL73 INGB 0000 0307 16 t.n.v. ‘3e Wereldwinkel Dominicuskerk Amsterdam’

De daarop volgende zondag staat het pakketje (met naam) voor U klaar op de wereldwinkeltafel. De inhoud bestaat uit 4 verschillende artikelen (o.a. koffie), waarvan de verkoopprijs boven de 10 euro ligt.
Bij voorbaat hartelijk dank!
namens de wereldwinkelgroep,
Adriaan van den Bosch

”Tussen toen en straks” – je biografie schrijven bij Tegentij aan de Zuidas

Tegentij aan de Zuidas
Aan de Zuidas wordt gewerkt aan een nieuw ‘’Huis van Verbeelding’’ in Amsterdam. Onder de naam ‘’Tegentij’’, zoeken vrijzinnige denkers, theologen, voorgangers elkaar op om een nieuw platform voor tegendraadse zingeving te beginnen met aanbod van zowel persoonlijke als maatschappelijke thema’s, gespiegeld aan ‘’het grote verhaal’’.

De Ekklesia, de Dominicus en docenten van elders zetten hun schouders onder dit aanbod van lezingen, interviews, theologie, filosofie, literatuur, poëzie en film. Het aanbod is bedoeld voor een breed publiek, gelovig of minder gelovig. Leest u meer via: Tegentij.nl

Uit onze kring interviewt bv Colet van der Ven hedendaagse auteurs, en vanaf 19 september geven Juut Meijer en Coes Delprat (Fertiliteitsarts VUMC) de zesdelige workshop ”Tussen toen en straks” – je biografie schrijven ( kosten eur 255,-) – voor meer informatie klik hieronder!

BIOLOGISCHE BLOEMBOLLEN BESTELLEN

Al meer dan 20 jaar promoten we via de kerk het planten van biologisch geteelde bloembollen. Als je zelf bewust leeft, wil je niet dat de aarde, de lucht en het water om je heen worden vervuild. Kwekers die het inzicht hebben dat het ecologisch optimaliseren van de bodem de toekomst is, verdienen onze steun.
Het is duidelijk dat de mensen in de kerk zich nu niet mogen verdringen rondom de verkooptafel. Daarom hebben we in overleg met leverancier Huiberts (www.huibertsbloembollen.nl) besloten tot een andere bestelwijze dan vorige jaren.
U kunt bij ons uit het assortiment van Huiberts 8 soorten biologische voorjaarsbloeiers digitaal bestellen.

Klikt u daarvoor op het bestelformulier.
(Wilbrord Braakman en Kees Sluis)

Bericht uit de Beleidsraad – sept 2020

‘Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat’
– deze beginregels van het gedicht met de titel ‘Eb’ van Vasalis heeft misschien wel een betekenis die ook voor ons geldt in deze coronatijd?

Wachten is moeilijk, zeker als je niet weet waarop of wat er gaat komen. Gelukkig is het voor ons als gemeente niet zó erg. Want ondanks dat er veel stilligt aan activiteiten gebeurt er ook heel veel. Maar die ‘gewone’ dingen moeten nu vaak anders en dat vergt aanpassing van ons.

De Coronawerkgroep heeft het hervatten van de kerkdiensten en het groepswerk in de pastorie voorbereid. Deze groep, die bestaat uit Rieke Hart en Rienk Theisens van de Beheercommissie, Eva Martens van het LT, Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof van de Beleidsraad, onze coördinator verhuur Jan Pieter de Jong en secretaris Frederik Lobbrecht, heeft in de afgelopen maanden een berg werk verzet. Ze hebben zich echt uit de naad gewerkt om voor elkaar te krijgen dat wij veilig en verstandig bij elkaar kunnen zijn in de kerk en in de pastorie.

U en jullie als bezoekers merken daar de resultaten van: een inschrijvingssysteem voor de kerkdiensten, banken die om en om afgezet zijn met lint, stoelen verspreid door de kerk, en een anderhalvemeter-lat voor het aangeven van de verplichte onderlinge afstand. Deze afstand is inmiddels met een knipoog door haar zelf omgedoopt tot ‘1 Eva’ ! Niet voluit zingen, maar het mag wel heel zachtjes voor je heen, of mee neuriën kan ook.

Het inschrijfsysteem lijkt goed te bevallen, al vinden sommige bezoekers het niet zo leuk om je te moeten inschrijven om in de kerk te mogen komen. Anderen reageren juist met “het is zo leuk om uitgenodigd te worden, je voelt je heel welkom”. Ook is er een uitgebreid protocol geschreven voor het gebruik van de ruimten in de pastorie. Als we ons daaraan houden, is de kans op besmetting via het bijwonen van een vergadering of een groep minimaal. De afstandsregel geldt, en er zijn ook maatregelen voor het handhaven van de hygiëne. De begeleiders van groepen en vergaderingen worden hier allemaal goed over geïnformeerd (zie ook onze Corona-pagina).

Wat wel erg jammer is en o.a. te wijten aan het oplopende aantal besmettingen in Amsterdam, is het besluit van de Coronawerkgroep dat er na de dienst geen koffie meer geschonken wordt. Het is te lastig gebleken om tijdens de koffiegesprekken afstand te houden. Als beleidsraad hebben we dit besluit met leedwezen bevestigd, want we voelen allemaal dat de ontmoeting na de dienst er zo helemaal bij hoort. Dominicus is vieren en ontmoeten! Gelukkig zijn er wel andere vormen van ontmoeten. Na de vieringen is er op zondagmorgen nog steeds de koffiezoom. De Werkgroep Pastoraat organiseert koffieochtenden en heeft ook de plannen klaar voor een nieuw seizoen met groepsbijeenkomsten over diverse thema’s. En zo zullen er meer gelegenheden zijn om elkaar te zien en te spreken.

Een heel pijnlijk besluit dat door de beleidsraad genomen moest worden is dat het Open Huis met kerstmis 2020 niet in de bekende vorm gevierd kan worden. En dat voor het eerst in vijftig jaar! Een kerk vol mensen, een muziek- en dansfeest en een diner, waarbij afstand houden absoluut onmogelijk is, dat kunnen we niet verantwoorden en mogen we ons niet permitteren. Wellicht gaat de voorbereidingsgroep van het Open Huis kijken of er alternatieven te bedenken zijn die wel mogelijk zijn.

Eerlijk gezegd werden we er in de beleidsraad wel een beetje mismoedig van, het duurt allemaal al zo lang en we willen zo graag dat het weer normaal wordt. Niet op de manier van ‘het nieuwe normaal’ dat geen normaal is, maar “gewoon”, zoals we het gewend zijn: elke zondag samen in de kerk, met kerst samen in het Open Huis.

En toch kan het nu even niet. Het beleid voor de zondag is in de kerk komen, je plaats meteen opzoeken en innemen, en na de dienst de kerk verlaten zonder koffie en praatje. Het staat natuurlijk iedereen vrij om eenmaal buiten elkaar te ontmoeten op een eigen wijze. Maar in de kerk willen we de regels volgen, wij kunnen en willen ons niet permitteren dat onze Dominicus een haard van besmettingen wordt. Dat geldt ook voor het Open Huis zoals we dat altijd vieren.

Maar iemand in ons midden merkte op ‘we zijn toch altijd in de geest bij elkaar’. En een ander ‘we delen het leed en dragen het samen’. Door de huisregels in het oog te houden zorgen we voor elkaar. Dat kan maken dat steeds meer mensen weer in de Dominicus durven komen, ook als ze zich kwetsbaar voelen.

Laten we proberen deze tijd van wachten om te vormen tot een vruchtbare toekomst. Om met de laatste regels van ‘Eb’ te eindigen:
‘Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?’

Met een hartelijke groet, namens de Beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Nieuwe klanken uit de Dominicus

Dominicus in lockdown’

In het weekeinde van 23 en 24 mei 2020 zou de Dominicus worden omgetoverd tot een groot muziekpaleis. Het Dominicuskoor zou samen met het Ekklesiakoor, solisten, koperblazers, slagwerkers, piano en orgel én veel zangers uit het hele land de complete ‘Missa Solemnis’ van Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal uitvoeren. Corona bepaalde echter anders – we verkeerden dit weekeinde al ruim twee maanden in lockdown. Al die tijd was het stil in die anders zo levendige tempel aan de Spuistraat.

