foto-links

raamdom-gr

Diensten voortaan in beeld

Het is al aangekondigd – en als u de laatste tijd een dienst via Kerkdienstgemist.nl wilde beluisteren was het u al opgevallen – de diensten zijn tegenwoordig ook te zien, niet alleen te beluisteren.
En voortaan is dat ook zo via de luister-pagina op onze website. Die heet dus nu de Kijk/luister-pagina.

Velen zijn betrokken geweest bij de voorbereiding en wij danken allen, maar willen vooral de inspanningen roemen van Geert-Jan Meijerhof van de BR en Jan Noot, onze vaste cameraman.

Zoals alles in het leven is ook dit weer een leerproces – we verwachten nog hobbels en storingen, reacties en verbetertips, maar vinden het goed genoeg om mee te beginnen. Het is de hoop en verwachting van LT, BR en BC dat de mogelijkheid de diensten ook via beeld te volgen u, en ons allen, weer nog meer bij de diensten betrekken en met elkaar verbinden kan.

U kunt de diensten dus voortaan via onze Kijk/luister-pagina zien – of via Kerkdienstgemist.nl
Voor wie liever niet in beeld wil komen als u naar de dienst komt – als u op de banken plaatsneemt zit u achter de camera.

En wilt u liever alleen blijven luisteren en geen beeld? Op de Kerkdienstgemist-pagina kunt u kiezen tussen audio of video:
ga dan naar de uitzending op Kerkdienstgemist.nl en klik op deze knop

Nieuwe Serie: Een gebroken wereld heel maken

© marc mulders – werk op glas

We gaan op een onzekere manier het nieuwe seizoen in. Vorig jaar startten we met ‘Een huis waar alles woont”. Nu is dat ‘huis’ veel leeg, of half gevuld. Ons mooie kerkgebouw lijkt niet langer het centrum waarom alles draait. Eens temeer zijn we een huis van verhalen, van gemeenschap en van liefde, maar elk van ons draagt daaraan bij vanuit de eigen plek.

We leven in een tijd waarin gebrokenheid zichtbaarder is dan tevoren, waarin toekomst onzeker is voor velen, waar maakbaarheid een illusie blijkt. Waarheid lijkt een mening en ongelijkheid en onrecht zijn steeds nadrukkelijker zichtbaar. Het is een tijd waarin het er toe doet om je te bezinnen en te weten wat te doen. Wat vraagt het van ons om deze gebroken wereld heel te maken?

Antwoorden op die vraag zijn altijd ongemakkelijk en onvolledig. We worden bevraagd als individu en als gemeenschap van mensen. Wat we nu al weten: dat het moed zal vragen, en inzicht. Dat we de fouten en de verantwoordelijken moeten durven noemen, ook die van onszelf. Dat we het samen moeten doen en daarover een idee moeten vormen, terwijl we nog in niet-weten verkeren. En ook dat we dat kunnen in vertrouwen op de Eeuwige.

In deze serie gaan we onder andere te rade bij Jonathan Sacks, opperrabbijn in Londen, en laten ons inspireren door zijn boek ‘Een gebroken wereld heel maken’. Hij onderzoekt daarin een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de Joodse Bijbel en traditie. Vier zondagen vertellen we verhalen en gedenken hoe wij samen mens kunnen zijn, mens kunnen worden en heelheid kunnen brengen in deze wereld.

Zondag 30 augustus: Tikoen Olam – Mens zijn in een gebroken wereld
Lezing Genesis 3: 1- 11
Overweging Colet van de Ven

Op deze openingszondag van het nieuwe jaar kijken we om ons heen en zien een wereld waarin het gewone ongewoon is geworden en waarin de ongelijkheid en de angst voor het corona-virus de gebrokenheid heel zichtbaar maakt. Volgens kabbalistische wijzen is de schepping gebroken en is het aan de mens om die gebrokenheid te herstellen. Volgens dat andere scheppingsverhaal heeft de mens door zijn handelen zelf de gebrokenheid veroorzaakt. Hoe verhouden die beide verhalen zich tot elkaar en wat hebben ze ons vandaag de dag te zeggen?

