foto-links

raamdom-gr

Zomeropening 2021

Dit jaar is de kerk op zondagmiddag open in de maanden juni, juli en augustus, van 12.30 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom! U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Let wel op de agenda, want op sommige zondagen in juli en augustus is de kerk bezet voor andere doeleinden. Dit melden we dan voorafgaand.

Kosters gezocht!

Zou je het leuk vinden om mee te draaien in het kostersteam?
Dit team leidt op zondag het reilen en zeilen van de viering in goede banen. Het is best een verantwoordelijke klus, maar je staat er niet alleen voor.
Als kosters ben je altijd met z’n tweeën en er werken nog vele anderen mee aan de viering. Je krijgt een goede ‘opleiding’ van een ervaren koster.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Lady Knijn gaat als een trein

Op maandag 19 april is Ankie Knijnenburg als nieuw lid in de Beleidsraad bevestigd. Hier is een proefperiode van drie maanden aan vooraf gegaan. De samenwerking bevalt gelukkig prima. De Beleidsraad bestaat nu dus weer uit zeven leden: Jan van der Meulen (voorzitter), Ellen van de Geer (secretaris), Bianca Beens, Anna Hoekstra, Geert-Jan Meijerhof, Mirjam Nieboer en nu dus Ankie Knijnenburg. Joanne Kruijswijk Jansen is notulist. Met bijgaande tekst stelt Ankie zichzelf aan u voor:

Ankie Knijnenburg:

Bij de coronaschoonmaak kom ik mijn oude wintersport-sweater tegen. Terwijl ik de trui opvouw en bedenk wat ik ermee ga doen, lees ik de tekst, zie ik de tekening en realiseer ik me dat ik helemaal niet ga als een trein. Werken zonder de nabijheid van collega’s en opdrachtgevers, met bijna alleen maar computercommunicatie valt me niet mee. Ik zit lange dagen in mijn eentje te kijken naar een computerscherm. De vaart is er behoorlijk uit. De vreugde en vooral de zin zijn ver te zoeken.

Zin maken dan maar. Wandelen met de hondjes in het Baarnse bos, met meer zorg en aandacht koken, beetje rommelen in de tuin, mooie muziek luisteren, zingen wil niet zo… Ikaboyé, het huiskamerkoor in Monnickendam, en het Jiddisch Vrouwenkoor Amsterdam zijn door corona gedwongen niet actief.

In de Dominicus zingen is er niet bij. Mijn stem voelt roestig. Maar heel soms lukt het wel en raak ik de hoge noten met plezier.
Lichtpuntjes zijn de (wandel)gesprekken met vrienden, een uurtje tennis, bezoek aan mijn ouders, het management voor de muziek van Shura Lipovsky en haar ensemble Novaya Shira en natuurlijk de diensten uit de Dominicus en de zoombijeenkomsten na afloop. Vaak hartverwarmend.
De diensten zijn prachtig verzorgd en elke keer denk ik: wat hebben wij toch een mazzel met professionals als Juut, Eva, gastsprekers, Arjan, Evert, de zangers, de mensen van beeld en geluid en alle anderen die meewerken.

De laatste jaren had ik wat afstand genomen en kwam ik heel soms in de Dom. Maar ik luisterde wel regelmatig thuis naar de diensten. Ik was een ‘afvallige’ geworden, zoals Geert-Jan Meijerhof me plaagde. En dat terwijl de Dominicus als een tweede huis voor me was.

Want ik kom er vanaf 1997, ging meteen op het koor, trouwde er 10 jaar geleden met Birgit (zowel kerkelijk als burgerlijk), danste samen met haar midden in de kerk, deed mee aan vele open huizen, hielp als zangeres en bestuurslid van het Dominicus Muziekfonds en bestuurslid van het Nieuw LiedFonds mee aan de publicaties van cd’s en het boek ‘Als daar muziek voor is’.

