foto-links

raamdom-gr

Werkt u mee aan het nieuwe podiumdoek?

‘’Zeventigmaal zeven bomen zullen bloeien waar wij wonen
Licht zal op het water stromen’’

Dominicus podiumkleed

schets – ( dus niet definitief!)

God is als de natuur zelf, zo beweerde Spinoza, die geloofde in een bezielde natuur, waarin God zich niet boven de dingen bevond , maar in alles aanwezig. In alle leven, in mensen, dieren en planten. In de hele materie. Wat zou het mooi zijn de natuur zichtbaar te maken in een nieuw podiumdoek. Om beter te weten hoe wijzelf verbonden zijn met dat alles. En zo ook met de Levende.

Psalm 1 vergelijkt ons met een boom aan stromend water. Wij zouden stevig moeten staan in het leven lijkt de psalm te zeggen. Waar alles stroomt, daar zouden wij goed geworteld moeten zijn om niet uit ons evenwicht te raken. Dat water zou je kunnen zeggen is de levensstroom. Maar in psalm 1 is het ook de Thora, die verzameling van boeken die de weg willen wijzen. Die vertellen over de wording van de mens en ons falen, maar ook over koershouden. Al in het eerste begin wordt het licht uitgeroepen over de duisternis, wordt land uit de zee gespaard. En de hele weg die de Thora verbeeldt koerst af op een land waar het goed leven is voor iedereen. Waar mensen tot hun recht komen en ook plant en dier hun plaats hebben.

Juut Meijer heeft ter gelegenheid van haar pensionering een aanzet gegeven tot het maken van een nieuw podiumkleed. Een gewortelde boom aan stromend water. Wij vragen u daarvoor de bladeren aan te leveren zodat dit een doek van ons allen is.

Vanaf nu tot eind november kunt u bladeren van stof in verschillende vormen mee nemen of bij het secretariaat inleveren:

 • in de maten 5 x 5 tot 20 x 20 cm in verschillende tinten groen, geel, grijs of zilver. Eventueel ook met een klein werkje of dessin of andere kleur.

En strookjes voor het water: rafelig – in verschillende tinten blauw of wit

 • stroken van 15 tot 20 cm

Op een later af te spreken werkdag in januari/februari wordt het project door een kleine groep vormgegeven.

Idee: Juut Meijer
Vormgeving en medewerking: Femke Kempkes en Katrine Prins
Nieuwe Serie: “Eigenlijk geloof ik niets”…maar wat dan wel?

“Eigenlijk geloof ik niets”…maar wat dan wel?
Met deze ietwat ontsporende zin luiden we een serie in rond het onderwerp ‘geloven’. Een levensthema dat altijd nieuwe wegen zoekt, de oude antwoorden voorbij, maar dat ook tot veel misverstanden leidt. Het is in onze samenleving zowel buiten de Dominicus als soms ook erbinnen steeds gewoner te zeggen niet te geloven. ’Ik geloof niet’ is een gangbare plaatsbepaling geworden, maar hoe zit dat eigenlijk? We geloven toch allemaal wel iets, mag je hopen, en het zou droevig met ons gesteld zijn als we ons in dit opzicht alleen maar blijven afzetten tegen wat achter ons ligt. Bovendien houden velen zich ook in onze tijd gelukkig bezig met vragen naar zingeving en verdieping. We kunnen niet zonder. Daar horen vragen bij en twijfel over wat we hopen en verlangen mogen. En ook vertrouwen, zonder garanties of zekerheid.

foto Henny van Huystee

Onze jubileumviering in 2015 over ‘’Taal die beweegt’’ liet ons zien hoe woorden soms in de weg kunnen zitten. De vraag was : ‘Moeten we onze taal over geloven misschien veranderen?’. Zou het helpen bruggen te slaan tussen hen die zeggen wel te geloven en hen die zeggen dat niet te doen : zou het helpen als we de dingen anders zouden zeggen ? Het is jammer als geloven een ‘óf-óf’ kwestie wordt : Je gelooft of je gelooft niet. Maar het lijkt er ook op dat wie zeggen ongelovig te zijn zich tegen dezelfde gestolde voorstellingen keren als wij die graag zeggen wel te geloven. Hebben beide partijen niet veel meer gemeen dan we denken?