Zondag 6 september: Tsedaka – Verantwoordelijkheid nemen
Lezingen: Genesis 18: 16 – 33 en psalm 119
Overweging Marcel Elsenaar

Tegenover de grote bewegingen, de grote onrechtvaardigheden kunnen we ons klein en onmachtig gaan voelen. Het verhaal van Abraham laat iets zien van het verlangen dat de orde in de wereld rechtvaardig is. Van God is de wereld en die haar bewonen, dus wat is onze verantwoordelijkheid daarin?

Zondag 13 september: Darchee sjalom – Vriendelijkheid als weg van vrede
Lezing Jeremia 29: 4-14
Overweging Juut Meijer

Darchee sjalom betekent wegen van vrede. Het is een joodse wijsheid waarin vriendelijkheid de sleutel blijkt om in een ballingschap contact te maken en met verschillen samen te leven. Verschillen die zo vaak leiden tot vervreemding en de verbondenheid verhullen. Waar heeft vriendelijkheid een plek in de wereld van gebrokenheid van deze crisis? Welke vormen neemt zij aan?

Zondag 20 september: Darchee sjalom – moed en vertrouwen
Lezing Openbaring 21, 1-5
Overweging Godian Ejiogu

Door de gebrokenheid en crisis heen kunnen we speuren naar de nieuwe wereld die in de bijbel voortdurend beloofd wordt. Maar hoe moeilijk is het om te leven in het nog-niet, en met de twijfel of het wel de goede kant op zal gaan. Kunnen we moed houden om geloof te houden en daarnaar te handelen? Wat geeft vertrouwen?

Zondag 27 september: 12-jarigenviering
Lezingen: Orpheus en Eurydice en
Jezus en Petrus, lopend over het meer van Galilea
Overweging Michaël van der Meer

In deze dienst komen jongeren uit onze gemeenschap aan het woord die misschien wel de meest ingrijpende stap zetten in hun schoolloopbaan, namelijk die van lagere school naar middelbare school. Opeens je vertrouwde kleine school inruilen voor een scholengemeenschap met honderden leerlingen, tientallen juffen en meesters, steeds andere lokalen en dat dan ook nog in corona tijd: ga er maar aan staan! In het Jodendom wordt die overgang gemarkeerd met de traditie van de bar en bat mitsva viering: een twaalf- of dertienjarige wordt dan volwassen voor de gemeenschap. Zij of hij laat dan zien een dochter (bat) of zoon (bar) van God’s richtlijnen (mitsvot) te zijn door een tekst uit de traditie (torah) te laten klinken. De gemeenschap wordt daarmee ook zelf herinnerd aan de belangrijke beslissingen in het leven. We horen verhalen over een zanger die zijn lief uit het dodenrijk wil loszingen, maar blijft staren op wat vroeger was. Ook horen we van een enthousiaste volger die door het ijs zakt omdat hij gaat twijfelen aan wat geloof met mensen kan doen.

Fietsers op de rijweg in de Spuistraat

Om – in verband met de coronamaatregelen – meer ruimte te creëren om anderhalve meter afstand te kunnen houden zal vanaf 27 aug de verkeerssituatie op de Spuistraat wijzigen. Het fietspad zal dan een voetpad worden en fietsers zullen de rijbaan met de auto’s gaan delen. De snelheid voor auto’s wordt max 30 km/u.

Deze situatie zal vooralsnog gelden t/m 31 okt. 2020

U kunt hier de brief van de gemeente lezen waarin deze maatregel wordt aangekondigd.

Daar vindt u ook de link naar de website van de gemeente Amsterdam waar u meer informatie vindt over deze maatregel: www.amsterdam.nl/maakruimte

Nieuwe serie: Zomerdiensten 2020

Het is een traditie om in juli en augustus de diensten wat anders in te richten dan in de rest van het jaar. Het accent ligt meer op de lezingen.
De lezingen worden vergezeld van kort commentaar. Dat verandert niet als we de diensten in deze maanden weer meer openstellen – ook al verandert de vorm van de diensten wel door de corona-maatregelen. Zie daarvoor dit bericht op de website.

zondag 5 juli: LEO VROMAN: GEDICHTEN
In de eerste zomerdienst staan de gedichten van Leo Vroman centraal. We zouden Vroman de dichter van de menselijke kwetsbaarheid kunnen noemen, of van de zachtheid, de nabijheid ook : de nabijheid van mens en mens, van mens en dier, mens en ding, de nabijheid vooral ook bij zichzelf, bij het wonderlijke, denkende, verlangende lichaam dat wij zijn, dat hij bewonderde met de ogen van een kind en met veel warmte en liefde bezong. De wetenschapsman die hij ook was, sprak God, in wie hij probeerde te geloven, aan als ‘Systeem’ en schreef daar zelfs psalmen voor.
Commentaar: Henk Hillenaar

zondag 12 juli: LEON EN JULIETTE
Een week na de Keti Koti vieringen staat deze zondag in het teken van het herdenken van de slavernij. We lezen enkele  fragmenten uit Leon en Juliette van Annejet van der Zijl. Het is 200 jaar geleden als een jonge Nederlander van gegoede komaf zijn verarmde vaderland ontvlucht om fortuin te maken in de nieuwe wereld en trouwt met een zwart meisje dat in haar samenleving niet meer waard was dan een paar geldstukken en naar believen gekocht, verkocht, gebruikt en misbruikt kon worden. Een waar gebeurde liefdesgeschiedenis in een wereld van slavernij die aan het denken zet.
Commentaar: Juut Meijer

zondag 19 juli: STANLEY HAUERWAS: BRIEVEN AAN ZIJN PETEKIND
De Amerikaanse theoloog en ethicus Stanley Hauerwas (1940) schreef een boek met zestien brieven aan zijn petekind Laurie Wells, vanaf 2003 ieder jaar één bij de verjaardag van zijn doop. Ze zijn bedoeld om steun, houvast en oriëntatie te bieden in de soms grote veranderingen die je als kind, jongere of volwassene doormaakt, meestal ongemerkt en afhankelijk van de omstandigheden waarin je opgroeit en je leven leidt. Hauerwas schrijft direct aansprekend, vanuit zijn leven en werk als theoloog, waarin deugd- en karaktervorming centraal staat. We lezen fragmenten uit zijn boek in combinatie met korte bijbelfragmenten. We kiezen daarbij vooral voor de nieuwe deugden die hij aanbeveelt om staande te kunnen blijven in onze op snelheid en prestatie gerichte maatschappij: geduld, eenvoud, vriendelijkheid.
Commentaar: Germain Creyghton

zondag 26 juli: DE ZIN VAN HET LEVEN
Waar gaat het ten diepste om als plotseling alles anders is? Waar vind je houvast als je leven in zwaar weer terecht komt? Volkskrant-journalist Fokke Obbema overleefde een hartstilstand en ging op zoek naar antwoorden op de aloude vraag naar de zin van het leven. Hij voerde gesprekken met onder andere wetenschappers, dichters, theologen en kunstenaars. Welke inzichten en wijsheden geven zij ons mee en de postcorona-samenleving?
Commentaar: Manuela Kalsky

zondag 2 augustus: HILDE DOMIN: 2 GEDICHTEN
‘Een mens moet kunnen gaan
en toch zijn als een boom:
geworteld in de grond,
alsof het landschap gaat en wij vaststaan.’
We lezen twee gedichten van Hilde Domin (1909-2006), joodse wetenschapper en dichteres die de oorlog overleefde door naar de Dominicaanse Republiek te vluchten. Al haar poëzie gaat over ballingschap, heimwee en thuiskomen. Thema’s die zonder moeite te verbinden zijn met de realiteit van het Wereldhuis waar Geeske werkt, maar ook met een ieder van ons.
Commentaar: Geeske Hovingh

