foto-links

raamdom-gr

De DominicusKrant

Beste lezer van de Dominicuskrant,

PRIJS EN ABONNEMENTEN

De Dominicuskrant verschijnt (m.u.v. de maanden januari, juli en augustus) in principe op de eerste zondag van de maand en kost € 1,50. De nieuwe krant en eerder verschenen uitgaven zijn verkrijgbaar achter in de kerk. Betaling graag alleen contant.

Het is ook mogelijk de krant toegestuurd te krijgen. Dat kan bij voorkeur via een abonnement op 9 nummers. De prijs van zo’n jaarabonnement bedraagt € 40,50 en loopt van september tot en met juni volgend jaar.

Stuur een mailtje naar dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl  en maak € 40,50 over naar rekening NL12 TRIO 0788 8224 46 ten name van Dominicus Amsterdam onder vermelding van ‘Abonnement Dominicuskrant’. U ontvangt de krant dan automatisch thuis.

DIGITALE KRANT
Ook de digitale krant in PDF-vorm kost € 1,50. Een abonnement voor 10 kranten bedraagt € 15,-.
Zodra het oude abonnement verlopen is ontvangt u automatisch een mailtje van onze verzender. Voor een nieuw abonnement hoeft u alleen een berichtje naar de redactie te sturen.
Leny van Engelen en Ank Meijer verzorgen de verzending van de papieren krant en André Burghardt van de digitale versie. Ze zijn te bereiken via het redactieadres.

De redactie (dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl)

—————————————————————–

Het oktobernummer is verschenen. Dit nummer staat een beetje in het teken van afscheid nemen. Niet alleen met het oog op Allerzielen dat gevierd wordt op 31 oktober en waar de omslag ook naar verwijst, maar ook op het afscheid binnenkort van Juut Meijer. Vroegere collega Mirjam Wolthuis sprak met haar over veertig jaar pastoraal werk in de Dominicus. Er is een bijdrage van Frederik Lobbrecht over klokken die te maken hadden met ons slavernijverleden en Jaap Hikke neemt de historie van de Dominicuskerk verder onder de loop, dit keer het huidige gebouw.

“It giet oan…” schrijft Anneke Kempkes-Verweij, redacteur van dienst deze maand in haar voorwoord. “Er begint na de wat ingehouden verplichte rust, weer van alles. U leest over de Vrouwendag, over de twaalfjarigen dienst, over vrede scheppen bij vliegbasis Volkel, over de ontdekkingen die jongeren in Taizé deden en over een komend symposium met de titel: ‘Eigenlijk geloof ik niets…’. Kortom, om je in onder te dompelen en van te genieten”.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord, of volg deze link.
Het oktobernummer is te koop vanaf zondag 3 oktober in de kerk (prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

De voorplaat van de septemberkrant, de eerste van het nieuwe seizoen, verbeeldt de rijke oogst aan artikelen die binnenkwam.
Pastor Juut Meijer, die in november met pensioen gaat, blikt terug op haar jaren in de Dominicus, en haar opvolger Arjan Broers kijkt vooruit. Ook Alle van Steenis, voorzitter van het Liturgisch Team, kijkt vooruit en vertelt over de nieuwe series die voor het komende jaar gepland staan.
Joanne Kruijswijk Jansen sprak met zuster Bernadette Visser, Hans Boetje schrijft over 25 jaar saxofoon in de Dominicus, en drie Dominicusgangers beschrijven hoe waardevol de Zoom na de zondagviering voor hen is. Chris de Leeuw schrijft over de brand bij de Tent of Nations. Juut Meijer kijkt naar de positie van de pastores in onze gemeente. U leest over Maria Magdalena, en overledenen worden herdacht. En natuurlijk zijn er de vertrouwde rubrieken van Gerard Swüste en Everdien Hoek.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord, of volg deze link.
Het septembernummer is te koop vanaf zondag  5 sept in de kerk (prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

De junikrant, het laatste nummer voor de zomerstop, toont u op de voorplaat een impressie van de kinderdienst met het Parlement van de aarde. Frederik Lobbrecht blikt terug op deze viering, en ook Eva Martens schrijft er over. Cor de Jong wordt geïnterviewd over haar verhuizing naar Brabant, en er is een gesprek met de 17-jarige Elze van Houtum over de invloed van Corona op de leefwereld van jongeren.  Lindy van den Muijsenberg reageert op de pinksterdienst, Juut Meijer staat stil bij het overlijden van Hadewych Hazelzet en  Manuela Kalsky en Louis van Tongeren delen hun herinneringen aan Ko Bordens.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord, of volg deze link.

