foto-links

raamdom-gr

Nieuwe Serie: Zomerdiensten 2021

Het is een traditie om in juli en augustus de zomerdiensten wat anders in te richten dan in de rest van het jaar. Het accent ligt meer op de lezingen. De lezingen worden vergezeld van kort commentaar.

zondag 4 juli KETI KOTI
Het herdenken van het slavernijverleden is al langer niet meer voorbehouden aan nabestaanden van hen die hier slachtoffer van zijn geweest, maar evenzeer van ons allemaal die willen nadenken over een gezamenlijk verleden en de doorwerking tot op vandaag. Op deze zondag die direct verbonden is met de vieringen van Keti Koti, zal Noraly Beyer onze gast zijn en spreken vanuit persoonlijke ervaringen en reflecteren op heden en verleden. Eveneens zal in deze viering gezongen worden door zangeres Denise Jannah.
We lezen uit Anton de Kom: Wij slaven van Suriname
Er is een nagesprek na de dienst tot 13.15u.
Commentaar: Noraly Beyer

zondag 11 juli: TUSSEN ERGERNIS EN EXTASE
Er is ergernis over de wijze waarop mensen de aarde vernietigen.
Er is extase over de pracht en de veerkracht van de natuur.
Is dat met elkaar te rijmen?
We lezen teksten van H.C. ten Berge, Ton van der Stap en Hildegard von Bingen.
Commentaar: Gerard Swüste

zondag 18 juli: KNARSETANDEND DE BIJBEL LEZEN
Tja, wie kent het niet dat je een verhaal tegenkomt in de Bijbel en denkt: Dit kan toch niet! Graag neem ik zo’n verhaal eens onder de loep, om te onderzoeken of onze ergernis niet heel bevrijdende inzichten kan opleveren?!
We lezen het verhaal van de talenten uit Mattheus 25
Commentaar: Gerhard Scholte

zondag 25 juli: GROTER DAN IK
“Happy new year
De wereld staat in de fik
En ik zou het willen blussen
Maar het vuur is groter dan ik

Vlak voordat Corona uitbreekt schrijft de jonge zangeres Froukje Veenstra het lied ‘groter dan ik’. Een lied vol grote vragen, grote zorgen en een gevoel van onmacht, maar ook een verlangen. ‘Groter dan ik’ . In deze viering staan we stil bij wat deze jonge profetische stem ons te zeggen heeft.
We lezen Exodus 4: 10-17
Commentaar: Leontien Dekker

zondag 1 augustus: AFTER VIRTUE
After Virtue, van de Schotse filosoof Alasdair MacIntyre uit 1981 is een fantastisch pleidooi voor een ethiek die verbindend is zonder verstikkend te worden. Hij benadrukt het belang van gemeenschap en traditie, maar ook de individuele vrijheid. MacIntyre (1929) was ooit marxist, maar is uiteindelijk tot het katholicisme bekeerd en baseert zich op met name Aristoteles en Thomas van Aquino.
Commentaar: Remko van Broekhoven

zondag 8 augustus: TROTS
Wie was ik? Wie ben ik? Wie wil je dat ik ben?
Een dienst over identiteit als vloeibaar begrip.
We lezen o. a. uit “ mijn ontelbare identiteiten” van Sinan Çancaya, 2020, Jan Hanlo Essayprijs 2021.
Commentaar: Jannet Delver

zondag 15 augustus: VOORBIJ DE DONKERE NACHT
Vorig jaar verscheen de roman Hanesteen, geschreven door Michael Elias, die als dertiger vier jaar in een psychiatrische inrichting verbleef. Door de waanzin heen onderneemt zijn alter ego Chiel Hanesteen een zoektocht naar zijn katholieke achtergrond: ligt daar de bron van zijn psychosen? De verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament blijken gaandeweg de sleutel tot heling.
Commentaar: Michael Elias

zondag 22 augustus: EEN WEEK IN TAIZÉ
Deze zomer is een klein groepje jongeren uit de Dominicus afgereisd naar Taizé, een bijzondere plek in Frankrijk waar een oecumenische gemeenschap van broeders leeft die jongeren van over de hele wereld uitnodigen een week met hen mee te leven. In deze viering reizen we met hen mee en proberen we iets te ervaren van hoe het is een week te verblijven.
Commentaar: Remco Babijn

