foto-links

raamdom-gr

Toespraken 2018-2019

Op deze pagina vindt u de Overwegingen van sept 2018 – zomer 2019

Voor het overzicht van het archief, klik op Archief Toespraken

Osip en Nadjezjda Mandelstam – Colet van der Ven (Zondag 25 aug 2019)
In de nacht van dertien op veertien mei 1943 valt de Russische geheime dienst het appartement van Osip en Nadjezjda Mandelstam binnen. Aanleiding is een hekeldicht dat Osip op Stalin heeft geschreven en dat hij in beperkte kring heeft voorgelezen, niet wetende dat zich onder de toehoorders een collaborateur bevond. De nacht is een opmaat naar een van de moeilijkste perioden in het leven van het echtpaar, maar tegelijkertijd een van de productiefste voor de dichter; deze grote Russische poëet die zonder Nadjezejda in de vergetelheid zou zijn geraakt. Het verhaal van een leven, het verhaal van een liefde.
De orde van dienst vindt u hier.

‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ – Geeske Hovingh (Zondag 18 aug 2019)
In deze zomerdienst nemen we ‘de toerist’ onder de loep. Hij deed vorig jaar met nog zo’n 18 miljoen medereizigers deze stad aan, en in de nabije toekomst staan er nog veel meer mensen te popelen om hier op vakantie te komen. Is dit een bedreiging of een verrijking? Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer vindt in zijn boek ‘Grand Hotel Europa’ vooral het eerste en schrijft met giftige inkt over de verschillende types toeristen die hem in de weg lopen. Maar maatschappelijk uitvinder Elena Simons geeft er juist een positieve draai aan met haar alternatieve reisgids ‘The untourist guide to Amsterdam.’
Een bloemlezing over de mooie en minder mooie kanten van toerisme.
De orde van dienst vindt u hier.

Antwoord op het cynisme? – Cor Ofman (Zondag 11 aug 2019)
We lezen fragmenten uit ‘Archipel van de Hond’, een boek van Philippe Claudel. Hij beschrijft wat er gebeurt als er dode lichamen aanspoelen op het strand van een tropisch eiland. ‘Waarden als respect, wederzijdse hulp, broederschap, mededogen en empathie zijn we kwijt. De mens van nu moet volkomen vrij zijn om het beste uit zichzelf te halen. Maar zo werkt het niet. We hebben morele opvoeding nodig’, zegt hij in een interview. Om het cynisme tegen te gaan en niet weg te kijken.
De orde van dienst vindt u hier.

Muren en mogelijkheden – Mirjam Wolthuis (Zondag 04 aug 2019)
Opeens staat er een onzichtbare glazen muur in het landschap. Daarachter komt het menselijk leven tot stilstand. Aan de andere kant probeert een vrouw te overleven. De Oostenrijkse Marlen Haushofer schreef in 1968 ‘Die Wand’: over betekenis en opdracht van te leven.
De orde van dienst vindt u hier.

Het Gilgamesj Epos – Henk Hillenaar (Zondag 28 juli 2019)
We lezen fragmenten uit het Gilgamesh epos: één van de vroegste literaire teksten van de mensheid, bijna 5000 jaar geleden in steen gebeiteld, in Mesopotamië, lang vóór de Bijbel, lang vóór de Ilias en de Odyssee.
We lezen er over vriendschap en heldendom, dood en sterfelijkheid en over een god die de mensheid wil verdelgen met een zondvloed.
De orde van dienst vindt u hier.

Kun je met muziek een oorlog winnen? – Agnes Grond (Zondag 21 juli 2019)
Muziek, althans de meeste muziek, heeft een grote kracht. Ze kan ons troosten, optillen en veranderen, het goede in ons naar boven halen, en ons dichter bij elkaar en bij God brengen. Maar kun je er ook een oorlog mee winnen?
Lezingen: Psalm 150, de Kreutzersonate van Leo Tolstoj en Het valse seizoen van Christiaan Weijts
De orde van dienst vindt u hier.

