foto-links

raamdom-gr

De DominicusKrant

Beste lezer van de Dominicuskrant,

Hieronder zie je steeds een voorproefje van de nieuwe Dominicuskrant (én de oudere). De kranten zijn te vinden in de Kerk, maar je kunt je ook abonneren – op een digitaal óf papieren exemplaar.

Een digitaal abonnement kost € 15,- en een papieren € 40,50 per jaar.
Stuur een mail naar dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl en vermeld daarbij welk soort abonnement je wilt ontvangen, je naam, adres en mailadres.
Betaling regel je zelf via internetbankieren door een doorlopende betalingsopdracht aan je bank in te voeren, waarmee je eenmaal per jaar, bij vooruitbetaling(dus als incassodatum de eerste maand van de abonnementsperiode, het geld laat overmaken naar rekening NL12TRIO 0788 8224 46 ten name van de Dominicusgemeente Amsterdam o.v.v. abonnement Dominicuskrant.
Het abonnement kan op elk tijdstip ingaan en loopt door totdat je het zelf, per mail, opzegt of wanneer het abonnementsgeld niet meer ontvangen wordt.
Misschien wil je geen abonnement, maar ben je slechts geïnteresseerd in een los nummer? Dat kan door € 2,- over te maken en een mail te sturen met daarin je naam, mailadres en het verzoek eenmalig digitaal het desbetreffende nummer toe te sturen.

De redactie (dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl)

—————————————————————–

De nieuwe Dominicuskrant is uit, het meinummer, no 411. We besteden veel aandacht aan het overlijden van Huub Oosterhuis, middels woorden van Henk Hillenaar, Gerard Swüste en Henri Heuvelmans die elk vanuit hun eigen invalshoek het leven van de dichter en groot vernieuwer van de kerk herdenken. “Woorden die bevestigen dat er niet gesproken kan worden, zoals je wel eens hoort, van een tijd vóór en een tijd na. Zeker wat betreft Huub Oosterhuis niet, want hij blijft voor altijd in zijn liederen (die hij zelf liedjes noemde), in zijn poëzie,  in zijn boeken en in herinneringen van mensen met onze gemeente en met zovelen verbonden” schrijft onze redacteur in zijn voorwoord. Ook Oosterhuis zelf komt aan het woord in het interview dat Karin Kasdorp in 2000 met hem had.
Maar u treft natuurlijk ook weer de bijdragen aan van onze pastores en de gebruikelijke artikelen en vaste rubrieken die het lezen altijd weer waard zijn. Zoals een verhaal over de nieuwe Paaskaars en het vervolg op het ‘Prentenboek van Dominicus’.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het meinummer is te koop vanaf zondag 7 mei in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

Voor op het aprilnummer – no 410 – van de Dominicuskrant vindt u een foto van de klimaatdienst, twee actievoerders op het podium. U leest wat hen beweegt. Zijn zij de profeten van onze tijd? Klokkenluiders? Te radicaal? Moet dat wel in de kerk? Profeten zijn lastig, verontrustend, prikkelend… ze roepen veel reacties op.
Pastor Arjan Broers schrijft in zijn bijdrage: Hoe dan ook, wij zijn als pastores en liturgisch team blij dat zoveel mensen meedoen, meedenken, reageren en daarmee dragen dat we een meerstemmige gemeenschap zijn.
Verder vindt u een verslag van de Vrouwendag, van een meeloopdag met een drugspastor, u leest over de werkwijze van het Liturgisch team, over dominicanen, over de werkgroep Pastoraat die zoekt naar enthousiaste nieuwe leden, en over de nieuwe website. Daarnaast nog de vaste rubrieken: kortom een heel gevarieerd nummer.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het aprilnummer is te koop vanaf zondag 2 april in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

Het maartnummer van de Dominicuskrant, opgemaakt door onze nieuwe opmaker Arie Voordouw, opent met een interview van Mirjam Wolthuis met Bianca Beens en Anna Hoekstra, duovoorzitters van de Beleidsraad.
Henk Hillenaar schrijft over de uitvoering van de Missa Solemnis, een mooie muzikale happening eind januari met koperblazers en slagwerkers, koor, gemeente, piano, orgel en solisten.
U leest het In Memoriam voor drie Dominicusmensen die onlangs overleden zijn.
Eva Martens schrijft over de drie klimaatwakes die gehouden zijn in de Dominicus, en het zoeken naar de juiste vorm voor die bijeenkomsten. De volgende wake is op 28 maart.
Jaap Hikke opent een serie over Dominicus, de naamgever van onze kerk, met een beschrijving van drie afbeeldingen uit het leven van Dominicus, te zien op de transeptwand rond de zijaltaren.
Er is een gedicht over God 2.0, Arjan Broers schrijft over het afscheid van het Halfjaarlijks overleg, en er zijn natuurlijk onze vaste rubrieken. Als u wilt reageren: graag!
Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het maartnummer is te koop vanaf zondag 5 maart in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

In deze eerste krant van 2023,  het februarinummer, vindt u veel aandacht voor nieuwe activiteiten. Arjan Broers schrijft er over: “we zijn  een geloofsgemeenschap die niet schrikt van experiment of vernieuwing”. U ziet artikelen en foto’s van het Diner Pensant, van De langste nacht die van theater Frascati naar Dominicus leidt, en van het Open Huis, u vindt  afbeeldingen hiervan ook op het omslag.
Berry Vorstenbosch opent de krant met een essay over zijn verlangen hippie te worden, en de vragen die de vredeswens bij hem oproept.
De rubriek Brievenschrijven maakt een doorstart, er is aandacht voor de kleine profeten, en voor een lieddag over Bernard Huijbers. Gre de Groot beschrijft hoe vier lijnen in haar leven leiden tot het besluit haar eigen voedsel te gaan verbouwen.
Verder presenteert de werkgroep Pastoraat  het groepenprogramma voor dit voorjaar, en natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het februarinummer is te koop vanaf zondag 5 februari in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

