foto-links

raamdom-gr

Toespraken 2020-2021

Op deze pagina vindt u de Overwegingen van sept 2020 – zomer 2021

Voor het overzicht van het archief, klik op Archief Toespraken

Hoe ben je een goed mens? – Bettine Siertsema (Zondag 29 augustus)
Ook als we uitgerust van vakantie zijn teruggekomen en er weer fris tegenaan willen met een nieuw jaar in werk of opleiding, kunnen we moe worden van de grenzeloosheid van onze wil om het goede te doen. Die goede wil botst zo vaak met de weerbarstige praktijk. Of het nu gaat om het klimaat of de gastvrijheid jegens de vreemdeling of de naastenliefde in het alledaagse leven, het appel dat op ons gedaan wordt lijkt eindeloos. We kunnen het gevoel hebben dat het nooit genoeg is wat we doen, dat het altijd méér kan. De Britse schrijver Nick Hornby, bekend van het verfilmde About a Boy, schreef er een roman over, Hoe ben je een goed mens. Kunnen we daar misschien een geruststellende antwoord vinden?
De orde van dienst vindt u hier.

Een week in Taizé – Remco Babijn (Zondag 22 augustus)
Deze zomer is een klein groepje jongeren uit de Dominicus afgereisd naar Taizé, een bijzondere plek in Frankrijk waar een oecumenische gemeenschap van broeders leeft die jongeren van over de hele wereld uitnodigen een week met hen mee te leven. In deze viering reizen we met hen mee en proberen we iets te ervaren van hoe het is een week te verblijven.
De orde van dienst vindt u hier.

Voorbij de donkere nacht – Michael Elias (Zondag 15 augustus)
Vorig jaar verscheen de roman Hanesteen, geschreven door Michael Elias, die als dertiger vier jaar in een psychiatrische inrichting verbleef. Door de waanzin heen onderneemt zijn alter ego Chiel Hanesteen een zoektocht naar zijn katholieke achtergrond: ligt daar de bron van zijn psychosen? De verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament blijken gaandeweg de sleutel tot heling.
De orde van dienst vindt u hier.

Trots – Jannet Delver (Zondag 8 augustus 2021)
Wie was ik? Wie ben ik? Wie wil je dat ik ben?
Een dienst over identiteit als vloeibaar begrip.
We lezen o. a. uit “ mijn ontelbare identiteiten” van Sinan Çancaya, 2020, Jan Hanlo Essayprijs 2021.
De orde van dienst vindt u hier.

After Virtue – Remko van Broekhoven (Zondag 1 augustus 2021)
After Virtue, van de Schotse filosoof Alasdair MacIntyre uit 1981 is een fantastisch pleidooi voor een ethiek die verbindend is zonder verstikkend te worden. Hij benadrukt het belang van gemeenschap en traditie, maar ook de individuele vrijheid. MacIntyre (1929) was ooit marxist, maar is uiteindelijk tot het katholicisme bekeerd en baseert zich op met name Aristoteles en Thomas van Aquino.
De orde van dienst vindt u hier.

Groter dan ik – Leontien Dekker (Zondag 25 juli 2021)
Vlak voordat Corona uitbreekt schrijft de jonge zangeres Froukje Veenstra het lied ‘groter dan ik’. Een lied vol grote vragen, grote zorgen en een gevoel van onmacht, maar ook een verlangen. ‘Groter dan ik’ . In deze viering staan we stil bij wat deze jonge profetische stem ons te zeggen heeft.
We lezen Exodus 4: 10-17
De orde van dienst vindt u hier.

Knarsetandend de Bijbel lezen – Gerhard Scholte (Zondag 18 juli 2021)
Tja, wie kent het niet dat je een verhaal tegenkomt in de Bijbel en denkt: Dit kan toch niet! Graag neem ik zo’n verhaal eens onder de loep, om te onderzoeken of onze ergernis niet heel bevrijdende inzichten kan opleveren?!
We lezen het verhaal van de talenten uit Mattheus 25
De orde van dienst vindt u hier.

Tussen ergernis en extase – Gerard Swüste (Zondag 11 juli 2021)
Er is ergernis over de wijze waarop mensen de aarde vernietigen. Er is extase over de pracht en de veerkracht van de natuur. Is dat met elkaar te rijmen?
We lezen teksten van H.C. ten Berge, Ton van der Stap en Hildegard von Bingen.
De orde van dienst vindt u hier.