zondag 29 augustus: DE PRAKTISCHE BEZWAREN TUSSEN DROOM EN DAAD
Ook als we uitgerust van vakantie zijn teruggekomen en er weer fris tegenaan willen met een nieuw jaar in werk of opleiding, kunnen we moe worden van de grenzeloosheid van onze wil om het goede te doen. Die goede wil botst zo vaak met de weerbarstige praktijk. Of het nu gaat om het klimaat of de gastvrijheid jegens de vreemdeling of de naastenliefde in het alledaagse leven, het appel dat op ons gedaan wordt lijkt eindeloos. We kunnen het gevoel hebben dat het nooit genoeg is wat we doen, dat het altijd méér kan. De Britse schrijver Nick Hornby, bekend van het verfilmde About a Boy, schreef er een roman over, Hoe ben je een goed mens. Kunnen we daar misschien een geruststellende antwoord vinden?
Commentaar: Bettine Siertsema

Nieuwe pastor Arjan Broers

Begin november gaat Juut met pensioen. De afgelopen maanden is een commissie op zoek geweest naar een opvolger voor haar.
Deze zoektocht is succesvol afgerond. De commissie heeft een opvolger voorgesteld. De Beleidsraad is unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Arjan Broers tot pastor. 
We kennen Arjan al een jaar of 8, 9 als bevlogen gastvoorganger (zie de pagina gastvoorgangers hier voor een foto en korte beschrijving).
We zochten een pastor met LEF, een pastor die ook kan uitdagen en ons voor kan gaan in vernieuwingen. Commissie en Beleidsraad zijn heel blij dat Arjan hier ja op gezegd heeft.
Arjan komt per 1 oktober. We wensen hem veel succes en een fijne tijd met ons. 

Nieuwe serie: De Kunsten

Er is kunst die je bevangt, overrompelt, voorgoed verandert. Kunst is geen vlucht uit de wereld maar trekt je juist dieper die wereld dieper in. Houd je scherp voor schoonheid, gevoelig voor tragiek, schoolt  je zintuigen, verdiept je emoties. Tolstoi definieerde kunst als “een manier om mensen te verbinden door middel van gedeelde gevoelens, onmisbaar voor het welzijn van individuen en de mensheid.” In dat opzicht zijn kunst en religie aan elkaar verwant. Ook laten beide zich leiden door het idee van een andere werkelijkheid. Daarbij is in de kunst de verbeelding het leidende principe en  bij religie  de hoop. Zo bieden zowel kunst als religie ons nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven. Welke, dat verkennen we op deze vier kunstzinnige zondagen in juni.

de muzen

Zondag 6 juni: Moedertje God
Juut Meijer en Minou Bosua

In dit jaar van corona is meer dan ooit de vraag gerezen, hoe zorgen wij voor elkaar, onze zieken, onze ouderen, onze buren?  Deze zondag, de eerste in de serie De Kunsten hebben we te gast Minou Bosua van theatergezelschap Minoux. Zij trok de afgelopen maanden de wijk in en zocht niet-westerse moeders en dochter op. Hoe zorg jij voor je moeder? Hoe zorgt je moeder voor jou? En wat maken we zelf belangrijk in ons leven?
Als ik wat zo dichtbij is tot het goddelijke verheffen kon- wat zou er gebeuren?
Hoe zouden we onze zorg inrichten?
Eerder speelde Minou met haar moeder samen de voorstelling: ”Moeder mag niet dood”, onder andere in theater Bellevue
In de jaren 2011-2012 werkte ze met enkele andere acteurs mee aan De Avondsirene in de Dominicus. Daarnaast was zij vorig jaar te gast in de Dominicus met het project Predikers en Cabaretiers.

Zondag 13 juni: De dans en de danser
Lezing: 2 Samuel 6: 12-17
Voorganger : Colet van der Ven

Soms wordt God vergeleken met een danser die beweegt en uitnodigt om bewogen te worden, soms met de dans zelf. Als de mensen wereldwijd met deze dans meedoen, gaat wat opdroogt weer stromen en wat verdort weer bloeien. Of je God nu met een danser of een dans vergelijkt, in beide metaforen kan het dansen alleen doorgaan als de uitnodiging geaccepteerd wordt. De kern van de dans is de relatie. Hoe kunnen we met behoud van onze eigenheid onze bewegingen zo op elkaar afstemmen dat het een ademend geheel wordt?
M.m.v tangodansers Peter Rombouts en Marga Wouters en filmorkest Shot in the dark

Zondag 20 juni: Beelden waarmee we iets doorgeven
Lezing: Jesaja 11
Voorganger: Marcel Elsenaar


Kunst heeft lang in dienst van de religie gestaan, in de christelijke kerk ten minste. In veel religies is kunst, het maken van afbeeldingen, uit den boze. Er zijn mensen die in de beleving van kunst een verwantschap met religie ervaren. Kunstenaar Femke Kempkes vroegen we om voor deze dienst iets toe te voegen aan de rijke beeldentaal van de Dominicus. Iets dat met breken en delen te maken heeft, en refereert aan een verhaal uit de Bijbel. Om daarmee ook de betekenis van deze kunst der ver-beelding te onderzoeken.