In het december(&januari-)nummer, Dominicuskrant no 407, openen we dit keer niet met een interview – dat leest u verderop in de krant, een zeer lezenswaardig gesprek met Richard Harmanni – maar met de ontwikkelingen in de werkgroep diaconaat. De werkgroep gaat een slapend bestaan leiden en Mirjam Nieboer wil daar het fijne van weten via een gesprek met de drie betrokkenen. Jo-anne de Haan vertelt over zichzelf en over de totstandkoming van haar ‘mensenkleed’. Een zware bevalling vond ze het maar er is toch een groot gevoel van tevredenheid. Germain Creyghton bereidt ons alvast voor op een nieuwe prekenserie in het nieuwe jaar over dogma’s. Een niet-vanzelfsprekende keuze noemt hij het, maar daarom misschien juist wel zo spannend. In de tijd van St. Dominicus waren er volop dogma’s, als je er even anders over dacht was je je leven niet zeker. De redactie wil wel eens wat meer weten over de dominicanen en introduceert een nieuwe serie in het komende jaar.
Maar eerst kijken we uit naar kerst, eindelijk weer een vertrouwde kerst. Met twee nachtdiensten en een echt Open Huis. Geeske Hovingh schreef een kort kerstverhaal en Everdien Hoek zoekt licht in de duisternis. Veel te lezen dus voor bij de kerstboom maar dat mag ook wel. De krant geldt tevens voor januari 2023.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het december-januarinummer is te koop vanaf zondag 4 december in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

In het novembernummer, Dominicuskrant no 406, veel informatie over ons kerkgebouw van binnen. Er wordt hard gewerkt aan de spitsboog in het transept. Jop Mendelts, lid van de BC, informeert ons hierover en over de andere plannen die er zijn omtrent het onderhoud van de kerk. In de zomer is het orgel grondig aangepakt. Evert van Merode , pianist en organist van de Dominicuskerk, legt uit wat er allemaal gebeurd is daarboven op de galerij. “Nu kan het orgel weer in volle glorie klinken en de kerkruimte vullen” zegt hij.

Een groepje doorzetters heeft ruim een half jaar gewerkt aan een nieuw altaarkleed. Henny van Huystee vertelt over het maakproces. We hebben er een kleurrijk “kerkraam” bij, niet van glas maar van gekleurde stofjes.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website die aantrekkelijk, herkenbaar en toegankelijk moet zijn. Ankie Knijnenburg vertelt erover in haar eerste bijdrage. Ze zal ons de komende tijd over de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden.

Verder veel informatie over nieuwe series en natuurlijk onze vaste rubrieken.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het novembernummer is te koop vanaf zondag 6 november in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

De nieuwe Dominicuskrant, no 405, is uit. Op de omslag staat een foto van het zeer geslaagde familieweekend dat na twee jaar corona eindelijk weer kon plaatsvinden. Het enthousiasme spat ervan af. Arjan Broers ging met zijn zoon voor het eerst mee en maakte een impressie, in woord en beeld.

We openen dit oktobernummer met een boeiend interview van Karin Kasdorp met Leontien Dekker die sinds kort lid is van het Liturgisch Team. Karel van Hoestenberghe verhaalt van zijn ervaringen in de abdij van Egmond en hoe hij daar weer energie opdeed na een moeilijke tijd. Gerard Swüste hield een preek in Wognum bij de Westfriese Ekklesia; de tekst sluit wonderwel aan bij de juist afgesloten serie Tour de Chant. Uiteraard zijn de vaste rubrieken en aankondigingen het ook weer waard om kennis van te nemen.

In zijn voorwoord doet onze redacteur van dienst nog eens een oproep om extra opmakers. Daar sluit de opmaker van dienst zich graag bij aan.
Door omstandigheden waren de vorige twee kranten extra dik, met veel en soms lange artikelen. Heeft u daar een mening over of geven bepaalde artikelen aanleiding tot een reactie? Laat het ons weten! Misschien nog aardiger dat u erover schrijft.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het oktobernummer is te koop vanaf zondag 2 oktober in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

De Dominicuskrant 404 is uit! Op het voorblad van deze septemberkrant ziet u een deel van het nieuwe podiumdoek, gemaakt door Jo-anne de Haan: portretten van Dominicusgangers, passend bij het thema van de nieuwe serie ‘Delf mijn gezicht op’.
De krant opent met een interview met Suzanne Kasdorp, een 16-jarige met een druk leven en heldere ideeën.

En verder in dit dikke nummer onder andere:
Frits ter Kuile vertelt uitgebreid over zijn verblijf van een maand in een Duitse gevangenis n.a.v. een  demonstratie op een vliegveld in Duitsland.
Anneke Kempkes maakte een verslag van het boeiende gesprek tussen Michael Elias en Berry Vorstenbosch, geleid door Colet van der Ven, over psychose en religie.
Eva Martens schrijft over haar bezoek met jongeren aan Taizé.
 Alle van Steenis beschrijft de plannen van het Liturgisch Team, en de werkgroep Pastoraat presenteert het groepenprogramma voor het komende seizoen.

Bij deze krant hoort een losse bijlage van de werkgroep legaat Tolhuijs. Het voorblad hiervan ziet u ook hiernaast. De vier langlopende en de vier kortlopende projecten presenteren hun eindverslag en leggen verantwoording af. De redactie heeft geholpen bij de opmaak en realisatie, de eindverantwoording voor de teksten ligt bij de werkgroep.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het septembernummer is te koop vanaf zondag 4 september in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

De junikrant, de laatste krant van dit seizoen, is een bijzonder themanummer over Dominicus en corona. Het gaat in op de invloed en het effect van twee jaar pandemie op de Dominicusgemeenschap. Clara Wever benaderde de redactie met een voorstel dit thema geheel zelfstandig voor de krant uit te werken. Middels interviews en bijdragen van Dominicusgangers geeft zij u in de eerste helft van dit nummer een beeld van wat corona voor onze gemeenschap betekend heeft. Misschien nodigt het u wel uit uw eigen ervaringen op papier te zetten.

Heeft de redactie nu al die tijd stil gezeten? Zeker niet. Ook de reguliere bijdragen gaan gewoon door. Zo is er een verslag van Colet van der Ven van het bijzondere gesprek dat Arjan Broers had met Henk Hillenaar, over zijn autobiografie die twee jaar geleden uitkwam. Dat gesprek had eigenlijk toen al moeten plaatsvinden, maar ja, corona…
Zo ook de officiële herdenking van het bombardement op de Blauwburgwal op zaterdagochtend 11 mei 1940 die 82 jaar later eindelijk kon plaats vinden.