Keti Koti – Noraly Beyer (Zondag 4 juli 2021)
Het herdenken van het slavernijverleden is al langer niet meer voorbehouden aan nabestaanden van hen die hier slachtoffer van zijn geweest, maar evenzeer van ons allemaal die willen nadenken over een gezamenlijk verleden en de doorwerking tot op vandaag. Op deze zondag die direct verbonden is met de vieringen van Keti Koti, zal Noraly Beyer onze gast zijn en spreken vanuit persoonlijke ervaringen en reflecteren op heden en verleden. Eveneens zal in deze viering gezongen worden door zangeres Denise Jannah.
We lezen uit Anton de Kom: Wij slaven van Suriname. (Omdat de lezing in de beeldregistratie gedeeltelijk is weggevallen kunt u die hier nalezen).
De orde van dienst vindt u hier.

Viering van het onverwachte – Merlijn Twaalfhoven (Zondag 27 juni 2021)
De wereldberoemde componist en organisator van muziekevenementen Merlijn Twaalfhoven komt deze zondag in de Dominicus om muziek te maken, niet met een meegebracht orkest, maar met ons; met onze zelf meegebrachte muziekinstrumenten, het zingen van ons koor en de kinderen, maar ook met de ritmes van onze handen en voeten, ons zacht geneurie en met stilte.
Iedereen is een kunstenaar en juist met die mindset kan de wereld veranderen, zo gelooft Merlijn. Keer op keer liet hij dat in het klein en in het groot zien, door muziek te maken met kinderen in vluchtelingenkampen op Griekse eilanden, kinderen in oorlogsgebieden, maar ook met politici op een klimaattop en met kritisch theaterpubliek. Deze ochtend is het de uitnodiging aan ons om de kunstenaar in onszelf wakker te laten worden. Neem je niet-blaasinstrument mee, of gewoon jezelf en laat je meevoeren door het onverwachte..
De orde van dienst vindt u hier.

Ervaring verbeelden, hoop delen – Marcel Elsenaar (Zondag 20 juni 2021)
Kunst heeft lang in dienst van de religie gestaan, in de christelijke kerk ten minste. In veel religies is kunst, het maken van afbeeldingen, uit den boze. Er zijn mensen die in de beleving van kunst een verwantschap met religie ervaren. Kunstenaar Femke Kempkes vroegen we om voor deze dienst iets toe te voegen aan de rijke beeldentaal van de Dominicus. Iets dat met breken en delen te maken heeft, en refereert aan een verhaal uit de Bijbel. Om daarmee ook de betekenis van deze kunst der verbeelding te onderzoeken.
De orde van dienst vindt u hier.

De dans en de danser – Colet van der Ven (Zondag 13 juni 2021)
Soms wordt God vergeleken met een danser die beweegt en uitnodigt om bewogen te worden, soms met de dans zelf. Als de mensen wereldwijd met deze dans meedoen, gaat wat opdroogt weer stromen en wat verdort weer bloeien. Of je God nu met een danser of een dans vergelijkt, in beide metaforen kan het dansen alleen doorgaan als de uitnodiging geaccepteerd wordt. De kern van de dans is de relatie. Hoe kunnen we met behoud van onze eigenheid onze bewegingen zo op elkaar afstemmen dat het een ademend geheel wordt?
M.m.v tangodansers Peter Rombouts en Marga Wouters en filmorkest Shot in the dark
De orde van dienst vindt u hier.

Moedertje God – Minou Bosua en Juut Meijer (Zondag 6 juni 2021)
In dit jaar van corona is meer dan ooit de vraag gerezen, hoe zorgen wij voor elkaar, onze zieken, onze ouderen, onze buren?  Deze zondag, de eerste in de serie De Kunsten hebben we te gast Minou Bosua van theatergezelschap Minoux. Zij trok de afgelopen maanden de wijk in en zocht niet-westerse moeders en dochter op. Hoe zorg jij voor je moeder? Hoe zorgt je moeder voor jou? En wat maken we zelf belangrijk in ons leven? Als ik wat zo dichtbij is tot het goddelijke verheffen kon- wat zou er gebeuren? Hoe zouden we onze zorg inrichten?
De orde van dienst vindt u hier.

Schoonheid – Germain Creyghton (Zondag 30 mei 2021)
In filosofie, theologie en prediking is Schoonheid altijd beschouwd als de uitstraling van de zogeheten ‘Universalia’, de algemeen erkende waarheden en waarden die mensen van welk geloof of levensbeschouwing ook, samen – universeel – delen. Schoonheid is daarom ook wat alle gaven van de Geest naar ons uitstralen.
De orde van dienst vindt u hier.

