foto-links

raamdom-gr

Voorgangers en gastsprekers

Voorgangers en gastsprekers

EVA MARTENS, pastor van de Dominicus

fullsizeoutput_7a7 bijgesnedenEva Martens begon haar studietijd aan de theaterschool in Amsterdam. In het theater (her)ontdekte ze, naast de liefde voor performance, haar interesse in het ‘hogere’. Maar ze vond zich lange tijd geen type voor de kerk. Ze ging uit nieuwsgierigheid naar de oecumenische gemeenschap van Taizé, waar ze een half jaar bleef. Daarna maakte ze de overstap naar de theologie. Ze ging studeren en wonen in Nijmegen, waar ze afstudeerde in de Master of Theology en Geestelijke Verzorging. Ze werkt in de Studentenkerk in Nijmegen als studentenpastor voor de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze is sinds april 2018 aan de Dominicus verbonden als (deeltijds-) pastor. Ze zal dit voorlopig combineren met haar werk in de Studentenkerk. Eva is getrouwd en heeft twee kinderen.
Bereikbaar via Evamartens@dominicusamsterdam.nl

 
ARJAN BROERS,  pastor van de Dominicus

Colet

Arjan Broers is journalist, programmamaker en coach. Hij studeerde theologie en is zelfstandig schrijver en adviseur over vooral levensbeschouwelijke en religieuze thema’s. Hij beheert de website van Dominicaans Nederland (www.dominicanen.nl) en maakt programma’s voor het klooster in Huissen. Tevens is hij coach en begeleider bij levensvragen.
Zie ook www.arjanbroers.nl
Bereikbaar via Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl

 
HENK HILLENAAR, Lid van het Liturgisch Team

henkVan 1967 tot 1979 was Henk Hillenaar lid van het eerste Liturgische Team van de Dominicus, daarna lange jaren gastpredikant. Vanaf 2010 opnieuw teamlid.
Henk volgde in Nederland en Frankrijk een jezuïetenopleiding. In 1970 verliet hij de orde, maar bleef actief in de Dominicus, een centrale plek in zijn leven, van waaruit hij de ontwikkelingen in maatschappij, kerk en eigen bestaan beleeft.
Hij werkte als journalist, presentator en vooral als docent, later hoogleraar, Franse letterkunde en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.
Henk Hillenaar leefde vijfentwintig jaar samen met een vriend. Deze is in 2009 gestorven.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

 
GERMAIN CREYGHTON, Lid van het Liturgisch Team

Dominicus Amsterdam Germain Creyghton, Yuri van der MeerNa zijn komst naar Amsterdam (2011) vond hij al snel in de Dominicus een kerkelijk thuis: door de liederen en de sfeer van meerstemmige vrijheid waarin je je als nieuwkomer meteen welkom voelt. Germain (1962) studeerde Frans in Nijmegen en theologie in Utrecht. Hij werkte als leraar op diverse middelbare scholen en is nu conrector vwo op het Coornhert Lyceum in Haarlem. Hij voelt zich aangesproken door de spiritualiteit van de Dominicanen: studieus, met open vizier zoekend naar waar de Geest te vinden is in onze snel veranderende wereld. Sinds 2012 is hij lid van het Liturgisch Team.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

 
JANNEKE STEGEMAN, Lid van het Liturgisch Team

Janneke StegemanJanneke Stegeman werd geboren in 1980 in Woudenberg. Ze studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. Ze is Oudtestamentica. In 2014 promoveerde ze op het proefschrift ‘Decolonizing Jeremiah: identity, narratives and power in religious tradition’, over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie (VU). Voor dit onderzoek woonde ze anderhalf jaar in Jeruzalem.

Janneke interesseert zich voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en onbetamelijke theologie. Dat laatste is een hedendaagse vorm van bevrijdingstheologie, geïnspireerd door de Latijns-Amerikaanse theologe Marcella Althaus-Reid. Indecent Theology analyseert machtsmisbruik en uitsluiting op basis van wat mensen aan elkaars lichamen toeschrijven. Janneke is een van de oprichters van het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie (GeNOT).

Van juni 2016 tot september 2017 was ze Theoloog des Vaderlands. Janneke is zelfstandig publiek theoloog en werkt bij Mensen met een Missie als coördinator van het Irak en Koerdistan-programma. Lees meer op haar website: www.jannekestegeman.com
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

 
COLET VAN DER VEN, Lid van het Liturgisch Team

Colet vd Ven 150x150

Colet van der Ven studeerde orthopedagogiek en werkte in de hulpverlening, o.a. in een jeugdgevangenis, een opvanghuis voor drugsverslaafden en in een stervenshuis in India en Haïti met de zusters van moeder Theresa.
In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek. Ze publiceerde in landelijke dag- en weekbladen, was programmamaker bij De Nieuwe Liefde en presenteerde voor radio en tv. Ze schreef een tiental boeken, waaronder Slagschaduwen (2011), over de doorwerking van de slavernij in de huidige Curaçaose samenleving, Het kwaad en ik (2015), een persoonlijke zoektocht naar de wortels van geweld, en Onzichtbare levens (2018) over hiv en aids in de marge van de samenleving. Daarnaast coacht ze in organisaties en heeft ze een eigen therapeutische praktijk. Sinds 2007 is Colet gastspreker in de Dominicus en vanaf 2017 lid van het Liturgisch Team.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

 
MARCEL ELSENAAR, Lid van het Liturgisch Team

 marcel bijgesnedenMarcel Elsenaar (1967) deed de Hogere Hotelschool in Den Haag en studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam. Hij werkte veertien jaar als docent godsdienst en levensbeschouwing op het Ignatiusgymnasium. In die periode zong hij enkele jaren in het koor van de studentenecclesia en leerde ook de Dominicus kennen. Als docent zocht  hij voortdurend naar verbinding tussen traditie en de leefwereld van jongeren en hun ouders. Ondertussen verkende hij vele vormen van spiritualiteit, waarbij hij telkens weer terugkeerde bij de benedictijnse contemplatieve traditie en de franciscaanse spiritualiteit van het alledaagse leven.

Op IJburg was hij betrokken bij de opzet van De Tronk, een oecumenisch initiatief waarin onderzocht werd hoe kerk zijn in een nieuwe wijk er uit kon zien.  Sinds enkele jaren is hij betrokken bij de tempel van alledag op IJburg. Als onderwijsadviseur helpt hij scholen om op nieuwe manieren de vorming en oriëntatie van leerlingen op te nemen in het onderwijsaanbod.

In de liturgie van de Dominicus vindt hij geborgenheid en verbondenheid, en de uitdaging om haar levendig te houden en aan te blijven sluiten bij de vragen, verwondering en dankbaarheid van het alledaagse leven.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

LEONTIEN DEKKER, Lid van het Liturgisch Team

Leontien (1976) is een theologe met een grote belangstelling voor voor organisatie- en leiderschapsvraagstukken. Ze is geworteld in de katholieke en monastieke traditie maar zocht, met haar liefde voor het woord, ook altijd naar verdieping in de protestantse traditie. In de Dominicus vindt ze het beste van beide werelden. Ze studeerde in Tilburg, Utrecht en Amsterdam theologie en later op Nyenrode Business Administration. Leontien heeft een eigen praktijk als geestelijk begeleider en werkt als adviseur en consultant.

Zie ook www.leontiendekker.nl
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

 

ALLE VAN STEENIS, voorzitter van het Liturgisch Team

Alle VO congresAlle van Steenis is met ingang van september 2017 voorzitter van het Liturgisch Team. Als zodanig leidt hij de wekelijkse vergadering van het L.T. Een heel enkele keer zal hij ook voorgaan.

Alle heeft een lange staat van dienst in het onderwijs. Hij begon in 1984 als docent godsdienst / levensbeschouwing in het VO, werd didacticus en onderwijskundige aan diverse lerarenopleidingen, waaronder de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing en de HBO Islam.

In de Dominicus was Alle 18 jaar lid van de werkgroep “Kind”.  Heel veel jongeren heeft hij begeleid tot aan de twaalfjarigen viering. Een prachtig jaarlijks terugkerend Dominicus ritueel. “Een dynamische oecumenische gemeenschap, zoals de Dominicus is, inspireert, daagt uit tot reflectie, leren en dialoog. Ik draag daar graag aan bij.” Alle woont in Amsterdam en is trotse vader van drie dochters.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.


