foto-links

raamdom-gr

Wij zijn

DE DOMINICUS
Een zelfstandige oecumenische kerkgemeenschap, geïnspireerd door de christelijke traditie. Daarmee sluit zij aan bij de kerk van ‘alle tijden en alle plaatsen’ en verbindt zij zich aan een traditie van eeuwen. Wie we als gemeente zijn, wie we willen zijn, waar we voor staan en wat we wel of niet willen doen, is samengevat in de volgende uitgangspunten:

UITGANGSPUNTEN
1. De Dominicus is een onafhankelijke gemeente in de christelijke traditie.
2. Hier komen mensen die zoeken naar religieuze voeding en inspiratie op hun levensweg.
3. Er is ruimte om passief mee te maken en actief bij te dragen.
4. De gemeente ijkt haar handelen aan de principes: jong voor oud en oud voor jong, sterk voor zwak en zwak voor sterk, rijk voor arm en arm voor rijk.
5. En streeft in woord en daad naar een eerlijke en rechtvaardige wereld.
6. De tegendraadse zeggingskracht van de bijbel houdt ons daarbij scherp.
7. Bij uitstek is Jezus, als vernieuwende leermeester in de joodse traditie, inspiratiebron vanwege zijn bevrijdende mensgerichtheid.
8. De gemeente is een plek waar tekst, muziek en rituelen in eigentijdse taal en expressie worden gecreëerd.
9. De gemeente gaat samenwerking en uitwisseling aan met andere geloofsgemeenschappen en groepen, binnen en buiten de christelijke traditie.
10. De gemeente wordt geleid en bestuurd vanuit democratische principes.

EEN OECUMENISCHE GEMEENTE IN HARTJE AMSTERDAM
In de Dominicus komen elke zondag een paar honderd mensen bij elkaar voor de viering om 11 uur. We lezen uit de Schrift (de Bijbel), er is een overweging en er is een tafelviering met brood en wijn.

MUZIEK EN TEKST
Tijdens deze viering van een goed uur zingen we veel want we hebben een rijk repertoire aan liederen en een enthousiast koor dat afwisselend door orgel of vleugel begeleid wordt. De liederen zijn gemaakt om te beluisteren, maar zeker ook om naar hartenlust mee te zingen.
De toespraken zijn tastend en verhelderend, zeker niet leerstellig. We lezen de Schrift met een open oog voor de vragen van hedendaagse mensen, zowel in hun persoonlijk leven als in hun maatschappelijke en politieke betrokkenheid.

BROOD EN WIJN
Volgens oeroude christelijke traditie delen we brood en wijn. Kinderen staan rond de tafel en helpen bij het uitdelen. Door zo te doen vormen we een gemeenschap en delen we het visioen van vrede en gerechtigheid.
Iedere zondag vieren we dit ritueel. We gedenken daarmee leven, dood en verrijzenis van Jezus en oefenen ons te leven in zijn geest. We breken en delen om vrede en een rechtvaardige wereld. De diepte van dit eenvoudige gebaar kan al doende tot betekenis komen. Meer dan dat wíj iets doen, gebeurt dit ritueel aan ons. Iedereen is welkom om deel te nemen.

LITURGISCH TEAM
De vieringen worden voorbereid door een groep voorgangers, het Liturgisch Team. De voorgangers en de gastsprekers zijn theologisch geschoolde vrouwen en mannen uit diverse christelijke tradities. Er is een aparte werkgroep die een kinderdienst voorbereidt voor zowel de jongere als de oudere kinderen.

BESTUUR
De Dominicus heeft een democratisch gekozen bestuur, de beleidsraad.DPP_0004