Te koop vanaf zondag 6 juni in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze

—————————————————————–

Het mei nummer van de Dominicuskrant is uit. Met op de omslag de nieuwe paaskaars. Mooi plastisch erop weergegeven is de mythologische vogel Feniks die uit zijn eigen as herrijst. Symbool misschien voor het huidige tijdsgewricht. Corona heeft zijn sporen nagelaten zoals blijkt uit het verslag van het koor.

Op 1 april is Ko Bordens overleden. In dit nummer kijken we uitgebreid terug op alles wat hij voor deze gemeente heeft betekend. Als voorzitter van het Liturgisch Team, als voorloper in het opzetten van initiatieven als kerkasiel en Avondsirene. Maar vooral als begeleider van het proces van verzelfstandiging van de Dominicus.

Veel nieuws uit de Beleidsraad. Karin Kasdorp heeft een gesprek met Jan van der Meulen, voorzitter van de BR, Ankie Knijnenburg  stelt zich als nieuw lid aan u voor en Joanne doet verslag van het voorjaarsoverleg. Als u klikt op de afbeelding hiernaast ziet u het complete overzicht van de artikelen in de krant en het voorwoord van de coördinerend redacteur.

Te koop vanaf zondag 2/5 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze.
De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

De krant van april  probeert u weer hoop te geven. Op de voorplaat wordt die hoop verbeeld door de fraaie regenboog in de tekening van Bert Bouman, een illustratie bij het gesprek dat Femke Kempkes had met Karel Eykman.  Chris de Leeuw schrijft over bomen planten in Palestina als teken van hoop, en Eva Martens schrijft over de regenboogtekening van haar dochter. Berry Vorstenbosch vertelt over zijn psychoses. Arjan van Baest en Evert de Merode schrijven over kerkmuziek in lockdown.

Als u klikt op de afbeelding hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord.
Te koop vanaf zondag 11/4 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

De krant van maart brengt u hopelijk weer een lentegevoel. Een gevoel vooral van warmte in ons hart. De bijdrage van Henk Hillenaar over zielsverwantschap kan dat zeker teweegbrengen en Wilbrord Braakman nodigt ons uit de schepping te omarmen en ervan te genieten.
Uit een gesprek van Anneke Kempkes met Geert Jan Meijerhof en Bert Haver beseffen we des te meer wat er qua techniek voor komt kijken nu we vanwege de beperkingen de diensten via een beeldscherm moeten volgen.
Verder zijn er bijdragen van Arjan Broers, Juut Meijer en Ronald Polderman en duikt Jaap Hikke in de geschiedenis van de Dominicuskerk.

Als u klikt op de afbeelding hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord. Bij het schrijven daarvan was nog niet zeker of het zou lukken maar we konden de liedjes uit de bijzondere dienst op 28 februari met Karel Eykman nog net meenemen.

Te koop vanaf zondag 7/3 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

In de eerste Dominicuskrant van 2021, no 390, besteden we ruim aandacht aan het opheffen van het DSTS, het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Het DSTS ging van start in 1988, was gericht op de samenleving en mocht theologie beoefenen in alle openheid, zonder inmenging van  Rome en de overheid. De signatuur was progressief en oecumenisch te duiden. Manuela Kalsky, bezoekster en gastspreker in onze kerk was jarenlang directeur van het DSTS. Gerard Swüste sprak met haar.
Daarnaast geeft de provinciaal van de Nederlandse provincie van de dominicanen, René Dinklo o.p. zijn visie op deze opheffing en de toekomst van dominicaans Nederland.

In november vorig jaar overleed Lenie van Reijendam – Beek, tot in de jaren 90 een graag geziene gastspreker in onze kerk. Juut Meijer gedenkt haar en deelt met ons haar herinneringen. Pieter van der Ven (oud-lid van het liturgisch team) schreef in Trouw een mooi stuk over haar bij haar pensionering in 1999. Waard om nogmaals te publiceren.

Paus Franciscus heeft na zijn encycliek Laudato Si (over het milieu) een nieuwe rondzendbrief geschreven: Fratelli Tutti (Allemaal broeders). Karel van Hoestenberghe bespreekt deze encycliek en formuleert aan het einde van zijn bijdrage een aantal vragen. Reageren kan naar Karel, en natuurlijk ook naar de redactie. Wij staan klaar om uw mening te publiceren.

