foto-links

raamdom-gr

Actie Solidariteitsfonds: Lezen maakt wijzer

‘Lezen maakt wijzer’

In aanloop naar de Boekenweek, die dit jaar wordt gehouden van 9 t/m 18 april 2022, is op de zondagen 13 en 20 maart 2022 de actie ‘Lezen maakt wijzer’.
Met de actie wil het solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen of het lidmaatschap van de bibliotheek kunnen betalen.
Tegelijk met deze actie kan ook een bijdrage worden gevraagd in de reiskosten die men maakt om naar de Dominicus te komen.
We hopen dat u ook deze actie weer ruimhartig wilt steunen.

Als u kunt geven:
Er vindt geen collecte door het Solidariteitsfonds plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift lezen maakt wijzer 2022”

De actie start op zondag 13 maart en eindigt op zondag 20 maart 2022. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 22 maart 2022.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het Secretariaat 020- 6242183

Opbrengst van de actie ‘Samen delen voor de feestdagen’

In december voerde het Solidariteitsfonds de actie “Samen delen voor de feestdagen”.
Het doel van de actie was om ervoor te zorgen dat de feestdagen voor alle Dominicusgangers ook echt gezellige en feestelijke dagen zijn.
Dat doel hebben we bereikt. Er is ruimhartig gegeven. We hebben alle aanvragers kunnen ondersteunen.
Enkele reacties waaruit blijkt hoe welkom de ondersteuning was:
1. Mijn dank, ook namens mijn gezin, is heel groot.
2. Met alleen AOW is dit een welkome aanvulling voor de feestdagen.
3. Met twee kleine kinderen kunnen we deze ondersteuning goed gebruiken.
Het blijkt weer eens wat we bereiken als we samen willen delen. Alle gulle gevers willen we dan ook van harte bedanken.

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven