foto-links

raamdom-gr

Beleidsraad

Wij zijn de leden van de beleidsraad van de Dominicus 2021

De beleidsraad is gekozen door de gemeente en is een verbindende schakel tussen alle werkgroepen, en voor alle thema’s en activiteiten waar wij als gemeente aandacht aan geven. De beleidsraad is uiteindelijk ook het bevoegde orgaan voor besluitvorming over beleid en financiën van de Dominicus Amsterdam.

Wilt u ons bereiken dan kan dat via het email-adres van onze voorzitter Jan van der Meulen of onze secretaris Ellen de Geer

De Beleidsraad wordt gevormd door Jan van der Meulen, Ellen van de Geer, Geert-Jan Meijerhof, Mirjam Nieboer, Bianca Beens, Anna Hoekstra en Ankie Knijnenburg

Jan van der Meulen, voorzitter  06 51 28 37 87   janmeule@hetnet.nl
Aandachtsveld: Diaconaat en externe betrekkingen

Ellen van de Geer, secretaris 06 38 51 29 63 beleidsraad@dominicusamsterdam.nl
Aandachtsveld: Liturgie

Geert-Jan Meijerhof  06 42 40 06 90   gjmeijerhof@upcmail.nl
Aandachtsveld: Beheer

Mirjam Nieboer   06 51 49 86 10   mnieboer@planet.nl
Aandachtsveld: Beheer

Anna Hoekstra 06 41 19 18 41   annahoekstra17@gmail.com
Aandachtsveld: Externe betrekkingen

Bianca Beens 06 21 64 89 18   b.beens6@upcmail.nl
Aandachtsveld: Werkgroep pastoraat

Ankie Knijnenburg 06 12 92 85 76 aknijnenburg@xs4all.nl
Aandachtsveld: Communicatie en governance