foto-links

raamdom-gr

Oproep begeleiding opvang Ter Apel

We kregen een dringende noodoproep van stichting INLIA*: of we tijdelijk een vluchtelingengezin kunnen helpen opvangen, dat wacht op aanmelding in Ter Apel.

In onze pastorie staat tijdelijk een appartement leeg en dus kunnen we een korte periode een gezin opvangen. We stellen het opnieuw verhuren van dit appartement uit tot 15 oktober, om ruimte te geven aan een vluchtelingengezin. Voor deze tijdelijke opvang zijn vrijwilligers nodig die het leuk en uitdagend vinden om zo nu en dan met het gezin op te trekken, hen te helpen en te begeleiden. ( NB: we hebben het nog niet over een specifiek gezin – dat is vooralsnog onbekend, we kunnen dus niets zeggen over samenstelling, leeftijd, taal of achtergrond).

We willen graag een team samenstellen met mensen die de volgende taken zouden willen vervullen:

  • Het beheren van financiën rond het verblijf van het gezin, het plannen van de begeleiding.
  • Een dagdeel doorbrengen eventueel met leuke activiteit, of uitstapje, of begeleiding bij een binnenlandse reis.
  • Helpen met boodschappen, andere benodigdheden, koken en huishoudelijke taken.
  • Bereikbaarheid in geval van nood overdag en/of ’s nachts.

We streven naar een team dat groot genoeg is, zodat iedereen 1 – 2 keer per week ingepland wordt in een rooster en niet vaker. We stemmen het rooster zo veel mogelijk af op ieders agenda.

Pastor Eva Martens zal betrokken zijn en is contactpersoon naar INLIA. De mensen van die stichting weten uit lange ervaring hoe belangrijk het is dat een groepje mensen betrokken is bij de opvang en niet alles op de schouders van 1 of 2 personen komt.

We kunnen alleen een goede opvanglocatie zijn als we genoeg mensen vinden die willen helpen. Aanmelden kan tot vrijdag a.s., 16 september, 19.00 uur. Vrijdagavond beslissen we of het door kan gaan.

Aanmelden graag per mail via: secretariaat@dominicusamsterdam.nl (graag ook gelijk aangeven wanneer u beschikbaar bent, of wanneer juist niet en waarmee u kunt helpen)

Heeft u vragen, bel Eva Martens: 06-49393935

Hartelijke groet,
Eva Martens en het secretariaat.

Ter Apel, begin sept 2022, foto © David

*INLIA staat voor Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers, zie de INLIA-website voor meer informatie.

Actie Solidariteitsfonds: “Om nieuwe kennis ”

“Samen delen om nieuwe kennis op te doen”

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat ook weer  cursussen en andere bijeenkomsten beginnen waar je kennis of vaardigheden kunt opdoen, alleen of samen met anderen. Aan deze cursussen en bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook reiskosten.
Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die  graag via cursussen of bijeenkomsten nieuwe kennis  of vaardigheden willen opdoen en daarvoor niet de financiële middelen hebben.

Om die ondersteuning te kunnen bieden voert het Solidariteitsfonds actie op zondag 11 en zondag 18 september 2022.
Deze tijd  maakt solidariteit met zwakkeren nog belangrijker. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken.

Geven
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom  op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928
t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift cursusactie 2022”. Elke bijdrage is welkom.
Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.

Ontvangen
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van een formulier verkrijgbaar bij de tafel van het Solidariteitsfonds in de kerk.
U kunt uw aanvraag ook mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 20 september 2022.
Vermeldt u dan bij uw aanvraag voor deze actie::
– Naam, adres, telefoon
– Uw rekeningnummer (IBAN) óf geeft u aan dat u het liever contant ontvangt.

Het Solidariteitsfonds van de Dominicus

Onderhoud Dominicuskerk, sept 2022

Wellicht heeft u al een bouwkeet zien staan in de Spuistraat voor de kerk. Vanaf maandag 5 september wordt begonnen aan het onderhoud van het exterieur van het kerkgebouw. Metsel- en voegwerk worden aangepakt en ook schilderwerk. Hiervoor zal een hoogwerker gebruikt gaan worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Akerbouw BV onder leiding van Archivolt Architecten. Zie hiervoor de afbeelding van het bouwbord.

Het zal u misschien zijn opgevallen dat er nog steeds niet gewerkt is aan de vloer in de kerkzaal. Deze werkzaamheden worden uitgesteld naar volgend jaar. De proeftegels die de aannemer had laten maken zijn door de Beheercommissie en Archivolt afgekeurd. De aannemer had toen niet meer de tijd om binnen de afgesproken termijn nieuwe tegels te laten maken.

Als alles goed gaat worden ook in september de spitsbogen achter de afscheidingen aangepakt naar aanleiding van de gevallen steen. Hiervoor zal een hoge steiger in de kerk worden geplaatst.