zondag 9 augustus: VREUGDE !
We hebben het vaak over ‘de Dominicus’, je zou haast vergeten dat het ook de naam is van een tengere, rossige Spaanse man, die ruim 800 jaar geleden een vernieuwende beweging begon: de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen. Zijn feestdag is 8 augustus.
Arjan Broers laat zien dat het geestelijke DNA van deze Dominicus diep in ‘de Dominicus’ is gaan zitten. Hij pleitte voor aandacht en verdieping, om daarna te delen wat er door je heen is gegaan. Het ging hem om de vreugde van God. Een vreugde zo groot, zei een van zijn volgelingen, dat het alle verdriet omvat.
Commentaar: Arjan Broers

zondag 16 augustus: BIJ ELKAAR BRENGEN WAT VERDEELD IS
In de brieven en dagboekteksten van Thomas Merton (1915 – 1968) vinden we inspiratie vanuit contemplatie. Contemplatie is geen verstandelijke bezigheid, maar het ruimte geven aan de ziel die met alles reeds verbonden is. In onze tijd is verdeeldheid en polarisatie heel aanwezig. Contemplatieve oefeningen kunnen ons helpen om veerkrachtig en in verbinding te blijven. We lezen enkele korte teksten van Merton, en oefenen om ook in onszelf bij elkaar te brengen wat verdeeld is.
Commentaar: Marcel Elsenaar

zondag 23 augustus: REISVERSLAGEN VAN ARITA BAAIJENS
We lezen fragmenten uit de reisverslagen die eerder pelgrimages zijn, van de Nederlandse ontdekkingsreiziger Arita Baaijens. Zij moet er steeds weer op uit. De woestijn in, de Himalaya rond of in Nederland om al doende te ontdekken dat de wereld ook met andere ogen bekeken kan worden.
Commentaar: Mirjam Wolthuis

Nieuwe Serie: Aantrekkelijk leven

Onze wereld is er een vol van ‘aantrekkelijkheid’. Op social media, maar ook op straat, op televisie, in winkels, bladen, kranten, worden we overladen met beelden die ons een wereld voorspiegelen waarin we zouden moeten willen wonen, waarin we onszelf dromen.

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ Gal. 5, 22-23

We zijn in de afgelopen tijd noodgedwongen gestopt zijn met een aantal van onze consumptiegewoonten, toch proberen grote merken er ons van te overtuigen dat we om gelukkig te zijn juist nu dit of dat nodig hebben. ‘Thuis is even belangrijker dan ooit. Maak het gezellig met… of: ’Blijf fit, terwijl je thuis zit’.

Ook al voor Corona riep die schijnwereld van ‘aantrekkelijk leven’ bij velen steeds meer weerzin op. We hebben in de Dominicus in vele eerdere series aandacht geschonken aan het verlangen eenvoudiger te leven, met meer ruimte voor duurzaamheid en rechtvaardigheid. Corona biedt, zo klinkt tegenwoordig in sommige opiniestukken en in talkshows, een kans op een ommekeer. Het is een geschikt moment om ons de vraag te stellen: hoe willen we ons leven oppakken? Gaan we op oude voet door, bouwen we de oude economie terug, of is dit een moment om iets nieuws te beginnen?

Is hierin ook een rol weggelegd voor kerken? Veel van het aantrekkelijke van religie of spiritualiteit in deze tijd is juist weggevallen. In de Dominicus kunnen we, helaas, nog steeds maar zeer beperkt samenkomen om te vieren, om samen te zingen, om te dopen, om brood en wijn te delen en om koffie te drinken. We worden zo gedwongen na te denken over wat de kern is van wat we delen. Als christenen. Waar gaat het echt om als zoveel wegvalt van wat we tot voor kort als de kern van ons geloofsleven ervoeren?

Gelukkig zijn we niet de enigen, of de eersten, die zich uitgedaagd weten door een crisis. De Bijbel getuigt in verhalen over crises van een levende traditie, een volk dat steeds opnieuw voor een nieuwe crisis wordt gesteld, opnieuw moet zoeken naar sporen van God en een nieuwe manier van leven.

Ook na de Bijbel gaat dat zoeken in en na grote veranderingen door. Het is eigenlijk ongelofelijk dat het christendom, met alle bedreigingen en veranderingen, na 2000 jaar nog altijd wordt doorgegeven. Het vertelt ons dat christen zijn betekent ‘staan in een levende traditie’. In die traditie zijn er steeds mensen geweest die toonbeeld waren, of zijn geworden, van het opnieuw bezieling geven aan het evangelie, niet zelden gestimuleerd door moeilijke tijden.

Na Pinksteren, feest van de Geest, gaan we op weg, haar achterna. Dit is bij uitstek het moment om te rade te gaan bij spirituele vernieuwers uit de geschiedenis. We zullen er deze zondagen een paar centraal stellen: Catharina van Siena, Ignatius van Loyola en Franciscus van Assisi. Zij gaven in hun leven antwoord op een crisis in hun tijd, of in hun leven – vaak beiden. Op het eerste gezicht was hun antwoord eigenlijk onaantrekkelijk. Ze leefden veelal in armoede, soms ook eenzaamheid, zonder glorie of macht. Toch wekten zij interesse en bleken zij, door alle eeuwen heen, een inspiratiebron voor velen. Hoe geven zij, ieder op eigen wijze, (opnieuw) toegang tot de vruchten van de Geest? En – bien étonnés de se trouver ensemble –  we beginnen bij een moderne inspirator: Karel Eykman. Mogelijk inspireren zij ook ons tot een nieuw begin, of aantrekkelijk leven in deze spannende tijd.

Zondag 7 juni – Waar geloof jij in?
We beginnen deze reis bij onszelf. Tegenwoordig zeggen veel mensen: ‘Ik geloof nergens in.’ Maar daar gelooft Karel Eykman weer niks van. Iedereen gelooft ergens in. Hij schreef een boek voor kinderen die geen religieuze traditie meekrijgen thuis met de titel ‘Wat geloof jij eigenlijk?’. Hij neemt ons mee aan de hand van verhalen en gedichtjes. We komen langs thema’s als ‘geloven in jezelf’, ‘geloven in een ander’, in liefde en ‘geloven in het goede doen’. Thema’s verpakt in dansende, speelse bewoordingen. Wat voor kinderen is geschreven is niet kinderachtig, zeker niet voor wie zich durft mee te laten nemen en de vragen opnieuw in de ogen waagt te zien.

Overweging: Karel Eykman

Zondag 14 juni – Ignatius van Loyola
‘Aantrekkelijk leven’ is niet het eerste dat in ons opkomt bij de naam Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde. Daar moeten we een slag verder voor denken. Dan ontdekken we dat Ignatius met zijn Geestelijke Oefeningen als eerste op systematische wijze het ‘ik’ van de gelovige centraal heeft gesteld, diens keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Daarmee heeft hij vorm gegeven aan veel van onze huidige geloofsbeleving. Ook toonde hij, overal ter wereld, met zijn colleges en universiteiten de noodzaak aan tot scholing van dit moderne ‘ik’. Ook zo heeft hij in feite ontelbaar velen – gelovigen en ongelovigen – geholpen aantrekkelijker te leven.

Lezing: Ignatius Autobiografie (fragment)
Overweging: Henk Hillenaar

Zondag 21 juni – Catharina van Siena
‘Wees wie God je bestemde te zijn en je zult de wereld in vuur en vlam zetten,’ schreef Catharina van Siena. Zij zelf slaagde daarin. Op haar 18e trad ze toe tot een Dominicaanse orde. Toen ze op haar 33e overleed, was ze van grote invloed geweest op het geestelijke en politieke leven van haar tijd. En ze zou van betekenis blijven, bijvoorbeeld vanwege haar mystieke werken en krachtige persoon.