De druk van het geluk – Tim Vreugdenhil (Zondag 14 juli 2019)
In onze tijd hebben we het in vele opzichten beter dan ooit. Toch is er ook grote druk: nog nooit waren zoveel mensen burn-out, de wachtlijsten in de GGZ zijn lang. Zou de druk die we ervaren iets te maken kunnen hebben met onze obsessie met geluk?
Stadspredikant en stand-up theoloog Tim Vreugdenhil zoekt deze zondag met ons een christelijk medicijn tegen de druk van geluk.
De orde van dienst vindt u hier.

Dromen over grenzen heen – Juut Meijer (Zondag 7 juli 2019)
Veel mensen zoeken in de zomer de grens op. Een grens passeren geeft een vrij gevoel. Deze eerste zomerdienst gaat ook over grenzen: over dromen van wat er aan de andere kant is van de grenzen van je bestaan.
We lezen fragmenten van Murat Isik’s ‘Mijn moeders strijd’ en Fatima Mermissi ‘Het verboden dakterras’.
De orde van dienst vindt u hier.

lichaam en G/geest – Marcella Althaus-Reid – Janneke Stegeman (Zondag 30 juni 2019)
Marcella Althaus-Reid was een provocatieve Latijns-Amerikaanse theologe. Ze heeft lichamelijkheid en seksualiteit een plek gegeven in de bevrijdingstheologie. Zij stelde de geest voor als een vloeibare en erotische kracht. ‘Geest’ staat niet tegenover ‘lichaam’, zoals soms in de theologie. Marcella Althaus-Reid wilde mensen en theologie bevrijden van benauwende en soms ook schadelijke visies op ons gelovige lichaam. De Geest nodigt ons juist uit thuis te zijn in ons lichaam, daagt ons uit de incarnatie van God op nieuwe manieren te ervaren.
De orde van dienst vindt u hier.

Moed tot waarheid – Michel Foucault – Annewieke Vroom (Zondag 23 juni 2019)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
De theologie wordt veel rijker door ook de blik van buiten toe te laten en actief te betrekken.
In Foucaults analyse van teksten aan de bakermat van de Europese cultuur vinden we een zoektocht omtrent de vraag: hoe probeert de mens het leven op een waardige manier te leven, in een wereld van macht en uitsluiting?
In de serie colleges, gegeven aan het College de France in de twee jaar voor hij stierf, onderzoekt hij Griekse teksten over de moed tot waarheid (parrhesia). Een ‘waarheidsspreker’ is iemand die de waarheid spreekt en belichaamt, ‘zelfs als hij zichzelf en de relatie met de ander ermee op het spel zet’. Je denkt vanzelf aan verhalen over Jezus, die er toch niet bepaald om heen draaide in zijn onderwijs.
Tijdens deze dienst wordt een kind gedoopt.
De orde van dienst vindt u hier.

Trinitatis: Drie voor de prijs van één – Juut Meijer (Zondag Trinitatis, 16 juni 2019)
Al rond de 5e eeuw beschreef Dionysius de Areopagiet hoe de ene God zich uitstort in alle leven. Hij maakte hiërarchische stelsels waarin hemelse wezens en engelen afdalen in het leven zoals wij dat op aarde waarnemen en ervaren.
In onze huidige tijd zijn er ook theologen die vermoeden dat God met alle dingen en alle leven verweven is, zoals Catherine Keller en de Russisch Orthodoxe theoloog Zizioulas. De beweging is een andere en minder top-down maar de gedachte dat alle leven vervuld is van een goddelijke betrokkenheid en toch zo veelsoortig is, blijft. Zo groeit theologie die teruggrijpt op de meest oude concepten en tegelijkertijd hedendaagse ontwikkelingen serieus neemt.
De orde van dienst vindt u hier.