Natuurlijk staan we stil bij de honderdste Tour de Chant van Gerard Swüste. Voor de laatste maal neemt hij een lied onder de loep, ditmaal “Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap”. Zo ziet u dat de pandemie op veel artikelen in dit nummer wel een stempel zet. Want als een ballingschap zullen velen van u de coronatijd zeker ervaren hebben. Toch lijkt corona inmiddels al helemaal verdrongen door de oorlog in Oekraïne, Anne Nijssen is er erg mee bezig met name met het vijanddenken,  getuige haar bijdrage. En er is nog veel meer te lezen in dit extra dikke nummer. Ga er lekker voor zitten, u heeft de hele zomer de tijd.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het juninummer is te koop vanaf zondag 5 juni in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

Het meinummer van de Dominicuskrant is uit.
Op de cover staat het binnenbrengen van de paaskaarsen op Paaszaterdag. Veel jongeren in het wit liepen mee en zouden ook de Paaswake vorm geven. U leest er een mooi verslag van. Evenals van alle andere activiteiten rond Pasen en dat waren er heel wat.

Er staat weer veel lezenswaardigs in de nieuwe krant. In het maandelijkse interview komt Mirjam Nieboer uitgebreid aan het woord en leren we haar zo beter kennen.
Everdien Hoek deelt met ons haar gevoel bij een eerste bezoek, na alle corona–beperkingen, aan het Stedelijk Museum en ook Marianne Henderson blikt terug op de coronatijd.
Herinneringen aan vroeger tijden vinden in dit nummer ook een plaats en geven hopelijk aanleiding tot respons.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het meinummer is te koop vanaf zondag 1 mei in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

Het aprilnummer van de Dominicuskrant heeft op de voorkant het podiumkleed dat hangt bij de serie over Vluchten, een thema dat helaas zo ongekend actueel is.

De krant begint nu niet met een groot interview, de redactie koos voor een overweging die past in deze droevige oorlogstijd: ‘over de zin van het leven en hoe alles verbonden is’, een toespraak die Juut Meijer hield in de Westfriese Ekklesia in Wognum.

De redacteur van de maand koos ter illustratie voor tekeningen en beelden van Henri Moore. De Engelse kunstenaar tekende tijdens de tweede Wereldoorlog in Londen de mensen in de schuilgangen van de metro, vluchtend voor de bommen van de Duitsers. Beelden die we nu opnieuw zien in Oekraïne. Hij heeft aan dit onderwerp een groot deel van zijn leven gewijd. Is er beroemd door geworden. Zijn beelden, de “reclining figures”, de half liggende mens, soms met gaten in het lijf, zijn over de hele wereld te zien. Een geboorte aan de scheuren voorbij.

Arjan Broers schrijft over de sponsorloop en de benefiet-mantramiddag, foto’s geven een beeld van beide activiteiten die naast een mooie ervaring ook een flink bedrag voor Oekraïne opleverden.

In de kunstbijdrage gaat het over troost en droevige tederheid, in de Tour de Chant over opstanding uit onze doodse gevoelens en momenten.  En volgens onze pastor Eva Martens is het voelen en elkaar ontmoeten, heel verbindend vanuit de wijsheid van het lichaam.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het aprilnummer is te koop vanaf zondag 3 april in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

Op zes maart is het 400e nummer van de Dominicuskrant verschenen. Een reden voor de redactie eens wat oude nummers bij elkaar te zoeken en met een aantal oud-redacteuren niet alleen terug te kijken maar ook vooruit naar de toekomst. Een naam die direct verbonden is met het uiterlijk van de krant is natuurlijk Riet Zegers-Deerenberg. Zij zorgde ervoor dat de krant regelmatig van een fris omslag werd voorzien. Hoe bijzonder is het dat nu juist afgelopen maand een tentoonstelling van haar grafische werk en het werk van haar man te zien was in het Weefhuis in Zaandijk. Ans Pieper ging erheen en schreef voor ons een verslag.

Het symposium en de serie diensten rond het thema ‘Eigenlijk geloof ik niets…’ heeft veel los gemaakt. Wat betekent het Credo, de geloofsbelijdenis, nog in onze dagen. Berry Vorstenbosch onderzoekt dit in zijn essay ‘Het Credo van mijn moeder’. Geloven staat ook centraal in het lied dat Gerard Swüste deze maand onder de loep neemt.

Karin Kasdorp sprak met Tini van Stee-Pieterse over haar jeugd en over haar fascinatie voor iconen. Zo is er weer een hoop te lezen in dit maart nummer.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het maartnummer is te koop vanaf zondag 6 maart in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

De eerste krant van 2022 begint met een nadere kennismaking met onze nieuwe pastor Arjan Broers, die in een interview vertelt over zichzelf, en iedereen uitnodigt om zelf stem en vorm te geven aan geloof.

Tom Kroon beschrijft hoe hij na een toespraak van Janneke Stegeman over een andere manier van bijbellezen nadenkt. Eva Martens schrijft over de positie van vrouwen in de katholieke kerk, en de veranderingen die voelen als “too little too late”.

Er is  een mooi gesprek met David Cohen, een bijdrage over de historie van de Dominicuskerk en omgeving, een artikel over kerkdiensten in lockdown,  een terugblik op Kerstavond met veel foto’s, en een dankwoord van Juut Meijer.

En natuurlijk zijn er onze vertrouwde bijdragen van Gerard Swüste en Everdien Hoek, en Michael Elias schrijft aan Petra Meijerhof.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het februarinummer is te koop vanaf zondag 6 februari in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

December en januari, maanden van hoop en verwachting, maar ook van omzien en weemoed. De decemberkrant geeft daar in allerlei opzichten ruimte aan.
Natuurlijk staan we om te beginnen uitgebreid stil bij het afscheid van Juut Meijer als pastor van onze Dominicus. Anneke Kempkes laat ons in een persoonlijke impressie delen in haar gedachten over de dienst op 14 november.
De gehouden toespraken treft u integraal aan en veel foto’s geven een mooie indruk van deze dag.