Achter de schermen werd evenwel druk gewerkt; niet alleen aan podcast-diensten, maar ook aan een intiemer geluid van de Dominicus. Want het was al wel duidelijk dat als er weer diensten vanuit de kerk plaats zouden vinden deze in alle opzichten veel bescheidener zouden zijn dan doorgaans het geval is. Mede met het oog op dit nieuwe Dominicusgeluid schreven Evert en Arjan enkele liturgische gezangen. Zij zochten er een paar andere gezangen bij, en verzamelden vier zangers van het Dominicuskoor om ze op te nemen (uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar). Die opname vond plaats op zondag 24 mei 2020. David Cohen zong een paar solo’s en gaf zangtechnische adviezen, Kees van Mechelen deed de opnametechniek.

Deze opnames zijn, samen met een paar duetten voor piano en orgel die Evert en Arjan een paar weken eerder opnamen, de eerste klanken uit de Dominicus sinds het begin van de lockdown. Enkele gezangen zijn gebruikt in podcastdiensten, andere gezangen hebben inmiddels ‘live’ geklonken in een van de zomerdiensten of zullen zeker gaan klinken ergens in het nieuwe seizoen.

De gezangen zijn HIER te beluisteren

Midden in de tijd (Juut Meijer/Evert van Merode)
De profundis (Ida Gerhardt/Arjan van Baest)
Eigenlijk geloof ik niets (Gerard Reve/Evert van Merode)
Als een feest (Juut Meijer/Arjan van Baest)
Gij die ons in dit leven hebt geroepen (Huub Oosterhuis/Bernard Huijbers)
Wie zijn leven (Huub Oosterhuis/Evert van Merode)
Lied over de geest (Eva Martens/Arjan van Baest)

Dominicuskwartet:
Joanne Bosch
Petra Meijerhof
Vincent Blum
Stan van Walstijn

David Cohen, solist en partituuradviezen
Kees van Mechelen, opnametechniek

Evert van Merode, piano en orgel
Arjan van Baest, dirigent

opname van de nieuwe liederen door 4 zangers van het Dominicuskoor

Oprichting Cantorij

In speciale vieringen zoals Advent en Kerst werd vóór Coronatijd al geregeld gezongen door een klein Dominicus-koortje, een cantorij. Koorleden werden daarvoor gevraagd, of meldden zich spontaan aan. Door de actuele uitdaging van zingen op anderhalve meter is het Dominicuskoor opgesplitst in drie koorgroepen, die vanaf september elk een opeenvolgende zondagviering verzorgen. Voor de vierde zondag van de maand is het plan om met een vaste cantorij van 8 zangers, twee uit elke stemgroep, te gaan werken. Voor deelname aan deze cantorij moet auditie worden gedaan. De audities zullen na 6 september zijn.

Naast leden van het Dominicuskoor kunnen ook zangers van buiten in de cantorij worden opgenomen. Het zou het mooiste zijn als zij tevens lid worden van het Dominicuskoor. Gemeenteleden met een goede stem en mensen uit hun netwerk worden van harte uitgenodigd om auditie te doen voor de cantorij.

Belangstellenden kunnen zich tot 1 september aanmelden voor een auditie bij dirigent Arjan van Baest, e-mailadres info@arjanvanbaest.nl

Bericht van het Genetic Choir


Velen van jullie hebben de ongrijpbaar mooie concerten op 22 and 28 december in de Dominicuskerk in Amsterdam meegemaakt, het resultaat van hun samenwerking met de Fatih Moskee, Pakhuis de Zwijger en Dominicuskerk, tevens deel I van Genetic Choir’s (Non)Corpus Trilogy.