Zondag 27 juni: Viering van het onverwachte
Met Eva Martens en Merlijn Twaalfhoven

De wereldberoemde componist en organisator van muziekevenementen Merlijn Twaalfhoven komt deze zondag in de Dominicus om muziek te maken, niet met een meegebracht orkest, maar met ons; met onze zelf meegebrachte muziekinstrumenten, het zingen van ons koor en de kinderen, maar ook met de ritmes van onze handen en voeten, ons zacht geneurie en met stilte.
Iedereen is een kunstenaar en juist met die mindset kan de wereld veranderen, zo gelooft Merlijn. Keer op keer liet hij dat in het klein en in het groot zien, door muziek te maken met kinderen in vluchtelingenkampen op Griekse eilanden, kinderen in oorlogsgebieden, maar ook met politici op een klimaattop en met kritisch theaterpubliek. Deze ochtend is het de uitnodiging aan ons om de kunstenaar in onszelf wakker te laten worden. Neem je niet-blaasinstrument mee, of gewoon jezelf en laat je meevoeren door het onverwachte.

Zomeropening 2021

Dit jaar is de kerk op zondagmiddag open in de maanden juni, juli en augustus, van 12.30 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom! U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Let wel op de agenda, want op sommige zondagen in juli en augustus is de kerk bezet voor andere doeleinden. Dit melden we dan voorafgaand.

Nieuwe gaven van de Geest

De christelijke traditie laat het Paasfeest in zeven weken – zeven maal zeven dagen – zijn hoogtepunt bereiken. Dat hoogtepunt heet Pinksteren – Pentecostes: de vijftigste dag, dag van de volheid van de Geest die over de mensen neerdaalt. Vijftig dagen na Pasen vieren wij Gods scheppende Geest die nog altijd onder ons werkzaam is. Dat doet zij in ieder van ons die ‘tempels van de Geest’ genoemd worden, en bovenal in de grote, vaak chaotische samenleving die wij als mensheid zijn waarin steeds opnieuw orde, vrede, eenheid geschapen moet worden.


Het mysterie waarmee wij moeten blijven leven is dat de goede, scheppende Geest Gods van oudsher een tegenstander heeft, een slechte geest die wij eveneens in ieder van ons en in de samenleving aanwezig weten, en waarmee ook Jezus in het evangelie de strijd moet aangaan. De onderscheiding van die twee geesten, de goede en de vijandige die vaak in elkaar verward lijken te raken, is een zware opgave waarvoor ieder van ons en de gehele samenleving zich voortdurend gesteld zien.
Beide geesten zijn echter herkenbaar, zij het vaak niet zonder inspanning, en in onze christelijke traditie zijn al in de brieven van Paulus herkenningstekens van de goede geest verkondigd onder de naam Gaven van de Geest. Deze gaven moeten mensen helpen de juiste keuzes in hun leven te maken. Dat zijn, bijvoorbeeld, wijsheid, geneeskracht, troost, naastenliefde, gaven die ook ons nog steeds veel zeggen. Soms betreft het echter gaven, zoals wonderen doen en profeteren, die te tijdsgebonden lijken om de mens van vandaag nog te inspireren. En juist die tijdsgebondenheid doet ons de vraag stellen aan welke ‘gaven’ de Geest Gods in 2021 ook herkenbaar zou kunnen zijn. Aan een aantal antwoorden die in het liturgisch team op die vraag klonken willen de diensten in de weken tussen Pasen en Pinksteren dieper ingaan.

Zondag 11 april: Waarheid
Lezing Exodus 1: 8-21
Overweging door Janneke Stegeman

‘Voorbij goed en kwaad, is een veld. Laten we elkaar daar ontmoeten.’ – Zo dichtte Rumi. Dat klinkt aantrekkelijk, relativerend. Waarheid is niet altijd zo vastomlijnd beschikbaar. Ik heb zelf zo’n transformatie ook doorgemaakt: van geloof dat zou moeten kloppen naar geloof dat geleefd wordt. Het gaat om wat waar wordt, onverwacht. Wat tastend aan het licht komt, niet om wat je vantevoren al kunt uitrekenen.
Evengoed zijn er situaties waarin het juist van groot belang is om onderscheid te maken tussen wat goed is en wat kwaad, wat waar is en wat leugen.

