foto-links

raamdom-gr

ZINNEN IN DE NACHT een serie diensten in de Advent rondom het boek Jesaja

Wachter, hoe ver is de nacht?

De morgen komt, zegt de wachter.

Maar nog is het nacht.

 

In de eerste regels van het boek Genesis zijn ze er al: licht en duister, dag en nacht. Nog voordat de mens er is, zelfs voordat er hemellichamen zijn, is er die afwisseling en ordening in de tijd. Opmerkelijk is dat in het scheppingsverhaal niet wordt gedacht ‘van de morgen naar de avond’, maar andersom. Eerst is er de avond. Eerst is er duisternis en dan is er licht. De nacht is uitgangspunt. Na de nacht kan het morgen worden.

Deze ‘grondstructuur’ in de scheppingsverhalen, is ook in latere Bijbelboeken terug te vinden. Ook bij de profeten en in de psalmen staat de nacht in het perspectief van de dag die komt en wordt de onophoudelijke afwisseling van dag en nacht gezien als een waarborg voor de niet aflatende trouw van God. Voor het volk dat in duisternis gaat, zal de morgen aanbreken. Na onvrijheid en verdrukking zal er vrede zijn. De nacht staat dan in het teken van ‘waken tot de morgen komt’ en van verwachting van een nieuwe wereld. De nacht, die belofte is. De mysticus Johannes van het Kruis ervoer Gods aanwezigheid in de diepste nacht.

Bij de profeet Jesaja speelt de nacht geen prominente rol. Toch klinken de woorden ‘van het duister naar het licht’ steeds door en wordt de ’nacht van de schepping’ in herinnering geroepen als een weg naar een nieuwe geboorte, een land van vrijheid en vrede, een nieuwe dag.

Die tocht is van alle tijden en volken, en herkenbaar in ieder mensenleven. Het is het grote verlangen dat we steeds opnieuw bezingen in de weken voor Kerstmis. Dat het duister niet het laatste woord heeft, dat het licht aanbreken zal.

Misschien kunnen deze teksten ons de weg wijzen. In een maatschappij waarin de spanningen hoog oplopen, hopen wij op licht. Een gedroomd visioen van recht en vrede, dat naarmate we de realiteit van onrecht en geweld scherper onder ogen zien, nog krachtiger tot ons spreken kan en de verwachting van de komst van het licht nog intenser maakt.

De profeet is geen ‘ziener’, die weet hoe het morgen zal zijn. Wel een wachter, die oproept tot waakzaamheid en woorden spreekt van troost. Die in het donker zoekt naar de geringste tekenen van hoop. Opdat ook wij er moed uit putten, tot er vrede zal zijn, voor alle mensen.

Zondag 29 november: NACHT VAN TROOST voorganger André Wesche, gelezen:  Jesaja 40, 1-11

Zondag 6 december: NACHT VAN WAKEN  voorganger Germain Creyghton, gelezen: Jesaja 21, 1-12

Zondag 13 december: NACHT VAN WIJZER WORDEN voorganger Arjan Broers, gelezen:  Jesaja 64, 1-7

Zondag 20 december: NACHT ALS VINDPLAATS VAN LICHT voorganger Juut Meijer, gelezen:  Jesaja 65, 17 – 25

Donderdag 24 december: DE AVOND VOOR KERSTMIS diensten om 19.00u en 22.30u, voorganger Henk Hillenaar. Voor deze diensten zijn toegangskaarten nodig.

Vrijdag 25 december: OPEN HUIS

Zondag 27 december: geen dienst, maar een Kerstlunch met vluchtelingen, meer informatie leest u hier.

XIIe, portail, 1140, ramenée à l'intérieur de l'église au XVIIe

 

Jesaja, afgebeeld op de gevel naast de deur van de abdijkerk van Souillac, Frankrijk (12e eeuw): Licht en bijna dansend (in extase?) treedt hij de mensen die de kerk binnengaan tegemoet.