Lezing: Exodus 3: 1-6
Overweging: Janneke Stegeman

Zondag 28 juni – Franciscus van Assisi
Franciscus noemde zich, ondanks dat hij als zoon van een edelman een goede opleiding had genoten, ongeletterd. Zo ervoer hij de wereld en zo wilde hij de mensen die op zijn pad kwamen tegemoet treden. Het is een even zo eenvoudig als radicaal uitgangspunt, waarmee hij en zijn volgelingen ingingen tegen de moraal van hun tijd, waarin het opbouwen van een vervallen samenleving en het doen opbloeien van een nieuwe geldeconomie de boventoon voerden. In deze viering gaan we met Franciscus op pad om de ongeletterde wereld te ontdekken en wat daar aantrekkelijk aan is.

Lezing: het Zonnelied
Overweging: Eva Martens

‘Corona in Amsterdam’

Herdenking met burgemeester Halsema vanuit de Westerkerk

Op initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam is er op Pinksterzondag 31 mei a.s. een korte online-herdenking van de slachtoffers van COVID19. Burgemeester Femke Halsema zal daaraan een bijdrage leveren. We denken in deze bijeenkomst behalve aan de overledenen ook aan mensen die ziek zijn en aan familieleden en zorgprofessionals die met ingrijpende situaties worden geconfronteerd. Maar we willen ook vooruit kijken naar de nieuwe fase die aanbreekt, waarbij ondernemers in grote onzekerheid verkeren en mensen bezorgd zijn om hun baan. Ondertussen hebben de meest kwetsbaren, zoals dak- en thuislozen, het nog steeds zwaar te verduren. 

De Raad van Kerken Amsterdam ondersteunt de semi-live-streaming vanuit de Westerkerk die om 12.00 uur wordt uitgezonden via www.protestantsamsterdam.nl   Op datzelfde tijdstip zullen overal in Amsterdam de kerken vier minuten hun klokken luiden als hoorbaar teken van medeleven. Voorgangers zijn Tim Vreugdenhil, stadspredikant van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en Bas van der Graaf, predikant binnen diezelfde kerk. Evan Bogerd, organist van de Westerkerk, verzorgt de muzikale omlijsting.

We kiezen voor 31 mei omdat we als inwoners van Amsterdam op 1 juni naar een nieuwe fase gaan, met meer hoop maar met minstens zoveel onzekerheid. Het is die dag Pinksterzondag, een moment waarop de kerk hoopt op en bidt om begeestering. Dat geldt zeker in deze tijd, bij ‘het nieuwe normaal’. Wat onze levensovertuiging ook is, we hebben behoefte aan ‘goede spirit’. De kerk wil daar graag een bijdrage aan leveren. 

De semi-live-streaming van de bijeenkomst is op Pinksterzondag 31 mei om 12.00 uur via www.protestantsamsterdam.nl

Dominicus de komende maanden

Hoe gaan we als Dominicusgemeente de komende maanden om met de vieringen, de groepsactiviteiten en de verhuur?

Die vraag stond centraal in een breed beraad met deelnemers uit de diverse besturen en werkgroepen dat afgelopen dinsdag is gehouden via zoom. De wensen en meningen zijn gehoord en er tekent zich een route voor de komende maanden af. Een voorbereidingsteam werkt dit nu verder uit en de Beleidsraad gaat erover in beraad.
Misschien ben je vooral benieuwd wanneer er weer vieringen met publiek zullen zijn. In het brede beraad hebben we geconstateerd dat dit nog veel voeten in de aarde heeft. Dus het antwoord is helaas: voorlopig nog niet. Het idee is, om in de zomer te gaan experimenteren met vieringen met een oplopend aantal bezoekers. Dan kom je uit bij vragen over veiligheid en hygiëne, maar ook: hoe selecteer je op een eerlijke manier wie wel en niet mag komen?

Ook voor het gebruik van kerk en pastorie voor groepsactiviteiten, werkgroepvergaderingen en verhuur zijn we druk bezig maar kunnen we nu nog geen concrete datum geven. We maken een protocol dat we breed zullen delen en dat alle werkgroepen die voor activiteiten de kerk en pastorie nodig hebben binnen afzienbare tijd zullen ontvangen.