Voor wie het heeft gemist – en voor wie graag terugkijkt naar de ervaring :
klikt u hier voor een impressie op film

(En klikt u hier voor de laatste nieuwsbrief van het Genetic Choir)

Een leven met Loyola en Freud – memoires van Henk Hillenaar

Zojuist verschenen: HENK HILLENAAR – EEN LEVEN MET LOYOLA EN FREUD, autobiografie

Klik hier om direct te bestellen

Dit boek vertelt het verhaal van de twee liefdes die aan het leven van de schrijver richting en inhoud hebben gegeven: liefde voor religie, voor een verborgen God wiens ‘bestaan’ met twijfels omgeven blijft, en liefde voor jongens en mannen: het verlangen naar intieme vriendschap met een man, dat door de jaren heen steeds krachtiger en helderder wordt. Die twee liefdes horen bij elkaar als de brandpunten van zijn liefde voor het leven. Religieuze en homo-erotische gevoelens bepalen menige keuze in zijn bestaan en kleuren zijn werkzaamheden als docent en hoogleraar Franse literatuur en als predikant in de Amsterdamse Dominicuskerk. Van dit alles doet hij hier verslag: hij vertelt zijn herinneringen aan het noviciaat bij de Nederlandse Jezuïeten, aan de lange opleiding in deze Orde in Frankrijk, aan zijn eerste homoseksuele ervaringen en het afscheid van de Jezuïeten dat gevolgd wordt door een jarenlange psychoanalyse. Hij verhaalt zijn onderwijs- en onderzoekservaringen aan verschillende Nederlandse universiteiten, waar literatuur en psychoanalyse steeds meer bij elkaar blijken te horen, zijn stimulerende ervaringen als predikant in een vrijzinnige gemeente, het leven met zijn eerste vriend in een woongemeenschap, het huwelijk met een tweede vriend. Na de vroegtijdige dood van deze laatste, blijft hij werkzaam in zijn geliefde Dominicus, en vindt onverwachts nieuw perspectief in de relatie met een asielzoeker uit Iran.

Het boek kost 20 Euros (excl. Eur 7,- verzendkosten, per 1-4 ex) en is verkrijgbaar via het secretariaat van de Dominicus.
U kunt uw bestelling plaatsen via dit formulier.

Inhoud:
HOOFDSTUK I  Mariëndaal: het noviciaat van de Nederlandse Jezuïeten
De allereerste avond:raak elkaar niet meer aan’; de Geestelijke Oefeningen: vier weken retraite waarin de zondaar metgezel van Jezus mag worden, en die een oproep tot liefde  blijken te zijn; het noviciaatsbestaan: vervreemding en kameraadschap; in het derde jaar Mariëndaal mogen we naast een ‘bovennatuurlijk’ ook weer een ‘natuurlijk leven’ leiden; voor het eerst zegt een medebroeder tegen me: ‘Ik houd van jou’.

HOOFDSTUK II  Mijn opleiding in Frankrijk
Filosofiestudie in Vals-près-Le Puy: internationaal, inspirerend, beproevend; Vals als ‘kazerne’ in de Algerijnse oorlog; het Thomisme: over zintuigen, verstand en God, leerschool die me bij zal blijven; ik lees Kant, Heidegger en Merleau-Ponty; leer schrijven en dus beter denken; voorbijgaande verliefdheden en vriendschappen voor het leven;  literaire studies in Lille en Grenoble, ik ga anders denken, vrijer leven; vanaf 1962 tot 1965 bereid ik een promotie voor aan de Sorbonne, met Jean Orcibal als promotor en Michel de Certeau als vriend en toeverlaat; tijdens onderzoek in Rome verlies ik veel van mijn geloof in de Kerk, nog niet dat in de Orde van de Jezuïeten.

HOOFDSTUK III Afscheid van Loyola
Van 1965 tot 1970: ‘moratorium’,  tijd van onzekerheid, afwachten, zoeken, als theologie student in Maastricht, later in Amsterdam; Huub Oosterhuis is mijn belangrijkste vriend en helper; in de Studentenecclesia en de Dominicus ontdek ik de prediking, word priester gewijd; ik ga Franse literatuur doceren aan de universiteit van Groningen; kom als homo uit de kast, houd een kerkdienst over homoseksualiteit; verlaat de Jezuïetenorde in februari 1971 en in juli ook de universiteit.

