foto-links

raamdom-gr

Contact

In de Dominicus is iedere zondag om 11.00 uur een viering. We lezen uit de Schrift, er is een overweging, er is een tafelviering met brood en wijn. Tijdens dit uur wordt er veel gezongen; we hebben een rijk repertoire aan liederen en een enthousiast koor dat afwisselend door orgel of vleugel begeleid wordt. U bent van harte welkom!

Spuistraat 12
1012 TS Amsterdam
Telefoon: 020 – 6242183
e-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Bank: NL05 INGB 0000 2176 95 | NL12 TRIO 0788 8224 46

Openingstijden Secretariaat

Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00, maar op dit moment ivm Corona slechts sporadisch (mobiel bereikbaar di-vrij 9.00-18.00 en voor urgente zaken via: 06-45503644)
Of op afspraak: neem even contact op via mail.

Nieuwsbrief

U kunt zich opgeven voor onze nieuwsbrief via deze link.

Hulp bieden of krijgen in Quarantainetijd

Wilt u hulp bieden? Geeft u dat aan via ‘Hulp bieden
Hulp krijgen? dat kunt u aangeven via ‘Hulp krijgen
U hoort dan van ons!

Verhuur

Zie de pagina Verhuur

Webredactie

De redactie van de website wordt gevoerd door Carla van der Heijden, Henrike Laning en Frederik Lobbrecht. Ton van Rooijen is de webmaster.
Heb je een vraag, opmerking of bijdrage voor de redactie van de website?
Mail:
Frederik Lobbrecht: secretariaat@dominicusamsterdam.nl
Carla van der Heijden: carla.vanderheijden@upcmail.nl    (m.n. vermelding van concerten op de site*)

De webmaster (voor technische vragen) is te bereiken op webmaster@DominicusAmsterdam.nl

*) Concertaankondigingen kunnen alleen maar geplaatst worden als er een tekst (zonder opmaak) in Word-bijlage en een of twee afbeeldingen in jpg/png, max 2 MB aangeleverd worden. Géén PDF.

Privacybeleid

Vragen over ons privacybeleid? Download hier onze Privacyverklaring.

Beleidsraad (BR)

De beleidsraad is gekozen door de gemeente en is een verbindende schakel tussen alle werkgroepen, en voor alle thema’s en activiteiten waar wij als gemeente aandacht aan geven. De beleidsraad is uiteindelijk ook het bevoegde orgaan voor besluitvorming over beleid en financiën van de Dominicus.

Mirjam Nieboer, Jan van der Meulen, Geert-Jan Meijerhof, Ellen van de Geer, Anna Hoekstra, Bianca Beens en Joanne Kruijswijk Jansen (zie: contact beleidsraad)

Externe vertegenwoordigers:

Vertegenwoordiger in de Raad voor Religie en Levensbeschouwing: Ans Pieper, Bergblauwstraat 30, 1503 MD Zaandam, 075 612 55 04, anspieper@hetnet.nl; ze was tot januari 2014 lid van de BR (DB).
Dick de Korte vertegenwoordigt de Dominicus bij de Raad van Kerken Amsterdam.

Klachtenbegeleider

Bent u tevreden? Vertel het anderen! Heeft u een klacht? Vertel het ons! De Dominicus heeft een interne klachtenbegeleider waar u terecht kunt met een klacht.
U kunt de klachtenbegeleider bereiken via: klachtenbegeleider@dominicusamsterdam.nl
Er wordt dan contact met u opgenomen.

Beheercommissie (BC)

De beheercommissie heeft de eerste verantwoordelijkheid voor het beheer en de financiën. De Beheercommissie beheert het vermogen en de geldmiddelen van de Dominicusgemeente. Zij draagt zorg voor de aandachtsgebieden financiën/beheer vermogen; personeelszaken en salarisbetalingen; onderhoud gebouwen, investeringen en muziekinstrumenten; beheer pastorie en kerkgebouw. Hieronder vindt u de leden en (tussen haakjes) hun aandachtsgebieden.
De contactgegevens van de leden van de Beheercommissie zijn verkrijgbaar via Jop Mendelts, secretaris van de beheercommissie, die bereikbaar is via het secretariaat.

Leden Beheercommissie:
Rieke Hart (voorzitter)
Theo van Kamp (penningmeester)
Hannie Bulsink (huurderszaken)
Paul Kruyswijk (personele zaken)
Jop Mendelts (secretaris)
Richard Harmanni (gebouw&onderhoud)
Rienk Theisens (projecten)

Dominicuskrant

De Dominicuskrant verschijnt eens per maand, behalve in de zomer (juli en augustus). Vragen voor de redactie? Kopij? U bereikt de redactie via:
Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

Werkgroep Diaconaat

Herman Huijmans (voorzitter)
e-mail: wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl
mobiel: 06 82070254.

Taalgroep Dominicus

Contactpersoon: Henk Weesing ( NB: vanwege Corona zijn de taallessen opgeschort,  5 juni beginnen we weer – indien mogelijk)
telefoon: 020 662 16 04
e-mail: h.weesing@upcmail.nl

Werkgroep Solidariteit

Contactpersonen: Bets Greefhorst, Hanneke van Willigen en Wil Raeven
e-mail: betsgreefhorst@kpnplanet.nl (Bets), hanneke.solfonds@hotmail.com (Hanneke), wil@raeven.nl (Wil)
schriftelijk: Dominicus Amsterdam,
T.a.v. Solidariteitsfonds
Spuistraat 12,
1012 TS Amsterdam.

Collectencommissie

Dick Manten
telefoon: 020 676 11 64
schriftelijk: Dominicus Amsterdam,
t.a.v. Collectecommissie,
Spuistraat 12,
1012 TS Amsterdam

Archiefcommissie

Leden: Leo van Zoen, Truus Geertse en Ton van Dam
e-mail: archief@dominicusamsterdam.nl

Werkgroep Amnesty Dominicus

Willy Sepers, coördinator,
e-mail: wjwsepers@xs4all.nl

Werkgroep Begeleiding gedetineerden

Tineke Kabel
e-mail: kabeltineke@gmail.com

Wereldwinkel Dominicus

Adriaan v.d. Bosch, coördinator
telefoon: 06 72 44 47 53

Open Huis

Contactpersoon: Arie Voordouw
e-mail: openhuis@dominicusamsterdam.nl

Project Thuislozen

Ton Steenaert, contactpersoon,
telefoon: 072 533 22 07

Vervoergroep

Coördinator: Anneke Kempkes
telefoon: 0297 327219 of 06 51287558
e-mail: anneke.kempkes@inter.nl.net