foto-links

raamdom-gr

Partners en links

Toen de Dominicus Amsterdam in 1989 een zelfstandige oecumenische gemeente werd, groeiden er onmiddellijk plannen om zoveel mogelijk aan te blijven sluiten bij andere (inter-)kerkelijke verbanden. Uitgangspunt is dat de Dominicus niet kiest voor isolement, maar voor verbinding en gesprek met andere gemeenschappen en organisaties.

Mensen uit allerlei delen van Nederland komen regelmatig naar de zondagse vieringen. Dit zorgt voor een groot informeel netwerk. Daarnaast zijn er ook formele verbanden:

• Al sinds jaar en dag denken theologen van buiten systematisch mee over de koers van de Dominicus. Zij komen twee keer per jaar samen in het Halfjaarlijks Overleg, met Leden van het Liturgisch Team en de Beleidsraad.  Op dit moment zijn de deelnemers: Henk Baars (Mariënburgvereniging); René Dinklo (provinciaal-overste van de dominicanen); Erik de Jongh (VU, Windesheim); Manuela Kalsky (VU); Louis van Tongeren (Universiteit Tilburg).

•Sinds 1994 is de Dominicusgemeente lid van de Raad van Kerken Amsterdam (RvKA). Er is een vaste vertegenwoordiger vanuit de Dominicus die de vergaderingen bezoekt. Zie: www.raadvankerken.nl en www.rvkamsterdam.nl.

• Van de Raad van Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam (RLRA) is de Dominicus in 2007 lid geworden. Ook in de vergaderingen van de RLRA wordt de Dominicus door een vast contactpersoon vertegenwoordigd. Zie: rlra.blogspot.nl

• Via de Raad van Kerken en de RLRA is de Dominicus betrokken bij verschillende stedelijke activiteiten zoals de Kerkennacht, ‘Samen één Amsterdam met Hart en Ziel’.

• De Dominicus is mede-oprichter van het landelijke netwerk 2of3bijEEN. Dit is een samenwerkingsverband van zelfstandige geloofsgemeenschappen.  Aangesloten zijn, naast de Dominicus: Mariënburgvereniging, Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen, Bezield Verband Utrecht, De Nieuwe Liefde/Ekklesia Amsterdam en de voormalige Basisbeweging Nederland.

Vanuit dit netwerk wordt twee keer per jaar een Voorgangersatelier georganiseerd in de Dominicus ten behoeve van scholing, discussie en versterking van geloofsgroepen in vrije opstelling. Zie: 2of3bijEEN.

• Onder de vleugels van de orde der dominicanen is de Dominicus in de huidige vorm tot stand gekomen. Daarom is de band met de dominicanen daarom vastgehouden, ook nadat de Dominicus de banden met het bisdom losliet. Jan Nieuwenhuis o.p., in 2019 overleden, was erelid van het Liturgisch Team. Middels bovengenoemd Halfjaarlijks Overleg en via persoonlijke contacten wordt de relatie met de orde nog altijd gestalte gegeven. Zie: www.dominicanen.nl

• Binnen de DominicusAmsterdam worden externe contacten, zoals hierboven vermeld, gecoördineerd vanuit het Platform Externe Betrekkingen. Vanuit dit platform wordt ook aandacht besteed aan interreligieuze contacten.

LINKS

2of3bijEEN
www.rvkamsterdam.nl
rlra.blogspot.com
http://www.nieuwwij.nl/wij-land/amsterdamse-vrouwengroep-rlra/
http://ekklesia-amsterdam.nl/home/
http://denieuweliefde.com
http://www.sameneenamsterdam.nl/
http://www.nieuwwij.nl/
http://www.destadslamp.nl/
www.dominicanen.nl
http://www.amsterdamdialoog.nl