Als lid van de beleidsraad en de werkgroep communicatie zette ik mijn schouders onder de nieuwe website en de positionering van de kerk, uitmondend in de huisstijl, een folderlijn en het motto ‘verbinden en verdiepen’. Verder was ik betrokken bij de vertrouwenscommissie en de verkenning van een nauwere samenwerking met de Ekklesia.
De mensen van De Duif, de Oude Kerk en de Lutherse Kerk leerde ik beter kennen toen we gezamenlijk in de Lutherse kerk de kerkennacht 2013 organiseerden. Birgit maakte er een film van: https://www.youtube.com/watch?v=M8-TVX7-NfI

Eind vorig jaar – toen de kerk op zaterdagmiddag open kon zijn – vroeg Joanne Kruijswijk me om te overwegen weer in de beleidsraad te gaan. Ik hoefde niet lang na te denken want het werk in de beleidsraad biedt me de mogelijkheid zin te geven, om de toekomst van de Dominicus mee vorm te geven en de mensen te ontmoeten met wie ik me sterk verwant voel.

Ik hoop van harte dat we elkaar binnenkort digitaal én analoog kunnen ontmoeten, met alle generaties, in onze kleurrijke Dom! En ik hoop dat we er met elkaar voor zorgen dat de verbindingen binnen de gemeente, maar ook de verbindingen met de verwanten daarbuiten zo sterk zijn dat we snel weer een bomvolle kerk hebben. En dat de verdieping actief gezocht wordt, in leerhuizen, diensten, ‘luifel’-bijeenkomsten, in het nazoomen met bezoekers uit Nederland, Frankrijk, Engeland en elders.

In mij groeien plannetjes en ideeën.
Graag hoor ik ook van jou, van jullie, van u, welke wensen je hebt, welke plannen je hebt.

Om ons te blijven verbinden en verdiepen.
Alle goeds!

Ankie Knijnenburg
(aknijnenburg@xs4all.nl)

Bericht uit de Beleidsraad -mei 2021

‘Wij dragen de Dominicus op handen’, zo werd het gezegd in het voorjaarsoverleg van de beleidsraad met vertegenwoordigers van vele werkgroepen. De opmerking werd gemaakt in het licht van de sluitende begroting waarmee we het financiële jaar 2020 konden beëindigen. Met alle dank en waardering voor de vele bezoekers die hieraan bijdroegen in het afgelopen jaar! En dat terwijl we elkaar bijna niet live maar veelal via de Zoom hebben kunnen ontmoeten.

Dat die ontmoetingen velen blij maken en inspireren bleek ook weer eens uit de verhalen uit de werkgroepen. Er zijn en waren heel veel initiatieven om het gemeentewerk door te laten gaan, ondanks de beperkingen van de coronacrisis. Het is de moeite waard om hier te benoemen:

Allereerst natuurlijk de zondagse vieringen, het hart van onze kerk, en daarbij de vieringen in de stille week. Er is in de gemeente enorm veel waardering voor de prachtige vieringen, het werk dat het Liturgisch Team hiervoor verzet, de bijdragen vanuit het koor en van onze dirigent en musicus. En vooral niet te vergeten de mensen die voor beeld en geluid zorgen zodat wij in onze huiskamers kunnen meedoen met en genieten van de diensten. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan maar zo is het natuurlijk niet, er wordt veel extra inspanning gevraagd van allen die hieraan bijdragen. En toch …. het gebeurt, elke zondag maar weer!

Een bijzondere viering mag hier apart genoemd worden: Het parlement van de aarde, voorbereid en uitgevoerd door de kinderen en de leden van de Werkgroep Kind. Heel bijzonder hoe een thema van democratie niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren, planten, lucht en zee, vorm kreeg op een zo mooi kinderlijke, maar lang niet kinderachtige wijze. Waarachtig kerk zijn met elkaar, dat was het.

Vanuit het Pastoraal Team en de Werkgroep Pastoraat kwamen verhalen op tafel over contacten met bezoekers via de telefoon, de ‘verhalen onder de luifel’ die dagelijks in de veertigdagentijd verteld werden door Juut, Eva en Marcel, de matching van wandelaars en briefschrijvers, en de persoonlijke contacten binnen het pastoraat.

De Werkgroep Diaconaat stond achter de coördinatie van de veertigdagenkalender, een project waar een groep mensen aan meewerkt. De kalender, een dagelijkse tekst plus beeld dat via de computer wordt verstuurd aan meer dan 400 belangstellenden, kreeg ook dit jaar weer veel waardering. De teksten werden inspirerend gevonden maar vooral ook doordat de zeggingskracht versterkt werd door de prachtige beelden en de vormgeving.

De Soedanese koekjesactie leverde 37 bestellingen op, de opbrengst is bestemd voor ongedocumenteerde vluchtelingen.