Zondag 18 april: Gelijkheid
Lezing uit ‘Ze hebben mijn vader vermoord’ van Edouard Louis
Overweging door Agnes Grond

Bestaat er gelijkheid tussen mensen? En wat bedoelen we dan? Dat mensen gelijke kansen hebben? Dat ze in gelijke situaties verkeren of gelijk behandeld worden? Maar daarvan is nauwelijks sprake, noch dichtbij, noch ver weg. Is gelijkheid dan vooral een vrome illusie, en is het op deze wereld en voor ons gewone stervelingen een onhaalbaar ideaal?

Zondag 25 april: Dialoog – Parlement van de Aarde
Lezing Genesis 1
Overweging door Eva Martens

Het gesprek zal in deze kinderdienst niet óver de Aarde gaan, maar mét – met de elementen die samen de Aarde dragen. Een echte dialoog wil verbondenheid scheppen tussen vaak heel verschillende gesprekspartners, vraagt om nieuwgierigheid maar ook om invoelingsvermogen – ‘empathie’ – van de betrokkenen. Hoe ziet dat er uit? We proberen het in deze kinderdienst.

Zondag 2 mei: Vrijheid
Lezing 1Johannes 3:18-24 en Johannes 15:1-8
Overweging door Arjan Broers

De eerste christenen gingen opmerkelijk vrijmoedig met God om. Niet wetten en dogma’s, maar geloof en liefde hielden hen bij elkaar. En de wetenschap dat geloof en liefde iets te maken hebben met wat je concreet doet. Jezus zelf beschreef onze vrijheid als verbondenheid: wij zijn wijnranken die afgeknipt niets waard zijn. Een moeilijke én vreugdevolle boodschap, zeker voor onze individualistische tijd!

Zondag 9 mei: Humor
Overweging door Juut Meijer

Relativeringsvermogen en het bewustzijn dat, ook al dragen we de prachtigste idealen uit, niets en niemand in dit leven perfect kan zijn – het is een gave waar het evangelie niet bij stil lijkt te staan, en die Jezus als uitverkoren kind van God vreemd lijkt te zijn.

Zondag 16 mei: Fantasie
Overweging door Geeske Hovingh

Ook dit is een gave waar de Bijbel zich niet in lijkt te verdiepen maar waar religieus begaafde mensen toch alles mee te maken hebben, zeker nu de theologie zich steeds meer tot taak stelt open te staan voor ideeën en idealen van andere godsdiensten en tegelijk in die van het Christendom de oorspronkelijke poëtisch inspiratie van de Geest probeert terug te vinden.

Zondag 23 mei, Pinksteren: Erotiek
Lezingen Handelingen 2: 1-11 en Johannes 15-17 (fragm.)
Overweging door Henk Hillenaar

Deze zondag, het feest van Gods Geest onder ons, vieren we, bijna paradoxaal, de gave van de erotiek. Deze is immers in de traditie te vaak als tegenpool of zelfs tegenstander van de Geest beschouwd. In het Boek Genesis laat Gods Geest haar werk echter zeer erotisch uitlopen op de schepping van man en vrouw. Sedertdien zijn de mannen en vrouwen van deze aarde erotiek blijven ervaren als grote taak en bron van zoiets als goddelijke vreugde, van werkzaamheid van de geest dus.

Zondag 30 mei: Schoonheid
Overweging door Germain Creyghton

In filosofie, theologie en prediking is Schoonheid altijd beschouwd als de uitstraling van de zogeheten ‘Universalia’, de algemeen erkende waarheden en waarden die mensen van welk geloof of levensbeschouwing ook, samen – universeel – delen. Schoonheid is daarom ook wat alle gaven van de Geest naar ons uitstralen.

Vacature pastor

We zoeken een verbindend pastor met lef

De Dominicusgemeente is op zoek naar een pastor, als opvolger van Juut Meijer, die in november met pensioen gaat. Het functieprofiel vindt u hier.

Wij streven naar benoeming per 1 september a.s.

De selectiecommissie nodigt iedereen die zich in het functieprofiel herkent uit te solliciteren. U kunt uw sollicitatie tot en met 28 april aan Paul Kruyswijk sturen, pnkruyswijk@gmail.com.
Over de Dominicusgemeente vindt u veel informatie op onze website.
Wilt u meer over de functie weten, dan kunt u bellen met:
Eva Martens (06-49393935) of Colet van der Ven (06-10510403).

Met hartelijke groet van de selectiecommissie,
Bianca Beens, Colet van der Ven, Eva Martens, Hans Viester en Paul Kruyswijk

Nieuwe Serie: ‘Opstaan en verdergaan’

Wie de grote verhalen van de Schrift onder de aandacht wil brengen, moet nog moeilijke keuzes maken. Wat kies je dan uit al die hoofdstukken uit het Oude Testament of uit de verhalen over Jezus. We leven in een tijd waarin veel van die verhalen, ook de bekende, uit het zicht raken. En ook wie ermee is opgegroeid kan het overkomen dat nog maar lastig te verwoorden is waarom je ze zou willen bewaren.

Dit is jammer, want ze gaan over mens zijn. En we weten dat best: ons hele leven is erin verwoord en verankerd. Goed en kwaad, leven en sterven, onze talenten en dromen, ons falen. Al die verhalen gaan over onze dagelijkse omgang met elkaar en wat zich tussen ons afspeelt. Over de wereld. Over ontheemd zijn en vreemdelingschap, verlangen en uitzien naar. De grootste verschrikkingen en de diepste hoop, niets ontbreekt. Want deze verhalen zijn geen zweverig geheel maar staan altijd, hoe verschrikkelijk misschien ook, middenin de wereld. Soms trek je weg, soms verlang je terug naar waar je begonnen was. Soms loop je langs het randje, soms durf je het weer aan – al die dingen.

Kerk en theologie zijn onderhevig aan sleetsheid. Of kun je dat zeggen van onze hele samenleving? Wat betekenisvol was, raakt in de vergetelheid. Je haalt je schouders op – wat doet het ertoe? Wat richting geeft – het moet telkens herontdekt worden.

Ook bijbelverhalen spreken niet zomaar meer tot de verbeelding. Voor ze in onze moderne wereld helemaal vergeten zijn, opgeslokt door een te behoudende theologie, of betekenisloos geraakt in een samenleving zonder bronnen, proberen we ze, hoe oud ze ook zijn of juist daarom, bij de tijd te brengen. Op zichzelf ook al een goede reden om Thora te blijven lezen en nieuwe testament. Maar daarvoor zijn ook nieuwe vormen van onderricht nodig, om ze met nieuwe ogen te lezen, zodat ze ons blijven prikkelen.

Tijdens de Advent kozen we voor verhalen op weg naar een nieuwe geboorte. In de veertigdagentijd voor verhalen die de hobbels weergeven, van waar het mis gaat. Waartussen tegelijk – en dat is het mooie ervan – telkens de hoop gloort, voor wie het wil zien. Als je zelf niet meer weet waar je zit, als individu of als samenleving, kun je je nog steeds laten inspireren door het grote verhaal, dat telkens vertelt: hoe het ondanks alles, alle menselijk falen en onrecht in onze wereld, toch doorgaat. De heilsgeschiedenis die ons mensen een plaats geeft, wie we ook zijn, en met vallen en opstaan – zo mogen we geloven – ons telkens aanzet tot opstaan en verdergaan.

Aswoensdag 17 februari: Mens te zijn
Lezing Genesis 2
Overweging door Eva Martens

Wat is het ‘’mens te zijn’’?
Aan het begin van de veertigdagentijd zegenen we elkaar met de woorden: ‘’mens ben je, stof van de aarde.’’ Woorden die vooral nadruk lijken te leggen op onze nietigheid en vergankelijkheid. Of zou je ze ook kunnen lezen als een uitnodiging voluit te leven, zoals alles dat deel uitmaakt van de natuur? Voor deze viering komen we via ZOOM bijeen. De dienst is apart mee te maken en is ook het begin van het programma Onder de Luifel – 40 bijeenkomsten rond 40 (bijbel)verhalen voor onderweg.

Zondag 21 februari: Sterk en zwak – de lotsverbondenheid van Kaïn en Abel
Lezing Genesis 4
Overweging door Claartje Kruijff

Het verhaal van Kaïn en Abel is een kernverhaal. ‘En God zag Abel en zijn offer, maar Kain en zijn offer zag hij niet. En Kain stond op tegen Abel, zijn broer, en doodde hem.’ Kain keerde naar binnen in verongelijktheid en laat zijn aangezicht vallen. Hij verbreekt daarmee de relatie die er van Godswege is. Ik zie de twee broers overal in allerlei verhalen van nu opduiken. Want in een crisis als deze worden we allemaal bevraagd. Alles lijkt te kantelen, allerlei verhoudingen staan op scherp. Wat sterk was en leek blijkt ook kwetsbaar en in het zwakke zit nu misschien juist kracht.

Zondag 28 februari: De vloed en hoe verder?
Lezing Genesis 6-8
Overweging door Karel Eykman

Als alles mis lijkt te gaan, is er altijd nog de ark van Noach. Het gaat toch verder met de wereld en uiteindelijk is weer grond onder de voeten. Maar hoe? Dat is de grote vraag. Hoe gaan de mensen de wereld bewonen? Op de oude manier, of op een nieuwe?

Zondag 7 maart, Oculi: Met eigen ogen gezien
Lezing Genesis 16 en Soera 14
Overweging door Juut Meijer

Ze werd vernederd, vluchtte en werd weggestuurd.
Het is het verhaal van Hagar, dat indruk maakt door haar moed en levenskracht, die mensen soms gegeven zijn, zodat ze zich kunnen oprichten als alle gevoel van eigenwaarde lijkt te zijn verdwenen. Een verhaal van dichtbij huis en wereldwijd, van slavernij, trots, vernedering, onmacht en bevrijding. En vooral van ‘zien’ en bevrijding.

Zondag 14 maart: Laetare
Lezing Genesis 18, Job 42
Overweging door Marcel Elsenaar

“Zal ik nog liefde genieten nu ik verwelkt ben?”
Wat mag ik (nog) verwachten? Sara moest lachen toen ze hoorde dat het leven nog een wending zou nemen. Kunnen wij nog lachen terwijl we de verhalen over klimaatverandering, vervuiling, onrecht en het sterven van delen van onze leefomgeving horen? Kunnen we geloven dat het anders kan? Op deze internationale klimaatzondag zetten wij ons in, met alle kracht, verschillende generaties in verbondenheid, om leven.

Zondag 21 maart: De beproeving in de woestijn
Lezing Lukas 4
Overweging door Germain Creyghton

In het evangelieverhaal van Lucas wordt Jezus tot driemaal toe op de proef gesteld door de duivel. Driemaal biedt hij weerstand, maakt hij onderscheid, toont hij zich weerbaar. Waar haalt hij de kracht vandaan? En hoe werkt die kracht later in hem door? Een verhaal bij uitstek waarin wij ons in Jezus’ menszijn kunnen herkennen, dat ons de kracht kan geven weerbaar te blijven in tijden van crisis.

Zondag 28 maart: Palmpasen
Lezing Lukas 19: 29 vv
Overweging Henk Hillenaar

We staan aan het begin van de ‘goede of heilige week’, de belangrijkste week van het liturgisch jaar, waarin het lijden en sterven van Jezus van Nazareth herdacht en zijn verrijzenis gevierd worden. Ook in onze post-christelijke tijd is deze week het moment in het jaar gebleven waarop het mysterie van leven en dood veel aandacht krijgt, juist ook buiten de kerken, in de media en in de wereld van kunst en wetenschap. Voor christenen kan deze Palmzondag een aanleiding zijn om de aloude vraag te stellen : ‘Wie is Jezus nu voor mij, en voor ons als gemeenschap?’.

Witte donderdag 1 april: de laatste maaltijd en de eerste
Lezing Lukas 22
Overweging door André Wesche

De maaltijd is in heel het optreden van Jezus van Nazareth misschien wel de kern. Samen te delen wat je hebt. Het aan te durven samen te zijn met ieder ander die op je weg komt. Gastvrij en open te zijn zonder onderscheid, ook als anderen dat veroordelen. De tafel werd het symbool van eenheid en weten dat ieder welkom is. Dat we allen ‘bijEen’ horen.
Aan die tafel kan verraad worden gepleegd. Er kan ook verzoening plaatsvinden en vrede gesticht.

Goede vrijdag 2 april: Voor het goede gekruisigd worden
Voorganger Marcel Elsenaar

‘’Vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen’’.
Aanwezig zijn bij een terechtstelling moet een verschrikking zijn. Dicht bij zijn als mensen onrecht wordt aan gedaan ook. Een mens bijstaan die pijn lijdt, het is haast niet te doen. In het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth horen we van het onrecht, van marteling en terechtstelling, van het offer dat hij bracht. We willen het telkens weer horen, en niet weglopen omdat er tegelijk ook iets ongelooflijks aan het licht komt. We nodigen je uit om daar samen getuige van te zijn, door het luisteren naar verhalen, poëzie en muziek.