De Beheercommissie

Zomerkoor

ZING MEE IN HET ZOMERKOOR
In de maanden juli en augustus repeteert het zomerkoor elke zondag voor de dienst, aanvang stipt om 10.00 uur. Goede zangers die vertrouwd zijn met het repertoire, worden van harte uitgenodigd om mee te zingen in het koor. Je kunt een enkele keer komen, of elke week. De muziekmappen liggen klaar!
Dit zomerkoor is actief vanaf zondag 10 juli – t/m de dienst van 28 aug, u kunt bij de gewone ingang van de kerk binnen lopen.

Herstel en groot onderhoud Adema-orgel


Zomer 2022

Vanwege een grondige onderhoudsbeurt zal het Adema-orgel vanaf maandag 27 juni deels worden gedemonteerd. Vanaf dan zal het orgel dus even niet tot klinken komen op zondagmorgen.
Naast schoonmaak en herstel van het pijpwerk zal de windvoorziening verbeterd worden. De orgelruimte zal worden gereinigd en nagekeken op houtworm en tevens zal er een nieuwe toegang worden gerealiseerd naar het zwelwerk.
Door middel van de bevestiging van een ladder aan de zijkant van het orgel zal het pijpwerk aldaar beter (lees: veiliger) bereikbaar worden.

(foto A. Broers)

De werkzaamheden zullen naar verwachting eind september zijn afgerond, waarna het orgel weer in volle glorie mag klinken.
Bij vragen of voor meer informatie kunt u bij de organist, Evert van Merode terecht ( dat kan via: secretariaat@dominicusamsterdam.nl )

Protest/hechtenis Frits ter Kuile

Frits ter Kuile zit een maand in hechtenis omdat hij protesteerde tegen de plaatsing van kernwapens door het ´Onze Vader´ te bidden bovenop een atoombom-bunker op een militair terrein. Wij delen van hem het volgende bericht:

Dag / Hello, from 4/7 – 2/8 you can reach me here by post:

Frits ter Kuile
JVA
Trierer Landstraße 64
D-54516 Wittlich
Ik hoop te waarschuwen voor het kruitvat vol kernwapens, stijgende bewapening en nieuwe kernbommen en het alternatief te promoten: de Weg van Jezus die ons aanraadt te bidden voor wie ons vervolgen, bezetten en onderdrukken, om het kwade te overwinnen door het goede. Dan worden er geen steden of continenten in as gelegd, maar kan ieder deelnemen om de tegenstander met liefde te winnen om samen te werken aan vrede, gerechtigheid en het behoud van de schepping. Ook die wijze van strijd gaat niet zonder lijden, maar veel ‘mooier’ lijden dan elkaar te doden en elkaars land te verwoesten.
Peace!
U vindt meer informatie via dit bericht:
https://korrelzout.noelhuis.nl/article/34.1/vreugde/
Of:
https://www.youtube.com/watch?v=AXMaQkDKuYY (hoe knip je NATO-draad)
https://www.youtube.com/watch?v=wrMcpFicK4c 1 minuut = genoeg
https://noelhuis.nl/wp-content/uploads/2020/07/Geen-nieuwe-kernbommen-voor-Volkel.pdf

Dominicus (digitaal) in de schijnwerpers

Eind vorig jaar kreeg de Dominicusgemeente het verzoek van fotograaf David Langerak om bij wijze van experiment 360 graden foto’s te maken van de Dominicuskerk. De BC heeft dat toen toegestaan op voorwaarde dat wij het beeldmateriaal mochten gebruiken. Dit was geen probleem. Afgelopen maandag ontvingen wij het resultaat van de opnames en de link naar de locatie op zijn website. Zie hiervoor: Dominicus Church – Architecture in 360 Degrees (360-architecture.com) Onze kerk wordt op deze website gepresenteerd naast onder meer andere monumentale iconen als de Beurs van de Berlage en sanatorium Zonnestraal.

Het is een prachtige manier om ons kerkgebouw, waarvan het bestaan nog steeds een goed bewaard geheim blijkt te zijn, meer bekendheid te geven.

In dit kader is het tevens interessant om te weten dat er voor de tentoonstelling ‘De Golvende Lijn’ over het werk van Christie van der Haak, die sinds afgelopen zaterdag te zien is in Cuypershuis in Roermond, ook opnames zijn gemaakt. Zie voor deze tentoonstelling de website: Cuypershuis Roermond is hét museum over architect Cuypers.
Deze in opdracht van het museum gemaakt opnames focussen vooral op de ornamentiek. Ons kerkgebouw wordt in de film gepresenteerd naast onder meer de interieurs van theater Tuschinsky, het American Hotel en het Scheepvaarthuis (nu hotel Amrath). Op de tentoonstelling zijn tevens enkele foto’s van het interieur van ons kerkgebouw te zien. Ook worden hier de originele door Cuypers ontworpen wandbekleding van de Ridderzaal in Den Haag getoond. De tentoonstelling loopt tot 5 maart 2023, dus u heeft nog ruimschoots de tijd om deze te bezoeken.

Zo komt de het gebouw van de Dominicuskerk, die als een van de best bewaard gebleven Cuyperskerken kan worden gezien, steeds meer in de belangstelling te staan.

Richard Harmanni (BC)

Even voorstellen – nieuw lid BR: Jan Lassche

Mijn naam is Jan Lassche en sinds kort mag ik deel uit maken van de Beleidsraad van de Dominicus. Het aandachtsveld dat ik heb is Beheer.

Ik ben 57 jaar en werk als teamleider op een VMBO-school. Ben getrouwd met Stella. We hebben drie kinderen waarvan de jongste twee nog thuis wonen. Maar binnenkort zal de volgende uitvliegen i.v.m. werk en studie in de VS. We wonen in Amsterdam, maar ik ben een geboren en getogen Tukker.

Jan Lassche

Toen ik voor de Beleidsraad werd gevraagd had ik zo wel mijn bedenkingen. Uiteindelijk kom ik nog niet zo lang in de Dominicus. Een aantal maanden nadat ik de Dominicus frequent ging bezoeken brak de coronacrisis uit. Ik heb nog wel het laatste Open Huis mee mogen maken. Toen ik daar rondliep dacht ik: als de kerk in deze tijd nog iets wil of kan betekenen dan moet het er zo uit zien.

Hoewel nog niet bekend met alle gewoontes en gebruiken in de Dominicus voelt deze kerk en gemeente wel als een thuis. Een kerk waar je niet eens hoeft te geloven! Geweldig toch. Zelf heb ik een protestantse achtergrond en boven mijn kerkelijke weg kun je de titel plaatsen ‘van (gereformeerd) vrijgemaakt tot vrijzinnig’. Wat me destijds opviel is dat in deze kerk zo mooi en uit volle borst wordt gezongen. Gelukkig mag dat nu weer. Maar je bent van gereformeerde huize of niet: dus voor mij doet de toespraak het ‘m.

Je kunt me overigens af en toe achter in de kerk vinden omdat ik meehelp bij de beeldregistratie van de diensten. Niet dat ik van filmen enige kaas heb of had gegeten, maar onder het motto “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” (Pippi Langkous) heb ik me destijds aangemeld. De online diensten zijn inmiddels een onmisbaar onderdeel van de Dominicusgemeente geworden.

Tot zover deze korte introductie, voel je vooral vrij om me aan te spreken in de Dominicus.

Soldariteitsactie “Een fijne zomervakantie”

De zomervakantie zonder coronamaatregelen komt in zicht. Een tijd om te genieten van mooi weer, om activiteiten te ondernemen die voor ontspanning zorgen, een tijd om de dagelijkse beslommeringen even achter te laten.
Zo vanzelfsprekend als het klinkt, is dat niet voor elke Dominicusganger. Niet bij iedereen zijn de middelen voorhanden om in de zomervakantie een leuke activiteit te plannen.

Om de helpende hand te kunnen reiken organiseert het Solidariteitsfonds zondag 22 en zondag 29 mei 2022 de actie “Samen delen voor een fijne zomervakantie”. De Solidariteitsfonds doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven, om dat ruimhartig te doen.

Geven
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift vakantieactie 2022”. Elke bijdrage is welkom. Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.

Ontvangen
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u uw aanvraag mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl. Ook als u eerst informatie wilt kunt u dat adres gebruiken. Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 31 mei 2022.
Vermeld aub duidelijk:
-uw naam, adres en telefoon
– of u het bedrag contant of op uw rekening wilt ontvangen en wat uw rekeningnummer dan is.

Het Solidariteitsfonds

Oproep Series 2022-2023

Eens per jaar bezint het LT zich een dag lang op de thema’s van de diensten-series van het komende jaar Dat doen wij dit jaar op 10 juni.
Het blijkt ieder jaar een zeer inspirerende dag te zijn waarop wij brainstormen, nadenken, feedback geven op elkaars ideeën en vooral ook veel van elkaar leren. Uiteraard blikken wij terug op het afgelopen jaar en nemen de reacties die wij van Dominicus bezoekers (kijkers en luisteraars) hebben ontvangen, mee in onze reflecties.

Ook willen wij graag de gedachten, wensen en behoeften die jullie in de gemeente hebben over nieuwe series meenemen. Misschien heb je de laatste maanden iets gemist en heb je gedacht; “waarom hebben ze daar geen aandacht voor gehad?” Misschien heb je wel een fantastisch idee voor een serie – of wil je met een werkgroep een thema onder de aandacht brengen?
Al dat soort wensen, ideeën en inspiratie kan ons helpen bij onze afwegingen.

Meestal eindigt zo’n dag met te veel ideeën en zijn we nog een zomer bezig – met thema’s aan elkaar verbinden, schrappen, kauwen, mijmeren en studeren.
In september komt dan via de Dominicus krant nieuws over de series tot aan de zomer 2023.

Bij deze dus een oproep: breng je idee, wens voor een serie in!
Dan nemen wij dat mee in onze overwegingen op 10 juni.

U kunt het sturen naar: secretariaat@dominicusamsterdam.nl.
Alles mag. Niets moet.
Veel dank!

Namens het LT,
Alle van Steenis