foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad, feb 2023

“Zoveel Moois waar we goed voor moeten zorgen”.
(Uit : De jongen, de mol, de vos en het paard, Charlie Mackesy.)

Ook al zijn we alweer in de 2e maand van 2023 als u dit leest, toch nog een mooi en goed jaar gewenst! We kijken terug op een jaar waarin we gelukkig weer in levende lijve konden vergaderen, vieringen konden bijwonen, evenementen konden herbergen en waarin we weer konden toeleven naar ons 51e Open Huis.

In de beleidsraad zijn er veranderingen per 1 januari 2023.
Onze voorzitter Jan van der Meulen heeft in de decembervergadering  afscheid genomen.
Jan, hartelijk dank voor jouw werk voor de BR, vooral ook in de rare en daardoor moeilijke tijd tijdens de Corona periode. Ook Jan Lassche heeft aangegeven te stoppen met zijn BR werk vanwege drukke werkzaamheden. Jan, ook hartelijk dank voor jouw inzet.

Gelukkig hebben er 4 nieuwe mensen gereageerd op de oproep om zich kandidaat te stellen voor de BR. Dit in tegenstelling tot de voorgaande jaren waarin mensen gevraagd zijn om lid te worden omdat er geen aanmeldingen waren. Dus een positief begin voor de BR.
3 van de nieuwe kandidaten gaan 3 maanden meedraaien om dan definitief te besluiten om zich voor 4 jaar te verbinden aan de BR: Willem Koperdraat, Sandra Benschop en Ton van Aerde. Hartelijk welkom!

Bianca Beens en Anna Hoekstra zijn duo voorzitter geworden en hebben de voorzitterstaken verdeeld. Ellen van der Geer blijft secretaris en Ankie Knijnenburg lid met als aandachtsveld communicatie en governance. Ankie is vooral bezig met het vormgeven van de nieuwe website, zie ook het artikel in de Dominicus krant van december.

11 januari hadden we de eerste vergadering met onze aspirantleden.

Bianca opende de vergadering met bovenstaand citaat uit: De jongen, de mol, de vos en het paard. Ook in de Dominicus is zoveel moois om voor te zorgen en daar willen wij ons graag voor inzetten. Op 1 april gaan we een Heidag houden in onze Dominicus, een betere plek kunnen we niet krijgen. Op deze dag hebben we meer tijd om rustig van gedachten te wisselen over hoe we de BR zien, wat we kunnen bieden en wat we verwachten. Zo leren we elkaar beter kennen om een goed team te vormen.

Ook is de datum voor de Gemeente-middag bekend: 17 september, we ontmoeten u dan graag in de Dominicus om met elkaar over een thema, nog niet bekend, in gesprek te gaan. Heeft u een thema dat u graag met elkaar zou willen bespreken, geef het door aan Ellen, dan maken wij een keuze en maken een mooi middagprogramma.

Op dit moment gebeurt er weer veel in de Dominicus, teveel om op te noemen, maar op de website is alles te vinden.
Voor mij is het belangrijk om steeds met nieuwe ogen en oren te kijken en te horen om de lofzang gaande te houden, met elkaar, zomaar onder ons dak van de Dominicus. Dat we elke keer maar weer geinspireerd worden, het nieuwe, andere, soms vreemde te willen of te kunnen zien, maar ook het oude, de grond van ons bestaan, in ere laten.

Herman de Coninck,(1944-1997) verwoord het zo mooi in zijn gedicht :

DE PLEK
Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.
Er is niets te zien, en dat moet je zien
om alles bij het zeer oude te laten.

Er is hier. Er is tijd
om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid.

Dat wij met elkaar zorgen dat we iets achterlaten, dat we daar goed voor zorgen,
Anna Hoekstra, duo voorz.beleidsraad

(contact? klik hier)