foto-links

raamdom-gr

Toespraken

De overweging is na afloop van de dienst verkrijgbaar in de Dominicus tegen een kleine vergoeding. Korte tijd later wordt de overweging ook hier gepubliceerd. De titel van de overweging is aanklikbaar (.pdf).

Onze diensten zijn ook volledig online te beluisteren, zowel live als achteraf (ong. 12 maanden). Klik daarvoor in bovenstaande menubalk op de knop ‘Luister’.

Een nieuw begin maken – is dat mogelijk? – Godian Ejiogu (Zondag 20 september 2020)
Door de gebrokenheid en crisis heen kunnen we speuren naar de nieuwe wereld die in de bijbel voortdurend beloofd wordt. Maar hoe moeilijk is het om te leven in het nog-niet, en met de twijfel of het wel de goede kant op zal gaan. Kunnen we moed houden om geloof te houden en daarnaar te handelen? Wat geeft vertrouwen?
De orde van dienst vindt u hier.

Darchee sjalom – Vriendelijkheid als weg van vrede – Juut Meijer (Zondag 13 september 2020)
Darchee sjalom betekent wegen van vrede. Het is een joodse wijsheid waarin vriendelijkheid de sleutel blijkt om in een ballingschap contact te maken en met verschillen samen te leven. Verschillen die zo vaak leiden tot vervreemding en de verbondenheid verhullen. Waar heeft vriendelijkheid een plek in de wereld van gebrokenheid van deze crisis? Welke vormen neemt zij aan?
De orde van dienst vindt u hier.

Tsedaka – Verantwoordelijkheid nemen – Marcel Elsenaar (Zondag 6 september 2020)
Tegenover de grote bewegingen, de grote onrechtvaardigheden kunnen we ons klein en onmachtig gaan voelen. Het verhaal van Abraham laat iets zien van het verlangen dat de orde in de wereld rechtvaardig is. Van God is de wereld en die haar bewonen, dus wat is onze verantwoordelijkheid daarin?
De orde van dienst vindt u hier.

Tikoen Olam – Mens zijn in een gebroken wereld – Colet van der Ven (Zondag 30 augustus 2020)
Op deze openingszondag van het nieuwe jaar kijken we om ons heen en zien een wereld waarin het gewone ongewoon is geworden en waarin de ongelijkheid en de angst voor het corona-virus de gebrokenheid heel zichtbaar maakt. Volgens kabbalistische wijzen is de schepping gebroken en is het aan de mens om die gebrokenheid te herstellen. Volgens dat andere scheppingsverhaal heeft de mens door zijn handelen zelf de gebrokenheid veroorzaakt. Hoe verhouden die beide verhalen zich tot elkaar en wat hebben ze ons vandaag de dag te zeggen?
De orde van dienst vindt u hier.

Reizen met Arita Baaijens – Mirjam Wolthuis (Zondag 23 augustus 2020)
We lezen fragmenten uit de reisverslagen die eerder pelgrimages zijn, van de Nederlandse ontdekkingsreiziger Arita Baaijens. Zij moet er steeds weer op uit. De woestijn in, de Himalaya rond of in Nederland om al doende te ontdekken dat de wereld ook met andere ogen bekeken kan worden.
De orde van dienst vindt u hier.

Bij elkaar brengen wat verdeeld is – Marcel Elsenaar (Zondag 16 augustus 2020)
In de brieven en dagboekteksten van Thomas Merton (1915 – 1968) vinden we inspiratie vanuit contemplatie. Contemplatie is geen verstandelijke bezigheid, maar het ruimte geven aan de ziel die met alles reeds verbonden is. In onze tijd is verdeeldheid en polarisatie heel aanwezig. Contemplatieve oefeningen kunnen ons helpen om veerkrachtig en in verbinding te blijven. We lezen enkele korte teksten van Merton, en oefenen om ook in onszelf bij elkaar te brengen wat verdeeld is.
De orde van dienst vindt u hier.

Vreugde ! – Arjan Broers (Zondag 9 augustus 2020)
We hebben het vaak over ‘de Dominicus’, je zou haast vergeten dat het ook de naam is van een tengere, rossige Spaanse man, die ruim 800 jaar geleden een vernieuwende beweging begon: de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen. Zijn feestdag is 8 augustus.
Arjan Broers laat zien dat het geestelijke DNA van deze Dominicus diep in ‘de Dominicus’ is gaan zitten. Hij pleitte voor aandacht en verdieping, om daarna te delen wat er door je heen is gegaan. Het ging hem om de vreugde van God. Een vreugde zo groot, zei een van zijn volgelingen, dat het alle verdriet omvat.
De orde van dienst vindt u hier.

Thuiskomen – Geeske Hovingh (Zondag 2 augustus 2020)
“Een mens moet kunnen gaan
en toch zijn als een boom:
geworteld in de grond,
alsof het landschap gaat en wij vaststaan.”

We lezen twee gedichten van Hilde Domin (1909-2006), joodse wetenschapper en dichteres die de oorlog overleefde door naar de Dominicaanse Republiek te vluchten. Al haar poëzie gaat over ballingschap, heimwee en thuiskomen. Thema’s die zonder moeite te verbinden zijn met de realiteit van het Wereldhuis waar Geeske werkt, maar ook met een ieder van ons.
De orde van dienst vindt u hier.