De redactie van de Dominicuskrant is bezig met het verwerken van de gegevens uit de enquête onder de lezers, die veel waardering hebben voor de krant en praktisch geen kritiek!

Het solidariteitsfonds is typisch zo’n club die op de achtergrond haar werk doet. Zes mensen, waarvan drie een dagelijks bestuur vormen, buigen zich over aanvragen om financiële of praktische steun van bezoekers met een te krappe beurs of andere moeiten in het leven. Er wordt gul gegeven en in het afgelopen boekjaar zelfs guller, alsof corona ons nog meer bewustzijn geeft over het feit dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat je alles hebt wat nodig is om te leven. Het mooie is dat het fonds alles uitgeeft wat binnenkomt: ‘we keren uit wat er binnenkomt, want het is van Dominicusgangers voor Dominicusgangers’. Dat dit alles in een vertrouwelijke sfeer gebeurt hoeft eigenlijk niet gezegd te worden.

 Zo bruist het leven van de Dominicus niet in de kerk en de pastorie, zoals we dat kennen vanuit de zondagsvieringen en de werkgroepen, lezingen, filmavonden en andere bijeenkomsten door-de-week. Maar bruisen doet het en dat is iets om heel erg dankbaar voor te zijn.

De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van het secretariaat houdt de vaart erin en zorgt ervoor dat we kennis kunnen nemen van alles wat er staat te gebeuren. Het team Communicatie zorgt ervoor dat we ook via Facebook en Twitter op de hoogte worden gehouden. En verder is de beheercommissie bezig aan het traject om de toiletten en de keuken in de kerk aan te passen aan de eisen van deze tijd, en daarvoor de nodige subsidie te verwerven.

De coronawerkgroep, een groep mensen uit beheer en beleid die voorstellen doet over de wijze waarop we de maatregelen van de overheid vormgeven in onze kerk, heeft nieuwe plannen aangekondigd.

De zomeropenstelling wordt dit jaar mogelijk vervroegd naar juni om meer mensen de gelegenheid te geven de kerk te bezoeken. En de vieringen mogen weer door 30 bezoekers worden bijgewoond, men hoopt dit aantal geleidelijk naar 100 uit te breiden. Deze voorstellen zijn door de beleidsraad besproken en bekrachtigd.

De selectiecommissie werkt aan het werven van een opvolger/ster voor Juut, een advertentie heeft intern in de orde van dienst en de Dominicuskrant gestaan, extern in dagbladen.
Verder heeft de beleidsraad Ankie Knijnenburg, die drie maanden als aspirant meedeed, benoemd tot lid, en daar zijn we heel blij mee. Zij stelt zich persoonlijk voor in deze Dominicuskrant en in de nieuwsbrief.

Omdat de verruiming van de coronamaatregelen niet zo snel gaan als gehoopt, hebben we besloten de gemeentemiddag te verzetten naar zondagmiddag 19 september, meteen na de viering tot een uur of 15.30 uur. Centraal staat het elkaar ontmoeten. Dit kan ter plekke in de kerk, maar we hebben ook een online programma voor wie niet naar de kerk kan of wil komen. Meer hierover volgt t.z.t. in de nieuwsbrief. Zet u de datum in uw agenda?

We kunnen en mogen nu wel gaan hopen dat we elkaar binnen niet al te lange tijd ook weer kunnen ontmoeten in onze geliefde Dominicuskerk. Dat we de zondag met een viering kunnen beginnen, samen, met dat mooie lied van Juut Meijer, ‘Midden in de tijd’:

“Open de deuren licht valt binnen,
de dag gaat beginnen. Ga staan.
Dit uur vandaag en nu: te leven onbevangen,
geven en ontvangen. Midden in de tijd.”


Met hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Wandelen in de Ruigeweg in St Maartensbrug: Bloemen, ruiken, zien

Oproep van Kees Sluis en Wilbrord Braakman:
Onder voorbehoud van de maatregelen rondom Corona willen we zaterdag 1 mei met in de schoonheid van de Schepping geïnteresseerde mensen – op veilige afstand van elkaar – wandelen in de Ruigeweg in St Maartensbrug. Bloemen, ruiken, zien. Daar liggen drie tuinen /velden met voorjaarsbloemen waar een natuurlijke balans is. Lucht, grond, water zijn er schoon.