HOOFDSTUK IV  Sue en Tonne
In psychoanalyse met Sue Ang: mijn kinderjaren, schaamtegevoelens en een verborgen passiviteit worden ‘doorgewerkt’; de orthodox Freudiaanse behandelingsmethode maakt plaats voor een intersubjectieve. Ton van der Stap. ex-Jezuïet, gepassioneerd schrijver en schilder, is nu mijn belangrijkste vertrouwensman. Een pijnlijk conflict blijkt onze vriendschap hechter te maken; we gaan samen op reis, onder meer naar het Rome van Ignatius van Loyola, en naar het geliefde New-York.

HOOFDSTUK V   Van spiritualiteit naar antropologie
De ‘binnenkant’ van deze autobiografie: de drie intellectuele en spirituele ‘ontdekkingen’ die ik al deze jaren gedaan heb: de ‘ontdekking van het lichaam’, waar mijn celibatair bestaan me toe uitdaagde, ‘de ontdekking van de taal’ door de literatuurdocent en de ‘ontdekking van de verbeelding’ die de kern wordt van mijn gedachtewereld en van mijn spiritualiteit: ‘In den beginne was de verbeelding.’

HOOFDSTUK VI   Na Loyola: Freud en de Dominicus
vertelt mijn verkenningstochten in de homowereld; de relatie met John, die na zeven jaar vertrekt, met Michael, die na tweeëntwintig jaar sterft, en met Hamid, die mijn ouderdom is komen verblijden; ik leef al deze jaren in de Kerckvinck, woongroep waarmee ik veel lief en leed deel; mijn  ambitie kan ik uitleven als docent en hoogleraar aan verschillende universiteiten, en als predikant in de Dominicusgemeente; daar eindigt dit boek op een mooie Pinksterdag.

Een tussendoortje vanuit de beleidsraad

Afgelopen zondag was ik in de kerk bij de viering en daarna bij de koffie . Heerlijk om er te mogen zijn en weer een live kerkdienst mee te maken. We mochten zelfs heel zachtjes zingen van Arjan, en dat gezoem klonk werkelijk als hemelse muziek!
Die koffie was onverwacht maar natuurlijk heerlijk. Gezellig even een praatje maken met iemand die je anders nooit meer spreekt. Zo verging het mij ook totdat ons gesprek opeens gestoord werd door een khv’er ofwel een kerkhulpverlener. ‘Jullie staan nogal dicht bij elkaar’ fluisterde hij. Het was hem aan te zien dat hij het vervelend vond om zo in te breken in ons praatje. En zo helemaal niet des Dominicus op zondag. Maar hij had natuurlijk volkomen gelijk.
Voor mij een ‘les’ en wellicht voor anderen een herinnering, om voor elkaar te zorgen en zo natuurlijk ook voor onszelf.

Ik wil hierbij een mooi succes noemen in het werk van onze coördinator verhuur, Jan Pieter de Jong. In deze coronatijd heeft de verhuur van de kerk praktisch stilgelegen en daardoor hebben we veel inkomsten gemist. Maar langzamerhand komt het leven buiten de kerk ook weer op gang. Bijzonder is dat Jan Pieter nieuwe huurders heeft gevonden voor de kerk, en wel in grote koren en orkesten die vanwege de anderhalve meterregel niet in hun eigen repetitieruimte passen. Onze kerk is groot genoeg om afstand te kunnen nemen van elkaar, en dat is dus een zegen voor ons als gemeente. Zo repeteren nu het Nederlands Kamerorkest en het Popup Choir Amsterdam bij ons!

Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de kerk, met zo’n honderd personen tegelijk. Het uitnodigingssysteem dat door de beheercommissie is gevonden blijkt goed te werken. Ik hoorde van diverse kanten hoe bijzonder het wordt gevonden om ‘uitgenodigd’ te worden in plaats van aan de beurt te zijn of iets dergelijks. Er zit natuurlijk wel zo’n systeem van ieder op z’n beurt achter, maar de taal van die beurt voelt als een hartelijk welkom. En dat is ook precies de bedoeling!

Daarom wens ik ons allen graag tot ziens in onze Dominicus!

Namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

Helaas heeft de voorbereidingsgroep die zich o.a. bezighoudt met de organisatie van de vieringen moeten besluiten om geen koffie meer te schenken. Dit in verband met de toename van het aantal besmettingen in
Amsterdam.