De zin van het leven – Manuela Kalsky (Zondag 26 juli 2020)
Waar gaat het ten diepste om als plotseling alles anders is? Waar vind je houvast als je leven in zwaar weer terecht komt? Volkskrant-journalist Fokke Obbema overleefde een hartstilstand en ging op zoek naar antwoorden op de aloude vraag naar de zin van het leven. Hij voerde gesprekken met onder andere wetenschappers, dichters, theologen en kunstenaars. Welke inzichten en wijsheden geven zij ons mee en de postcorona-samenleving?
De orde van dienst vindt u hier.

Stanley Hauerwas: Brieven aan mijn peetzoon – Germain Creyghton (Zondag 19 juli 2020)
De Amerikaanse theoloog en ethicus Stanley Hauerwas (1940) schreef een boek met zestien brieven aan zijn petekind Laurie Wells, vanaf 2003 ieder jaar één bij de verjaardag van zijn doop. Ze zijn bedoeld om steun, houvast en oriëntatie te bieden in de soms grote veranderingen die je als kind, jongere of volwassene doormaakt, meestal ongemerkt en afhankelijk van de omstandigheden waarin je opgroeit en je leven leidt. Hauerwas schrijft direct aansprekend, vanuit zijn leven en werk als theoloog, waarin deugd- en karaktervorming centraal staat. We lezen fragmenten uit zijn boek in combinatie met korte bijbelfragmenten. We kiezen daarbij vooral voor de nieuwe deugden die hij aanbeveelt om staande te kunnen blijven in onze op snelheid en prestatie gerichte maatschappij: geduld, eenvoud, vriendelijkheid.
De orde van dienst vindt u hier.

Leon en Juliette – Juut Meijer (Zondag 12 juli 2020)
Een week na de Keti Koti vieringen staat deze zondag in het teken van het herdenken van de slavernij. We lezen enkele fragmenten uit Leon en Juliette van Annejet van der Zijl. Het is 200 jaar geleden als een jonge Nederlander van gegoede komaf zijn verarmde vaderland ontvlucht om fortuin te maken in de nieuwe wereld en trouwt met een zwart meisje dat in haar samenleving niet meer waard was dan een paar geldstukken en naar believen gekocht, verkocht, gebruikt en misbruikt kon worden. Een waar gebeurde liefdesgeschiedenis in een wereld van slavernij die aan het denken zet.
De orde van dienst vindt u hier.

Leo Vroman- gedichten  – Henk Hillenaar (Zondag 5 juli 2020)
In de eerste zomerdienst staan de gedichten van Leo Vroman centraal. We zouden Vroman de dichter van de menselijke kwetsbaarheid kunnen noemen, of van de zachtheid, de nabijheid ook : de nabijheid van mens en mens, van mens en dier, mens en ding, de nabijheid vooral ook bij zichzelf, bij het wonderlijke, denkende, verlangende lichaam dat wij zijn, dat hij bewonderde met de ogen van een kind en met veel warmte en liefde bezong. De wetenschapsman die hij ook was, sprak God, in wie hij probeerde te geloven, aan als ‘Systeem’ en schreef daar zelfs psalmen voor.
De orde van dienst vindt u hier.

Franciscus van Assisi  – Eva Martens (Zondag 28 juni 2020)
Franciscus noemde zich, ondanks dat hij als zoon van een edelman een goede opleiding had genoten, ongeletterd. Zo ervoer hij de wereld en zo wilde hij de mensen die op zijn pad kwamen tegemoet treden. Het is een even zo eenvoudig als radicaal uitgangspunt, waarmee hij en zijn volgelingen ingingen tegen de moraal van hun tijd, waarin het opbouwen van een vervallen samenleving en het doen opbloeien van een nieuwe geldeconomie de boventoon voerden. In deze viering gaan we met Franciscus op pad om de ongeletterde wereld te ontdekken en wat daar aantrekkelijk aan is.
De orde van dienst vindt u hier.

Black lives matter  – Janneke Stegeman (Zondag 21 juni 2020)
In het hele land demonstreren mensen tegen racisme. Eindelijk vinden mensen de moed en zien ze de noodzaak zich te verzetten tegen racisme dat ook in Nederland een structureel en groot probleem is. Als Liturgisch Team van de Dominicuskerk in Amsterdam voelen we ons ook genoodzaakt ons uit te spreken tegen het kwaad dat racisme heet. Daarbij moeten we zeggen dat racisme ook ons probleem is. Wij zijn een team van witte mensen; racisme is een systeem waarvan wij als witte mensen voordeel ondervinden. Deze dienst in de serie aantrekkelijk leven zou gewijd zijn aan Catherina van Sienna. In plaats daarvan zullen we stilstaan bij racisme en bij onze verantwoordelijkheid in de strijd daartegen.
De orde van dienst vindt u hier.

Ignatius van Loyola- En Todo Amar y Servir  – Henk Hillenaar (Zondag 14 juni 2020)
‘Aantrekkelijk leven’ is niet het eerste dat in ons opkomt bij de naam Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde. Daar moeten we een slag verder voor denken. Dan ontdekken we dat Ignatius met zijn Geestelijke Oefeningen als eerste op systematische wijze het ‘ik’ van de gelovige centraal heeft gesteld, diens keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Daarmee heeft hij vorm gegeven aan veel van onze huidige geloofsbeleving. Ook toonde hij, overal ter wereld, met zijn colleges en universiteiten de noodzaak aan tot scholing van dit moderne ‘ik’. Ook zo heeft hij in feite ontelbaar velen – gelovigen en ongelovigen – geholpen aantrekkelijker te leven.
De orde van dienst vindt u hier.