Misschien wordt het tijd voor woorden als ‘geloof’ en ‘geloven’ een nieuwe ruimte te zoeken : nieuwe manieren om erover te praten, waardoor we het tweespalt ‘óf-óf’ achter ons kunnen laten. Hoe zullen nieuwe generaties spreken over geloven ? Dat is een mooie vraag. Die gaat over wat het wezen van traditie is: doorgeven in nieuwe verpakkingen, in nieuwe tijden. Een belangrijke vraag ook die raakt aan ons hopen, onze roeping, aan het waarom van ons op aarde zijn, het geheim van het leven, het nog-niet. Die vraag gaat over de mogelijkheden die de toekomst in zich bergt, iedere nieuwe dag en voor ieder mens. Wie we zijn en worden mogen, waar we aan werken kunnen en vooral ook: wat ons zonder dat we erop uit waren gegeven wordt.

Misschien begint geloven dichterbij huis dan we soms geneigd zijn te denken. In het evangelie worden we uitgenodigd als kinderen te worden. Onbevangen het leven tegemoet te treden. Misschien begint geloven wel bij de vraag te geloven in de mens die je zelf bent. En dan in een ander, en dan in nog een ander. Allemaal vormen van geloven die volgens onze traditie ook veel te maken hebben met geloven in God, misschien zelfs zonder dat die God ter sprake komt.

Zondag 3 okt: Geloven in een nieuwe wereld
Lezing Mattheus 6: 19-34 en Babs Gons: ‘Handen in onze rug’
Overweging door Manuela Kalsky

Er is ons in de bijbel een rijk van vrede en gerechtigheid beloofd – het Koninkrijk God’s. Wordt het nog wat met dat Koninkrijk, vroeg Gerard Reve zich al in 1965 in een van zijn gedichten af. Hoe staat het nu met ons geloof erin? Met de klimaatcrisis en een tijdperk van pandemieën voor de boeg lijkt het goede leven op onze planeet verder weg dan ooit. Of toch niet? Een jonge generatie gaat voor verandering en zoekt naar nieuwe wegen in ‘sámen leven’. Kunnen religieuze wijsheidsteksten daarbij helpen, of eerder spoken word artiesten?

Zondag 10 okt: Geloven in jezelf
Lezing: Genesis 3: 6 -11
Overweging door Colet van der Ven

Geloven in jezelf, heb je daar zomaar zeggenschap over, ingeweven in en bepaald door relaties als we zijn vanaf onze geboorte? Moet er niet eerst in ons geloofd zijn voordat we kunnen geloven in onszelf? Van ons gehouden zijn voordat we kunnen houden van onszelf? En wat als dat niet gebeurd is?

Zondag 17 okt: Geloven in een ander/Ander
Lezing: Marcus 10: 32-45
Overweging door Arjan Broers

Je moet geloven in jezelf! Dat zegt het evangelie van de doorzetters en de individualisten. Maar dat is alleen goed nieuws voor een enkeling. De meesten van ons hebben het geloof van anderen nodig om tot bloei te komen. Dat geloof in een ander / de Ander heeft niets te maken met het streven naar beheersing en perfectie. We lopen hoe dan ook butsen en builen op aan elkaar, en erger. Geloof is: erop vertrouwen dat er al iets goeds aan de gang is, en dat je daaraan mee kunt doen. Met liefde kijk je toekomst tevoorschijn, ook al is die ongewis.
Ik deze dienst wordt Arjan Broers ingezegend als nieuwe pastor van de Dominicusgemeente

Zondag 24 okt: Geloven in verandering, doorgeven, traditie
Lezing: Johannes 4: 4-26
Voorganger: Henk Hillenaar

Het laatste gebed van Jezus van Nazareth, de avond voor zijn dood, was een gebed om eenheid tussen alle mensen van deze wereld. Hij kon twintig eeuwen geleden niet weten hoe de wereld er nu uit zou zien, zoals wij niet weten naar welk totaal andere wereld onze moderne tijd op weg is. Maar de groeiende noodzaak van eenheid onder de volkeren – niet in geloof en cultuur, wel in betrokkenheid en samenwerking – is waarschijnlijk de grootste opgave van onze tijd. In dat streven kunnen juist de verschillende geloofstradities het voortouw nemen.

Zondag 31 oktober Allerzielen: Geloven in het licht van de eindigheid.
Overweging door Agnes Grond

Hemel en hel zijn uit. Dat betekent misschien veel minder angst, maar ook minder troost. Hoe verzoenen we ons nu met het verlies van dierbaren en met onze eigen eindigheid? Waar vinden we troost in ons stervensuur? Wacht er dan nergens een beloning voor het goede dat we deden en worden nergens de grove onrechtvaardigheden van het leven rechtgetrokken? Zou het besef dat je de wereld een beetje beter hebt achtergelaten voldoende zijn om je sterven te aanvaarden? Maar hoe weet je dat dat zo is? Geloven in het licht van de eindigheid zal vooral vertrouwen betekenen. Maar hoe leer je dat? En vertrouwen waarin precies? Dat het goed komt? Of dat een mens er in al zijn kwetsbaarheid mag zijn en dat hij, zij en jij gedragen worden? En door wie dan? Een zoektocht.

Zondag 7 november: Geloven vanuit de ontmoeting
Lezing: Johannes 4, 1-4
Overweging door Germain Creyghton

Zingen dat we ‘eigenlijk’ niets geloven laat ons nog enige ruimte, bij alle redenen die er kunnen zijn om je van het geloof af te keren. Maar wie categorisch zegt: ‘Ik geloof niets’ lijkt zich af te sluiten. Kun je dit beweren zonder jezelf als mens tekort te doen, en daarmee ook degenen die je zijn voorgegaan en degenen die je opvolgen? We lezen als tastend-gelovigen het verhaal over Jezus’ ontmoeting met een Samaritaanse vrouw en horen daarin een uitnodiging tot een nieuwe manier van geloven, die doorgaat, over alle grenzen heen.

Zondag 14 november – Wat verandert en wat blijft
Overweging door Juut Meijer

Vanaf onze vroege kindertijd zijn we in beweging. We krijgen van alles mee. Waarden, normen en omgangsvormen. Kennis, vaardigheden en interesses. Familietrekjes worden doorgegeven, hoe het hoort, angst en plezier. En gaandeweg ontwikkelen we iets eigens, nemen het ene mee, terwijl we ons tegen het andere verzetten. Vooral religie moet het vaak ontgelden. Toch beleven velen ook een herijking, die soms niet eens zo ver verwijderd is van wat vroeger was. Zo bestaat ons hele leven uit verandering, afscheid nemen zelfs, maar ook uit wat blijft. In deze dienst neemt Juut Meijer afscheid als pastor van de Dominicus

Zondag 23 november: Geloven in grote verhalen
Overweging door Alle van Steenis

Het is niet niets. Al die verhalen uit de traditie. De bijbel staat vol met geloofsverhalen. Maar er zijn ook historische verhalen. Hoe maak je dat onderscheid? Wil je dat onderscheid kunnen maken? Er zijn ook verhalen die “niet te geloven zijn”. Zo rijk aan mythisch denken dat het soms moeilijk is deze verhalen te duiden en betekenis te geven. Toch willen we aan het eind van deze serie deze zoektocht aan. Wellicht lukt het een verbinding te maken met onze eigen levensverhalen. Omdat het uiteindelijk altijd om mensen gaat.

Bericht van de beleidsraad – oktober 2021

Na de zomer is de beleidsraad met frisse energie begonnen aan een nieuw seizoen. We komen weer live samen in de grote zaal van de pastorie en dat doet goed! Dan merk je toch hoe fijn het is om elkaar gewoon in de ogen te kunnen kijken, af en toe lekker te lachen, samen koffie te drinken – wat een verschil met online. We moesten ook meteen weer flink aan de bak want er waren en zijn diverse activiteiten aanstaande. In de eerste plaats de gemeentemiddag, op 19 september. Wat een opkomst! Meer dan 100 mensen kwamen erop af, meer dan ooit tevoren. En wat was het een mooie middag, met het interview met Eva en Juut, de Dominicus Pubquiz, het praten over stellingen en tot slot heerlijk zingen met Tijmen en Maarten van het Pop Up Choir. Coen Glaser hield als presentator flink de vaart erin. Er was een livestream voor de thuisblijvers en achter de schermen zorgde Ankie Knijnenburg voor een afwisselend programma via zoom. We hopen dat iedereen die erbij was, live of online, zich gesterkt voelt voor het nieuwe seizoen, want daar was de middag voor bedoeld.

De gemeentedag maakte wel iets duidelijk: het blijkt vrijwel onmogelijk te zijn om bij zo’n levendige activiteit met zoveel mensen de 1,5 m afstand te bewaren. Naar aanleiding van de persconferentie kwam de Coronawerkgroep bij elkaar om het beleid voor de komende tijd uit te vogelen. De voorstellen die de Coronawerkgroep doet, worden altijd ook aan de Beleidsraad voorgelegd voor akkoord. We hebben gekozen voor verruiming, maar houden een deel van de kerk in de 1,5 m-stand. Als deze krant verschijnt zijn we al bezig met de uitvoering. Hopelijk lukt het ons om zoveel mogelijk bezoekers veiligheid te bieden in de vieringen en de andere activiteiten in kerk en pastorie. We steken allemaal weer anders in elkaar en zoveel bezoekers, zoveel meningen en gevoelens. Dit proberen we zo goed mogelijk te respecteren. Als je kijkt hoe het tot nu toe is gegaan, mogen we erop vertrouwen dat we ook deze tijd wel weer goed door zullen komen, door elkaar in alle opzichten een beetje ruimte te geven. Daar zijn we gelukkig best goed in.

We gaan een nieuwe tijd in, met de komst van Arjan Broers en het vertrek van Juut Meijer. We hopen dat Juut het stokje met plezier en vertrouwen kan overdragen aan Arjan en Eva. Maar dat we Juut zullen missen, en hoe, staat buiten kijf! Haar afscheid is op 14 november tijdens en na de viering. De Werkgroep Pastoraat en de Beleleidsraad zijn met de voorbereidingen bezig en zullen daar natuurlijk veel andere partijen bij betrekken, ook en vooral alle Dominicusbezoekers. Maar eerst  hebben we op 9 oktober het symposium: Eigenlijk geloof ik niets – maar wat dan wel? Over vragen waar Juut zich in haar werkzame leven intensief mee heeft beziggehouden: hoe gaan we om met de atheïst in onszelf, hoe geven we nieuwe woorden aan het oude verhaal en hoe geloven nieuwe generaties? Ook voor de voorbereiding hiervan werken Werkgroep Pastoraat en Beleidsraad nauw samen.
Arjan Broers heten we welkom in de feestelijke viering van 17 oktober waar hij de zegen zal ontvangen over zijn werk als nieuwe pastor van de Dominicus. We hopen daar met velen bij te kunnen zijn!

Natuurlijk spelen er ook vragen die ingegeven worden door de actualiteit. Hoe komen we als Dominicusgemeente uit de coronatijd? Wat zijn onze wensen voor en is onze visie op de toekomst en welk beleid past daarbij? Dat zijn vragen waar de Beleidsraad zich de komende tijd over gaat buigen. Want daar zijn we voor. Op de gemeentedag is hier in de gespreksgroepen al even kort over gesproken. Diverse deelnemers lieten weten dat het naar meer smaakt. We gaan kijken hoe we dat kunnen faciliteren. De uitkomsten uit de groepen nemen we mee in ons gesprek over een visie voor de korte en lange termijn. Gelukkig staan we er niet alleen voor. De Dominicus zijn we met elkaar! We wensen ons allen wijsheid toe en een heel goed, nieuw seizoen!

De Beleidsraad,
Bianca Beens, Ellen van de Geer, Anna Hoekstra, Ankie Knijnenburg, Geert-Jan Meijerhof, Jan van der Meulen, Mirjam Nieboer

PS: Heb je tips, vragen, aandachtspunten voor de Beleidsraad? Mail ze aan: beleidsraad@dominicusamsterdam.nl

Feestelijke Intrede Arjan Broers

Arjan Broers zal tijdens de dienst van 17 oktober feestelijk welkom worden geheten als nieuwe pastor van de Dominicus en worden gezegend.
U bent daarbij van harte welkom!

Informatie over de dienst vindt u hier.

In de Dominicus zijn de Coronamaatregelen grotendeels losgelaten, maar we houden in een deel van de kerk nog anderhalve meter afstand aan – klik hier voor de informatie.

Arjan Broers

Wij hopen u de 17e oktober welkom te heten!

Coronamaatregelen per 3 okt

In het kader van de verruiming van de coronamaatregelen, ben je vanaf zondag 3 oktober zonder uitnodiging weer van harte welkom in de kerk!

De uitnodiging via kerktijd.nl en de bezoekerslijst bij de ingang komen te vervallen. Je kunt dus gewoon weer komen wanneer je zin hebt. We werken ook niet met de corona-checkapp of toegangscontrole. Natuurlijk willen we wel dat iedereen zich veilig voelt in de kerk. Die veiligheid willen we de komende weken op de volgende manier waarborgen, zodat iedereen aan de viering kan deelnemen:

 • Voor het hele gedeelte met de stoelen tussen hoofdaltaar en podium/koor blijft het 1,5 m afstand houden gelden. **
 • In dat gedeelte wordt brood en wijn rondgebracht, met de wijn in saké-bekertjes.
 • Als je in dat gedeelte zit, kun je de kerk na afloop via de deur aan de Spuistraat verlaten als je het bij de hoofdingang te druk vindt.
 • In de rijen stoelen en banken tussen podium/koor en koffiebar/hoofdingang wordt het 1,5 m afstand houden losgelaten.
 • Wie in dat gedeelte zit, loopt bij brood en wijn zelf naar het uitdeelpunt.
 • De tribune wordt opengesteld.
 • We zorgen voor een goede ventilatie. Daardoor kan het koud zijn in de kerk. Hou hier svp rekening mee.
 • We schenken voorlopig helaas nog geen koffie na de viering.

**Hecht je waarde aan het 1,5 afstand houden, dan is het raadzaam om vroeg naar de kerk te komen. Dan is er nog voldoende plek in het ‘1,5 m-gedeelte’.

Natuurlijk blijft ook het volgende gelden:

 • Geef elkaar de ruimte
 • Vriendelijk verzoek om bij verkoudheid- en griepverschijnselen thuis te blijven

Tot snel, in de Dominicus!
Coronawerkgroep en Beleidsraad

12/9 Bevestiging Claartje Kruijff Geertekerk

Op 12 september as doet Claartje Kruijff haar intrede als Remonstrants predikant in de Geertekerk in Utrecht.
De dienst start om 14:30 en is online te volgen.
Kijk daarvoor op de Agenda van de Geertekerk

Actie van het Solidariteitsfonds: “samen delen om nieuwe kennis op te doen”


Opbrengst van de actie “samen delen voor een fijne zomer periode”
Met de opbrengst van deze actie in mei heeft het Solidariteitsfonds kunnen bijdragen aan een fijne zomerperiode voor de Dominicusgangers die daarvoor een aanvraag hadden ingediend.
De reactie van een van deze Dominicusgangers onderstreept hoe belangrijk het is dat we deze steun verlenen:

Beste leden van het Solidariteitsfonds en bezoekers Dominicuskerk,
Afgelopen woensdag heb ik weer en gulle gift mogen ontvangen van het Solidariteitsfonds van de Dominicus. Het blijft hartverwarmend om steeds weer te mogen meedelen en de onderlinge solidariteit tussen de Dominicuskerkgangers te mogen ervaren. Zoals het er nu uit ziet is het virus duidelijk aan het verminderen en maken mensen plannen voor de vakantie. Ook ik ben door jullie gulle gift dit jaar in staat om in een huisje van vrienden voor een aantal weken te zitten deze zomer.
Heel veel dank aan alle gulle gevers !

Een punt van aandacht is wel het feit dat het Solidariteitsfonds inmiddels inteert op de beschikbare middelen. Het effect dat het hele seizoen, door de coronamaatregelen, geen collecte in de dienst kon worden gehouden is duidelijk te merken. We hopen dat de nieuwe actie in september de laatste is die zonder collecte wordt gevoerd. Tegelijkertijd hopen we dat er ter compensatie meer giften op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds binnen zullen komen.

Nieuwe actie van het Solidariteitsfonds: “samen delen om nieuwe kennis op te doen”

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Alle leerlingen mogen weer naar school. Hopelijk blijft dat ook zo. Nu er weer mogelijk is beginnen ook weer cursussen en andere bijeenkomsten waar je kennis of vaardigheden kunt opdoen, alleen of samen met anderen. Aan deze cursussen en bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook reiskosten. Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die graag via cursussen of bijeenkomsten nieuwe kennis willen opdoen en daarvoor niet de financiële ruimte hebben. Om die ondersteuning te kunnen bieden voert het Solidariteitsfonds actie van zondag 5 t/m zondag 12 september 2021.

Als u kunt geven:
Het Solidariteitsfonds doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. Elk bedrag is welkom. Omdat er nog steeds beperkingen zijn wat betreft het aantal bezoekers van de zondagse dienst vindt er geen collecte plaats.
We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds: NL 72 INGB 0000224928 , onder vermelding van “gift actie kennis delen 2021”.
De actie start op zondag 5 september en eindigt op zondag 12 september 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl. Graag daarbij vermelden om welke cursus het gaat, de kosten en of ook een bijdrage in de reiskosten gewenst is. Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 14 september 2021.
(Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020- 6242183)

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Gezocht: nieuw lid BC belast met personeelszaken

Paul Kruyswijk, sinds september 2012 lid van de Beheercommissie met personeelszaken in portefeuille, treedt binnenkort af; de werving en benoeming van de nieuwe pastor is een mooi moment om het stokje over te gaan dragen.
Wie wil dit stokje overnemen?
De Beheercommissie is op zoek naar een opvolger voor Paul. Bij voorkeur naar iemand die affiniteit met HR/personeelszaken heeft (gehad).

Voor vragen over de inhoud van de functie kan Paul benaderd worden of Jop Mendelts, secretaris van de Beheercommissie
(bereikbaar via het secretariaat – stuurt u een mail aan secretariaat@dominicusamsterdam.nl en we sturen het door).

Namens de beheercommissie,
Jop Mendelts

Nieuwe Serie: Dominicus en de Orde van de Feniks

Op een gouden stok achter de deur zat een haveloze vogel, die nog het meeste weghad van een halfgeplukte kalkoen. Harry staarde het beest aan en dat keek kwaadaardig terug en maakte dat kokhalzende geluid weer. Hij zag er erg ongezond uit, vond Harry zijn ogen waren dof en terwijl Harry keek, vielen er opnieuw een paar veren uit zijn staart. Harry dacht net dat de ramp helemaal compleet zou zijn als de vogel van Perkamentus doodging terwijl hij alleen met hem in de kamer was toen het beest plotseling vlamvatte. Harry slaakte een kreet van schrik, sprong achteruit en botste tegen het bureau. Koortsachtig zocht hij naar een glas water, maar hij zag niets. Intussen was de vogel één grote vuurbal geworden; hij stootte een schrille laatste kreet uit en een paar tellen later restte er alleen nog een hoopje smeulende as.

De deur van het kantoor ging open en Perkamentus kwam binnen. Hij keek heel somber. ‘Professor,’ hakkelde Harry, ‘uw vogel – ik kon het niet helpen – hij vloog opeens in brand – ‘
Tot Harry’s verbazing glimlachte Perkamentus. ‘Dat werd tijd,’ zei hij. ‘Hij zag er al dagen niet uit.’ (…) ‘Felix is een feniks, Harry. Feniksen verbranden als het tijd is om te sterven en worden dan herboren uit de as. Kijk maar…’ Harry keek omlaag en zag dat er een piepklein, gerimpeld, pasgeboren vogeltje zijn kop uit de as stak. ‘Doodzonde dat je hem net meemaakte op zijn Branddag’, zei Perkamentus.

(uit: J.K. Rowling. Harry Potter en De geheime kamer, 2002)

Als symbool op de paaskaars hebben we dit jaar gekozen voor een feniks. Een mythologisch dier dat teruggaat tot de oude culturen van de Egyptenaren, maar ook in de oude Chinese cultuur is terug te vinden en in de Griekse oudheid. Steeds gaat het om een vogel die uit de eigen as opnieuw geboren wordt, als symbool van de wedergeboorte van de natuur in de lente. In het christendom staat het mythologische dier symbool voor christus die opstaat uit de dood. Met deze paaskaars kijken we vooruit naar het herrijzen uit de as na een periode vol beperkingen, rouw en verlies, maar ook naar een overgang in de gemeenschap; van een afscheid van een geliefde pastor naar een nieuwe pastor.

In hedendaagse jeugdliteratuur en fantasy is nog steeds volop aandacht voor de notie van uit de as herrijzen, soms ook letterlijk in de vorm van de feniks zoals bij de beroemde serie over Harry Potter. In deze boeken vormt de feniks niet alleen een figuur die redt, troost en geneest, zoals Jezus deed, maar ook voor de strijd tussen goed en kwaad. Het vijfde deel is getiteld ‘Harry Potter en de orde van de feniks’. Hierin wordt, na een grote tovenaarsoorlog, een geheim genootschap gevormd rond Harry; vrienden die samen opstaan tegen de donkere krachten. Zo wordt de feniks ook in verband gebracht met de strijd voor het goede, dat steeds opnieuw zal overwinnen, ook wanneer alles verloren lijkt te zijn.