Zaterdag 3 april: Paasnacht
Lezing Exodus 12
Overweging Colet van der Ven

Zondag 4 april: Paasmorgen – Opstaan geblazen!
Overweging Eva Martens

Onder de luifel – ﬤ

40 verhalen voor nieuwsgierigen in 40 afleveringen voor de 40dagentijd

Hoe zijn bijbel verhalen anders bedoeld dan als verhalen voor onderweg? Verhalen waarin je jezelf kunt herkennen en de wereld. Ons hele leven is erin verwoord. Goed en kwaad, leven en sterven, ons dromen, ons falen en onze realiteit. Ze kunnen over onze meest alledaagse ervaringen gaan en over wat zich wereldwijd tussen mensen afspeelt. Alles verhalenderwijs. Over ontheemd zijn en verlies, over verlangen en uitzien naar.  Over gewone dingen en de diepste crises. Zeg maar over menszijn.

In de 40dagentijd zullen we alle dagen behalve de zondag bijeenkomen rond deze verhalen voor onderweg, die we in deze tijd goed kunnen gebruiken. We zijn dan een half uur bijeen via Zoom om bekende en minder bekende verhalen aan ons voorbij te zien gaan. Om ze te beluisteren, een eenvoudige toelichting te krijgen of er zelf in binnen te gaan.  Verhalen die immers een huis vormen waar je in en uit kunt gaan, precies de betekenis van de eerste Hebreeuwse letter van het boek Genesis, de beth.

Weest allen welkom. De 40dagentijd begint op 17 februari met een viering op Aswoensdag over wat het betekent ‘’mens te zijn’’. Vanaf de volgende dag tot aan paaszaterdag gaan we dan verder met bovengenoemd programma, waarvan alle bijeenkomsten zonder aanmelding ook afzonderlijk kunnen worden bijgewoond.
Om deel te nemen – klikt u op deze zoom-link ( of kijk in de agenda)

We hopen velen van u/jullie te ontmoeten en wensen iedereen een goede 40dagentijd toe!
Jullie pastores,
Eva Martens en Juut Meijer

Luister en kijk hier naar: Vlog Juut – Onder de luifel – 40 verhalen in 40 dagen!: Klik hier


Juut Meijer is telefonisch bereikbaar op 020-7550045 en per e-mail via juutmeijer@gmail.com.
Eva Martens is bereikbaar op 06-21197916 en per e-mail via evamartens@dominicusamsterdam.nl.

Nieuwe Serie: Grondwoorden

Grondwoorden voor betekenisvol leven
Grondwoorden kunnen gemeenplaatsen worden, daarom moeten we ze telkens weer opgraven, als erts opdelven, wassen en verwerken. Uitgangspunt van het bijbelse denken is niet de wereld zoals hij is, maar zoals hij zou kunnen zijn. Of de wereld die wij bewonen een dystopische werkelijkheid wordt, of zich richting een utopische beweegt, is mede afhankelijk van de doelen die wij voor de samenleving als geheel en ons persoonlijk stellen. En of die doelen verbonden zijn met bijbelse grondwoorden.

‘Dabar’

In deze serie willen we het licht laten schijnen op de volgende vijf grondwoorden: Roeping, Terugkeer, Saamhorigheid, Vertrouwen, Visioen

Zondag 17 januari: Roeping
Eerste lezing 1Samuel 3: 1-10
Tweede lezing: Multatuli
Overweging door Colet van der Ven

Roeping werd lange tijd geassocieerd met uitverkoren zijn voor een religieus leven en dat was toch vooral voorbehouden aan een kleine groep. Voor mij heeft het begrip roeping een bredere betekenis. Het is het onontkoombare verlangen je te verbinden aan iets dat groter is dan jij. Het is het antwoord op een maatschappelijke roep. Het is het ont-dekken van je diepste bestemming. En dat is een opdracht waarvoor niet slecht een kleine groep uitverkoren zich gesteld ziet maar waar ieder mens mee te maken krijgt.

Zondag 24 januari : Terugkeer
Eerste lezing: Klaagliederen 5: 15-21
Tweede lezing: poëzie
Overweging door Annewieke Vroom

In de vroege religiewetenschap werd het begrip ‘terugkeer’ (Engels: return) vooral geassocieerd met de archaïsche religies. Daaronder rekende men dan hindoeïsme, boeddhisme en de natuurreligies. Deze zouden een nadruk leggen op het cyclische karakter van de werkelijkheid. Zin bestond in een tijdloos mythisch besef van een groter geheel, maar de unieke rol van ieder mens was onduidelijk, dachten sommige religiewetenschappers. Hierin verschilden ze van de zogenoemde historische religies, zoals jodendom, christendom, islam. Deze hadden een lineair tijdsbeeld en binnen de invulling daarvan meer mogelijkheden voor betekenisgeving aan elk leven van elk mens. In de christelijke traditie werd het vooruit leven in verwachting van het nieuwe, of een breuk, werd belangrijker. Toch is ‘terugkeer’ een belangrijk onderdeel van ook de christelijke spiritualiteit. Denk maar aan de liturgie, die berust op terugkeren. Deze zondag gaan we in op de waarde van ‘terugkeer’.

Zondag 31 januari: Saamhorigheid
Lezing Lukas 10:1-11
Overweging door Geeske Hovingh

Dit grondwoord heeft een positieve associatie, want wie wil er nou niet bij anderen horen? Tegelijkertijd kan het een instrument worden van polarisatie, van ‘wij’ versus de anderen, of van gemeenschap boven individu. De vraag is dus: hoe blijf je autonoom, maar mag je jezelf toch onderdeel weten van een groter geheel, van een gemeenschap die de luiken naar buiten openhoudt? De 72 volgelingen die er door Jezus op uitgestuurd worden, kenmerkten zich door hun veelkleurigheid, maar ook door 1 gemeenschappelijke opdracht: samen glimpen van een nieuwe wereld uitzaaien. Daar wil ik wel bij horen.

Zondag 7 februari: Vertrouwen
Lezing: Mattheus 6:24-34
Overweging door Henk Hillenaar

Als je over vertrouwen gaat nadenken, merk je al gauw dat achter of in dit woord de drie deugden schuilgaan die in de traditie ‘goddelijke deugden’ werden genoemd : geloof, hoop en liefde. Vertrouwen zouden we daarom het grondwoord der grondwoorden kunnen noemen. Reden te meer om deze deugd niet te persoonlijk op te vatten, maar vooral als opdracht aan de gemeenschap te zien.

Zondag 14 februari: Visioen
Lezing Genesis 28: 10 – 22 (Jakob’s droom)
Overweging door Marcel Elsenaar

We ervaren ‘zin’ in het leven wanneer we een doel hebben. We worden tegenwoordig aangespoord om ons leven te zien als een kunstwerk, en onszelf als kunstenaar. Bijbelse levensverhalen vertellen een ander verhaal. Het is eerder een I have a dream – verhaal. Voor mensen dan in elk geval. Wij leven uit dromen en projecties in de toekomst, die we in het bestaan van alledag proberen te verwezenlijken. Hoe kunnen we ‘een doel hebben in het leven’ begrijpen vanuit bijbelse verhalen? Welk visioen van een goed leven, een leven in liefde ontdekken we dan?

Nieuwe aanwas voor de Beleidsraad

Bericht van de BR, 8/1/2021

Na een zoekperiode en diverse oproepen in de orde van dienst, op de website en in de nieuwsbrief, heeft Ankie Knijnenburg zich als belangstellende voor de Beleidsraad aangemeld. Zij zal nu eerst drie maanden meedraaien als kandidaat-lid. Daarna volgt een evaluatie van weerskanten met de mogelijkheid tot benoeming als lid. Ankie komt al jaren in de Dominicus en zij is ook bekend met het werk van de BR, waar ze enkele jaren geleden lid van was. We zijn erg blij met Ankies kandidatuur en heten haar van harte welkom in de BR!

Omdat Ankie de enige gegadigde is, vervallen nut en noodzaak van een verkiezing. Daarover nog wel het volgende. In het najaarsoverleg is de verkiezingsprocedure voor de Beleidsraad aan de orde geweest. In dat overleg werd het belang van verkiezingen door velen onderstreept. We zullen de verkiezingsprocedure dan ook, iedere keer als er een nieuw BR-lid gezocht wordt, kritisch tegen het licht houden. In de komende periode zal de verkiezingsprocedure in de BR verder besproken worden, waarbij we zoeken naar mogelijke alternatieven. We komen hier bij de gemeente op terug.
De Beleidsraad