Erotiek – Henk Hillenaar (Pinksteren 23 mei 2021)
Deze zondag, het feest van Gods Geest onder ons, vieren we, bijna paradoxaal, de gave van de erotiekDeze is immers in de traditie te vaak als tegenpool of zelfs tegenstander van de Geest beschouwd. In het Boek Genesis laat Gods Geest haar werk echter zeer erotisch uitlopen op de schepping van man en vrouw. Sedertdien zijn de mannen en vrouwen van deze aarde erotiek blijven ervaren als grote taak en bron van zoiets als goddelijke vreugde, van werkzaamheid van de geest dus.
De orde van dienst vindt u hier.

Fantasie – Geeske Hovingh (Zondag 16 mei 2021)
Voordat je zwaarden kunt omsmeden tot ploegscharen zal je toch eerst in die zwaarden de ploegen gezien of vermoed moeten hebben. Voor een nieuwe wereld is een nieuwe blik vereist – een blik die in het oude onvermoede, misschien wel ongerijmde, mogelijkheden ziet. Als we dat eens fantasie noemen. Dan komen we met die gave misschien wel dicht bij de kern van de oude Bijbelse verhalen.
De orde van dienst vindt u hier.

Humor – Juut Meijer (Zondag 9 mei 2021)
Relativeringsvermogen en het bewustzijn dat, ook al dragen we de prachtigste idealen uit, niets en niemand in dit leven perfect kan zijn – het is een gave waar het evangelie niet bij stil lijkt te staan, en die Jezus als uitverkoren kind van God vreemd lijkt te zijn.
De orde van dienst vindt u hier.

Vrijheid – Arjan Broers (Zondag 2 mei 2021)
De eerste christenen gingen opmerkelijk vrijmoedig met God om. Niet wetten en dogma’s, maar geloof en liefde hielden hen bij elkaar. En de wetenschap dat geloof en liefde iets te maken hebben met wat je concreet doet. Jezus zelf beschreef onze vrijheid als verbondenheid: wij zijn wijnranken die afgeknipt niets waard zijn. Een moeilijke én vreugdevolle boodschap, zeker voor onze individualistische tijd!
De orde van dienst vindt u hier.

Parlement van de Aarde – Eva Martens (Zondag 25 april 2021)
Het gesprek zal in deze kinderdienst niet óver de Aarde gaan, maar mét – met de elementen die samen de Aarde dragen. Een echte dialoog wil verbondenheid scheppen tussen vaak heel verschillende gesprekspartners, vraagt om nieuwgierigheid maar ook om invoelingsvermogen – ‘empathie’ – van de betrokkenen. Hoe ziet dat er uit? We proberen het in deze kinderdienst.
De orde van dienst vindt u hier.

Gelijkheid – Agnes Grond (Zondag 18 april 2021)
Bestaat er gelijkheid tussen mensen? En wat bedoelen we dan? Dat mensen gelijke kansen hebben? Dat ze in gelijke situaties verkeren of gelijk behandeld worden? Maar daarvan is nauwelijks sprake, noch dichtbij, noch ver weg. Is gelijkheid dan vooral een vrome illusie, en is het op deze wereld en voor ons gewone stervelingen een onhaalbaar ideaal?
De orde van dienst vindt u hier.

Waarachtig leven – Janneke Stegeman (Zondag 11 april 2021)
‘Voorbij goed en kwaad, is een veld. Laten we elkaar daar ontmoeten.’ – Zo dichtte Rumi. Dat klinkt aantrekkelijk, relativerend. Waarheid is niet altijd zo vastomlijnd beschikbaar. Ik heb zelf zo’n transformatie ook doorgemaakt: van geloof dat zou moeten kloppen naar geloof dat geleefd wordt. Het gaat om wat waar wordt, onverwacht. Wat tastend aan het licht komt, niet om wat je vantevoren al kunt uitrekenen. Evengoed zijn er situaties waarin het juist van groot belang is om onderscheid te maken tussen wat goed is en wat kwaad, wat waar is en wat leugen.
De orde van dienst vindt u hier.

Uitvaart Ko Bordens – Jannet Delver (Zaterdag 10 april 2021)
De orde van dienst vindt u hier.

Opstaan geblazen! – Eva Martens (Paasmorgen 4 april 2021)
De orde van dienst vindt u hier.

Paaswake – Colet van der Ven (Stille zaterdag 3 april 2021)
In deze dienst wordt gedoopt.
De orde van dienst vindt u hier.

Voor het goede gekruisigd worden – Marcel Elsenaar (Goede vrijdag 2 april 2021)
De orde van dienst vindt u hier.

De laatste maaltijd en de eerste – André Wesche (Witte Donderdag 1 april 2021)
De orde van dienst vindt u hier.

Aggiornamento – Henk Hillenaar (Palmzondag 28 maart 2021)
We staan aan het begin van de ‘goede of heilige week’, de belangrijkste week van het liturgisch jaar, waarin het lijden en sterven van Jezus van Nazareth herdacht en zijn verrijzenis gevierd worden. Ook in onze post-christelijke tijd is deze week het moment in het jaar gebleven waarop het mysterie van leven en dood veel aandacht krijgt, juist ook buiten de kerken, in de media en in de wereld van kunst en wetenschap. Voor christenen kan deze Palmzondag een aanleiding zijn om de aloude vraag te stellen : ‘Wie is Jezus nu voor mij, en voor ons als gemeenschap?’.
De orde van dienst vindt u hier.

De beproeving in de woestijn – Germain Creyghton (Zondag 21 maart 2021)
In het evangelieverhaal van Lucas wordt Jezus tot driemaal toe op de proef gesteld door de duivel. Driemaal biedt hij weerstand, maakt hij onderscheid, toont hij zich weerbaar. Waar haalt hij de kracht vandaan? En hoe werkt die kracht later in hem door? Een verhaal bij uitstek waarin wij ons in Jezus’ menszijn kunnen herkennen, dat ons de kracht kan geven weerbaar te blijven in tijden van crisis.
De orde van dienst vindt u hier.

Leven met een belofte die uitblijft – Marcel Elsenaar (Zondag Laetare 14 maart 2021)
“Zal ik nog liefde genieten nu ik verwelkt ben?” Wat mag ik (nog) verwachten? Sara moest lachen toen ze hoorde dat het leven nog een wending zou nemen. Kunnen wij nog lachen terwijl we de verhalen over klimaatverandering, vervuiling, onrecht en het sterven van delen van onze leefomgeving horen? Kunnen we geloven dat het anders kan? Op deze internationale klimaatzondag zetten wij ons in, met alle kracht, verschillende generaties in verbondenheid, om leven.
De orde van dienst vindt u hier.

Met eigen ogen gezien – Juut Meijer (Zondag 7 maart 2021)
Ze werd vernederd, vluchtte en werd weggestuurd.
Het is het verhaal van Hagar, dat indruk maakt door haar moed en levenskracht, die mensen soms gegeven zijn, zodat ze zich kunnen oprichten als alle gevoel van eigenwaarde lijkt te zijn verdwenen. Een verhaal van dichtbij huis en wereldwijd, van slavernij, trots, vernedering, onmacht en bevrijding. En vooral van ‘zien’ en bevrijding.
De orde van dienst vindt u hier.

Uitvaart van Toisette Pietersen – Eva Martens (Donderdag 4 maart 2021)
De orde van dienst vindt u hier.

De vloed – en hoe verder? – Karel Eykman (Zondag 28 februari 2021)
Als alles mis lijkt te gaan, is er altijd nog de ark van Noach. Het gaat toch verder met de wereld en uiteindelijk is weer grond onder de voeten. Maar hoe? Dat is de grote vraag. Hoe gaan de mensen de wereld bewonen? Op de oude manier, of op een nieuwe?
De orde van dienst vindt u hier. (Van deze dienst is geen overweging beschikbaar).

Sterk en zwak – de lotsverbondenheid van Kaïn en Abel – Claartje Kruijff (Zondag 21 februari 2021)
Het verhaal van Kaïn en Abel is een kernverhaal. ‘En God zag Abel en zijn offer, maar Kain en zijn offer zag hij niet. En Kain stond op tegen Abel, zijn broer, en doodde hem.’ Kain keerde naar binnen in verongelijktheid en laat zijn aangezicht vallen. Hij verbreekt daarmee de relatie die er van Godswege is. Ik zie de twee broers overal in allerlei verhalen van nu opduiken. Want in een crisis als deze worden we allemaal bevraagd. Alles lijkt te kantelen, allerlei verhoudingen staan op scherp. Wat sterk was en leek blijkt ook kwetsbaar en in het zwakke zit nu misschien juist kracht.
De orde van dienst vindt u hier.

Mens te zijn – Eva Martens (Aswoensdag via Zoom – 17 februari 2021)
Wat is het ‘’mens te zijn’’? Aan het begin van de veertigdagentijd zegenen we elkaar met de woorden: ‘’mens ben je, stof van de aarde.’’ Woorden die vooral nadruk lijken te leggen op onze nietigheid en vergankelijkheid. Of zou je ze ook kunnen lezen als een uitnodiging voluit te leven, zoals alles dat deel uitmaakt van de natuur? Voor deze viering komen we via ZOOM bijeen. De dienst is apart mee te maken en is ook het begin van het programma Onder de Luifel – 40 bijeenkomsten rond 40 (bijbel)verhalen voor onderweg.
De orde van dienst vindt u hier.

Visioen – Marcel Elsenaar (Zondag 14 februari 2021)
We ervaren ‘zin’ in het leven wanneer we een doel hebben. We worden tegenwoordig aangespoord om ons leven te zien als een kunstwerk, en onszelf als kunstenaar. Bijbelse levensverhalen vertellen een ander verhaal. Het is eerder een I have a dream – verhaal. Voor mensen dan in elk geval. Wij leven uit dromen en projecties in de toekomst, die we in het bestaan van alledag proberen te verwezenlijken. Hoe kunnen we ‘een doel hebben in het leven’ begrijpen vanuit bijbelse verhalen? Welk visioen van een goed leven, een leven in liefde ontdekken we dan?
De orde van dienst vindt u hier.

Vertrouwen – Henk Hillenaar (Zondag 07 februari 2021)
Als je over vertrouwen gaat nadenken, merk je al gauw dat achter of in dit woord de drie deugden schuilgaan die in de traditie ‘goddelijke deugden’ werden genoemd : geloof, hoop en liefde. Vertrouwen zouden we daarom het grondwoord der grondwoorden kunnen noemen. Reden te meer om deze deugd niet te persoonlijk op te vatten, maar vooral als opdracht aan de gemeenschap te zien.
De orde van dienst vindt u hier.

Saamhorigheid – Geeske Hovingh (Zondag 31 januari 2021)
Dit grondwoord heeft een positieve associatie, want wie wil er nou niet bij anderen horen? Tegelijkertijd kan het een instrument worden van polarisatie, van ‘wij’ versus de anderen, of van gemeenschap boven individu. De vraag is dus: hoe blijf je autonoom, maar mag je jezelf toch onderdeel weten van een groter geheel, van een gemeenschap die de luiken naar buiten openhoudt? De 72 volgelingen die er door Jezus op uitgestuurd worden, kenmerkten zich door hun veelkleurigheid, maar ook door 1 gemeenschappelijke opdracht: samen glimpen van een nieuwe wereld uitzaaien. Daar wil ik wel bij horen.
De orde van dienst vindt u hier.

Terugkeer – Annewieke Vroom (Zondag 24 januari 2021)
In de vroege religiewetenschap werd het begrip ‘terugkeer’ (Engels: return) vooral geassocieerd met de archaïsche religies. Daaronder rekende men dan hindoeïsme, boeddhisme en de natuurreligies. Deze zouden een nadruk leggen op het cyclische karakter van de werkelijkheid. Zin bestond in een tijdloos mythisch besef van een groter geheel, maar de unieke rol van ieder mens was onduidelijk, dachten sommige religiewetenschappers. Hierin verschilden ze van de zogenoemde historische religies, zoals jodendom, christendom, islam. Deze hadden een lineair tijdsbeeld en binnen de invulling daarvan meer mogelijkheden voor betekenisgeving aan elk leven van elk mens. In de christelijke traditie werd het vooruit leven in verwachting van het nieuwe, of een breuk, werd belangrijker. Toch is ‘terugkeer’ een belangrijk onderdeel van ook de christelijke spiritualiteit. Denk maar aan de liturgie, die berust op terugkeren. Deze zondag gaan we in op de waarde van ‘terugkeer’.
De orde van dienst vindt u hier.

Roeping – Colet van der Ven (Zondag 17 januari 2021)
Roeping werd lange tijd geassocieerd met uitverkoren zijn voor een religieus leven en dat was toch vooral voorbehouden aan een kleine groep. Voor mij heeft het begrip roeping een bredere betekenis. Het is het onontkoombare verlangen je te verbinden aan iets dat groter is dan jij. Het is het antwoord op een maatschappelijke roep. Het is het ont-dekken van je diepste bestemming. En dat is een opdracht waarvoor niet slecht een kleine groep uitverkoren zich gesteld ziet maar waar ieder mens mee te maken krijgt.
De orde van dienst vindt u hier.