Waar geloof jij in?  – Karel Eykman (Zondag 7 juni 2020)
Tegenwoordig zeggen veel mensen: ‘Ik geloof nergens in.’ Maar daar gelooft Karel Eykman weer niks van. Iedereen gelooft ergens in. Hij schreef een boek voor kinderen die geen religieuze traditie meekrijgen thuis met de titel ‘Wat geloof jij eigenlijk?’. Hij neemt ons mee aan de hand van verhalen en gedichtjes. We komen langs thema’s als ‘geloven in jezelf’, ‘geloven in een ander’, in liefde en ‘geloven in het goede doen’. Thema’s verpakt in dansende, speelse bewoordingen. Wat voor kinderen is geschreven is niet kinderachtig, zeker niet voor wie zich durft mee te laten nemen en de vragen opnieuw in de ogen waagt te zien. (Van deze dienst is de toespraak niet beschikbaar).
De orde van dienst vindt u hier.

Pinksteren  – Eva Martens (Zondag 31 mei 2020)
Juist wanneer de leerlingen in het verhaal uit Handelingen Jezus definitief bij hen vandaan hebben zien gaan, wanneer ze achtergebleven in een bovenvertrek zitten, worden ze plotseling  aangeraakt door de geest. In afstand blijkt soms, zo kunnen we hieruit leren, een geschenk verborgen te gaan. Het pijnlijke, maar meteen ook hoopvolle van Pinksteren is dat het nooit meer wordt zoals het was.
De geest die er al was in het allereerste begin van de schepping en die sindsdien niet meer is gestopt met waaien, laat zich niet vangen. Vanochtend gaan we op weg haar achterna…
De orde van dienst vindt u hier.

Uitvaart Jan Zegers  – Juut Meijer (Vrijdag  29 mei 2020)

Uitvaart Gabriëlle van Zaalen  – Juut Meijer (Woensdag  27 mei 2020)
De orde van dienst vindt u hier.

Leven uit gemeenschap  – Claartje Kruijff (Zondag 24 mei 2020)
Is het werkelijk zo moeilijk om je te binden, om gebonden te worden, om je te laten inbedden, om vanuit gemeenschap te leven? Vóór dit Corona-tijdperk vroegen we elkaar wie ben je? Wat doe je? Hoe is het met je? Maar nooit vroegen we in eerste instantie naar elkaars familie, andere dierbaren en de werkomgevingen, verenigingen en gemeenschappen waar we deel van uitmaakten. De vragen zijn niet meer: wie ben jij nu? Maar: bij wie hoor jij en wie hoort er bij jou en hoe is het met de verbindingen die bij jou horen? En hoe is het dus met jou?
De orde van dienst vindt u hier.

Uit de diepte  – Derk Stegeman (Zondag 17 mei 2020)
Over Jona, de ‘zanger uit de hel’ en hoe het geheim van het geloof ruimte schept en tijd maakt voor een nieuw begin.
De orde van dienst vindt u hier.

Het teken van Jona  – Arjan Broers (Zondag 10 mei 2020)
‘Je krijgt geen ander teken dan dat van Jona’, zegt Jezus. Een wonderlijke zin, die in ieder geval laat zien dat God zich niet alleen bedient van smetteloze heiligen, maar juist ook van mensen die zich hartgrondig verzetten en tot overgave moeten worden gedwongen. Weten wat je te doen staat gaat niet vanzelf. En er vervolgens uitvoering aan geven al evenmin. Arjan Broers verkent het teken van Jona, volgens een venijnige Jezus het enige dat we krijgen.
De orde van dienst vindt u hier.

In het verborgene  – Colet van der Ven (Zondag 3 mei 2020)
Hoe zinvol is het om je leven op te offeren voor een principe, als dat offer nog niet de kleinste rimpeling in de tijd veroorzaakt? Hoe standvastig blijf je als jouw ethische houding door een handjevol mensen wordt opgemerkt en weggehoond? En hoe trouw aan jezelf als je voor die trouw een hoge prijs moet betalen? We verkennen deze vragen aan de hand van het leven van Franz Jägerstatter, de Oostenrijkse boer, die 75 jaar na zijn dood werd geëerd met A hidden life een film over zijn leven.
De orde van dienst vindt u hier.

Uitvaart Jos Boer  – Juut Meijer (Woensdag  29 april 2020)

Wie is hij toch?  – Désanne van Brederode (Zondag 26 april 2020)
We lezen het verhaal van de storm op het meer. Wie is die mens die slaapt tijdens een storm en naar wie wind en water luisteren? Désanne van Brederode deelt hoe zij betrokken raakte bij Syriërs in Nederland en zich ook die vraag stelde: wie zijn ze toch?
Désanne schrijft: ‘Maar in die ene tel waarin ik afzie van verder vragen, en mijn kritische argwaan offer, gebeurt het. Ik houd op kleingelovig en kleingeestig en kleinzielig kleinmenselijk te zijn en blijk met huid en haar, met hart en handen omgevormd tot tijdgenoot, tot medemens.’
De orde van dienst vindt u hier.

Uitvaart Sander Snijders  – Juut Meijer (Dinsdag  21 april 2020)

Een andersoortige vrijheid  – Juut Meijer (Zondag 19 april 2020)
Eerste dienst in de nieuwe serie ’Verzet en Overgave’, naar de titel van het boek waarin de gevangenisbrieven van Bonhoeffer gebundeld zijn. Die zijn verzet met zijn leven moest bekopen maar ook in de gevangenis nog overgave vinden kon en vol vertrouwen schrijven over zijn veranderend godsgeloof, en zijn overtuiging dat de kerken veel te vroom en wereldvreemd geworden zijn in hun religiositeit, terwijl voor Bonhoeffer christus en godsgeloof midden in de wereld horen te zijn – hij voorziet een tijd waarin het geloven van mensen diepgaand veranderen zal.
De orde van dienst vindt u hier.

Uitvaart Trude Hijink  – Juut Meijer (Dinsdag  14 april 2020)

Paasmorgen  – Janneke Stegeman (Zondag 12 april 2020)
Met Pasen vieren we het raadselachtige dat leven is. Niet alsof de dood er niet is – want de dood is reëel en pijnlijk en dat voelen we. We vieren Pasen omdat het leven breekbaar, kwetsbaar en ongelooflijk waardevol is.  We vieren het menselijke vermogen om op te staan temidden van scherven. Om door te leven met de wonden die we allemaal opdoen. Om dan weer nieuwe zin te vinden. De ontdekking dat de stilte niet het einde was, maar dat er voorbereidingen werden getroffen voor iets nieuws.
De orde van dienst vindt u hier .

Goede vrijdag  – Henk Hillenaar (Vrijdag 10 april 2020)
Een meditatieve luisterdienst.
De orde van dienst vindt u hier.

Witte donderdag  – Juut Meijer (Donderdag 9 april 2020)
Een meditatieve luisterdienst.
De orde van dienst vindt u hier.

Palmpasen – Kinderdienst -Eva Martens en Annigje Bos (Zondag 5 april 2020)
Palmpasen, deze zondag, ziet er in de Dominicuskerk dit jaar anders uit dan we gewend zijn. Omdat we voorlopig doorgaan met luisterdiensten, is deze kinderdienst ook in een andere vorm gegoten. Het gaat over donker, niks kunnen zien, maar wel kunnen horen. De kinderen van de Dominicus hebben vanuit huis meegewerkt aan een bijzondere podcast. Er is een hoorspel gemaakt over het Palmpasenverhaal, gezien vanuit de ogen van een kind. Ook is er vioolmuziek te horen en verzorgen kinderen de gebeden.(Bij deze dienst is er geen overweging beschikbaar)
De orde van dienst vindt u hier.

Stemmen uit de psychiatrie – Remco Graat (Zondag 29 maart 2020)
‘Hoor je mij?’ Het is een vraag die – in vele varianten – klinkt in de kamers, separeerruimtes en op afdelingen van een psychiatrisch ziekenhuis. Dat kan een vraag zijn aan de Levende. Hoor je mij, ben je er, ook in deze wanhoop en duisternis; in dit zoeken naar hoop en naar licht? Maar het is ook een appel aan verpleegkundigen, behandelaars en, vanochtend, aan ons. Hoor je mij? Wil je mij horen? Wil je horen van mijn worsteling met wanhoop, vertwijfeling, angst en machteloosheid? Deze zondag luisteren we naar stemmen uit de psychiatrie. Stemmen die spreken van sporen van de Levende in hun bestaan. (Bij deze dienst is er geen overweging beschikbaar)
De orde van dienst vindt u hier.

‘Ik ben het. Wees niet angstig’ – Henk Hillenaar (Zondag 22 maart 2020)
Vlak voor het Joodse paasfeest beleven Jezus’ leerlingen momenten van duisternis en hevige angst wanneer ze na het wonder van de broodvermenigvuldiging het meer opgaan, het daar begint te stormen en ze Jezus over het kolkende water zien  lopen. Met een ‘Wees niet angstig, ik ben het’, stelt hij ze gerust, maar direct hierna spreekt hij de mysterieuze woorden over brood dat zijn lichaam en wijn dat zijn bloed is. Door dit alles wordt de vraag ‘wie is deze Jezus?’ er bij de leerlingen alleen maar indringender door. Leeft die vraag ook bij ons nog?
In deze dienst vindt het ritueel van de handenwassing plaats.
De orde van dienst vindt u hier.

Uitvaart Trees Kroon  – Juut Meijer (Vrijdag  20 maart 2020)

De vele stemmen die roepen ‘Hoor je mij?’ – Janneke Stegeman (Zondag 15 maart 2020)
‘Hoor je mij’ – dat roept ook de vraag op hoe we omgaan met de duisternis van anderen. Of we in staat zijn om te luisteren naar stemmen uit een duisternis die we niet uit eigen ervaring kennen. Er zijn geen mensen zonder stem, enkel stemmen die we liever niet horen, schreef de Indiase activiste en schrijfster Arundhati Roy. Dat is vast wel herkenbaar. Er zijn veel stemmen die roepen om recht, om een luisterend oor, om een andere wereld. Je moet wel God zelf zijn om die allemaal te kunnen horen zonder overspoeld te worden. Elia leerde de stem van de Levende onderscheiden. Misschien kan dat verhaal ook ons oor richten en onze gehoor verscherpen.
De orde van dienst vindt u hier.

Steeds opnieuw beginnen – Marcel Elsenaar (Zondag 8 maart 2020)
Hoe kwetsbaar en machteloos zijn we als we mensen dicht bij ons zien worstelen met het leven. De vraag ‘hoor je mij?’ krijgt een dubbelklank in het zorgen voor een ander. Wat helpt je om het vol te houden? Aan de hand van gedichten van Marnix Niemeijer luisteren wij, horen wij hoe hij met zijn dochter meeleeft en houvast vindt voor zijn zorgen. Hoe rijmt zijn gedicht met het verhaal van de vader die zijn zieke zoon bij Jezus en de leerlingen brengt?
De orde van dienst vindt u hier.

