foto-links

raamdom-gr

Actief

De Dominicusgemeente is een broedplaats van activiteiten. Naast de zondagse dienst zijn er door de week verschillende groepen waaraan je kunt deelnemen: meditaties, gespreks- en taalgroepen, jongerenavonden en gezamenlijke maaltijdenvergaderingen

De Werkgroep Pastoraat organiseert een aantal vaste, doorlopende groepen. Ook biedt zij in voor- en najaar een uitgebreid programma van ‘eenmalige’ groepsactiviteiten. Meer informatie over deze en andere activiteiten lees je bij ‘Wij doen’. Je wordt ook uitgenodigd om eigen activiteiten op te starten, eventueel onder begeleiding van de Werkgroep Pastoraat.

De Dominicus zet zich ook in voor de wereld om haar heen. Bijna letterlijk van Amsterdam tot Managua. Zo organiseren we jaarlijks het Open Huis op Eerste Kerstdag, een daverende feestdag waarop iedereen welkom is. Er is muziek, er zijn creatieve activiteiten, er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en als hoogtepunt is er voor alle gasten (ieder jaar zo’n 750) een gratis kerstdiner.
Ook geven we wekelijks taallessen aan vreemdelingen (zoals asielzoekers en ongedocumenteerden), en houden we maandelijks een collecte voor doelen buiten de Dominicusgemeente. Projecten in binnenland (bij voorkeur binnen de regio Amsterdam) en buitenland ondersteunen we op deze manier.