foto-links

raamdom-gr

De DominicusKrant

Beste lezer van de Dominicuskrant,

Kopij gevraagd!

Met ingang van oktober willen we weer een papieren krant uitbrengen en als de omstandigheden en regelgeving rond corona dit mogelijk maken daarna weer elke maand. Daarvoor vragen we u wel weer om kopij! Berichten, meningen, ervaringen over de afgelopen periode, over de zomerdiensten en wat meer, al uw bijdragen zijn weer van harte welkom. We ontvangen ze graag voor 15 september.

De krant zal zoals voorheen eveneens als pdf bestand digitaal doorgestuurd kunnen worden. Abonnementen op zowel de papieren als de digitale versie zijn weer mogelijk. Informatie hierover leest u binnenkort op de website en in het oktobernummer. Tot het zover is blijven we u natuurlijk op de hoogte houden via dit medium.

Het oktobernummer zal op 4 oktober verschijnen en wilt u hieraan meewerken stuur uw kopij dan naar het centrale adres van de redactie: dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl
De redactie

Nieuwe Bijdrage (4-9-2020):

 • Van de pastores – Eva Martens reflecteert op het ‘nieuwe dichtbij ‘- het digitaal koffiedrinken na de dienst:  klik hier

Bijdrage (28-8-2020):

 • Als een roos…. Een impressie van een Zoomsessie na de dienst van 23 augustus door Anneke Kempkes:  klik hier

Bijdragen 20-8-2020:

 • Ervaringen van een huisarts op Lesbos. Een weergave van het gesprek van Rien Hazebroek met Gerrit Sepers over zijn indrukwekkende ervaringen in het vluchtelingenkamp op Lesbos: klik hier

Bijdragen 8-8-2020:

 • Verslag van de Mensenbieb door Eva Martens. Hier staan veel foto’s bij (itt wat bij het verslag staat zijn ze gemaakt door Gert-Jan van Dijk) en daarom moest het in 3 delen geplaatst worden: deel 1  deel2   deel 3
 • Reactie op de Zomerdienst over Hilde Domin (voorganger: Geeske Hovingh) door Anneke Kempkes

Bijdragen 16/7/2020:

 • Bedankje
  De redactie kijkt terug: lees hier.
 • Verslag Koffie-na-de-dienst via Zoom
  Een verslag van de zoom-bijeenkomst na de dienst van afgelopen zondag door Anneke Kempkes:  klik hier

Bijdragen 20/6/2020:

 • In Memoriam
  Willem Alting van Geusau overleed op 22 mei jl. Ton van Dam schetst in het In memoriam het leven van deze energieke man die ook voor de Dominicus veel heeft betekend: lees hier.
 • Bericht
  Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Iconenatelier In een zachte bries ligt er voor wie dat wil een gratis schilderpakket klaar:  klik hier

Bijdragen 13/6/2020:

 • Heimwee naar Chevetogne
  Jeanne Ramaekers  vertelt over de indrukwekkende ervaringen van een kleine groep Dominicusgangers tijdens een weekend in en om het klooster van Chevetogne . Zij waren de laatste gasten voordat het klooster door de coronamaatregelen op slot ging: Lees hier.
 • Tour de Chant
  Gerard Swüste neemt ons mee in de bespreking van het lied ‘Met niets van niets’:  klik hier
 • In memoriam
  De afgelopen tijd overleden drie Dominicusgangers. Juut Meijer vertelt hoe bijzonder ook deze uitvaarten in kleine kring zijn verlopen:  klik hier

Bijdragen 23/5/2020:

 • 40 + 30…Een kijkje achter de schermen
  Een bijdrage van het 40-dagenteam. Zij hebben er met elkaar voor gezorgd dat er ook dit jaar weer een prachtige 40dagenkalender is verschenen met als thema ‘ Hoor je mij’. Omdat in diezelfde periode het coronavirus toesloeg is men na de 40-dagentijd nog 30 dagen door gegaan met het zenden van de dagelijkse mail, nu met het thema: ‘Tekenen van hoop’. Vijf van de medewerkers van dit team vertellen hoe hun persoonlijke bijdrage aan de kalender door soms veel denkwerk, twijfel, creativiteit, en het zoeken in eigen archieven tot stand kon komen. Lees hier.
 • In memoriam
  Juut Meijer schrijft over Sander Snijders en Jos Boer van wie beiden in een besloten uitvaart vorige maand afscheid is genomen:  klik hier.

Bijdragen 15/5/2020:

 • Herdenking op de Blauwburgwal
  Op 11 mei jl werd een plaquette onthuld op de Blauwburgwal terherdenking van de bommen die hier 80 jaar geleden vielen. U kon daar (hieronder) al meer over lezen. Jaap Hikke was erbij en schrijft erover: klik hier

Bijdragen 9/5/2020:

 • In memoriam
  Uitvaarten in coronatijd. Juut Meijer vertelt over haar ervaringen bij het afscheid van Trees Kroon en Trude Hijink – Boersma: klik hier
 • Kunst niet te geloven
  Deze keer de gebruikelijke bijdrage van Everdien Hoek in de rubriek ‘Kunst niet te geloven’. Op bijzondere wijze weet zij onze anderhalvemeter samenleving van dit moment te koppelen aan de ervaringen en gedachten die zij had bij een schilderij van Ludovico Carracci in het Rijksmuseum: klik hier

Bijdragen 19/4/2020:

 • Vrouwenweekend
  Op 7 en 8 maart 2020 vond  in het Zeehuis in Bergen aan Zee het 13e Dominicus Vrouwenweekend plaats. Nellie Verschoor maakte voor u een persoonlijk verslag. Het zintuigengebed dat bij de maaltijd werd uitgesproken is daarin opgenomen. Het verslag ’Zintuigen aan zee’ vind u hier.
 • Vier bommen op de Blauwburgwal
  Fred Geukes Foppen heeft zich grondig verdiept in dit voorval dat heel wat verwoesting en dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt. Hij schreef er diverse boeken over en is de drijvende kracht achter het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal. Op ons verzoek heeft de heer Foppen een verslag van deze gebeurtenis geschreven. Dit verslag, ‘Vier bommen op de Blauwburgwal’ leest u hier.
  Op maandag 11 mei zal om even voor elf uur, precies 80 jaar na het bombardement, een gedenksteen worden onthuld door oud-burgemeester Job Cohen. Publiek kan hierbij i.v.m. corona helaas niet aanwezig zijn. Uit respect voor de slachtoffers, hun nabestaanden en belangstellenden wilde de organisatie de herdenking liever niet uitstellen. Mw. Louise Holthuijsen, destijds een 10-jarige ooggetuige, zal als enige aanwezig zijn. De onthulling zal worden gefilmd en op internet te volgen zijn.
  Daarna zou er een herdenkingsbijeenkomst zijn in de Dominicuskerk. Die bijeenkomst wordt tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld.
 • Reacties van lezers / luisteraars
  De bijdrage van Birgitte Schäpe n.a.v. de prekenserie God anno 2.0. leest u hier.
  De bijdrage van Ineke van Middendorp-Sonneveld n.a.v. de Paasvieringen leest u hier.

Een eerste bijdrage, ingezonden door Anne Nijssen vind u hier: Overgave

Vragen voor de redactie? Kopij? U bereikt de redactie via:
Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

Eerdere Dominicuskranten
Hieronder vindt u een afbeelding van voorgaande Dominicuskranten: van elke krant is de inhoudsopgave en het voorwoord terug te lezen.
Klik op de omslag of volg de link!

—————————————————————–

Voor Pasen stuurden wij u deze kaart – klik erop om hem te lezen:

—————————————————————–

Nu de kerk voorlopig gesloten is bestaat de mogelijkheid de maartkrant die 8 maart is uitgekomen per post te ontvangen. Als u de krant liever digitaal wilt ontvangen kan dat ook.

Per post: stuur een mailtje naar het secretariaat met uw volledige adres en eventueel emailadres, en maak € 5,50 naar NL12 TRIO 0788 8224 46. Dan vind u de krant een paar dagen later in de bus.

Digitaal: stuur een mail naar de Dominicuskrant. Voor de digitale versie rekenen we € 2,50. U krijgt de krant dan in pdf formaat via de mail.

In de Dominicuskrant (nummer 386, maart 2020) vindt u een gesprek dat Ton van Dam had met Jan Spruijt, en wordt aandacht besteed aan de activiteiten speciaal voor jongeren, in de veertigdagentijd, en de uitvoering op Goede Vrijdag van de nieuwe passie: De Lastpost.

De eerdere prekenserie: God anno 2.0 roept nog steeds reacties op en het verschijnen van het nieuwe boek van Gerard Swüste sluit aan bij de serie over de Wijsheidsboeken.

Verder vindt u in de krant o.a. Herinneringen aan het te sluiten Bijbels museum, een aanbod van “kopse kanten” , de Tomastafel en de bekende maandelijkse rubrieken.

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken.

Te koop vanaf zondag 8 maart. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Met dit 385e nummer begint de 40e jaargang van de Dominicuskrant. Het februarinummer opent met een interview met onze pianist/organist Evert van Merode. Twee koorleden spraken hem uitvoerig over improviseren, componeren en voor hem nieuw: orgel spelen.

Het 50ste Open Huis haalde op eerste kerstdag het journaal van 20.00 uur. Begin december verscheen er een prachtige Glossy over het Open Huis. Onafhankelijk van elkaar misten Henk Hillenaar en Thom Breukel echter een belangrijke naam in deze Glossy en zij berichten daar uitvoerig over. Ingrid ter Haar geeft beiden, namens de redactie van de Glossy, antwoord.

De net afgelopen serie God anno 2.0 geeft veel stof tot nadenken. Wat is mijn godsbeeld en hoe is dat in de loop van mijn leven veranderd? Ook in deze krant hierover bijdragen:  Gedachten bij de serie God anno 2.0 van Isaac Wüst, de Tour de Chant van Gerard Swüste over Dat Woord en de column van Arjan Broers: Overgave 2.0. Wij vragen de lezers naar hun gedachten en overpeinzingen over dit onderwerp.

Het altaardoek dat deze serie diensten begeleidde siert dit keer de omslag.

Te koop vanaf zondag 2 februari. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Voor deze krant werd er rijkelijk gereageerd op onze oproep voor het Adventthema van dit jaar. De artikelen staan verspreid in de krant, om telkens te verrassen, steeds met een andere inval van ‘Sta open voor het onverwachte!’

Deze dikke krant heeft veel en gevarieerde artikelen. Een levendig interview met Annigje Bos, een verrassende kijk van Berry Vorstenbosch op een in de Dominicus teruggekeerde God, een nieuw lied voor de kerstviering, toegelicht door Gerard Swüste. Anneke Kempkes, die aan het proefdraaien is als redactielid,  beschrijft hoe een viering over water met een groot beeld werd verlevendigd. En niet te vergeten: twee aansprekende boekbesprekingen.

Anneke Kempkes is aan het onderzoeken of zij wil toetreden tot de redactie. De redactie is daar erg blij mee, maar daarmee is de bezetting niet toereikend. Er zijn nu twee ervaren redacteurs en nog maar twee opmakers. Echter, ook Riet Kroon heeft aangekondigd dat zij binnen afzienbare tijd, na vijftien jaar, haar taak als opmaker wil gaan neerleggen. Dit maakt de bezetting nijpend. De taken kunnen niet meer gelijkwaardig verdeeld worden, waardoor het ernaar uitziet dat er in maart geen krant zal verschijnen.  De Dominicus zonder verbindende krant… ziet u het voor zich?

Open u voor het onverwachte. Samen een krant maken is zo leuk!

Te koop vanaf zondag 1 december. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

In de Dominicuskrant van november (2019, nummer 383) spreekt Karin Kasdorp met Jeanne den Besten naar aanleiding van haar opiniestuk in Trouw met als kop: ‘Niet iedereen is zo zelfredzaam als de overheid meent’. Daarin pleit ze voor een creatievere manier om het daklozenprobleem aan te pakken. Daklozen vormen een belangrijke doelgroep voor het Open Huis dat op eerste kerstdag voor de 50e keer wordt georganiseerd. In de prachtige glossy die ter gelegenheid hiervan op 1 december wordt gepresenteerd leest u er alles over. En in de krant leest u hoe u die glossy kunt aanschaffen.

Huub Oosterhuis schreef een lied over een prachthuis en u dacht misschien meteen aan de Dominicus. Terecht natuurlijk, maar Gerard Swüste betoogt in zijn bijdrage voor ‘Tour de Chant’ dat er meer aan de hand is. Opnieuw een ‘prachtige’ liedbespreking, de 80e inmiddels.

Eva Martens en Herman Huijmans schrijven over hun retraite in een klooster waarbij ze samen met een aantal andere ‘Dominicanen’ op zoek gingen naar de bron in relatie tot de toekomst van deze gemeente. Arjan Broers kijkt met u nog eens naar wonderen in de Bijbel en Alle van Steenis blikt terug op de mandjesdienst. Verder veel aandacht voor ontwikkelingsprojecten en dames: het vrouwenweekend komt er weer aan!

Te koop vanaf zondag 3 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–

In de Dominicuskrant van oktober (2019, nummer 382) besteden we veel aandacht aan het overlijden van Jan Nieuwenhuis. U leest er alle toespraken in die gehouden zijn tijdens de Dankdienst. De toespraak van Henk Hillenaar tijdens deze dienst vindt u elders op deze website.

Verder is er aandacht voor de jaarplanning van het Liturgisch Team. Alle van Steenis bericht welke series we het komende seizoen kunnen verwachten.

De discussie over de toekomst van de Dominicus gaat onverdroten voort. In dit nummer een reactie op het ingezonden stuk van Bert Kuitenbrouwer in de vorige krant en in haar column geeft Eva Martens haar visie.

Ook is er aandacht voor het maatjesproject van het Leger des Heils en zijn er bijdragen van het Klimaatplatform.

Te koop vanaf zondag 6 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–

Met de Dominicuskrant van september (2019, nummer 381) start ook het nieuwe prekenseizoen. ‘Huis gezocht’ heet de serie waarmee dit seizoen wordt geopend.  Eva Martens onderzocht deze zomer hoe je je huis overzichtelijk moet houden. Colet van der Ven noteerde haar herinneringen  aan een onbezorgde jeugd in haar poëtische bijdrage over de tuin van haar vader. En zien velen de tuin ook niet als een verlengstuk van hun huis?

Verder kijken we terug op een zeer geslaagde zomeropenstelling. Gert Bremer schreef  een overweging bij een inspirerende zomerdienst en Bert Kuitenbrouwer werpt een bezorgde blik op de toekomst van de gemeente.  Genoeg te lezen dus.

Namens de redactie wens ik u veel genoegen bij het lezen. Onderweg, genietend van een mooie nazomer, thuis of lekker in de tuin.

Het ontbrak de redactie helaas aan ruimte en tijd om uitgebreid in te gaan op het overlijden van Jan Nieuwenhuis. In het volgende nummer zullen we nader op het verlies van deze inspirator van onze gemeente ingaan.