JUUT MEIJER, gastspreker

Studeerde theologie in de kritische jaren ’70. Aan de VU volgde zij de predikantsopleiding en pastorale psychologie, aan de UvA bijbelse vakken en bevrijdingstheologie, aan de KTHA inleiding jodendom. Zij was enige tijd lid van Christenen voor het Socialisme en kwam in contact met de  basisbeweging waar de Dominicus bij betrokken was. Tussen 1983 en 1994 was zij als voorganger en deeltijd-pastor verbonden aan de Dominicus. In 2006 werd zij pastor in een tweede termijn, waarin zij zich verder toelegde op het pastoraat en de biografie van geloof en ongeloof. De Dominicus, waar zowel het persoonlijke als het maatschappelijke er toe doet, heeft haar hart. Juut heeft op 14 nov 2021 afscheid genomen als pastor van de Dominicus.

Juut begon haar werk in het godsdienstonderwijs en legde zich toe op volwasseneneducatie (o.a. vrouw en geloof) en kringenwerk onder studenten. Zij is getrouwd en heeft drie kinderen. Van 1994 tot 1996 woonde zij met haar gezin in Zuid-India, waar zij vergelijkende godsdiensten studeerde en zich verdiepte in de Hindoemystiek. Na haar terugkeer werkte ze twaalf jaar als studentenpredikant voor studenten en vluchteling-studenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika. 
Bereikbaar via Juutmeijer@gmail.com

CLAARTJE KRUIJFF, gastspreker

claartjeClaartje Kruijff is op 23 september 2017 gekozen als Theoloog des Vaderlands. Sinds 2009 is Claartje Kruijff als voorganger verbonden aan de Dominicus.
Claartje Kruijff studeerde psychologie in Leiden en werkte zeven jaar als consultant voor een Amerikaanse firma in Amsterdam en Londen. Ze maakte een ommezwaai en studeerde theologie aan de VU in Amsterdam.

Claartje is getrouwd en moeder van drie dochters.
‘Niet religieus opgevoed heb ik als zoekende ziel mijn weg gevonden naar de kerk. En mijn zoektocht is nog lang niet afgelopen! En juist omdat ik mij zo vrij voel om dit te zeggen en te ervaren voel ik mij thuis in de Dominicus.’
Lees meer over Claartje op haar eigen website.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

MIRJAM WOLTHUIS, gastspreker

MirjamMirjam Wolthuis was bijna twintig jaar als (halftijds-)pastor verbonden aan de Dominicus, ‘een plek waar het vuur om goed en waarachtig te leven steeds weer wordt opgepord.’ Na haar vertrek in 2016 is ze gaan werken bij de franciscanessen van Aerdenhout als coördinator religieus leven. Ze verzorgt daarnaast een bezinnend radioprogramma bij Radio Bloemendaal (via internet) en is bestuurslid van het Dominicaans Platform Nederland. 

Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

 
ANDRÉ WESCHE, gastspreker 

Andre WescheIn 1970 leerde André Wesche als student de Dominicus kennen. Een plek waar de kerk zich vernieuwde. De eigentijdse manier van zingen en spreken boeide hem, en het luisteren naar de stem van de Verborgene, die tot bewustwording en inzet oproept en ons geweten scherpt. De mystiek-politieke navolging die Jezus opnieuw in gang zette, is voor hem een bron van inspiratie.
Na zijn studie theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam werkte hij ruim twaalf jaar als pastoraal werker in de R.K. parochie te Hoorn. Daarna volgde een overstap naar de R.K. Citykerk te Amsterdam. Na zes jaar werd hij geestelijk verzorger in de psychiatrie te Castricum en Hoorn. Inmiddels is hij gepensioneerd.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

GERARD SWÜSTE, gastspreker

Gerard portret

Gerard studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij werkte bij de KRO-Radio en is nu met pensioen. In 1976 preekte hij voor het eerst in de Dominicus.
De Dominicus is voor hem een plek waar kerkvernieuwing door kan gaan ondanks het tegenstribbelen van kerkleiders. De Dominicus doet praktijkervaring op met de oecumene, de democratische gemeente en met het ambt, allemaal punten waarover binnen de kerken nauwelijks meer gesproken mag worden.
Voor Gerard is de Dominicus een kritische gemeente, waar veel aandacht is voor een goede verzorging van de liturgie.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

AGNES GROND, gastspreker

 Aag2 8'11compAgnes Grond studeerde aanvankelijk biologie maar raakte gefascineerd door de vragen achter die wetenschap en studeerde  uiteindelijk af in de milieufilosofie. Tijdens een verblijf van een paar jaar met haar gezin in West-Afrika ontdekte zij hoe heerlijk zij het vond om te schrijven. Ze deed een opleiding journalistiek en was werkzaam bij verschillende tijdschriften en kranten. Jarenlang werkte zij als redacteur voor het katholieke opinieblad de Bazuin, dat na de fusie met Hervormd Nederland verder ging als VolZin. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