We zijn ons er steeds meer van bewust dat een terugkeer naar een ‘normaal’ van voor de corona-crisis er nog lange tijd niet inzit. En dat vraagt van ons erkenning, acceptatie, samenwerking en inventiviteit. Erkenning en acceptatie: want we hadden het zo graag anders gezien. Samenwerking, want alleen als al we ons straks aan het protocol houden kunnen we op een veilige manier weer bij elkaar komen – en inventiviteit: laten we vooral blijven zoeken naar meer mogelijkheden om samen de Dominicus gestalte te geven, digitaal of anders!

Voorlopig blijven we elkaar dus online ontmoeten bij de zondagse viering en in de koffiezoom met Eva na afloop. We verwachten dat we in de volgende nieuwsbrief met concrete stappen kunnen komen. De boodschap voor nu is: we zijn er volop mee bezig en houden je op de hoogte!

En heb je een goed idee? Mail het ons via secretariaat@dominicusamsterdam.nl.

De voorbereidingsgroep,
Mirjam Nieboer (BR), Rienk Theisens, Rieke Hart (BC), Eva Martens (Pastores), Jan Pieter de Jong, Frederik Lobbrecht (Verhuur & Secretariaat)

PS. Ben je technisch niet zo bedreven, dan kun je hulp krijgen bij het beluisteren van de online viering en/of het meedoen aan de ‘zoom’ na afloop. Laat dit svp weten via het secretariaat: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Nieuwe Serie: Verzet en Overgave

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer besloot in 1939 om niet in New York te blijven, maar terug te keren naar Duitsland. Het is een keuze voor verzet tegen de nazi-regering die hem uiteindelijk zijn leven zal kosten. Op 9 april was het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer terecht werd gesteld.

Dietrich Bonhoeffer

Leven vraagt verzet en overgave. Overgave aan de stroom van het leven waar geluk en verlies, vreugde en verdriet elkaar afwisselen. Overgave aan wat onze macht te boven gaat en wat we niet kunnen veranderen. Overgave omdat we kwetsbaar zijn, en lang niet altijd bij machte om het tij te keren.
En aan de andere kant is verzet nodig. Tegen wat tegen het leven indruist. Verzet tegen onrecht, oorlog en geweld. Verzet tegen hokjes waarin anderen je vastzetten. Verzet ook tegen eigen onverschilligheid. Verzet omdat we in deze complexe vaak niet buiten onrecht staan, maar er onderdeel van zijn.

Is het de kunst te zien wanneer het tijd is voor het een en wanneer voor het ander? Of misschien zijn het niet zozeer uitersten, maar vinden verzet en overgave elkaar in een levenshouding van gelovige betrokkenheid op het leven en de wereld. Voor Bonhoeffer was dat zo. Overgave (aan God) brengt hem de innerlijke vrijheid die nodig is om zijn verzet vol te houden.

Er moet in de gegeven situatie gewikt en gewogen en ten slotte beslist worden, bij dit alles bedenkend, dat het menselijk inzicht begrensd is. Er moet worden gedacht aan de gevolgen van het handelen, net zo goed als er een poging moet worden gedaan kritisch de eigen motieven en het eigen hart te onderzoeken. De opgaaf kan niet zijn de wereld te doen wankelen, maar op de gegeven plaats te doen wat gedaan moet worden. [..] Dat men uiteindelijk niet weet of men goed of slecht handelt, en, daarmee verbonden, dat men zich aangewezen weet op de genade, is essentieel voor het verantwoordelijke handelen. De verantwoordelijke mens legt zijn handelen in de handen van God.’