Pinksterzondag: Tot we samen zijn – Henk Hillenaar (Zondag 9 juni 2019)
De heilige geest: het is dat stukje God in ieder van ons. De heilige geest op haar best is schepper van nieuwe, bevrijdende waarheid en daarmee ook vreugde onder mensen. Die geest van vernieuwing geeft ons vrijheid om onbevangen en in openheid verschillende tradities en levensbeschouwingen te leren kennen. Niet angstig, alsof een ander perspectief het onze zou bedreigen, maar in het vertrouwen dat we zullen doorgaan tot we samen zijn.
De orde van dienst vindt u hier.

Levenszomer – Colet van der Ven (Zondag 2 juni 2019)
Gelezen wordt Johannes 1:1-9 en een fragment uit ‘De Keuze’ van Edith Eva Eger.
De orde van dienst vindt u hier.

Worden als een kind – Eva Martens (Zondag 26 mei 2019, Kinderviering)
Gelezen wordt uit Mattheus 18:1-5 en fragmenten van van Gretha Thunberg en Malala Yousafzai.
De orde van dienst vindt u hier.

Jezus in de tempel – Arjan Broers (Zondag 19 mei 2019)
Is het een wonder dat die kleine Jezus een arrogant kereltje werd? Twaalf jaar oud, een dorpsjongen uit Galilea, die rustig dagenlang in de tempel van Jeruzalem met oude wijzen blijft praten?
Twaalf jaar is ook een leeftijd waarop je in ieder geval jezelf serieus begint te nemen. En dingen snapt die je vergeten bent als je oud en wijs bent geworden.
Arjan Broers woont samen met een bijna-twaalfjarige en ging bij hem te rade voor zijn toespraak. ‘Een kind is onschuldig’, zegt hij. ‘Letterlijk: innocent, niet verwond. Of moet ik zeggen: nog niet verwond?’
De orde van dienst vindt u hier.

Meisje sta op! – De dochter van Jaïrus – Marcel Elsenaar (Zondag 12 mei 2019, Moederdag)
De orde van dienst vindt u hier.

Het offer van Isaak – Karel Eykman (Zondag 5 mei 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Mozes en zijn zus – Geeske Hovingh (Zondag 28 april 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Pasen – Juut Meijer (Zondag, 21 april 2019)
Op de vroege morgen van Pasen komt Maria Magdalena bij het graf, zo vertelt ons het evangelie van Johannes. Ze huilt en is verbijsterd als de steen daar is weggerold en in plaats van het lichaam daar twee engelen zich bevinden. Dan is er de ontmoeting in de tuin.
De orde van dienst vindt u hier.

Paaswake – Claartje Kruijff (Stille zaterdag, 20 april 2019)
Thema: Wachten in de tussenruimte. Al die keren, periodes in onze levens waarin het oude ons niet meer lijkt te passen en we (al dan niet noodgedwongen) verder moeten zonder dat we weten hoe dat nieuwe leven eruit ziet. Je kunt die periodes als stilstand ervaren en ze duren vaak langer dan je wilt. Maar in het ongewisse, onbekende van die tussenruimte gebeurt er vaak meer dan je denkt. Sterker nog, misschien denderen we te vaak maar door en hebben we deze tussenruimte harder nodig dan dat we zelf weten.
De orde van dienst vindt u hier.

Goede vrijdag – Janneke Stegeman (Goede vrijdag, 19 april 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Witte donderdag – Henk Hillenaar (Witte donderdag, 18 april 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Stil en bescheiden zijn – Henk Hillenaar (Palmpasen, 14 april 2019)
Bij Johannes wordt Jezus met palmtakken in Jeruzalem ingehaald als de man die Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Voor Johannes is die opwekking de aankondiging van Jezus’ eigen opstanding. Aan het begin van de belangrijkste week van het kerkelijk jaar proberen we stil en bescheiden na te denken over wat dit mysterie van dood en leven voor ons kan betekenen.
De orde van dienst vindt u hier.