Te koop vanaf zondag 31/1 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

Het december/januari-nummer van de Dominicuskrant, no 389, is een volle krant geworden.

U leest daarin over een gesprek dat Karin Kasdorp had met Astrid Meijerhof over de geboorte van haar kindje in coranatijd. De pastores geven hun persoonlijke visie op de vraag ‘Wat betekent Kerst voor mij’, Lieke van Duin verrast ons met verhalen en boekentips en Thom Jansen vertelt hoe hij en zijn vrouw hun weg vinden in hun nieuwe woonomgeving. Naast de bekende vaste rubrieken ook informatie over het alternatief voor het Open Huis en de mogelijkheid om deel te nemen aan een gespreksgroep met als thema: ‘Leven met verlies’  De Dominicusbron informeert u over het werk van de taalgroep en geeft aan hoe de aanvraag ingediend kan worden voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus. De omslag van de krant toont een feestelijke collage van Henny van Huystee.

Te koop vanaf zondag 13 december in de kerk (prijs: € 2,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

Het novembernummer van de Dominicuskrant is uit.

We openen met een interview met de onlangs 95 jaar geworden Chris de leeuw; over ouderdom, over bezieling, over haar tomeloze inzet en haar verzet tegen onrecht in de wereld. ‘Still going strong’, getuige haar bijdrage aan de Mensenbieb en het enthousiaste stukje dat ze erover schreef. Eva Martens informeert u daarover ook via een gesprek dat ze had met de directeur van de stichting die de Mensenbieb organiseert.

Op de omslag ziet u een afbeelding van een collage van Henny van Huystee. Volgers van Henny op Facebook weten het ongetwijfeld al maar zij hangt met deze collage in de Royal Academy of Arts in Londen. Everdien Hoek schrijft erover. Als u op het plaatje drukt leest u erover in het voorwoord en ziet u een overzicht van alle artikelen in dit opnieuw boeiende en met veel plezier samengestelde nummer.

Te koop vanaf zondag 8 november. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

In deze Dominicuskrant van oktober (2020, nummer 387) beginnen we met een interview met Marleen Wijdeveld, de nieuwe voorzitter van de werkgroep Pastoraat. “We hebben in coronatijd meer, of veel bewuster, aandacht voor elkaar gekregen”, vindt zij. Ook publiceren we het volledige groepenprogramma voor najaar 2020 van de werkgroep.

De voorzitter van het liturgisch team, Alle van Steenis bericht ons over de dienstenseries in het komende jaar. Met Jan Wolsheimer blikken we terug op de Klimaatmars en de gevolgen van het protesteren in de stromende regen.

We zijn verheugd, dat onze vaste medewerkers weer bereid waren een bijdrage te leveren. Gerard Swüste, Everdien Hoek, Herman Huijmans. Arjan Broers, Juut Meijer en vele anderen heten we weer welkom terug.

Met vreugde verwelkomen we Rien Hazebroek als nieuw redactielid en Nellie Verschoor als opmaker. Beiden stellen zich in de nieuwe krant aan u voor.

Te koop vanaf zondag 4 oktober. Prijs: € 2,50
(deadline nieuwe kopij: 15 oktober!)

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Bijdragen gedurende de tijd dat de krant niet verscheen vanwege Corona (apr-sept 2020):

 Bijdrage (4-9-2020):

 • Van de pastores – Eva Martens reflecteert op het ‘nieuwe dichtbij ‘- het digitaal koffiedrinken na de dienst:  klik hier

Bijdrage (28-8-2020):

 • Als een roos…. Een impressie van een Zoomsessie na de dienst van 23 augustus door Anneke Kempkes:  klik hier

Bijdragen 20-8-2020:

 • Ervaringen van een huisarts op Lesbos. Een weergave van het gesprek van Rien Hazebroek met Gerrit Sepers over zijn indrukwekkende ervaringen in het vluchtelingenkamp op Lesbos: klik hier

Bijdragen 8-8-2020:

 • Verslag van de Mensenbieb door Eva Martens. Hier staan veel foto’s bij (itt wat bij het verslag staat zijn ze gemaakt door Gert-Jan van Dijk) en daarom moest het in 3 delen geplaatst worden: deel 1  deel2   deel 3
 • Reactie op de Zomerdienst over Hilde Domin (voorganger: Geeske Hovingh) door Anneke Kempkes

Bijdragen 16/7/2020:

 • Bedankje
  De redactie kijkt terug: lees hier.
 • Verslag Koffie-na-de-dienst via Zoom
  Een verslag van de zoom-bijeenkomst na de dienst van afgelopen zondag door Anneke Kempkes:  klik hier

Bijdragen 20/6/2020:

 • In Memoriam
  Willem Alting van Geusau overleed op 22 mei jl. Ton van Dam schetst in het In memoriam het leven van deze energieke man die ook voor de Dominicus veel heeft betekend: lees hier.
 • Bericht
  Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Iconenatelier In een zachte bries ligt er voor wie dat wil een gratis schilderpakket klaar:  klik hier

Bijdragen 13/6/2020:

 • Heimwee naar Chevetogne
  Jeanne Ramaekers  vertelt over de indrukwekkende ervaringen van een kleine groep Dominicusgangers tijdens een weekend in en om het klooster van Chevetogne . Zij waren de laatste gasten voordat het klooster door de coronamaatregelen op slot ging: Lees hier.
 • Tour de Chant
  Gerard Swüste neemt ons mee in de bespreking van het lied ‘Met niets van niets’:  klik hier
 • In memoriam
  De afgelopen tijd overleden drie Dominicusgangers. Juut Meijer vertelt hoe bijzonder ook deze uitvaarten in kleine kring zijn verlopen:  klik hier

Bijdragen 23/5/2020:

 • 40 + 30…Een kijkje achter de schermen
  Een bijdrage van het 40-dagenteam. Zij hebben er met elkaar voor gezorgd dat er ook dit jaar weer een prachtige 40dagenkalender is verschenen met als thema ‘ Hoor je mij’. Omdat in diezelfde periode het coronavirus toesloeg is men na de 40-dagentijd nog 30 dagen door gegaan met het zenden van de dagelijkse mail, nu met het thema: ‘Tekenen van hoop’. Vijf van de medewerkers van dit team vertellen hoe hun persoonlijke bijdrage aan de kalender door soms veel denkwerk, twijfel, creativiteit, en het zoeken in eigen archieven tot stand kon komen. Lees hier.
 • In memoriam
  Juut Meijer schrijft over Sander Snijders en Jos Boer van wie beiden in een besloten uitvaart vorige maand afscheid is genomen:  klik hier.

Bijdragen 15/5/2020:

 • Herdenking op de Blauwburgwal
  Op 11 mei jl werd een plaquette onthuld op de Blauwburgwal terherdenking van de bommen die hier 80 jaar geleden vielen. U kon daar (hieronder) al meer over lezen. Jaap Hikke was erbij en schrijft erover: klik hier

Bijdragen 9/5/2020:

 • In memoriam
  Uitvaarten in coronatijd. Juut Meijer vertelt over haar ervaringen bij het afscheid van Trees Kroon en Trude Hijink – Boersma: klik hier
 • Kunst niet te geloven
  Deze keer de gebruikelijke bijdrage van Everdien Hoek in de rubriek ‘Kunst niet te geloven’. Op bijzondere wijze weet zij onze anderhalvemeter samenleving van dit moment te koppelen aan de ervaringen en gedachten die zij had bij een schilderij van Ludovico Carracci in het Rijksmuseum: klik hier

Bijdragen 19/4/2020:

 • Vrouwenweekend
  Op 7 en 8 maart 2020 vond  in het Zeehuis in Bergen aan Zee het 13e Dominicus Vrouwenweekend plaats. Nellie Verschoor maakte voor u een persoonlijk verslag. Het zintuigengebed dat bij de maaltijd werd uitgesproken is daarin opgenomen. Het verslag ’Zintuigen aan zee’ vind u hier.
 • Vier bommen op de Blauwburgwal
  Fred Geukes Foppen heeft zich grondig verdiept in dit voorval dat heel wat verwoesting en dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt. Hij schreef er diverse boeken over en is de drijvende kracht achter het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal. Op ons verzoek heeft de heer Foppen een verslag van deze gebeurtenis geschreven. Dit verslag, ‘Vier bommen op de Blauwburgwal’ leest u hier.
  Op maandag 11 mei zal om even voor elf uur, precies 80 jaar na het bombardement, een gedenksteen worden onthuld door oud-burgemeester Job Cohen. Publiek kan hierbij i.v.m. corona helaas niet aanwezig zijn. Uit respect voor de slachtoffers, hun nabestaanden en belangstellenden wilde de organisatie de herdenking liever niet uitstellen. Mw. Louise Holthuijsen, destijds een 10-jarige ooggetuige, zal als enige aanwezig zijn. De onthulling zal worden gefilmd en op internet te volgen zijn.
  Daarna zou er een herdenkingsbijeenkomst zijn in de Dominicuskerk. Die bijeenkomst wordt tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld.
 • Reacties van lezers / luisteraars
  De bijdrage van Birgitte Schäpe n.a.v. de prekenserie God anno 2.0. leest u hier.
  De bijdrage van Ineke van Middendorp-Sonneveld n.a.v. de Paasvieringen leest u hier.

