Oproep LT: nieuwe serie’s 2023-2024

6 april 2023 door Frederik Lobbrecht

Begin juni gaat het Liturgisch Team een dag bij elkaar zitten. Dat doen wij jaarlijks om ideeën op te doen voor de series voor het navolgende jaar.
Heeft u wensen voor een serie over een bepaald thema? Heeft u iets gemist? Heeft u een idee voor een serie?
Dan mag u dit aanleveren voor 15 mei bij het secretariaat.
Alle aangeleverde ideeën nemen wij mee in onze bespreking!
Namens het Liturgisch Team,
Alle van Steenis (voorzitter LT)

Contact:

Oproep LT: nieuwe serie’s 2023-2024