Initiatief nemen – Godian Ejiogu (7 april 2019)
Initiatief nemen vraagt moed: de weg van droom naar werkelijkheid is lang en vol hobbels. Het kan je eenzaam maken in je eentje voorop te gaan. Wie initiatief en verantwoordelijkheid neemt, ontkomt vaak niet aan vuile handen. Misschien weerhoudt de angst fouten te maken ons er van om in actie te komen. Maar God heeft geen andere handen en voeten dan de onze: ons initiatief is nodig om te bouwen aan een nieuwe, rechtvaardige wereld. Waar dromen we van, en hoe geven we die dromen vorm? In deze dienst vindt ook het ritueel van de handwassing plaats
De orde van dienst vindt u hier.

Plezier maken – Alle van Steenis (zondag Laetare, 31 maart 2019)
Wij mogen ons verheugen op dat wat nog niet is. Daarover gaat zondag Laetare. Maar hoe kan dat? Wie kan iemand zover krijgen dat hij gaat genieten van wat er nog niet is? Waar een mens gerechtigheid verwacht, daar is onrecht. Waar een mens recht zoekt wordt onrecht gevonden. Hoe leert De Prediker ons om in een wereld van systemen, waar autonomie van mensen niet lijkt te bestaan, toch de uitdaging te vinden om plezier te maken? Hoe leren wij onszelf om te genieten van het samen dingen doen? Wat is dat voor wijsheid? Hoe gunnen wij onszelf zo’n inzicht?
De orde van dienst vindt u hier.

Langzaam leven – Marcel Elsenaar (24 maart 2019)
Vertragen, stilte zoeken, het lijkt in eerste instantie alsof je dat vooral moet doen om barmhartiger, compassievoller met jezelf om te gaan. Want we weten allemaal hoe de versnelling er toe leidt dat we gehaast zijn, opgejaagd leven, ten koste van de aandacht voor onze eigen binnenwereld, voor andere mensen, dieren en ten koste van de aarde. Langzaam leven is tegelijk ook solidair zijn met mensen zonder hoop, mensen die niet mee kunnen komen, met zieken en gevangenen, met mensen die een verlies of diepe teleurstelling betreuren. Soms staat het leven in het teken van wachten op wat komt. Hoe doe je dat, wat heb je dan nodig? Wat helpt?
Langzaam leven is een geestelijke oefening die we tijdens deze langzame dienst in praktijk willen brengen, met minder woorden, meer contemplatie. Om gevoelig te worden, te gaan zien met de ogen van de eeuwige, te luisteren met andere oren.
De orde van dienst vindt u hier.

De angst geen ruimte geven – Harry Pals (17 maart 2019)
Als je de berichten over klimaatverandering en geweldsdreiging toelaat in je binnenste, kun je verlamd raken van schrik. Dat kan betekenen dat je je terugtrekt in je eigen comfortzone, dat je cynisch wordt en de hoop op verandering opgeeft. Dan laat je je niet meer raken en in beweging brengen. De profeten van het bijbelse Israël hadden hiertegen een tegengif: ‘de vreze des Heren’, traditioneel uitgedrukt; beter misschien: het ontzag voor de Eeuwige.
De profeet Jesaja zegt: vrees niet wat men vreest, heb liever ontzag (‘vrees’) voor de Eeuwige! Dat is niet een gemakkelijke weg, dat vraagt om innerlijke wijsheid en onderricht (in de bijbel ‘Torah’ geheten), om confrontatie en omstreden keuzes. Maar je begeeft je daarmee wel op de weg van de verwachting en de hoop. Al die woorden klinken in het bijbelgedeelte dat we op deze zondag zullen horen. Harry Pals is oud-predikant van de EUG-Janskerk in Utrecht.
De orde van dienst vindt u hier.

Barmhartigheid – Colet van der Ven (10 maart 2019)
Barmhartigheid, ‘een hart vol erbarmen’,’ zien- bewogen worden – in beweging komen, het klinkt edelmoedig en mooi maar bij nadere beschouwing blijkt het om een aardse, moeilijke, dwarse vorm van naastenliefde te gaan. Onmogelijk bijna in onze ogen, maar niet in die van Jezus, die zich in de parabel van de barmhartige Samaritaan, van zijn radicale kant laat zien.
De orde van dienst vindt u hier.

Maak ons tot een teken van uw barmhartigheid – Germain Creyghton (Aswoensdag, 6 maart 2019)
We verbranden verdroogde palmtakjes en zegenen elkaar met as, symbool van vergankelijkheid. We zingen liederen over nieuw leven dat ontstaan kan uit wat voorbijgaat. En we bidden daarbij, met de psalmist: ‘Maak ons tot teken van uw barmhartigheid’.
De orde van dienst vindt u hier.

Levenslente – Juut Meijer (3 maart 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Houd ons staande in de beproeving en verlos ons van het kwaad – Germain Creyghton (24 februari 2019)
Tenslotte bidden we om verlossing van het kwaad in allerlei vorm: het kwaad waartoe wij ons laten verleiden of dat we zelf veroorzaken; het kwaad dat ons overkomt, in geweld van mens of natuur, of in een ziekte die langzaam insluipt in ons leven. Het kwaad kan ons radeloos maken, vooral als het goede mensen treft en niet oplosbaar is. In ons bidden kunnen we het kwaad evenmin oplossen, maar brengen we het wel in relatie tot God, Ik-zal-er-zijn. We bidden om verlossing in de hoop dat we in onze radeloosheid toch niet reddeloos zijn.
De orde van dienst vindt u hier.

Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren – Alain Verheij (17 februari 2019)
Iedereen wil vergeven worden. Genade is het mooiste dat er is. Maar precies in deze bede van het Onze Vader zit dat venijnige extra zinnetje: ‘zoals ook wij vergeven onze schuldenaren’. Werk aan de winkel voor iedereen die het durft te bidden. Wat is vergeving, hoe ontvang je het en hoe word je zelf genadig? Misschien wel de moeilijkste vragen uit het beroemde gebed van Jezus.
De orde van dienst vindt u hier.

Geef ons heden ons dagelijks brood – Enis Odaci (10 februari 2019)
Het Onze Vader is voor moslims meestal een onbekend gebed. Dat is op zich verwonderlijk, omdat de Koran ook een soort ‘onze vader’ heeft waarmee moslims altijd hun gebedsdienst mee aanvangen. De parallellen gaan verder. De gebedsregel ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ is via diverse verhalen verweven in de islamitische traditie, waarbij de persoon Abraham vaak wordt geassocieerd met brood. Brood is ook het symbolische voedsel dat hemel en aarde met elkaar verbindt.
De orde van dienst vindt u hier.

Uw Wil geschiede – Claartje Kruijff (3 februari 2019)
Uw Wil geschiede? Voor ons als autonome individuen met een vrije wil anno 2019 is dit een spannende gebedsregel. Want soms lijkt die wil van ons overvraagd en lopen we tegen onze eigen grenzen op. Je zou zomaar verlangen naar een andere wil waar je je aan overgeven kunt. Maar is er een grotere bedoeling en wat snappen wij daar van? Uit het gebed wordt duidelijk dat die wil van Godswege in ieder geval te maken heeft met een ons. En met genoeg brood en vergeving en verlossing voor allen.
De orde van dienst vindt u hier.

Uw Koninkrijk kome – Eva Martens (27 januari 2019)
Met het woord koninkrijk staan we in het centrum van Jezus’ boodschap. Wat toen ‘nabij’ was, durven we daar nu – tweeduizend jaar later – nog steeds op te hopen, nog steeds voor te bidden? Hebben velen van ons niet, met Reve, ooit de gedachte gehad: “Dat koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?” Wanneer Farizeeën vragen wanneer het koninkrijk komt, antwoordt Jezus: “De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen (…) maar weet wel: het koninkrijk van God is in uw midden”. Het is er al en toch blijven we uitzien naar de komst ervan. Dat lijkt op het eerste gezicht een woordenspel om een moeilijk theologisch probleem te omzeilen. Maar het kan ook een uitnodiging zijn om los te komen uit onze beperkende koninkrijken. Om te kunnen leven middenin de wereld zonder erdoor te worden opgeslokt.
De orde van dienst vindt u hier.

Uw naam worde geheiligd – Arjan Broers (20 januari 2019)
Hoe is uw naam, vroeg Mozes aan God. ‘Ik ben die wordt’, was het ontwijkende antwoord. En terecht, want het heilige wijkt en is niet goed te benoemen. Toch moeten we er ruimte voor maken en dat vinden we moeilijk in ons bijna perfecte polderland. We zijn zo ongelofelijk goed geworden in het aanwijzen, analyseren en oplossen van problemen, dat het heilige in de verdrukking komt. Ze toont zich immers op momenten die lijken op problemen die moeten worden opgelost.
De orde van dienst vindt u hier.

Onze Vader die in de hemel zijt – Agnes Grond (13 januari 2019)
‘Onze vader die in de hemel zijt…’, het oudste gebed, het gebed dat Jezus ons leerde en dat alles zegt wat van belang is binnen een verbond. Maar het beeld van God als vader is afgodisch geworden, heeft met name vrouwen buitengesloten en kopschuw gemaakt. Hoe kunnen we een ander Godsbeeld ontdekken dat uitnodigt en ruimte geeft om het oude gebed weer te kunnen bidden?
De orde van dienst vindt u hier.

(uit) de droom gewekt – Juut Meijer (6 januari 2019, Epifanie)
De orde van dienst vindt u hier.

Dankdienst voor het leven van Niek Schuman – Juut Meijer (3 januari 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

De laatste dagen – Ko Bordens (30 december 2018)
De orde van dienst vindt u hier.

Nacht van droom en verlangen – Germain Creyghton (Kerstavond 24 december 2018, 22.30)
De orde van dienst vindt u hier.

Nacht van droom en verlangen – Eva Martens (Kerstavond 24 december 2018, 19.00)
De orde van dienst vindt u hier.

Simeon laat los – Janneke Stegeman (23 december 2018, 4e Advent)
De oude Simeon ziet in een pasgeboren baby zijn levenslang meegedragen hoop vervuld. Nu kan hij gaan in vrede, zingt hij zelfs. Vol overgave is die Simeon. En wij? Kunnen wij het nog, ons zo hoopvol met dat kind verbinden?
Dienst met inloopkoor en een samenwerking met het Genetic Choir
De orde van dienst vindt u hier.

Maria: de gezongen revolutie – Henk Hillenaar (16 december 2018, 3e Advent, zondag Gaudete)
Misschien wel het mooiste gezang over hoop in de Bijbel is Maria’s Magnificat. Ze bezingt er haar persoonlijke hoop die wordt tot hoop voor het gehele volk, tot revolutionaire hoop : de rijken met lege handen, en de armen in overvloed. Dat is mogelijk omdat het kind in haar de vrucht is van Gods Geest, dezelfde Geest die in den beginne uit de chaos licht te voorschijn riep, en land en tenslotte ook zeer goede mensen. Dat kan en zal de Geest ook nu weer bewerkstelligen.
De orde van dienst vindt u hier.

Mozes: met ongebroken oog – Claartje Kruijff (9 december 2018, 2e Advent)
Mozes is een man van onderweg. Aan het eind van zijn leven mag hij vanaf een hoge berg in de verte het Land zien waarheen hij zijn mensen is voorgegaan. Hij mag er niet in. Hij is de man van het zicht vanuit de verte. Niet de man van het resultaat. De man van gebed: van ‘geloven’ en ‘hopen’. Wij zijn allemaal als Mozes: levenslang onderweg. Ons levenspad loopt meestal anders dan we verwachtten of verbeeldden. Zien in de verte, met ongedimde blik zonder dat we weten hoe het uit zal pakken. Is dat een beangstigend perspectief of juist bevrijdend?
De orde van dienst vindt u hier.

De Ware Jakob – Gerard Swüste (2 december 2018, 1e Advent)
In de nacht vecht Jakob met een man. Jakob, meester in list en bedrog, laat zich niet overmeesteren. Hij laat zijn ware gezicht zien. Als de zon opkomt weet hij zich gewond, maar vooral gezegend. Hij krijgt een nieuwe naam, Israël, want hij heeft met God en mensen gevochten. Durven wij in onze nacht zo’n gevecht aan en op wat voor zegen durven we dan te hopen?
De orde van dienst vindt u hier.

Cantatedienst – Levenherst – Arjan Broers (25 november 2018)
Wat als Jezus niet als snotneus was vermoord, maar als tevreden oude man had mogen sterven? Wat was dan zijn boodschap geweest? Over die vraag buigt gastpredikant Arjan Broers (zelf ook een snotneus), zich in deze bijzondere viering, waarin een cantate van Bach zal klinken:
J.S. Bach, Ich will den Kreuzstab gerne tragen (BWV 56)
Bach schreef deze cantate voor 27 oktober 1726. In tegenstelling tot de meeste van zijn cantates bestaat deze cantate enkel uit recitatieven en aria’s op vrije teksten; er komt geen bijbeltekst aan te pas, ook niet in het slotkoraal. Het libretto is gebaseerd op Jezus tocht over het meer van Genezareth. Deze overtocht is een metafoor voor het leven van de mens met alle voor- en tegenspoed die daar nu eenmaal bij hoort – een ‘Kreuzstab’ die iedereen moet dragen.
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen de Levende – Juut Meijer (18 november 2018)
Dat we leven in een tijd van secularisering is geen nieuws. Het aantal kerkgangers blijkt zelfs nog sneller te dalen dan verwacht. Deze ontwikkeling heeft ook invloed op hoe van buitenaf naar religieuze tradities wordt gekeken. Ze staan steeds meer voor onbekende en voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen denkbeelden. Daarbij is er ook nog imagoschade door schandalen. Wat doet dit alles met ons? Is religie iets waar je nog bij wilt horen, waar je voor uit durft te komen? Kunnen we nog ja zeggen tegen de Levende? En is dat hetzelfde of toch anders dan ja zeggen tegen het leven?
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen een ander – Eva Martens (11 november 2018)
Als je ja zegt tegen het leven kom je vroeg of laat waarschijnlijk langs de vraag of je je leven met iemand wilt delen en zo ja met wie. En hoe dat delen er dan uitziet. In onze tijd gaan meer mensen single door het leven dan ooit. Culturele, medische en technologische veranderingen spelen een rol in of en hoe we partners kiezen en hoe lang we ermee samenleven. Geldt er nog zoiets als een inspirerend toonbeeld van echte liefde? En kan alleen gaan ook een vorm zijn van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’?
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen een groter leven – Marcel Elsenaar (Allerzielen – 4 november 2018)
Met Allerzielen gedenken we de overledenen. Dat mensen die ons zo vertrouwd zijn er op een dag opeens niet meer zijn stelt ons voor vragen, levensvragen. Ons verstand kan er niet bij. Er is pijn, vermoeidheid en diep gemis. Maar, hoe meer mensen ons zijn voorgegaan, hoe meer het doordringt dat de dood bij het grotere geheel van leven hoort. Er is een groter perspectief, als we het kunnen zien.
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen het leven – Colet van der Ven (28 oktober 2018)
Wat betekent dat: ja zeggen tegen het leven? Is dat het leven be-amen? Amen, het zij zo, zeggen tegen het leven? Het leven van een bevestiging voorzien? Maar aan welke voorwaarden moet een leven voldoen om het te kunnen beamen? Of moet niet het leven daaraan voldoen maar wij zelf? We zullen deze vragen verkennen aan de hand Prediker en de joodse psychiater Victor Frankl, die een boek publiceerde onder de titel De zin van het bestaan.
De orde van dienst vindt u hier.

De bevrijdende hand van Judit – Bettine Siertsema (21 oktober 2018)
Judit voert haar plan uit, met strategische inzet van haar schoonheid, met onverschrokken trefzekerheid, vanuit de kracht die zij in zichzelf voelt en die toch ook van buiten komt.
De orde van dienst vindt u hier.

Judit en Holofernes – Germain Creyghton (14 oktober 2018)
In haar ontmoeting met Holofernes toont Judit haar scherpzinnigheid en strategisch inzicht. Zonder ook maar één onwaarheid uit te spreken, beantwoordt ze precies aan wat haar tegenspeler horen wil. De macht van Judit groeit in dit gevaarlijk samenspel met het geweld van Holofernes: de perfecte voorbereiding voor de uitvoering van haar plan.
De orde van dienst vindt u hier.

Het gebed van Judit – Juut Meijer (7 oktober 2018)
Met luide stem bidt Judit tot God: ‘Geef mij, weduwe, een vaste hand om uit te voeren wat ik heb bedacht.’ In haar gebed getuigt zij van een actieve vroomheid en voelt ze zich gesterkt om verantwoordelijkheid te kunnen nemen, ten behoeve van haar volk dat dreigt om te komen van honger en dorst. Voor een uitgebreide inleiding klik hier voor het Welkom.
De orde van dienst vindt u hier.

Twaalfjarigendienst – Michaël van der Meer (30 september 2018)
In deze dienst markeren en vieren we de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het kader van de vredesweek en vrede in de wereld. Een nieuwe generatie treedt aan.
De orde van dienst vindt u hier.

Vrede als gerechtigheid – Janneke Stegeman (23 september 2018)
Nadat Abraham zijn neef Lot heeft bevrijd van Kedorlaomer kan hij alle bezittingen van de overwonnenen bij het zijne voegen. Maar als hij de zegen krijgt van Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste, geeft hij aan niet meer te willen nemen dan rechtvaardig is.
De orde van dienst vindt u hier.

Kiezen voor vrede – Henk Hillenaar (16 september 2018)
Jezus kondigt bij zijn leerlingen aan dat hij ze zijn vrede nalaat. De vrede die de wereld niet geven kan. Als ze zich in liefde met hem verbinden zijn ze ook met de Vader verbonden. En dan ben je eigenlijk nooit meer verloren.
De orde van dienst vindt u hier.

Sjaloom voor iedereen –  Bram Grandia (9 september 2018)
“Vrede, vrede voor iedereen ver weg of dichtbij” schrijft Jesaja. Wat mensen ook doen, tot welk volk ze ook behoren, welke goden ze ook aanbeden hebben – wie nu kiest om de rechte weg te bewandelen zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan.  Alleen de boosdoeners zullen geen vrede kennen.
De orde van dienst vindt u hier.

Een altaar voor de vrede –  Marcel Elsenaar (2 september 2018)
Het is ellende bij het volk van Israël. Ze worden voortdurend geplunderd door omliggende volkeren. God heeft het verbond blijkbaar opgezegd. Totdat Gideon benaderd wordt door een engel. Als zijn offer  tot zijn verwondering en schrik wordt aanvaard richt hij een altaar op met de naam: ‘de eeuwige schenkt sjaloom’.
De orde van dienst vindt u hier.