Een eerste bijdrage, ingezonden door Anne Nijssen vind u hier: Overgave

Vragen voor de redactie? Kopij? U bereikt de redactie via:
Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

Eerdere Dominicuskranten
Hieronder vindt u een afbeelding van voorgaande Dominicuskranten: van elke krant is de inhoudsopgave en het voorwoord terug te lezen.
Klik op de omslag of volg de link!

—————————————————————–

Voor Pasen stuurden wij u deze kaart – klik erop om hem te lezen:

—————————————————————–

Nu de kerk voorlopig gesloten is bestaat de mogelijkheid de maartkrant die 8 maart is uitgekomen per post te ontvangen. Als u de krant liever digitaal wilt ontvangen kan dat ook.

Per post: stuur een mailtje naar het secretariaat met uw volledige adres en eventueel emailadres, en maak € 5,50 naar NL12 TRIO 0788 8224 46. Dan vind u de krant een paar dagen later in de bus.

Digitaal: stuur een mail naar de Dominicuskrant. Voor de digitale versie rekenen we € 2,50. U krijgt de krant dan in pdf formaat via de mail.

In de Dominicuskrant (nummer 386, maart 2020) vindt u een gesprek dat Ton van Dam had met Jan Spruijt, en wordt aandacht besteed aan de activiteiten speciaal voor jongeren, in de veertigdagentijd, en de uitvoering op Goede Vrijdag van de nieuwe passie: De Lastpost.

De eerdere prekenserie: God anno 2.0 roept nog steeds reacties op en het verschijnen van het nieuwe boek van Gerard Swüste sluit aan bij de serie over de Wijsheidsboeken.

Verder vindt u in de krant o.a. Herinneringen aan het te sluiten Bijbels museum, een aanbod van “kopse kanten” , de Tomastafel en de bekende maandelijkse rubrieken.

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken.

Te koop vanaf zondag 8 maart. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Met dit 385e nummer begint de 40e jaargang van de Dominicuskrant. Het februarinummer opent met een interview met onze pianist/organist Evert van Merode. Twee koorleden spraken hem uitvoerig over improviseren, componeren en voor hem nieuw: orgel spelen.

Het 50ste Open Huis haalde op eerste kerstdag het journaal van 20.00 uur. Begin december verscheen er een prachtige Glossy over het Open Huis. Onafhankelijk van elkaar misten Henk Hillenaar en Thom Breukel echter een belangrijke naam in deze Glossy en zij berichten daar uitvoerig over. Ingrid ter Haar geeft beiden, namens de redactie van de Glossy, antwoord.

De net afgelopen serie God anno 2.0 geeft veel stof tot nadenken. Wat is mijn godsbeeld en hoe is dat in de loop van mijn leven veranderd? Ook in deze krant hierover bijdragen:  Gedachten bij de serie God anno 2.0 van Isaac Wüst, de Tour de Chant van Gerard Swüste over Dat Woord en de column van Arjan Broers: Overgave 2.0. Wij vragen de lezers naar hun gedachten en overpeinzingen over dit onderwerp.

Het altaardoek dat deze serie diensten begeleidde siert dit keer de omslag.

Te koop vanaf zondag 2 februari. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Voor deze krant werd er rijkelijk gereageerd op onze oproep voor het Adventthema van dit jaar. De artikelen staan verspreid in de krant, om telkens te verrassen, steeds met een andere inval van ‘Sta open voor het onverwachte!’

Deze dikke krant heeft veel en gevarieerde artikelen. Een levendig interview met Annigje Bos, een verrassende kijk van Berry Vorstenbosch op een in de Dominicus teruggekeerde God, een nieuw lied voor de kerstviering, toegelicht door Gerard Swüste. Anneke Kempkes, die aan het proefdraaien is als redactielid,  beschrijft hoe een viering over water met een groot beeld werd verlevendigd. En niet te vergeten: twee aansprekende boekbesprekingen.

Anneke Kempkes is aan het onderzoeken of zij wil toetreden tot de redactie. De redactie is daar erg blij mee, maar daarmee is de bezetting niet toereikend. Er zijn nu twee ervaren redacteurs en nog maar twee opmakers. Echter, ook Riet Kroon heeft aangekondigd dat zij binnen afzienbare tijd, na vijftien jaar, haar taak als opmaker wil gaan neerleggen. Dit maakt de bezetting nijpend. De taken kunnen niet meer gelijkwaardig verdeeld worden, waardoor het ernaar uitziet dat er in maart geen krant zal verschijnen.  De Dominicus zonder verbindende krant… ziet u het voor zich?

Open u voor het onverwachte. Samen een krant maken is zo leuk!

Te koop vanaf zondag 1 december. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

In de Dominicuskrant van november (2019, nummer 383) spreekt Karin Kasdorp met Jeanne den Besten naar aanleiding van haar opiniestuk in Trouw met als kop: ‘Niet iedereen is zo zelfredzaam als de overheid meent’. Daarin pleit ze voor een creatievere manier om het daklozenprobleem aan te pakken. Daklozen vormen een belangrijke doelgroep voor het Open Huis dat op eerste kerstdag voor de 50e keer wordt georganiseerd. In de prachtige glossy die ter gelegenheid hiervan op 1 december wordt gepresenteerd leest u er alles over. En in de krant leest u hoe u die glossy kunt aanschaffen.

Huub Oosterhuis schreef een lied over een prachthuis en u dacht misschien meteen aan de Dominicus. Terecht natuurlijk, maar Gerard Swüste betoogt in zijn bijdrage voor ‘Tour de Chant’ dat er meer aan de hand is. Opnieuw een ‘prachtige’ liedbespreking, de 80e inmiddels.

Eva Martens en Herman Huijmans schrijven over hun retraite in een klooster waarbij ze samen met een aantal andere ‘Dominicanen’ op zoek gingen naar de bron in relatie tot de toekomst van deze gemeente. Arjan Broers kijkt met u nog eens naar wonderen in de Bijbel en Alle van Steenis blikt terug op de mandjesdienst. Verder veel aandacht voor ontwikkelingsprojecten en dames: het vrouwenweekend komt er weer aan!

Te koop vanaf zondag 3 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–

In de Dominicuskrant van oktober (2019, nummer 382) besteden we veel aandacht aan het overlijden van Jan Nieuwenhuis. U leest er alle toespraken in die gehouden zijn tijdens de Dankdienst. De toespraak van Henk Hillenaar tijdens deze dienst vindt u elders op deze website.

Verder is er aandacht voor de jaarplanning van het Liturgisch Team. Alle van Steenis bericht welke series we het komende seizoen kunnen verwachten.

De discussie over de toekomst van de Dominicus gaat onverdroten voort. In dit nummer een reactie op het ingezonden stuk van Bert Kuitenbrouwer in de vorige krant en in haar column geeft Eva Martens haar visie.

Ook is er aandacht voor het maatjesproject van het Leger des Heils en zijn er bijdragen van het Klimaatplatform.

Te koop vanaf zondag 6 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–
Met de Dominicuskrant van september (2019, nummer 381) start ook het nieuwe prekenseizoen. ‘Huis gezocht’ heet de serie waarmee dit seizoen wordt geopend.  Eva Martens onderzocht deze zomer hoe je je huis overzichtelijk moet houden. Colet van der Ven noteerde haar herinneringen  aan een onbezorgde jeugd in haar poëtische bijdrage over de tuin van haar vader. En zien velen de tuin ook niet als een verlengstuk van hun huis?

Verder kijken we terug op een zeer geslaagde zomeropenstelling. Gert Bremer schreef  een overweging bij een inspirerende zomerdienst en Bert Kuitenbrouwer werpt een bezorgde blik op de toekomst van de gemeente.  Genoeg te lezen dus.

Namens de redactie wens ik u veel genoegen bij het lezen. Onderweg, genietend van een mooie nazomer, thuis of lekker in de tuin.