Wat vraagt vandaag om ons verzet, in ons privéleven en in groter verband? En wie gaan ons daarin voor? Hoe breng je verzet in praktijk en hoe ziet overgave er uit? Waaraan geef je je over?
Over deze vragen buigen zich de voorgangers komende 5 zondagen:

19 april overweging door Juut Meijer
26 april overweging door Désanne van Brederode
3 mei overweging door Colet van der Ven
10 mei overweging door Arjan Broers
17 mei overweging door Derk Stegeman

24 mei overweging door Claartje Kruijff

Hoe verder? – van de BR

Versoepeling lock-down: hoe gaan we verder? 
Er is veel gaande achter de schermen van de Dominicus nu we weer stukje bij beetje uit de lockdown komen. We realiseren ons dat we hier met z’n allen heel zorgvuldig en wijs mee om moeten gaan. Leden van Beleidsraad, Beheercommissie, LT, wgPastoraat, Pastores, musici en koor worden komende week uitgenodigd voor een zoom-overleg om een plan te maken voor de komende maanden. Het lijkt er helaas op dat we voorlopig nog niet weer fysiek kunnen samenkomen. We houden je via de nieuwsbrief en de website op de hoogte! Totdat het wel weer kan blijven we gelukkig wel met elkaar verbonden via de internetvieringen.

Online vieren met velen
Uit de vele reacties blijkt dat de online vieringen enorm worden gewaardeerd. Hulde aan de pastores, musici, LT-leden, Frederik en de technici die dit mogelijk maken!
Dat we op zondag met zeer velen zijn, zien we aan de luistercijfers: gemiddeld 660 verbindingen per viering. En omdat velen met z’n tweeën of meer luisteren, betekent dat dus een ‘bezoekersaantal’ van meer dan 1000 mensen uit het hele land en zelfs uit het buitenland. Ook de zoom-sessie na afloop wordt steeds beter bezocht.

En zo gaan we nog maar even door met de Dominicus ‘op afstand’, tot we elkaar weer kunnen ontmoeten op zondag én doordeweeks. Om met Huub Oosterhuis te spreken: ‘Dat zal een droom zijn.’ 

Hartelijke groet van de Beleidsraad,
Mirjam Nieboer

PS. Ben je technisch niet zo bedreven, dan kun je hulp krijgen bij het beluisteren van de online viering en/of het meedoen aan de ‘zoom’ na afloop. Laat dit svp weten via het secretariaat:  secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Concert met liedjes van Bannink, thuis mee te maken

Leistra en Van Baest duiken in deze quarantainetijd het theater in met liedjes van Harry Bannink!

Op zondag 3 mei 2020 zijn Arjan van Baest en Jelle Leistra te gast in de serie ‘TheaterThuis’ van De Schalm in Veldhoven. Vanuit de grote zaal van dit theater zingen en spelen zij liedjes op muziek van Harry Bannink rechtstreeks bij u de kamer in. U hoeft alleen maar uw webbrowser af te stemmen op www.deschalm.live, de rest wijst zich vanzelf (vergeet alleen niet het geluid van uw computer ook aan te zetten, anders ziet u hen wel, maar dan hoort u hen niet…).

Kaartjes reserveren hoeft niet, het concert is namelijk helemaal gratis te volgen! Als u dat wilt, kunt u bij wijze van donatie een kaartje kopen. Of twee kaartjes, of drie, of vier, of zoveel als u wilt. Hoe meer kaartjes u koopt, hoe beter: de opbrengst is namelijk voor de musici. Doordat alle concerten in deze periode zijn geannuleerd is ook een deel van hun inkomsten verdwenen. Uw donatie is daarom zeer welkom.

Uw favoriete Banninkliedje kunt u aan hen doorgeven via een e-mail aan leistraenvanbaest@gmail.com. We kunnen niet garanderen dat alle verzoekjes gehonoreerd zullen worden, maar ze doen hun best. O ja, vertelt u er wel bij waarom u zo graag dat ene liedje zou willen horen?

Dus:

Wat? Leistra en Van Baest: Harry Bannink-Mooie dingen in quarantaine

Waar? Bij u thuis, vanuit de grote zaal van De Schalm in Veldhoven

Wanneer? Zondag 3 mei 2020, aanvang 16:00 uur

Let op: Op de flyer hieronder staat 19 april. Maar het is 3 mei geworden, wegens ziekte van Jelle. We gaan er van uit dat hij op 3 mei hersteld zal zijn om deze prachtige liedjes te laten klinken.

Het concert is niet 19 april, maar op 3 mei