Te koop vanaf zondag 1 september. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
062019Dominicuskrant380

In de Dominicuskrant van juni (2019, nummer 380) aandacht voor de Glossy van het 50ste Open huis dat we straks in december vieren. De Glossy wordt een inspiratiebron om elders in het land ook Open Huizen op te richten. Bij Henk Hillenaar riep het thema van de afgelopen diensten ‘Worden als een kind’ jeugdherinneringen op. Met name dat bijzondere boek, ‘Le petit Prince’ heeft nog steeds een speciale betekenis voor hem. Hij schreef er een artikel over. De moeite waard.
Ook vindt u weer een aflevering van de serie’ Andere godsdiensten’. Deze keer gaat het over het joodse Wekenfeest, dat dit jaar samenvalt met Pinksteren. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de maandelijkse rubrieken en berichten.

Te koop vanaf zondag 2 juni. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
052019Dominicuskrant379

In de Dominicuskrant van mei (2019, nummer 379) wordt uitgebreid aandacht besteed aan het afscheid van de organist/pianist Thom Jansen.
Via een interview en een boekbespreking komt kinderboekenschrijfster Lieke van Duin aan het woord.
Verder vindt u er informatie over het Wereldhuis, een uitnodiging van het Klimaatplatform, de maandelijkse rubrieken en de berichten.

Te koop vanaf zondag 5 mei. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–
042019Dominicuskrant378

Het aprilnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 378)

Te koop vanaf zondag 7 april. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
032019Dominicuskrant377
In het maartnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 377) aandacht voor de serie diensten die zo mooi bij aansluit bij het thema ‘Bewegen en Bewogen worden’; deze serie richt zich op ons mens-zijn, onze onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dat uit zich o.a. in ‘Werken aan Barmhartigheid en een Nieuwe Levenshouding zoeken’.
Samenwerking tussen het Liturgisch team, gerepresenteerd door de pastores Juut en Eva, de Werkgroep Diaconaat en de Werkgroep Pastoraat heeft geleid tot een aantal passende, interessante activiteiten rond het thema barmhartigheid.
De bewogenheid van Arie Kempkes uitte zich in een open brief aan de beleidsraad en gemeente. De Beleidsraad reageerde direct.

Te koop vanaf zondag 3 maart. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
022019Dominicuskrant376

In het februarinummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 376) vindt u een interview met Marinus van den Berg, een weergave van de presentatie van het boek van Jan Nieuwenhuis, een aantal oproepen zoals de oproep tot samenwerking met andere kerken, het aanpassen van ons (eet)gedrag, het meedoen aan de Eerlijke Klimaatmars, omzien naar elkaar en meer…
Ook besteden we aandacht aan de Regenboogvlaggen en de bekende maandelijkse rubrieken.

Te koop vanaf zondag 3 februari. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
122018Dominicuskrant375De Dominicuskrant 375 van december 2018 heeft als thema Hoop. De krant geeft informatie over het boek van Niek Schuman dat als leidraad fungeert voor de diensten tijdens Advent en Kerst. Er is een uitgebreid interview met Janneke Stegeman en u leest over een nieuwe uitgave met preken van Jan Nieuwenhuis. Verder veel nieuws over- en gesprekken met deelnemers van diverse werkgroepen. Nummer 375 geldt tevens voor januari en is dan ook extra dik.

De krant is vanaf 9 december verkrijgbaar, achterin de kerk, 42 pagina’s dik voor slechts € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 374

De Dominicuskrant 374 van november 2018 bevat een bijdrage van Henk Hillenaar over een avond in Paradiso met Edouard Louis, de opvolging van Emile, informatie over verschillende werkgroepen, oproepen tot deelname aan activiteiten en de vaste rubrieken. Er is speciale aandacht voor Allerzielen.

Te koop vanaf zondag 4 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 373

De Dominicuskrant 373 van oktober 2018 besteedt o.a. aandacht aan de ‘Twaalfjarigendienst’, het afscheid van Emile, duurzaamheid vanuit diverse invalshoeken en een diepgaande briefwisseling tussen Jos van Remundt en een aantal Dominicusgangers. Ook de vaste rubrieken zijn natuurlijk niet vergeten.

Te koop vanaf zondag 7 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link