foto-links

raamdom-gr

Afscheid Huub Oosterhuis

De afscheidsdienst van Huub Oosterhuis vond plaats op zaterdag 15 april om 14.00 uur in de Westerkerk, Amsterdam. Vanaf zondag 23/4/2023 11:00u is de dienst terug te zien via: https://www.youtube.com/@huuboosterhuisofficial

In de Dominicus hebben we aansluitend op de dienst van 16/4 als afscheid, blijk van dank en eerbetoon, samen enkele van zijn liederen gezongen.