De profundis – uit de diepten – Colet van der Ven (Zondag 1 maart 2020)
De Ierse schrijver Oscar Wilde wordt in de jaren tachtig van de negentiende eeuw tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege homoseksualiteit. Vanuit de gevangenis schrijft hij een lange brief vol bittere verwijten, zelfbeklag maar later ook steeds meer zelfreflectie aan zijn jonge minnaar. Dit epistel, gerekend tot de grootste briefliteratuur, is uitgegeven onder de titel De profundis, uit de diepten, een verwijzing naar de gelijknamige psalm 130. Een verhaal over einde en nieuw begin. Over duisternis en morgenrood.
De orde van dienst vindt u hier.

Aswoensdag – Marcel Elsenaar (Woensdag 26 februari 2020, 19.30u)
De orde van dienst vindt u hier.

Hoe God met Wijsheid hemel en aarde schiep – Judith van der Wel (Zondag 23 februari 2020)
Spreuken 8:22-36, een speels en ontroerend stukje theologie. Het heeft in de loop van eeuwen heel wat discussie opgeroepen. Maar het sluit helemaal aan bij Genesis 1:27: ‘En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.’ God heeft hemel en aarde met Wijsheid geschapen. Het is aan de mens om, als beeld van God, met Wijsheid met die schepping om te gaan.
De orde van dienst vindt u hier.

Het loflied op Vrouwe Wijsheid – Eva Martens (Zondag 16 februari 2020)
Dit is de bekendste passage uit het boek Spreuken. Ook hier: Wijsheid is puur praktisch. Het gaat om wijs handelen. Dan ontstaat er een soort hemel op aarde waar alles in balans is. Dit is een wijsheid die gelukkig maakt.
De orde van dienst vindt u hier.

Wijsheid: de Geest van de Levende – Gerard Swüste (Zondag 9 februari 2020)
Vrouwe Wijsheid doet haar oproep aan alle mensen. Gebruik je gezond verstand, doe geen domme en dwaze dingen. Het is geen oproep tot een vroom leven, veel bidden of veel in de Schrift lezen. Vrouwe Wijsheid roept op tot een bewust leven.
De orde van dienst vindt u hier.

God van Abraham, Isaak en Jakob en van jou en van mij – Claartje Kruijff (Zondag 2 februari 2020)
Ook al is God niet hetzelfde als een persoon, je kunt wel een persoonlijke band hebben met God. Hoe zou dat kunnen zijn? Wij blijven- net als Mozes – oeroude vragen stellen naar wie we zijn (wie ben ik om naar de farao te gaan om de Israëlieten te bevrijden?) en wie God is (wat zeg ik als ze mij vragen naar Uw naam?) – generatie op generatie. Middenin het geëngageerde verhaal van de uittocht blijkt God ook een God van personen te zijn. God kan op heel verschillende manieren betekenis hebben, voor ieder weer anders maar die God is niet zomaar los te verkrijgen Hij openbaart zich in verbond met al die zoekende, twijfelende, protesterende en getuigende zielen die voor ons kwamen.
De orde van dienst vindt u hier.

God de Bevrijder: actie en contemplatie – Germain Creyghton (Zondag 26 januari 2020)
‘De behoefte aan God is de voornaamste behoefte van onze tijd’, stelt Roger Garaudy. ‘Het overleven van de mensheid en haar zin staan op het spel.’ Maar om wat voor God gaat het dan? In het evangelie is God allereerst een appèl. Jezus heeft slechts enkele woorden nodig om zijn leerlingen te leren bidden. Meteen daarop volgt de aansporing om in beweging te komen: ‘Zoek, en je zult vinden!’ Zo ook voor Garaudy: ‘Het heeft geen zin tegen iemand die geboeid is te zeggen: God bevrijdt je, als ik niets doe om zijn boeien te verbreken.’
De orde van dienst vindt u hier.

God de Drie-Ene: dansen met God – Arjan Broers (Zondag 19 januari 2020)
Het lijkt een gekmakende stelling: God is Drie-Een. Maar je wordt er alleen maar kriegel van als je gaat rekenen. Als je gaat kijken, horen, ruiken, proeven en voelen dan zie je dat het klopt: altijd is er ruimte, vorm, leven. Altijd nodigt het je uit om mee te doen. En altijd gaat het je begrip te boven. Kun je leven zonder God? De vraag is ridicuul als je gaat zien dat God het leven zelf is.
De orde van dienst vindt u hier.

God – Alles of Niets – Juut Meijer (Zondag 12 januari 2020)
Als God al schept, is het vooral onrust, lijkt het wel. Tussen culturen, tussen volken en soms ook nog in ons eigen hart. Zijn we zonder God beter af? Of zijn er toch goede redenen voor God plaats in te blijven ruimen? Een God die nooit is vast te leggen in een woord, maar een open einde heeft. Een God die nooit alleen maar ’is’, maar vooral ‘zal zijn’.
De orde van dienst vindt u hier.

Licht dat verlangen wekt – Agnes Grond (Epifanie, Zondag 5 januari 2020)
De orde van dienst van vindt u hier.

Wie luistert gaat zien – André Wesche (Oudjaar, Zondag 29 december 2019)
De orde van dienst van vindt u hier.

Kerstavond – Henk Hillenaar (Dinsdag  24 december 2019)
De orde van dienst van 19.00 vindt u hier.
De orde van dienst van 22.00 vindt u hier.

Martha en Maria – Meditatieve dienst – Eva Martens (4e Advent, Zondag 22 december 2019)
(van deze dienst is er geen overweging beschikbaar)
In deze laatste viering vlak voor kerst kijken we met Marta en Maria hoe we in deze drukke tijd van kerstdiners, Open Huis, cadeaus, versiering, boodschappenlijstjes nog steeds kunnen oefenen in het openstaan voor wat op ons toekomt. Hoe houd je ondanks, of dankzij, of misschien juist zonder planning ruimte voor het mysterie van kerstmis, de komst van de Messias?
De orde van dienst vindt u hier.

De Annunciatie en het Magnificat – Annewieke Vroom (3e Advent, Zondag 15 december 2019)
(de overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke Vroom)
De annunciatie is haast nog bekender als beeld dan als verhaal. Annunciatie-iconen zijn er in allerlei soorten. Zelfs in de klassieke iconen is er variatie: die prachtige van Fra Angelico met Maria, al een vrouw, en de engel net aangevlogen met een duifje met goud; of de Taizé icoon, Maria en de engel haast als vrienden; of soms is de engel net weg en zie je Maria die, bijbel op schoot, de woorden in haar hart bewaart. Interpretaties die verschillende aspecten van het verhaal uitlichten. In de moderne varianten speelt men vaak ook met het verhaal zelf. Soms verdwijnt de engel compleet uit het scenario, bijvoorbeeld met Maria als girl next door die de pil is vergeten; of je ziet Maria met haar vriendin en een buisje sperma.
Traditioneel zijn iconen vergezichten op God en het leven vanuit de diepste dimensie (liefde, licht). Wat zien we eigenlijk, als we erdoorheen kijken?
De orde van dienst vindt u hier.

De lofzang van Zacharias – Germain Creyghton (2e Advent, Zondag 8 december 2019)
Als we het ‘ik’ centraal stellen in wat we voelen, waarnemen, denken en doen, kunnen we dan nog ooit geraakt worden door iets nieuws, door een gebeuren dat ons bestaan in een nieuw perspectief stelt? Zacharias ziet eerst samen met zijn vrouw Elisabeth geen toekomst meer: ze zijn oud, hun leven is ‘voltooid’. Als hem de geboorte van een kind wordt aangekondigd, wil hij daar eerst niets van weten. In het verhaal wordt hem dan letterlijk het zwijgen opgelegd. De situatie verandert radicaal als hij samen met Elisabeth onverwacht toch een zoon krijgt en vader wordt. Het zwijgen slaat om in lofzang en dankgebed om het bestaan, in een woordenwaterval waarmee alles wat hij voelt, waarneemt, denkt en doet even radicaal van betekenis verandert.
De orde van dienst vindt u hier.

Met stomheid geslagen – Marcel Elsenaar (1e Advent, Zondag 1 december 2019)
Tegen de achtergrond van het denken in termen van maakbaarheid, beheersing en meetbaarheid is het onverwachte als snel ongewenst. Iets anders krijgen dan op je verlanglijstje staat is een teleurstelling. Onverwacht bezoek is onhandig. En wat te denken van de niet verwachte zwangerschap in het begin van het Lucas-evangelie waarover we deze eerste zondag van de advent lezen? Tegelijk kan een onverwachte ontmoeting ook een onverwacht geschenk zijn. Een mislukking kan een nieuw perspectief openen, zicht geven op wat je nog niet kon zien. Omgaan met het onverwachte is leven tussen hoop en vrees. Hoe doe jij dat?
De orde van dienst vindt u hier.

Worden als het water – Colet van der Ven (Zondag 24 november 2019)
Water heeft een belangrijke plaats in tal van tradities. Confucius, een van de belangrijkste Chinese denkers, roept ons op ons op naar een rivier te kijken om te leren hoe we moeten leven. In onze eigen joods-christelijke traditie vervult water een belangrijke functie bij het doopritueel en is levend water beeldspraak voor God. Hoe kan water ons inspireren, spiegelen, helen?

In deze dienst worden 7 kinderen gedoopt en 1 kind gezegend.
De orde van dienst vindt u hier.

Waar zullen wij onze hoop op vestigen? – Juut Meijer (Zondag 17 november 2019)
Als water schaarser wordt in grote wereldsteden en op het platteland, als de zeespiegel stijgt in de delta’s waar we wereldsteden hebben gebouwd, wat zal dat met ons doen? Luisteren we naar de technici die werken aan oplossingen, of naar de onheilsprofeten die oproepen tot gedragsverandering? Of kunnen we er op vertrouwen dat God nooit laat varen, het werk van zijn handen? Waar zullen we onze hoop op vestigen, en hoe kunnen we ook goed zorgen voor jongere generaties?
De orde van dienst vindt u hier.

Water als bron en bedreiging – Marcel Elsenaar (Zondag 10 november 2019)
Bijbelse verhalen gaan vooral over mensen en hun onderlinge verhoudingen. Toch zijn er een paar verhalen die laten zien hoe het lot van mensen verbonden is met dat van de hele schepping. Er wordt zelfs een verband gelegd tussen natuurrampen en menselijk gedrag. Welke inzichten verliezen we telkens weer uit het oog, als het gaat over de relatie mens en natuur? Wat hebben de veranderende waterstromen ons te vertellen?
De orde van dienst vindt u hier.

Verdriet – Eva Martens (Allerzielen, Zondag 3 november 2019)
Verdriet is de keerzijde van liefde; liefde die pijn doet omdat we degene die we liefhebben zo node missen. In de Bijbel komen we wonderlijke verhalen tegen waarin de dood wordt overwonnen, waarin de dood maar een tijdelijke ‘slaaptoestand’ is die met een eenvoudig woord teniet gedaan kan worden. Maar wat kunnen we daar vandaag mee, hoe kunnen we troost vinden in die verhalen juist wanneer we in deze viering de namen noemen, hardop of in stilte, van degenen die we hebben verloren, die niet meer wakker zullen worden hoe graag we dat ook zouden willen? In de laatste van de serie over emoties verkennen we verdriet. Ieders verdriet is uniek, zoals geen twee liefdes hetzelfde zijn. Toch delen we de ervaring met allen en is de traditie van Allerzielen en de soortgelijke en vroegere vormen van dit feest eeuwenoud en universeel: samen te gedenken, verdriet en verhalen te delen, het leven te vieren, met elkaar verbonden te zijn en met hen die we missen.
De orde van dienst vindt u hier.

Schaamte – Stephan Sanders (Zondag 27 oktober 2019)
Schaamte is een tweesnijdende emotie, enerzijds kan iemand zich letterlijk ‘dood schamen’ – een levensgevaarlijke emotie, die mensen ten gronde kan richten. In die zin is schaamte een volksgericht tegen alles wat afwijkt van het ‘normale’ en ‘collectieve’.
Anderzijds kan schaamte ook een intuïtieve functie vervullen – je kan je als Nederlander schamen voor het slavernijverleden, terwijl je persoonlijk niet schuldig bent. Genesis begint zo ongeveer met schaamte, en wij kunnen dat boek nog lang niet sluiten.
De orde van dienst vindt u hier. (De overweging is niet beschikbaar)

Woede – Henk Hillenaar (Zondag 20 oktober 2019)
Woede ontstaat uit gefrustreerde verlangens en teleurgestelde liefde. Wanneer woede vooral door eigenbelang en eigenliefde gevoed wordt, kan dit gevoel al gauw ook gevaarlijk zijn. Wanneer daarentegen in iemands woede de liefde voor de ander die de woede wekt toch belangrijk blijft, kan woede in vergeving verkeren en zelfs het begin zijn van nieuw leven, nieuwe liefde. Een extreem voorbeeld hiervan is Gods eigen woede zoals die door de profeet Hosea verhaald wordt.
De orde van dienst vindt u hier.

Vreugde – Claartje Kruijff (Zondag 13 oktober 2019)
Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: wie dit water drinkt dat ik te drinken geef zal nooit meer dorst krijgen. Vreugde is iets anders dan alle hoogtepunten en successen die we met elkaar op social media delen. Het is ook niet perse hetzelfde als genieten. En het is ook niet het tegenoverstelde van verdriet, geloof ik. Laten we samen wat dieper nadenken over vreugde.
De orde van dienst vindt u hier.

Angst – Colet van der Ven (Zondag 6 oktober 2019)
Het woord angst stamt af van angustia dat nauwte betekent. Het spectrum van benauwenissen dat we kennen is groot. Varieert van extreem tot irreëel tot meer ‘gewoon’ als angst voor eenzaamheid, ziekte en verlies. Maar zijn angsten alleen maar benauwend en verstikkend of kunnen ze ook bevrijdend werken? Wie zouden we zijn zonder onze angsten?
De orde van dienst vindt u hier.

Thuis in je ware zelf – Arjan Broers (Zondag 29 september 2019)
’Waar ben je echt thuis? Niet in je valse, maar in je ware zelf, leerde de Amerikaanse monnik Thomas Merton. Niet bij de duivel, maar bij God, leerde Franciscus van Assisi. Niet als afgeknipte wijnrank, maar als deel van de wijnstok, leerde Jezus Christus. Arjan Broers proeft de metaforen en overweegt waarom ze zo waar én zo moeilijk zijn.’
De orde van dienst vindt u hier.

Huis voor jong en oud. 12-jarigendienst – Alle van Steenis (Zondag 22 september 2019)
In ons huis is iedereen welkom. Jong en oud. Soms lijkt het of onze gemeente steeds ouder wordt En misschien is dat ook zo. Maar dan ineens na de vakanties duiken ineens de jonge gezinnen weer op en delen kinderen brood en wijn. Niet voor niets kennen wij een traditie waarin wij kinderen betrekken bij de viering. Centraal op het podium om de tafel heen en bij bijzondere vieringen. Ook de bijna twintigers duiken ineens op rondom hoogtijdagen en open huis. Vandaag is de twaalfjarigenviering. In deze dienst viert Dunya dat zij naar de middelbare school gaat. Zij koos voor het verhaal van Esther. Vanuit dat verhaal zullen wij vandaag ook aandacht besteden aan het thema van de vredesweek 2019: vrede verbindt over grenzen.
De orde van dienst vindt u hier.

Thuis op deze aarde – Janneke Stegeman (Zondag 15 september 2019)
De branden in de Amazone, de hitte in eigen land van deze zomer: de wereld voelt in toenemende mate onherbergzaam. Nu biedt de christelijke traditie , op een andere manier, ruimte aan het idee dat deze wereld inderdaad niet ons thuis is: wij gelovigen zijn niet van deze wereld, we blijven vreemdeling, ons thuis is elders. Het is een sympathieke traditie, in de zin dat het kan voorkomen dat we zouden denken dat de aarde van ons is. Aan de andere kant: vraagt deze tijd van klimaatverandering niet ook juist omarming van de aarde als ons thuis? hoe kunnen we thuis zijn op een aarde die ook onherbergzaam is?
De orde van dienst vindt u hier.