Sinds 2005 is zij gastspreker in de Dominicus, meestal eens per jaar.  De zorgvuldigheid van de vieringen, de toewijding van de sprekers, het zingen en de combinatie van geïnspireerde verbondenheid en gewoonheid, boeien haar in de Dominicusgemeente.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

BETTINE SIERTSEMA, gastspreker

portret BettineBettine Siertsema studeerde Nederlands en werkte o.a. als studiesecretaris voor Leerhuis & Viering bij het Bezinningscentrum van de VU. Ze promoveerde op een studie naar levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse Holocaust-literatuur en is nu universitair docent geschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Vanaf haar studententijd voelt zij zich religieus thuis in de Ekklesia Amsterdam, waar zij met enige regelmaat voorgaat. In de liturgie die zij daar en in de Dominicus beleeft, vindt zij in het unieke samengaan van verhalen en poëzie, muziek en ritueel, een ruimte waarin vertrouwen, twijfel, verdriet en hoop naast elkaar kunnen bestaan.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

GEESKE HOVINGH, gastspreker

geeske bGeeske Hovingh (1979) studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en reisde in het kader van studie, vriendschap en liefde veel in Afrika. Daarna leidden haar wegen naar de Ekklesia Amsterdam waar ze uiteindelijk 12 jaar lid was van het liturgisch team en zich vooral bezighield met jongeren- en kinderactiviteiten. Nu is ze coördinator van het Wereldhuis, educatie- en ontmoetingscentrum voor ongedocumenteerde migranten in Amsterdam en zo is Afrika ineens weer heel dichtbij. Sinds 2011 is zij gastspreker in de Dominicus, meestal in de zomerdiensten en het is voor haar een hartverwarmende plek – een huis waar alles welkom is!
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

MANUELA KALSKY, gastspreker

2015-08 Manuela Kalsky foto Joost Honselaar 1 2700-3600 bijgesnedenManuela Kalsky is theologe. Ze geeft leiding aan het Dominicaans Studiecentrum en bekleedt de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde protestantse theologie in Marburg (Duitsland) en aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 2000 promoveerde op een proefschrift naar de christologie vanuit feministisch-theologisch perspectief. Manuela is oprichter en bestuursvoorzitter van de Stichting Nieuw Wij en voorzitter van de raad van toezicht van het Bijbels Museum. Zij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland, met name op het gebied van (inter)religieuze diversiteit en vernieuwende visies op religie en samenleving in de 21ste eeuw. Regelmatig mengt zij zich in de maatschappelijke discussie over religie in Nederland, onder andere via het Theologisch Elftal in dagblad Trouw. Ook is zij lid van het halfjaarlijks overleg van de Dominicus.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

ANNEWIEKE VROOM, gastspreker

Annewieke VroomAnnewieke Vroom gaat sinds 2011 jaarlijks voor in de Dominicus. Ze was van 2014 tot 2017 ook lid van het Liturgisch Team. In haar overwegingen brengt ze  elementen van binnen en buiten de christelijke traditie met elkaar in gesprek. Ze werkt als universitair docent comparatieve godsdienstwijsbegeerte aan de VU Amsterdam met een specialisme in Aziatisch denken. De Dominicus was bij haar promotie.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

 
ANNIGJE BOS, gastspreker

Annigje is theoloog en verpleegkundige. Ze was van 2002- 2008 lid van het liturgisch team. Zelf noemt ze zich voor een theoloog erg praktisch en voor een verpleegkundige erg theoretisch. Na werk in de verpleging (oncologie VUMC en wijkverpleging) en in de geestelijk verzorging (ouderenzorg en ziekenhuis) heeft ze haar plek gevonden in het verpleegkunde onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit combineert ze met haar gezin (3 kinderen). Ze assisteert sinds de zomer van 2017 het Liturgisch Team door af en toe voorganger/liturg zijn. De Dominicus is voor haar een vertrouwde plek om even stil te zijn en stil te staan bij waar het echt om gaat in eigen leven en dat van anderen en in de wereld. De christelijke en ook andere tradities houden haar een troostende en soms ook een prikkelende spiegel voor.
Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl