foto-links

raamdom-gr

Gemeente

Wat is het hier vol. Wat een schitterend gebouw. Die muziek! Dat je zo ook kerk kunt zijnJullie spreken zo toegankelijk en pittig.

DOMINICUS OP ZONDAG geeft bezoekers een nieuwe blik op kerk-zijn. Want hier zoekt men God, zonder te verbloemen dat onze taal maar betrekkelijk is. Hier worden bijbelse verhalen niet letterlijk verstaan, maar als expressie van levenservaringen van mensen. Er wordt hartstochtelijk gezongen, stevig gepreekt en naderhand lang koffie gedronken.
Iedere zondag vanaf 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. Je bent altijd welkom. Je hoeft niets, maar als je wilt, kun je aan van alles bijdragen.

DOMINICUS DOOR DE WEEK wordt intensief benut voor meditaties, gespreks- en taalgroepen, jongerenavonden, gezamenlijke maaltijden en vergaderingen. Maar ook voor concerten en evenementen: zie onze Agenda.

BESTUUR: De Beleidsraad
Er is een democratisch gekozen bestuur dat werkt volgens de Structuurnota.

Namen en contactgegevens vind je op de pagina Contact

DPP_0027