Maar er is in dit nummer meer de moeite waard om te lezen.
De column van Karel van Hoestenberghe doet stedelingen onder ons wellicht verlangen naar een woonplek op het platteland. Niet de haast en het geraas van de stad, maar de stem van een klok die de dorpsstilte doorbreekt.
Elin Haver sprak met Gerard Swüste over haar passie voor muziek en hoe zij in het leven staat.
Arjan Broers maakt zijn debuut als schrijver van het bericht ‘van de pastores’.
Met andere ogen kijken we voortaan wellicht ook naar de biechtstoelen in de kerk na het lezen van het verslag van studenten die de restauratie ervan ter hand namen, niet om biechten weer leven in te blazen, maar om ons nog meer bewust te zijn van de waarde van ons kerkinterieur.

En natuurlijk zijn er onze vertrouwde bijdragen van Gerard Swüste en Everdien Hoek.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het december/januarinummer is te koop vanaf zondag 5 december in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

Het novembernummer is verschenen. Dit nummer staat in het teken van het symposium dat begin oktober werd gehouden.
Naast een verslag van de dag zijn alle bijdragen van de pastores integraal opgenomen. Een dik nummer dus dit keer met eveneens aandacht voor de intrede van Arjan Broers als nieuwe pastor en een uitgebreid interview met Jos Simis die afscheid heeft genomen van de taalgroep.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord
– of volg deze link.

Het novembernummer is te koop vanaf zondag 7 november in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

Het oktobernummer is verschenen. Dit nummer staat een beetje in het teken van afscheid nemen. Niet alleen met het oog op Allerzielen dat gevierd wordt op 31 oktober en waar de omslag ook naar verwijst, maar ook op het afscheid binnenkort van Juut Meijer. Vroegere collega Mirjam Wolthuis sprak met haar over veertig jaar pastoraal werk in de Dominicus. Er is een bijdrage van Frederik Lobbrecht over klokken die te maken hadden met ons slavernijverleden en Jaap Hikke neemt de historie van de Dominicuskerk verder onder de loop, dit keer het huidige gebouw.

“It giet oan…” schrijft Anneke Kempkes-Verweij, redacteur van dienst deze maand in haar voorwoord. “Er begint na de wat ingehouden verplichte rust, weer van alles. U leest over de Vrouwendag, over de twaalfjarigen dienst, over vrede scheppen bij vliegbasis Volkel, over de ontdekkingen die jongeren in Taizé deden en over een komend symposium met de titel: ‘Eigenlijk geloof ik niets…’. Kortom, om je in onder te dompelen en van te genieten”.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord, of volg deze link.
Het oktobernummer is te koop vanaf zondag 3 oktober in de kerk (prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

De voorplaat van de septemberkrant, de eerste van het nieuwe seizoen, verbeeldt de rijke oogst aan artikelen die binnenkwam.
Pastor Juut Meijer, die in november met pensioen gaat, blikt terug op haar jaren in de Dominicus, en haar opvolger Arjan Broers kijkt vooruit. Ook Alle van Steenis, voorzitter van het Liturgisch Team, kijkt vooruit en vertelt over de nieuwe series die voor het komende jaar gepland staan.
Joanne Kruijswijk Jansen sprak met zuster Bernadette Visser, Hans Boetje schrijft over 25 jaar saxofoon in de Dominicus, en drie Dominicusgangers beschrijven hoe waardevol de Zoom na de zondagviering voor hen is. Chris de Leeuw schrijft over de brand bij de Tent of Nations. Juut Meijer kijkt naar de positie van de pastores in onze gemeente. U leest over Maria Magdalena, en overledenen worden herdacht. En natuurlijk zijn er de vertrouwde rubrieken van Gerard Swüste en Everdien Hoek.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord, of volg deze link.
Het septembernummer is te koop vanaf zondag  5 sept in de kerk (prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

De junikrant, het laatste nummer voor de zomerstop, toont u op de voorplaat een impressie van de kinderdienst met het Parlement van de aarde. Frederik Lobbrecht blikt terug op deze viering, en ook Eva Martens schrijft er over. Cor de Jong wordt geïnterviewd over haar verhuizing naar Brabant, en er is een gesprek met de 17-jarige Elze van Houtum over de invloed van Corona op de leefwereld van jongeren.  Lindy van den Muijsenberg reageert op de pinksterdienst, Juut Meijer staat stil bij het overlijden van Hadewych Hazelzet en  Manuela Kalsky en Louis van Tongeren delen hun herinneringen aan Ko Bordens.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord, of volg deze link.

Te koop vanaf zondag 6 juni in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze

—————————————————————–

Het mei nummer van de Dominicuskrant is uit. Met op de omslag de nieuwe paaskaars. Mooi plastisch erop weergegeven is de mythologische vogel Feniks die uit zijn eigen as herrijst. Symbool misschien voor het huidige tijdsgewricht. Corona heeft zijn sporen nagelaten zoals blijkt uit het verslag van het koor.

Op 1 april is Ko Bordens overleden. In dit nummer kijken we uitgebreid terug op alles wat hij voor deze gemeente heeft betekend. Als voorzitter van het Liturgisch Team, als voorloper in het opzetten van initiatieven als kerkasiel en Avondsirene. Maar vooral als begeleider van het proces van verzelfstandiging van de Dominicus.

Veel nieuws uit de Beleidsraad. Karin Kasdorp heeft een gesprek met Jan van der Meulen, voorzitter van de BR, Ankie Knijnenburg  stelt zich als nieuw lid aan u voor en Joanne doet verslag van het voorjaarsoverleg. Als u klikt op de afbeelding hiernaast ziet u het complete overzicht van de artikelen in de krant en het voorwoord van de coördinerend redacteur.

Te koop vanaf zondag 2/5 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze.
De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

De krant van april  probeert u weer hoop te geven. Op de voorplaat wordt die hoop verbeeld door de fraaie regenboog in de tekening van Bert Bouman, een illustratie bij het gesprek dat Femke Kempkes had met Karel Eykman.  Chris de Leeuw schrijft over bomen planten in Palestina als teken van hoop, en Eva Martens schrijft over de regenboogtekening van haar dochter. Berry Vorstenbosch vertelt over zijn psychoses. Arjan van Baest en Evert de Merode schrijven over kerkmuziek in lockdown.

Als u klikt op de afbeelding hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord.
Te koop vanaf zondag 11/4 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

De krant van maart brengt u hopelijk weer een lentegevoel. Een gevoel vooral van warmte in ons hart. De bijdrage van Henk Hillenaar over zielsverwantschap kan dat zeker teweegbrengen en Wilbrord Braakman nodigt ons uit de schepping te omarmen en ervan te genieten.
Uit een gesprek van Anneke Kempkes met Geert Jan Meijerhof en Bert Haver beseffen we des te meer wat er qua techniek voor komt kijken nu we vanwege de beperkingen de diensten via een beeldscherm moeten volgen.
Verder zijn er bijdragen van Arjan Broers, Juut Meijer en Ronald Polderman en duikt Jaap Hikke in de geschiedenis van de Dominicuskerk.

Als u klikt op de afbeelding hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord. Bij het schrijven daarvan was nog niet zeker of het zou lukken maar we konden de liedjes uit de bijzondere dienst op 28 februari met Karel Eykman nog net meenemen.

Te koop vanaf zondag 7/3 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

In de eerste Dominicuskrant van 2021, no 390, besteden we ruim aandacht aan het opheffen van het DSTS, het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Het DSTS ging van start in 1988, was gericht op de samenleving en mocht theologie beoefenen in alle openheid, zonder inmenging van  Rome en de overheid. De signatuur was progressief en oecumenisch te duiden. Manuela Kalsky, bezoekster en gastspreker in onze kerk was jarenlang directeur van het DSTS. Gerard Swüste sprak met haar.
Daarnaast geeft de provinciaal van de Nederlandse provincie van de dominicanen, René Dinklo o.p. zijn visie op deze opheffing en de toekomst van dominicaans Nederland.

In november vorig jaar overleed Lenie van Reijendam – Beek, tot in de jaren 90 een graag geziene gastspreker in onze kerk. Juut Meijer gedenkt haar en deelt met ons haar herinneringen. Pieter van der Ven (oud-lid van het liturgisch team) schreef in Trouw een mooi stuk over haar bij haar pensionering in 1999. Waard om nogmaals te publiceren.

Paus Franciscus heeft na zijn encycliek Laudato Si (over het milieu) een nieuwe rondzendbrief geschreven: Fratelli Tutti (Allemaal broeders). Karel van Hoestenberghe bespreekt deze encycliek en formuleert aan het einde van zijn bijdrage een aantal vragen. Reageren kan naar Karel, en natuurlijk ook naar de redactie. Wij staan klaar om uw mening te publiceren.

Te koop vanaf zondag 31/1 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

Het december/januari-nummer van de Dominicuskrant, no 389, is een volle krant geworden.

U leest daarin over een gesprek dat Karin Kasdorp had met Astrid Meijerhof over de geboorte van haar kindje in coranatijd. De pastores geven hun persoonlijke visie op de vraag ‘Wat betekent Kerst voor mij’, Lieke van Duin verrast ons met verhalen en boekentips en Thom Jansen vertelt hoe hij en zijn vrouw hun weg vinden in hun nieuwe woonomgeving. Naast de bekende vaste rubrieken ook informatie over het alternatief voor het Open Huis en de mogelijkheid om deel te nemen aan een gespreksgroep met als thema: ‘Leven met verlies’  De Dominicusbron informeert u over het werk van de taalgroep en geeft aan hoe de aanvraag ingediend kan worden voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus. De omslag van de krant toont een feestelijke collage van Henny van Huystee.

Te koop vanaf zondag 13 december in de kerk (prijs: € 2,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

Het novembernummer van de Dominicuskrant is uit.

We openen met een interview met de onlangs 95 jaar geworden Chris de leeuw; over ouderdom, over bezieling, over haar tomeloze inzet en haar verzet tegen onrecht in de wereld. ‘Still going strong’, getuige haar bijdrage aan de Mensenbieb en het enthousiaste stukje dat ze erover schreef. Eva Martens informeert u daarover ook via een gesprek dat ze had met de directeur van de stichting die de Mensenbieb organiseert.

Op de omslag ziet u een afbeelding van een collage van Henny van Huystee. Volgers van Henny op Facebook weten het ongetwijfeld al maar zij hangt met deze collage in de Royal Academy of Arts in Londen. Everdien Hoek schrijft erover. Als u op het plaatje drukt leest u erover in het voorwoord en ziet u een overzicht van alle artikelen in dit opnieuw boeiende en met veel plezier samengestelde nummer.

Te koop vanaf zondag 8 november. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

In deze Dominicuskrant van oktober (2020, nummer 387) beginnen we met een interview met Marleen Wijdeveld, de nieuwe voorzitter van de werkgroep Pastoraat. “We hebben in coronatijd meer, of veel bewuster, aandacht voor elkaar gekregen”, vindt zij. Ook publiceren we het volledige groepenprogramma voor najaar 2020 van de werkgroep.

De voorzitter van het liturgisch team, Alle van Steenis bericht ons over de dienstenseries in het komende jaar. Met Jan Wolsheimer blikken we terug op de Klimaatmars en de gevolgen van het protesteren in de stromende regen.

We zijn verheugd, dat onze vaste medewerkers weer bereid waren een bijdrage te leveren. Gerard Swüste, Everdien Hoek, Herman Huijmans. Arjan Broers, Juut Meijer en vele anderen heten we weer welkom terug.

Met vreugde verwelkomen we Rien Hazebroek als nieuw redactielid en Nellie Verschoor als opmaker. Beiden stellen zich in de nieuwe krant aan u voor.

Te koop vanaf zondag 4 oktober. Prijs: € 2,50
(deadline nieuwe kopij: 15 oktober!)

