foto-links

raamdom-gr

Beleidsraad

Wij zijn de leden van de beleidsraad van de Dominicus

De beleidsraad is gekozen door de gemeente en is een verbindende schakel tussen alle werkgroepen, en voor alle thema’s en activiteiten waar wij als gemeente aandacht aan geven. De beleidsraad is uiteindelijk ook het bevoegde orgaan voor besluitvorming over beleid en financiën van de Dominicus Amsterdam.

Wilt u ons bereiken dan kan dat via het beleidsraad@dominicusamsterdam.nl 

De Beleidsraad wordt gevormd door:

Jan van der Meulen, voorzitter  06 51 28 37 87
Aandachtsveld: Diaconaat en externe betrekkingen

Ellen van de Geer, secretaris 06 38 51 29 63 beleidsraad@dominicusamsterdam.nl
Aandachtsveld: Liturgie

Anna Hoekstra 06 41 19 18 41
Aandachtsveld: Externe betrekkingen

Bianca Beens 06 21 64 89 18 
Aandachtsveld: Werkgroep pastoraat

Jan Lassche 
Aandachtsveld: Beheer

Ankie Knijnenburg 06 12 92 85 76
Aandachtsveld: Communicatie en governance