De Dominicusgemeenschap heeft zelf de vernieuwing heel bewust meegemaakt. Een bevrijding van oude, beperkende krachten, en een beweging naar hoop en meer inclusieve manieren van samen geloven, nieuwe taal en tegelijk verbonden met traditie. En die beweging maken we nog steeds, telkens anders. Hoe manifesteren tegenkrachten zich in onze tijd? Waar denken we aan bij ‘het kwaad’, en hoe komen mensen er – nu en altijd – vanuit hun geloof tegen in verweer?

En waar vinden we sporen van wederopstanding, wedergeboorte in onze wereld? Is Christus aanwezig in ons? Of in onze wereld?

Zondag 5 sept: Omhels het leven
Lezing: Joh. 1: 43-51
Voorganger: Marcel Elsenaar

In heldenverhalen en science-fictionfilms maakt de held in spé vaak een verandering door. Hij of zij wordt aangesproken, ontvangt een bericht of heeft een bijzondere ervaring, die duidelijk maakt dat er iets anders, iets nieuws van de hoofdpersoon wordt gevraagd.  De bereidheid je aan te laten spreken en het vertrouwde achter te laten vraagt om vertrouwen. Op wie, op wat? Het verhaal van Natanaël dat we vandaag lezen biedt een mooi vertrekpunt om daar met elkaar bij stil te staan.

Zondag 12 sept: Dominicus en de Orde van de Feniks
Lezing: 1 Kor. 13
Voorganger: Eva Martens

In tijden van crisis en neergang, als de hoop op vernieuwing en wedergeboorte sterk leeft, is de feniks een fabeldier dat sterk tot de verbeelding spreekt. De vuurvogel met helende en vernietigende kracht speelt een sleutelrol in de fantasyboekenreeks Harry Potter, geschreven door J.K. Rowling, waarin een jonge held, de tovenaarsleerling Harry, de strijd aangaat met het kwaad in en buiten zichzelf, geholpen door een groep bevriende strijders, die samen De Orde van de Feniks wordt genoemd.
De feniks staat in de christelijke traditie ook symbool voor Christus; eeuwige trouw, liefde die zich opoffert, maar ook overwint en steeds vernieuwt door opnieuw geboren te worden. Hoe leeft die beweging in onszelf en in ons als gemeenschap?

Zondag 19 sept: 12-Jarigenviering
Voorganger: Juut Meijer

Hoe inspireren verhalen ons bij overgangsfasen in het leven? Welke voorbeelden van overgang, van herboren worden misschien, of van afscheid nemen van iets om iets nieuws te worden, komen we tegen in de verhalen die we mee kregen?
Op deze zondag vieren we weer de overgang van onze 12 jarigen naar de middelbare school. Een overgang naar een heel nieuwe periode. We staan stil bij wat dat voor hen betekent. De kinderen kiezen voor deze viering zelf een verhaal dat ze niet willen vergeten.
Het belangrijkste is misschien zelf je opgenomen te weten in een groter verhaal.
Meer informatie volgt.

Vredeszondag 26 sept: Vruchtbare as – de moed om achterom te kijken
Lezing Genesis 19:15-26
Voorganger: Janneke Stegeman

De feniks herrijst uit de as van zijn eigen vernietiging en staat daarmee symbool voor veerkracht. Wat ik me wel afvraag: waar is de as gebleven, waar zijn de littekens? Juist in de Vredesweek is dat een vraag die me bezighoudt. Wat is een goede manier van met het verleden omgaan, juist als dat verleden beschadigend is geweest?

De wereldwinkel in de Dominicus stopt

Bijna 40 jaar heeft de wereldwinkel een verkoop punt in de kerk. In de loop der jaren hebben veel vrijwillig(st)ers  zich ingezet om de Eerlijke Handel te promoten. Met de gehele opbrengst (jaarlijks circa € 1800) hebben we projecten in de Derde Wereld en het Jeannette Noëlhuis kunnen ondersteunen. 
Maar o.a. door het kleiner en ouder worden van de groep, hebben we besloten om definitief met de zondagse verkoop te stoppen.
De wereldwinkelgroep blijft echter doorgaan met de levering van FAIR TRADE koffie e.d. aan de kerk, de pastorie en andere afnemers. Met de (lagere) opbrengst blijven we projecten in de Derde Wereld (al of niet via extra collectes) ondersteunen.

Met een hartelijke groet
Ank, Ans, Cor, Gena, Han, Hanny, Ina, Kees, Philippa, Veronique en Adriaan