Breng ons dan thuis en keer ons ten leven – Agnes Grond (Zondag 10 januari 2021)
Wie kent het niet: dat onbestemde verlangen naar thuiskomen. Maar wat verlangen we dan? Een veilige haven? Gekend, gezien en begrepen worden? Of toch een soort aards paradijs? En bereiken we dat thuis ooit? Of is de weg erheen voldoende al blijft het verlangen bestaan?
De orde van dienst vindt u hier.

De toekomst op het spel – Gerhard Scholte (Epifanie, Zondag 3 januari 2021)
We vinden in Exodus en Matteus twee klassieke verhalen over machtswellust, van Farao en Herodes, ontaardend in vreemdelingenhaat, ja zelfs in kindermoord. Waarom zijn het juist de pasgeborenen die dit soort gruwelijkheid opwekken? Wie weet helpt filosoof Hannah Arendt ons verder met haar begrip van ‘nataliteit’: Elke pasgeborene heeft iets volstrekt nieuws aan onze wereld mee te geven.
De orde van dienst vindt u hier.

Vertrouwen (door)geven – Mirjam Wolthuis (Oudjaar, Zondag 27 december 2020)
Bijkomen van kerst, van een moeizaam jaar, van gefnuikte verwachtingen of toch, wellicht, nieuwe openingen? In deze viering blikken we terug en proberen we ons bijeen te rapen om met nieuwe moed verder te gaan. Leidraad daarbij is de belofte van hoop die generaties aan elkaar doorgeven, zoals spreekt uit het verhaal van Jezus met zijn ouders in de tempel en van Simeon en Hanna (Lukas 2:22-40).
De orde van dienst vindt u hier.

Plaats in de herberg – Juut Meijer (Kerstavond, Donderdag 24 december 2020)
Herbergen en cafés zijn gesloten. We kunnen elkaar slechts spaarzaam ontmoeten en leven op afstand. Op kerstavond vieren we de geboorte van de mens in wie de hoop weer helemaal tot leven komt. Een wereld waar gastvrijheid en genegenheid voorop staan. Hoe maken we plaats als alle herbergen gesloten zijn? En zal er straks nog plaats zijn voor gastvrijheid en menselijkheid in onze wereld?
We beginnen de uitzending om 19:40 met kerstliederen, de dienst begint om 20.00 u., u vindt de orde van dienst hier.

Magnificat – Deze wereld omgekeerd – Henk Hillenaar (4e Advent, Zondag 20 december 2020)
In de geboorteverhalen van het Lucas evangelie wordt veel gereisd en zelfs gevlucht. De meest mysterieuze reizigers echter zijn de engelen die er voortdurend opduiken om Gods wil of bedoeling kenbaar en het verhaal begrijpelijk te maken. Een van de weinige episodes waar geen engelen nodig zijn is de reis van Maria naar haar nicht Elisabeth. Daar klinkt het bekende Magnificat, een lof- en danklied, het visionaire antwoord van de mens aan God en diens engelen. Maria ziet de armen rijk en de machtigen machteloos worden: ze ziet deze wereld omgekeerd. Het zal het ideaal worden van Jezus’ leven en van het eerste Christendom: de vraag of en hoe dit nog altijd ook ons ideaal is.
De orde van dienst vindt u hier.

Jouw land is mijn land – Germain Creyghton (3e Advent, Zondag 13 december 2020)
Mensen hebben altijd het verlangen gehad een nieuw, eigen bestaan op te bouwen buiten de grens van hun geboortegrond. Niet om te vluchten voor gevaar of het verleden uit te wissen, maar omdat ze geluk zoeken en een beter leven. Het Bijbelverhaal over Naomi, Ruth en Boaz toont ons in een notendop dat migratie nodig is en goed: niet bij de pakken neerzitten, grenzen overschrijden, verantwoordelijkheid nemen voor de ander en zo een nieuwe toekomst vormgeven. Het verhaal zegt ons: dankzij Ruth, de Moabitische, kon Jezus Christus, zoon van David, in Israël geboren worden.
De orde van dienst vindt u hier.

Moeten ook wij onderweg? – Arjan Broers (2e Advent, Zondag 6 december 2020)
De Bijbel staat vol verhalen van mensen die onderweg moesten of durfden gaan: het paradijs uit, naar Egypte, naar een beloofd land, naar een kerststal, naar Jeruzalem en Golgota. Het zijn mooie verhalen om te lezen als je eigen wereld stabiel en rustig is. Maar wat als deze tijd er ook een is van onderweg moeten? Met niet meer dan een vaag en ook wel dreigend visioen van de toekomst? Arjan Broers vraagt zich af of de Bijbelse verhalen verleden tijd zijn.
De orde van dienst vindt u hier.