Het ontbrak de redactie helaas aan ruimte en tijd om uitgebreid in te gaan op het overlijden van Jan Nieuwenhuis. In het volgende nummer zullen we nader op het verlies van deze inspirator van onze gemeente ingaan.

Te koop vanaf zondag 1 september. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
062019Dominicuskrant380In de Dominicuskrant van juni (2019, nummer 380) aandacht voor de Glossy van het 50ste Open huis dat we straks in december vieren. De Glossy wordt een inspiratiebron om elders in het land ook Open Huizen op te richten. Bij Henk Hillenaar riep het thema van de afgelopen diensten ‘Worden als een kind’ jeugdherinneringen op. Met name dat bijzondere boek, ‘Le petit Prince’ heeft nog steeds een speciale betekenis voor hem. Hij schreef er een artikel over. De moeite waard.
Ook vindt u weer een aflevering van de serie’ Andere godsdiensten’. Deze keer gaat het over het joodse Wekenfeest, dat dit jaar samenvalt met Pinksteren. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de maandelijkse rubrieken en berichten.

Te koop vanaf zondag 2 juni. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
052019Dominicuskrant379In de Dominicuskrant van mei (2019, nummer 379) wordt uitgebreid aandacht besteed aan het afscheid van de organist/pianist Thom Jansen.
Via een interview en een boekbespreking komt kinderboekenschrijfster Lieke van Duin aan het woord.
Verder vindt u er informatie over het Wereldhuis, een uitnodiging van het Klimaatplatform, de maandelijkse rubrieken en de berichten.

Te koop vanaf zondag 5 mei. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–
042019Dominicuskrant378

Het aprilnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 378)

Te koop vanaf zondag 7 april. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
032019Dominicuskrant377In het maartnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 377) aandacht voor de serie diensten die zo mooi bij aansluit bij het thema ‘Bewegen en Bewogen worden’; deze serie richt zich op ons mens-zijn, onze onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dat uit zich o.a. in ‘Werken aan Barmhartigheid en een Nieuwe Levenshouding zoeken’.
Samenwerking tussen het Liturgisch team, gerepresenteerd door de pastores Juut en Eva, de Werkgroep Diaconaat en de Werkgroep Pastoraat heeft geleid tot een aantal passende, interessante activiteiten rond het thema barmhartigheid.
De bewogenheid van Arie Kempkes uitte zich in een open brief aan de beleidsraad en gemeente. De Beleidsraad reageerde direct.

Te koop vanaf zondag 3 maart. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
022019Dominicuskrant376In het februarinummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 376) vindt u een interview met Marinus van den Berg, een weergave van de presentatie van het boek van Jan Nieuwenhuis, een aantal oproepen zoals de oproep tot samenwerking met andere kerken, het aanpassen van ons (eet)gedrag, het meedoen aan de Eerlijke Klimaatmars, omzien naar elkaar en meer…
Ook besteden we aandacht aan de Regenboogvlaggen en de bekende maandelijkse rubrieken.

Te koop vanaf zondag 3 februari. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
122018Dominicuskrant375De Dominicuskrant 375 van december 2018 heeft als thema Hoop. De krant geeft informatie over het boek van Niek Schuman dat als leidraad fungeert voor de diensten tijdens Advent en Kerst. Er is een uitgebreid interview met Janneke Stegeman en u leest over een nieuwe uitgave met preken van Jan Nieuwenhuis. Verder veel nieuws over- en gesprekken met deelnemers van diverse werkgroepen. Nummer 375 geldt tevens voor januari en is dan ook extra dik.

De krant is vanaf 9 december verkrijgbaar, achterin de kerk, 42 pagina’s dik voor slechts € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 374De Dominicuskrant 374 van november 2018 bevat een bijdrage van Henk Hillenaar over een avond in Paradiso met Edouard Louis, de opvolging van Emile, informatie over verschillende werkgroepen, oproepen tot deelname aan activiteiten en de vaste rubrieken. Er is speciale aandacht voor Allerzielen.

Te koop vanaf zondag 4 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 373De Dominicuskrant 373 van oktober 2018 besteedt o.a. aandacht aan de ‘Twaalfjarigendienst’, het afscheid van Emile, duurzaamheid vanuit diverse invalshoeken en een diepgaande briefwisseling tussen Jos van Remundt en een aantal Dominicusgangers. Ook de vaste rubrieken zijn natuurlijk niet vergeten.

Te koop vanaf zondag 7 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link