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Bijdragen gedurende de tijd dat de krant niet verscheen vanwege Corona (apr-sept 2020):

 Bijdrage (4-9-2020):

 • Van de pastores – Eva Martens reflecteert op het ‘nieuwe dichtbij ‘- het digitaal koffiedrinken na de dienst:  klik hier

Bijdrage (28-8-2020):

 • Als een roos…. Een impressie van een Zoomsessie na de dienst van 23 augustus door Anneke Kempkes:  klik hier

Bijdragen 20-8-2020:

 • Ervaringen van een huisarts op Lesbos. Een weergave van het gesprek van Rien Hazebroek met Gerrit Sepers over zijn indrukwekkende ervaringen in het vluchtelingenkamp op Lesbos: klik hier

Bijdragen 8-8-2020:

 • Verslag van de Mensenbieb door Eva Martens. Hier staan veel foto’s bij (itt wat bij het verslag staat zijn ze gemaakt door Gert-Jan van Dijk) en daarom moest het in 3 delen geplaatst worden: deel 1  deel2   deel 3
 • Reactie op de Zomerdienst over Hilde Domin (voorganger: Geeske Hovingh) door Anneke Kempkes

Bijdragen 16/7/2020:

 • Bedankje
  De redactie kijkt terug: lees hier.
 • Verslag Koffie-na-de-dienst via Zoom
  Een verslag van de zoom-bijeenkomst na de dienst van afgelopen zondag door Anneke Kempkes:  klik hier

Bijdragen 20/6/2020:

 • In Memoriam
  Willem Alting van Geusau overleed op 22 mei jl. Ton van Dam schetst in het In memoriam het leven van deze energieke man die ook voor de Dominicus veel heeft betekend: lees hier.
 • Bericht
  Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Iconenatelier In een zachte bries ligt er voor wie dat wil een gratis schilderpakket klaar:  klik hier

Bijdragen 13/6/2020:

 • Heimwee naar Chevetogne
  Jeanne Ramaekers  vertelt over de indrukwekkende ervaringen van een kleine groep Dominicusgangers tijdens een weekend in en om het klooster van Chevetogne . Zij waren de laatste gasten voordat het klooster door de coronamaatregelen op slot ging: Lees hier.
 • Tour de Chant
  Gerard Swüste neemt ons mee in de bespreking van het lied ‘Met niets van niets’:  klik hier
 • In memoriam
  De afgelopen tijd overleden drie Dominicusgangers. Juut Meijer vertelt hoe bijzonder ook deze uitvaarten in kleine kring zijn verlopen:  klik hier

Bijdragen 23/5/2020:

 • 40 + 30…Een kijkje achter de schermen
  Een bijdrage van het 40-dagenteam. Zij hebben er met elkaar voor gezorgd dat er ook dit jaar weer een prachtige 40dagenkalender is verschenen met als thema ‘ Hoor je mij’. Omdat in diezelfde periode het coronavirus toesloeg is men na de 40-dagentijd nog 30 dagen door gegaan met het zenden van de dagelijkse mail, nu met het thema: ‘Tekenen van hoop’. Vijf van de medewerkers van dit team vertellen hoe hun persoonlijke bijdrage aan de kalender door soms veel denkwerk, twijfel, creativiteit, en het zoeken in eigen archieven tot stand kon komen. Lees hier.
 • In memoriam
  Juut Meijer schrijft over Sander Snijders en Jos Boer van wie beiden in een besloten uitvaart vorige maand afscheid is genomen:  klik hier.

Bijdragen 15/5/2020:

 • Herdenking op de Blauwburgwal
  Op 11 mei jl werd een plaquette onthuld op de Blauwburgwal terherdenking van de bommen die hier 80 jaar geleden vielen. U kon daar (hieronder) al meer over lezen. Jaap Hikke was erbij en schrijft erover: klik hier

Bijdragen 9/5/2020:

 • In memoriam
  Uitvaarten in coronatijd. Juut Meijer vertelt over haar ervaringen bij het afscheid van Trees Kroon en Trude Hijink – Boersma: klik hier
 • Kunst niet te geloven
  Deze keer de gebruikelijke bijdrage van Everdien Hoek in de rubriek ‘Kunst niet te geloven’. Op bijzondere wijze weet zij onze anderhalvemeter samenleving van dit moment te koppelen aan de ervaringen en gedachten die zij had bij een schilderij van Ludovico Carracci in het Rijksmuseum: klik hier

Bijdragen 19/4/2020:

 • Vrouwenweekend
  Op 7 en 8 maart 2020 vond  in het Zeehuis in Bergen aan Zee het 13e Dominicus Vrouwenweekend plaats. Nellie Verschoor maakte voor u een persoonlijk verslag. Het zintuigengebed dat bij de maaltijd werd uitgesproken is daarin opgenomen. Het verslag ’Zintuigen aan zee’ vind u hier.
 • Vier bommen op de Blauwburgwal
  Fred Geukes Foppen heeft zich grondig verdiept in dit voorval dat heel wat verwoesting en dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt. Hij schreef er diverse boeken over en is de drijvende kracht achter het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal. Op ons verzoek heeft de heer Foppen een verslag van deze gebeurtenis geschreven. Dit verslag, ‘Vier bommen op de Blauwburgwal’ leest u hier.
  Op maandag 11 mei zal om even voor elf uur, precies 80 jaar na het bombardement, een gedenksteen worden onthuld door oud-burgemeester Job Cohen. Publiek kan hierbij i.v.m. corona helaas niet aanwezig zijn. Uit respect voor de slachtoffers, hun nabestaanden en belangstellenden wilde de organisatie de herdenking liever niet uitstellen. Mw. Louise Holthuijsen, destijds een 10-jarige ooggetuige, zal als enige aanwezig zijn. De onthulling zal worden gefilmd en op internet te volgen zijn.
  Daarna zou er een herdenkingsbijeenkomst zijn in de Dominicuskerk. Die bijeenkomst wordt tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld.
 • Reacties van lezers / luisteraars
  De bijdrage van Birgitte Schäpe n.a.v. de prekenserie God anno 2.0. leest u hier.
  De bijdrage van Ineke van Middendorp-Sonneveld n.a.v. de Paasvieringen leest u hier.

Een eerste bijdrage, ingezonden door Anne Nijssen vind u hier: Overgave

Vragen voor de redactie? Kopij? U bereikt de redactie via:
Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

Eerdere Dominicuskranten
Hieronder vindt u een afbeelding van voorgaande Dominicuskranten: van elke krant is de inhoudsopgave en het voorwoord terug te lezen.
Klik op de omslag of volg de link!

—————————————————————–

Voor Pasen stuurden wij u deze kaart – klik erop om hem te lezen:

—————————————————————–

Nu de kerk voorlopig gesloten is bestaat de mogelijkheid de maartkrant die 8 maart is uitgekomen per post te ontvangen. Als u de krant liever digitaal wilt ontvangen kan dat ook.

Per post: stuur een mailtje naar het secretariaat met uw volledige adres en eventueel emailadres, en maak € 5,50 naar NL12 TRIO 0788 8224 46. Dan vind u de krant een paar dagen later in de bus.

Digitaal: stuur een mail naar de Dominicuskrant. Voor de digitale versie rekenen we € 2,50. U krijgt de krant dan in pdf formaat via de mail.

In de Dominicuskrant (nummer 386, maart 2020) vindt u een gesprek dat Ton van Dam had met Jan Spruijt, en wordt aandacht besteed aan de activiteiten speciaal voor jongeren, in de veertigdagentijd, en de uitvoering op Goede Vrijdag van de nieuwe passie: De Lastpost.

De eerdere prekenserie: God anno 2.0 roept nog steeds reacties op en het verschijnen van het nieuwe boek van Gerard Swüste sluit aan bij de serie over de Wijsheidsboeken.

Verder vindt u in de krant o.a. Herinneringen aan het te sluiten Bijbels museum, een aanbod van “kopse kanten” , de Tomastafel en de bekende maandelijkse rubrieken.

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken.

Te koop vanaf zondag 8 maart. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Met dit 385e nummer begint de 40e jaargang van de Dominicuskrant. Het februarinummer opent met een interview met onze pianist/organist Evert van Merode. Twee koorleden spraken hem uitvoerig over improviseren, componeren en voor hem nieuw: orgel spelen.

Het 50ste Open Huis haalde op eerste kerstdag het journaal van 20.00 uur. Begin december verscheen er een prachtige Glossy over het Open Huis. Onafhankelijk van elkaar misten Henk Hillenaar en Thom Breukel echter een belangrijke naam in deze Glossy en zij berichten daar uitvoerig over. Ingrid ter Haar geeft beiden, namens de redactie van de Glossy, antwoord.

De net afgelopen serie God anno 2.0 geeft veel stof tot nadenken. Wat is mijn godsbeeld en hoe is dat in de loop van mijn leven veranderd? Ook in deze krant hierover bijdragen:  Gedachten bij de serie God anno 2.0 van Isaac Wüst, de Tour de Chant van Gerard Swüste over Dat Woord en de column van Arjan Broers: Overgave 2.0. Wij vragen de lezers naar hun gedachten en overpeinzingen over dit onderwerp.

Het altaardoek dat deze serie diensten begeleidde siert dit keer de omslag.

Te koop vanaf zondag 2 februari. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Voor deze krant werd er rijkelijk gereageerd op onze oproep voor het Adventthema van dit jaar. De artikelen staan verspreid in de krant, om telkens te verrassen, steeds met een andere inval van ‘Sta open voor het onverwachte!’

Deze dikke krant heeft veel en gevarieerde artikelen. Een levendig interview met Annigje Bos, een verrassende kijk van Berry Vorstenbosch op een in de Dominicus teruggekeerde God, een nieuw lied voor de kerstviering, toegelicht door Gerard Swüste. Anneke Kempkes, die aan het proefdraaien is als redactielid,  beschrijft hoe een viering over water met een groot beeld werd verlevendigd. En niet te vergeten: twee aansprekende boekbesprekingen.

Anneke Kempkes is aan het onderzoeken of zij wil toetreden tot de redactie. De redactie is daar erg blij mee, maar daarmee is de bezetting niet toereikend. Er zijn nu twee ervaren redacteurs en nog maar twee opmakers. Echter, ook Riet Kroon heeft aangekondigd dat zij binnen afzienbare tijd, na vijftien jaar, haar taak als opmaker wil gaan neerleggen. Dit maakt de bezetting nijpend. De taken kunnen niet meer gelijkwaardig verdeeld worden, waardoor het ernaar uitziet dat er in maart geen krant zal verschijnen.  De Dominicus zonder verbindende krant… ziet u het voor zich?

Open u voor het onverwachte. Samen een krant maken is zo leuk!

Te koop vanaf zondag 1 december. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

In de Dominicuskrant van november (2019, nummer 383) spreekt Karin Kasdorp met Jeanne den Besten naar aanleiding van haar opiniestuk in Trouw met als kop: ‘Niet iedereen is zo zelfredzaam als de overheid meent’. Daarin pleit ze voor een creatievere manier om het daklozenprobleem aan te pakken. Daklozen vormen een belangrijke doelgroep voor het Open Huis dat op eerste kerstdag voor de 50e keer wordt georganiseerd. In de prachtige glossy die ter gelegenheid hiervan op 1 december wordt gepresenteerd leest u er alles over. En in de krant leest u hoe u die glossy kunt aanschaffen.

Huub Oosterhuis schreef een lied over een prachthuis en u dacht misschien meteen aan de Dominicus. Terecht natuurlijk, maar Gerard Swüste betoogt in zijn bijdrage voor ‘Tour de Chant’ dat er meer aan de hand is. Opnieuw een ‘prachtige’ liedbespreking, de 80e inmiddels.

Eva Martens en Herman Huijmans schrijven over hun retraite in een klooster waarbij ze samen met een aantal andere ‘Dominicanen’ op zoek gingen naar de bron in relatie tot de toekomst van deze gemeente. Arjan Broers kijkt met u nog eens naar wonderen in de Bijbel en Alle van Steenis blikt terug op de mandjesdienst. Verder veel aandacht voor ontwikkelingsprojecten en dames: het vrouwenweekend komt er weer aan!

Te koop vanaf zondag 3 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–

In de Dominicuskrant van oktober (2019, nummer 382) besteden we veel aandacht aan het overlijden van Jan Nieuwenhuis. U leest er alle toespraken in die gehouden zijn tijdens de Dankdienst. De toespraak van Henk Hillenaar tijdens deze dienst vindt u elders op deze website.

Verder is er aandacht voor de jaarplanning van het Liturgisch Team. Alle van Steenis bericht welke series we het komende seizoen kunnen verwachten.

De discussie over de toekomst van de Dominicus gaat onverdroten voort. In dit nummer een reactie op het ingezonden stuk van Bert Kuitenbrouwer in de vorige krant en in haar column geeft Eva Martens haar visie.

Ook is er aandacht voor het maatjesproject van het Leger des Heils en zijn er bijdragen van het Klimaatplatform.

Te koop vanaf zondag 6 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–
Met de Dominicuskrant van september (2019, nummer 381) start ook het nieuwe prekenseizoen. ‘Huis gezocht’ heet de serie waarmee dit seizoen wordt geopend.  Eva Martens onderzocht deze zomer hoe je je huis overzichtelijk moet houden. Colet van der Ven noteerde haar herinneringen  aan een onbezorgde jeugd in haar poëtische bijdrage over de tuin van haar vader. En zien velen de tuin ook niet als een verlengstuk van hun huis?

Verder kijken we terug op een zeer geslaagde zomeropenstelling. Gert Bremer schreef  een overweging bij een inspirerende zomerdienst en Bert Kuitenbrouwer werpt een bezorgde blik op de toekomst van de gemeente.  Genoeg te lezen dus.

Namens de redactie wens ik u veel genoegen bij het lezen. Onderweg, genietend van een mooie nazomer, thuis of lekker in de tuin.

Het ontbrak de redactie helaas aan ruimte en tijd om uitgebreid in te gaan op het overlijden van Jan Nieuwenhuis. In het volgende nummer zullen we nader op het verlies van deze inspirator van onze gemeente ingaan.

Te koop vanaf zondag 1 september. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
062019Dominicuskrant380In de Dominicuskrant van juni (2019, nummer 380) aandacht voor de Glossy van het 50ste Open huis dat we straks in december vieren. De Glossy wordt een inspiratiebron om elders in het land ook Open Huizen op te richten. Bij Henk Hillenaar riep het thema van de afgelopen diensten ‘Worden als een kind’ jeugdherinneringen op. Met name dat bijzondere boek, ‘Le petit Prince’ heeft nog steeds een speciale betekenis voor hem. Hij schreef er een artikel over. De moeite waard.
Ook vindt u weer een aflevering van de serie’ Andere godsdiensten’. Deze keer gaat het over het joodse Wekenfeest, dat dit jaar samenvalt met Pinksteren. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de maandelijkse rubrieken en berichten.

Te koop vanaf zondag 2 juni. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
052019Dominicuskrant379In de Dominicuskrant van mei (2019, nummer 379) wordt uitgebreid aandacht besteed aan het afscheid van de organist/pianist Thom Jansen.
Via een interview en een boekbespreking komt kinderboekenschrijfster Lieke van Duin aan het woord.
Verder vindt u er informatie over het Wereldhuis, een uitnodiging van het Klimaatplatform, de maandelijkse rubrieken en de berichten.

Te koop vanaf zondag 5 mei. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–

Het aprilnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 378), met een mooie impressie over de klimaatmars die vanuit de Dominicus startte – het weer zat niet echt mee maar dat kon de verregende maar vrolijke ‘klimaatdrammers’ niet deren.
Een uitgebreid interview met Colet van der Ven – door Ton van Dam en een eerste bijdrage in een serie over andere godsdiensten: Enis Odaci over het ritueel vasten vanuit de Islamitische traditie. En nog veel meer!

Te koop vanaf zondag 7 april. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
032019Dominicuskrant377In het maartnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 377) aandacht voor de serie diensten die zo mooi bij aansluit bij het thema ‘Bewegen en Bewogen worden’; deze serie richt zich op ons mens-zijn, onze onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dat uit zich o.a. in ‘Werken aan Barmhartigheid en een Nieuwe Levenshouding zoeken’.
Samenwerking tussen het Liturgisch team, gerepresenteerd door de pastores Juut en Eva, de Werkgroep Diaconaat en de Werkgroep Pastoraat heeft geleid tot een aantal passende, interessante activiteiten rond het thema barmhartigheid.
De bewogenheid van Arie Kempkes uitte zich in een open brief aan de beleidsraad en gemeente. De Beleidsraad reageerde direct.

Te koop vanaf zondag 3 maart. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
022019Dominicuskrant376In het februarinummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 376) vindt u een interview met Marinus van den Berg, een weergave van de presentatie van het boek van Jan Nieuwenhuis, een aantal oproepen zoals de oproep tot samenwerking met andere kerken, het aanpassen van ons (eet)gedrag, het meedoen aan de Eerlijke Klimaatmars, omzien naar elkaar en meer…
Ook besteden we aandacht aan de Regenboogvlaggen en de bekende maandelijkse rubrieken.

Te koop vanaf zondag 3 februari. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
122018Dominicuskrant375De Dominicuskrant 375 van december 2018 heeft als thema Hoop. De krant geeft informatie over het boek van Niek Schuman dat als leidraad fungeert voor de diensten tijdens Advent en Kerst. Er is een uitgebreid interview met Janneke Stegeman en u leest over een nieuwe uitgave met preken van Jan Nieuwenhuis. Verder veel nieuws over- en gesprekken met deelnemers van diverse werkgroepen. Nummer 375 geldt tevens voor januari en is dan ook extra dik.

De krant is vanaf 9 december verkrijgbaar, achterin de kerk, 42 pagina’s dik voor slechts € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 374De Dominicuskrant 374 van november 2018 bevat een bijdrage van Henk Hillenaar over een avond in Paradiso met Edouard Louis, de opvolging van Emile, informatie over verschillende werkgroepen, oproepen tot deelname aan activiteiten en de vaste rubrieken. Er is speciale aandacht voor Allerzielen.

Te koop vanaf zondag 4 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 373De Dominicuskrant 373 van oktober 2018 besteedt o.a. aandacht aan de ‘Twaalfjarigendienst’, het afscheid van Emile, duurzaamheid vanuit diverse invalshoeken en een diepgaande briefwisseling tussen Jos van Remundt en een aantal Dominicusgangers. Ook de vaste rubrieken zijn natuurlijk niet vergeten.

Te koop vanaf zondag 7 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link