foto-links

raamdom-gr

Financiële Actie: Dominicus zoekt vrienden

Dominicus zoekt supporters

We zijn een actieve en springlevende gemeente. En dat willen we graag zo houden! Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.
Want financieel hebben we te maken met flinke tegenvallers. We voorzien voor 2023 een tekort van circa € 40.000. De energieprijs rijst de pan uit, de inflatie is hoog en het aantal vaste bijdragen loopt terug. Terwijl we zoveel plannen hebben. We zijn bezig de website te vernieuwen, we willen het gebouw, het orgel en de vleugel in perfecte staat houden, er is een verbouwing aanstaande, we steken veel energie in de beeld- en geluidstechniek, we willen aantrekkelijke activiteiten blijven houden voor kinderen en jongeren, experimenteren met muziek, nieuwe vieringen ontwikkelen en diaconale en creatieve projecten organiseren, al dan niet samen met anderen…

Alleen met elkaar kunnen we dit waarmaken! Zeg daarom vandaag nog je vaste bijdrage toe. Dat kan heel eenvoudig met het formulier in de flyer of vraag het op bij onze penningmeester. Aan degenen die al een vaste bijdrage overmaken de vraag: zie je kans het bedrag te verhogen en/of om te zetten in een periodieke schenking? Een eenmalige gift, groot of klein, is ook heel welkom.
Neem voor informatie contact op met onze penningmeester Theo van Kamp via: v.kamp@kpnplanet.nl of 06-283 44 476.

Alle giften zijn erg welkom op onze rekening: NL 12 TRIO 0788 8224 46 of op rekening: NL 05 INGB 0000 2176 95 t.n.v. Kerkgenootschap Dominicusgemeente Amsterdam.

U kunt de Flyer met alle informatie ook downloaden via deze link
Namens de Dominicus:  hartelijk dank!