foto-links

raamdom-gr

Beleidsraad

Wij zijn de 7 leden van de beleidsraad van de Dominicus 2019

De beleidsraad is gekozen door de gemeente en is een verbindende schakel tussen alle werkgroepen, en voor alle thema’s en activiteiten waar wij als gemeente aandacht aan geven. De beleidsraad is uiteindelijk ook het bevoegde orgaan voor besluitvorming over beleid en financiën van de Dominicus Amsterdam.

Wilt u ons bereiken dan kan dat via het email-adres van onze voorzitter Jan van der Meulen of onze secretaris Joanne Kruijswijk Jansen.

De Beleidsraad wordt gevormd door Joanne Kruijswijk Jansen, Geert-Jan Meijerhof, Mirjam Nieboer, Jan van der Meulen, Ellen van de Geer, Bianca Beens en Anna Hoekstra.

Jan van der Meulen, voorzitter  06 51 28 37 87   janmeule@hetnet.nl
Aandachtsveld: Diaconaat Liturgie en externe betrekkingen

Joanne Kruijswijk Jansen, secretaris    020 675 36 65   jhkj3@xs4all.nl
Aandachtsveld: Pastoraal team en interne communicatie 

Geert-Jan Meijerhof  06 42 40 06 90   gjmeijerhof@upcmail.nl
Aandachtsveld: Beheer

Mirjam Nieboer   06 51 49 86 10   mnieboer@planet.nl
Aandachtsveld: Beheer

Ellen van de Geer 06 38 51 29 63   ellenvandegeer@live.nl
Aandachtsveld: Liturgie

Anna Hoekstra 06 41 19 18 41   annahoekstra17@gmail.com
Aandachtsveld: Externe betrekkkingen

Bianca Beens 06 21 64 89 18   b.beens6@upcmail.nl
Aandachtsveld: Werkgroep pastoraat