Alleen de bergen zijn mijn vrienden – Colet van der Ven (1e Advent, Zondag 29 november 2020)
Vandaag staan diegenen centraal die noodgedwongen hun land ontvluchten om op goed geluk en hoop van zegen elders een thuis te vinden. We kijken naar hen door de ogen van een paus, een vluchteling, een migrant en de bijbel.
De orde van dienst vindt u hier.

Vanwege onze zonden werd hij gebroken – Erik Borgman (Zondag 22 november 2020)
Niemand van ons is een misdadiger – toch? We willen allemaal het goede en gedragen ons verantwoordelijk. En toen lag er een zwarte man op de grond die stikte doordat een witte politieagent zijn keel dichtkneep. ’I can’t breath’, had hij gezegd en velen namen het over. Zij krijgen geen adem in het land van de goede bedoelingen. Het kwaad waarvoor wij niet verantwoordelijk willen zijn, dragen zij. Hun pijn is hun protest en alleen het delen van deze pijn kan ons echt vrij maken.
De orde van dienst vindt u hier.

Geef aan Caesar wat van Caesar is – Janneke Stegeman (Zondag 15 november 2020)
Te groot zondebesef kan je lamleggen – het legt als het ware teveel gewicht op je eigen handelen en je onvermijdelijke tekortschieten en falen. Ik merk regelmatig dat gevoelens van schuld en tekortschieten te groot zijn voor wat er werkelijk aan de hand is. Aan de andere kant is het in deze wereld waar je als nummer verschijnt moeilijk om jouw eigen handelen te verbinden met de grotere wereld. Hoe kun je oog houden voor je eigen menselijke maat en invloed in een wereld die zo onoverzichtelijk is? Welke taal en rituelen horen daarbij?
De orde van dienst vindt u hier.

Sta op en ga naar de Koning – Amma Asante (Zondag 8 november 2020)
Wie in de schuldsanering belandt, moet drie jaar op een houtje bijten. De regels zijn zo streng, dat maar heel weinig mensen erin slagen zich te verlossen van hun schuld. Zou het niet bevrijdend zijn als we anders leren kijken naar schulden en armoede? Als we armoede niet associëren met ‘eigen schuld’ en zachter zijn ten opzichte van de fouten die we allemaal maken in het leven.
De orde van dienst vindt u hier.

Uitvaart Aleid Haver – Juut Meijer (donderdag 5 november 2020)
De orde van dienst vindt u hier.

Zwaaien achter glas – Juut Meijer (Allerzielen, zondag 1 november 2020)
Zoals alle jaren zal deze zondag die het dichtst bij 2 november ligt in het teken staan van wie we missen. We noemen de namen van hen die in onze Dominicuskring in het afgelopen jaar overleden en ook bij andere dierbaren staan we stil.
De orde van dienst vindt u hier.

Wassend water – Alex de Jong (Zondag 25 oktober 2020)
Het water staat ons aan de lippen – maar dat is al eens eerder gebeurd. We lezen het verhaal van de zondvloed. Over Noach wordt gezegd dat hij  ‘onberispelijk onder zijn tijdgenoten’ was. Dat is niet hetzelfde als ‘zonder zonde’. Is zonde misschien relatief? En rechtvaardigheid? En wat betekent dat dan voor ons nu de wateren weer wassen?
De orde van dienst vindt u hier.

Belijdenis en vergeving van zonde – Henk Hillenaar (Zondag 18 oktober 2020)
Op de dag van zijn verrijzenis blaast Jezus heilige geest over de apostelen en zegt: ‘Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven, vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven’ – woorden van herschepping waarmee de evangelist verwijst naar het boek van de schepping waar God geest blaast in klei (Genesis2:7) en zo de mens schept. Deze dienst gaat over de veranderingen die wij hebben ervaren in geloofsleven en theologie wanneer we spreken over zonde, berouw, schuldbelijdenis en vergeving.
De orde van dienst vindt u hier.

Zonde en de macht van machomannetjes – Germain Creyghton (Zondag 11 oktober 2020)
Niet voor niets staat de hoogmoed traditioneel op nummer één van de zeven hoofdzonden. Ook nu nog wordt veel kwaad in de wereld aangericht en uitgelokt door de macht van machomannetjes, in het groot en in het klein. Wat te denken van David, koning en schurk? Traditioneel is het tegengif: nederigheid. Is dat nog bruikbaar in een wereld waarin vooral individuele trots en sterkte worden gewaardeerd?
De orde van dienst vindt u hier.

Over de zonde – Colet van der Ven (Zondag 04 oktober 2020)
Het woord zonde is meer en meer in onbruik geraakt maar is dat terecht? Oorspronkelijk betekent zondigen: je doel missen. Maar welk doel wordt gemist? Wat zijn daar de gevolgen van? Op individueel en collectief niveau? Hoe moeten we ons verhouden tot de zonden die de structuren en systemen zijn binnengeslopen waarvan wij deel uitmaken? Een verkenningstocht langs een begrip dat bij nader inzien verrassend actueel blijkt te zijn.
De orde van dienst vindt u hier.

12-jarigen dienst – Michaël van der Meer (Zondag 27 september 2020)
In deze dienst komen jongeren uit onze gemeenschap aan het woord die misschien wel de meest ingrijpende stap zetten in hun schoolloopbaan, namelijk die van lagere school naar middelbare school. Opeens je vertrouwde kleine school inruilen voor een scholengemeenschap met honderden leerlingen, tientallen juffen en meesters, steeds andere lokalen en dat dan ook nog in corona tijd: ga er maar aan staan! In het Jodendom wordt die overgang gemarkeerd met de traditie van de bar en bat mitsva viering: een twaalf- of dertienjarige wordt dan volwassen voor de gemeenschap. Zij of hij laat dan zien een dochter (bat) of zoon (bar) van God’s richtlijnen (mitsvot) te zijn door een tekst uit de traditie (torah) te laten klinken. De gemeenschap wordt daarmee ook zelf herinnerd aan de belangrijke beslissingen in het leven. We horen verhalen over een zanger die zijn lief uit het dodenrijk wil loszingen, maar blijft staren op wat vroeger was. Ook horen we van een enthousiaste volger die door het ijs zakt omdat hij gaat twijfelen aan wat geloof met mensen kan doen.
De orde van dienst vindt u hier.

Een nieuw begin maken – is dat mogelijk? – Godian Ejiogu (Zondag 20 september 2020)
Door de gebrokenheid en crisis heen kunnen we speuren naar de nieuwe wereld die in de bijbel voortdurend beloofd wordt. Maar hoe moeilijk is het om te leven in het nog-niet, en met de twijfel of het wel de goede kant op zal gaan. Kunnen we moed houden om geloof te houden en daarnaar te handelen? Wat geeft vertrouwen?
De orde van dienst vindt u hier.

Darchee sjalom – Vriendelijkheid als weg van vrede – Juut Meijer (Zondag 13 september 2020)
Darchee sjalom betekent wegen van vrede. Het is een joodse wijsheid waarin vriendelijkheid de sleutel blijkt om in een ballingschap contact te maken en met verschillen samen te leven. Verschillen die zo vaak leiden tot vervreemding en de verbondenheid verhullen. Waar heeft vriendelijkheid een plek in de wereld van gebrokenheid van deze crisis? Welke vormen neemt zij aan?
De orde van dienst vindt u hier.

Tsedaka – Verantwoordelijkheid nemen – Marcel Elsenaar (Zondag 6 september 2020)
Tegenover de grote bewegingen, de grote onrechtvaardigheden kunnen we ons klein en onmachtig gaan voelen. Het verhaal van Abraham laat iets zien van het verlangen dat de orde in de wereld rechtvaardig is. Van God is de wereld en die haar bewonen, dus wat is onze verantwoordelijkheid daarin?
De orde van dienst vindt u hier.

Tikoen Olam – Mens zijn in een gebroken wereld – Colet van der Ven (Zondag 30 augustus 2020)
Op deze openingszondag van het nieuwe jaar kijken we om ons heen en zien een wereld waarin het gewone ongewoon is geworden en waarin de ongelijkheid en de angst voor het corona-virus de gebrokenheid heel zichtbaar maakt. Volgens kabbalistische wijzen is de schepping gebroken en is het aan de mens om die gebrokenheid te herstellen. Volgens dat andere scheppingsverhaal heeft de mens door zijn handelen zelf de gebrokenheid veroorzaakt. Hoe verhouden die beide verhalen zich tot elkaar en wat hebben ze ons vandaag de dag te zeggen?
De orde van dienst vindt u hier.