Rond 13:00 uur organiseren we een transport van NS Station Schagen naar de Ruigeweg 39  in St Maartensbrug.
Met eigen vervoer kun je zelf  in de Ruigeweg veel zien , vanaf Schagerbrug zuidwaarts. En vanaf zuid Alkmaar  via Burgervlotbrug, na 400 m. links  is de Ruigeweg.
Op Ruigeweg no 39 wonen John en Johanna Huiberts in hun boerderij. Daarnaast is hun grote erf met  schuren. Daar naast en er achter bloembollenvelden, bloeiende tulpen. Tot aan het Noord Hollands kanaal.

Tussen 13.30 en 15.30 uur kunnen we Ruigeweg 39 als begin- en/of eindpunt (met wc) gebruiken. Daar kun je vragen stellen, uitleg krijgen en geïnspireerd raken.

Wil je meer weten en je opgeven; bel of mail ons tijdig:
Kees Sluis, 020-6000635, mail: sluiskimm@planet.nl,
en Wilbrord Braakman: 0224 561166 / 06-4444 7001, mail: braakman@wilbrord-nature.nl
Neem uiterlijk 28 april contact op

Oproep LT: ideeën Nieuwe Series

Het Liturgisch Team verheugt zich op 28 mei.
Na maanden van online vergaderen gaan wij dan als L.T. met elkaar het gesprek aan over het nieuwe jaar. Dat gaan we live doen. We willen dan, net als de laatste jaren, ons een dag lang bezinnen op de thema’s van de diensten series. Dat blijkt ieder jaar een zeer inspirerende dag te zijn waarop wij brainstormen, nadenken, op-denken, feedback geven op elkaars ideeën en vooral ook veel van elkaar leren.
Uiteraard blikken wij terug op het afgelopen jaar en nemen de reacties die wij van Dominicus-bezoekers (-kijkers en luisteraars) hebben ontvangen, mee in onze reflecties.

Ook willen wij graag de gedachten, wensen en behoeften meenemen die jullie in de gemeente hebben over nieuwe series. Misschien heeft iemand wel een fantastisch idee voor een serie. Misschien heb je de laatste maanden iets gemist en heb je gedacht; “waarom hebben ze daar geen aandacht voor gehad?”
Al dat soort wensen, ideeën en inspiratie kan ons helpen bij onze afwegingen.

Meestal eindigt zo’n dag met te veel ideeën en hebben wij  een keuze proces waarin we thema’s aan elkaar verbinden en soms zelfs schrappen. Na zo’n dag zijn wij als L.T. leden meestal geïnspireerd en sturen we elkaar al snel daarna uitgewerkte plannen en inhoudelijke teksten toe, waar we dan de hele zomer op kauwen, over mijmeren en op studeren.

In september mag ik jullie dan via de Dominicus krant informeren over de series van zomer 2021 tot zomer 2022.
Bij deze dus een oproep. Breng je idee, wens voor een serie in. Dan nemen wij dat mee in onze overwegingen op 28 mei.

Alles mag. Niets moet.

De mailbox  secretariaat@dominicusamsterdam.nl staat open voor al jullie suggesties.
Alle van Steenis
Voorzitter Liturgisch Team Dominicus Amsterdam.

Gemeentemiddag – save the date: 19 sept 2021!

We hebben besloten de Gemeentemiddag, die gepland stond voor 13 juni, te verzetten naar zondag 19 september 2021

We zien het als een daverende start van het nieuwe seizoen. Het centrale thema is: Ontmoeting.
Omdat we niet weten hoe we er dan voorstaan wat betreft de coronamaatregelen is er een live programma in de kerk én een online programma, van 12.30 tot 15.30 uur. Dus ook als u niet naar de kerk kunt of wilt komen die dag: doe mee en zet de datum alvast in uw agenda. Heeft u ideeën, vragen, tips, mail ze naar: beleidsraad@dominicusamsterdam.nl

Namens de BR,
Ellen van de Geer, Ankie Knijnenburg, Mirjam Nieboer

Oproep geluidstechnici (m/v)

De geluidsgroep zoekt nieuwe leden!

Profiel:
Als geluidstechnicus ben je samen met de beeldtechnicus verantwoordelijk voor het maken van een real-time verslag van zondagse diensten in de Dominicus of van speciale bijeenkomsten zoals bruiloften en uitvaarten. Je maakt als geluidstechnicus een audiomix waarin spraak, zang en muziek met elkaar in balans zijn. De geluidstechnicus is teven verantwoordelijk voor de weergave van het geluid in het kerkgebouw. De stereomix voor de stream en de weergave in de kerk worden gedaan met een digital mengtafel. In totaal zijn ca. 8-10 microfoons in gebruik.

De kandidaat moet beschikken over technisch inzicht om de apparatuur en de configuratie te kunnen begrijpen en het voortouw te nemen bij het oplossen van storingen. Kandidaten hebben een goed gehoor, zijn het liefst muzikaal geschoold en kunnen, na een inwerkperiode, een mooie geluidsmix maken die voldoet aan de eisen van bestuur en verantwoordelijke musici (zoals dirigent, pianist). De inwerkperiode zal afgesloten worden met een test. De uitkomst hiervan kan bepalend zijn of de kandidaat toe kan treden tot de groep technici. Met een goede bezetting zal men ongeveer 1x in de 4 weken dienst hebben. Een en ander in overleg met de beeldtechnici en het Secretariaat.

Heb je interesse? Stuur dan een mail (of bel) naar het secretariaat en er wordt zsm contact met je opgenomen!
Dat kan via:
secretariaat@dominicusamsterdam.nl of 020 – 6242183
Wij hopen van je te horen!
Frederik Lobbrecht (secretaris)

Kennisgeving overlijden en uitvaart Ko Bordens

Ko Bordens heeft vanaf het begin heel veel heeft betekend voor de Dominicus Amsterdam. Hij overleed in de vroege morgen van Witte Donderdag, 1 april 2021.

Vanaf de beginjaren van de huidige Dominicus heeft Ko zich ingezet voor een gemeente ‘van onderop’ die je samen draagt. Zijn wijsheid, gemeenschapszin en grote maatschappelijke betrokkenheid hebben in belangrijke mate aan de ontwikkeling van onze gemeente bijgedragen. Dit gedachtengoed en vele dierbare herinneringen nemen we dankbaar mee de toekomst in.

De viering van zijn leven vindt plaats in de Dominicus op zaterdag 10 april om 11:00u en is te volgen via de website

Beleidsraad en gemeente.

Nieuwe gaven van de Geest

De christelijke traditie laat het Paasfeest in zeven weken – zeven maal zeven dagen – zijn hoogtepunt bereiken. Dat hoogtepunt heet Pinksteren – Pentecostes: de vijftigste dag, dag van de volheid van de Geest die over de mensen neerdaalt. Vijftig dagen na Pasen vieren wij Gods scheppende Geest die nog altijd onder ons werkzaam is. Dat doet zij in ieder van ons die ‘tempels van de Geest’ genoemd worden, en bovenal in de grote, vaak chaotische samenleving die wij als mensheid zijn waarin steeds opnieuw orde, vrede, eenheid geschapen moet worden.


Het mysterie waarmee wij moeten blijven leven is dat de goede, scheppende Geest Gods van oudsher een tegenstander heeft, een slechte geest die wij eveneens in ieder van ons en in de samenleving aanwezig weten, en waarmee ook Jezus in het evangelie de strijd moet aangaan. De onderscheiding van die twee geesten, de goede en de vijandige die vaak in elkaar verward lijken te raken, is een zware opgave waarvoor ieder van ons en de gehele samenleving zich voortdurend gesteld zien.
Beide geesten zijn echter herkenbaar, zij het vaak niet zonder inspanning, en in onze christelijke traditie zijn al in de brieven van Paulus herkenningstekens van de goede geest verkondigd onder de naam Gaven van de Geest. Deze gaven moeten mensen helpen de juiste keuzes in hun leven te maken. Dat zijn, bijvoorbeeld, wijsheid, geneeskracht, troost, naastenliefde, gaven die ook ons nog steeds veel zeggen. Soms betreft het echter gaven, zoals wonderen doen en profeteren, die te tijdsgebonden lijken om de mens van vandaag nog te inspireren. En juist die tijdsgebondenheid doet ons de vraag stellen aan welke ‘gaven’ de Geest Gods in 2021 ook herkenbaar zou kunnen zijn. Aan een aantal antwoorden die in het liturgisch team op die vraag klonken willen de diensten in de weken tussen Pasen en Pinksteren dieper ingaan.

Zondag 11 april: Waarheid
Lezing Exodus 1: 8-21
Overweging door Janneke Stegeman

‘Voorbij goed en kwaad, is een veld. Laten we elkaar daar ontmoeten.’ – Zo dichtte Rumi. Dat klinkt aantrekkelijk, relativerend. Waarheid is niet altijd zo vastomlijnd beschikbaar. Ik heb zelf zo’n transformatie ook doorgemaakt: van geloof dat zou moeten kloppen naar geloof dat geleefd wordt. Het gaat om wat waar wordt, onverwacht. Wat tastend aan het licht komt, niet om wat je vantevoren al kunt uitrekenen.
Evengoed zijn er situaties waarin het juist van groot belang is om onderscheid te maken tussen wat goed is en wat kwaad, wat waar is en wat leugen.

Zondag 18 april: Gelijkheid
Lezing uit ‘Ze hebben mijn vader vermoord’ van Edouard Louis
Overweging door Agnes Grond

Bestaat er gelijkheid tussen mensen? En wat bedoelen we dan? Dat mensen gelijke kansen hebben? Dat ze in gelijke situaties verkeren of gelijk behandeld worden? Maar daarvan is nauwelijks sprake, noch dichtbij, noch ver weg. Is gelijkheid dan vooral een vrome illusie, en is het op deze wereld en voor ons gewone stervelingen een onhaalbaar ideaal?

Zondag 25 april: Dialoog – Parlement van de Aarde
Lezing Genesis 1
Overweging door Eva Martens

Het gesprek zal in deze kinderdienst niet óver de Aarde gaan, maar mét – met de elementen die samen de Aarde dragen. Een echte dialoog wil verbondenheid scheppen tussen vaak heel verschillende gesprekspartners, vraagt om nieuwgierigheid maar ook om invoelingsvermogen – ‘empathie’ – van de betrokkenen. Hoe ziet dat er uit? We proberen het in deze kinderdienst.

Zondag 2 mei: Vrijheid
Lezing 1Johannes 3:18-24 en Johannes 15:1-8
Overweging door Arjan Broers

De eerste christenen gingen opmerkelijk vrijmoedig met God om. Niet wetten en dogma’s, maar geloof en liefde hielden hen bij elkaar. En de wetenschap dat geloof en liefde iets te maken hebben met wat je concreet doet. Jezus zelf beschreef onze vrijheid als verbondenheid: wij zijn wijnranken die afgeknipt niets waard zijn. Een moeilijke én vreugdevolle boodschap, zeker voor onze individualistische tijd!

Zondag 9 mei: Humor
Overweging door Juut Meijer

Relativeringsvermogen en het bewustzijn dat, ook al dragen we de prachtigste idealen uit, niets en niemand in dit leven perfect kan zijn – het is een gave waar het evangelie niet bij stil lijkt te staan, en die Jezus als uitverkoren kind van God vreemd lijkt te zijn.

Zondag 16 mei: Fantasie
Overweging door Geeske Hovingh

Ook dit is een gave waar de Bijbel zich niet in lijkt te verdiepen maar waar religieus begaafde mensen toch alles mee te maken hebben, zeker nu de theologie zich steeds meer tot taak stelt open te staan voor ideeën en idealen van andere godsdiensten en tegelijk in die van het Christendom de oorspronkelijke poëtisch inspiratie van de Geest probeert terug te vinden.

Zondag 23 mei, Pinksteren: Erotiek
Lezingen Handelingen 2: 1-11 en Johannes 15-17 (fragm.)
Overweging door Henk Hillenaar

Deze zondag, het feest van Gods Geest onder ons, vieren we, bijna paradoxaal, de gave van de erotiek. Deze is immers in de traditie te vaak als tegenpool of zelfs tegenstander van de Geest beschouwd. In het Boek Genesis laat Gods Geest haar werk echter zeer erotisch uitlopen op de schepping van man en vrouw. Sedertdien zijn de mannen en vrouwen van deze aarde erotiek blijven ervaren als grote taak en bron van zoiets als goddelijke vreugde, van werkzaamheid van de geest dus.

Zondag 30 mei: Schoonheid
Overweging door Germain Creyghton

In filosofie, theologie en prediking is Schoonheid altijd beschouwd als de uitstraling van de zogeheten ‘Universalia’, de algemeen erkende waarheden en waarden die mensen van welk geloof of levensbeschouwing ook, samen – universeel – delen. Schoonheid is daarom ook wat alle gaven van de Geest naar ons uitstralen.