Thuis zijn in de gemeenschap – Germain Creyghton (Zondag 8 september 2019)
‘Zijn er twee of drie bijeen in mijn naam, dan ben ik in hun midden.’ Thuis zijn betekent in het evangelie vooral thuis geven. Niet eerst bij jezelf of in jezelf verblijven, maar delen wat je hebt en zo gemeenschap vormen. Wat betekent dat nog concreet voor ons, in onze individualistische samenleving? Wat betekent het voor kerkgemeenschappen die steeds kleiner worden en steeds meer op zichzelf zijn aangewezen? We laten ons inspireren en bemoedigen door de gemeenterede in het evangelie van Mattheüs.
De orde van dienst vindt u hier.

In een woord wonen – Juut Meijer (Zondag 1 september 2019)
In onze tijd waarin houvast veel gezocht wordt uiterlijke materie en verbeelding meer en meer plaatsmaakt voor wat meetbaar en waarneembaar is, groeien nog maar weinigen op met de grote verhalen. Ook de christelijke worden dikwijls niet meer herkend en raken zoek. Maar op deze eerste zondag van het nieuwe seizoen willen we toch starten met de vraag naar die verhalen. Kunnen zij voor ons nog een huis vormen? Zijn er verhalen waarin je wonen kunt?
In deze viering zijn er twee volwassenen die zullen worden gedoopt.
De orde van dienst vindt u hier.

Uitvaart Jan Nieuwenhuis – voorgangers: Juut Meijer en Henk Hillenaar (Zaterdag 31 aug 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Osip en Nadjezjda Mandelstam – Colet van der Ven (Zondag 25 aug 2019)
In de nacht van dertien op veertien mei 1943 valt de Russische geheime dienst het appartement van Osip en Nadjezjda Mandelstam binnen. Aanleiding is een hekeldicht dat Osip op Stalin heeft geschreven en dat hij in beperkte kring heeft voorgelezen, niet wetende dat zich onder de toehoorders een collaborateur bevond. De nacht is een opmaat naar een van de moeilijkste perioden in het leven van het echtpaar, maar tegelijkertijd een van de productiefste voor de dichter; deze grote Russische poëet die zonder Nadjezejda in de vergetelheid zou zijn geraakt. Het verhaal van een leven, het verhaal van een liefde.
De orde van dienst vindt u hier.

‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ – Geeske Hovingh (Zondag 18 aug 2019)
In deze zomerdienst nemen we ‘de toerist’ onder de loep. Hij deed vorig jaar met nog zo’n 18 miljoen medereizigers deze stad aan, en in de nabije toekomst staan er nog veel meer mensen te popelen om hier op vakantie te komen. Is dit een bedreiging of een verrijking? Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer vindt in zijn boek ‘Grand Hotel Europa’ vooral het eerste en schrijft met giftige inkt over de verschillende types toeristen die hem in de weg lopen. Maar maatschappelijk uitvinder Elena Simons geeft er juist een positieve draai aan met haar alternatieve reisgids ‘The untourist guide to Amsterdam.’
Een bloemlezing over de mooie en minder mooie kanten van toerisme.
De orde van dienst vindt u hier.

Antwoord op het cynisme? – Cor Ofman (Zondag 11 aug 2019)
We lezen fragmenten uit ‘Archipel van de Hond’, een boek van Philippe Claudel. Hij beschrijft wat er gebeurt als er dode lichamen aanspoelen op het strand van een tropisch eiland. ‘Waarden als respect, wederzijdse hulp, broederschap, mededogen en empathie zijn we kwijt. De mens van nu moet volkomen vrij zijn om het beste uit zichzelf te halen. Maar zo werkt het niet. We hebben morele opvoeding nodig’, zegt hij in een interview. Om het cynisme tegen te gaan en niet weg te kijken.
De orde van dienst vindt u hier.

Muren en mogelijkheden – Mirjam Wolthuis (Zondag 04 aug 2019)
Opeens staat er een onzichtbare glazen muur in het landschap. Daarachter komt het menselijk leven tot stilstand. Aan de andere kant probeert een vrouw te overleven. De Oostenrijkse Marlen Haushofer schreef in 1968 ‘Die Wand’: over betekenis en opdracht van te leven.
De orde van dienst vindt u hier.

Het Gilgamesj Epos – Henk Hillenaar (Zondag 28 juli 2019)
We lezen fragmenten uit het Gilgamesh epos: één van de vroegste literaire teksten van de mensheid, bijna 5000 jaar geleden in steen gebeiteld, in Mesopotamië, lang vóór de Bijbel, lang vóór de Ilias en de Odyssee.
We lezen er over vriendschap en heldendom, dood en sterfelijkheid en over een god die de mensheid wil verdelgen met een zondvloed.
De orde van dienst vindt u hier.

Kun je met muziek een oorlog winnen? – Agnes Grond (Zondag 21 juli 2019)
Muziek, althans de meeste muziek, heeft een grote kracht. Ze kan ons troosten, optillen en veranderen, het goede in ons naar boven halen, en ons dichter bij elkaar en bij God brengen. Maar kun je er ook een oorlog mee winnen?
Lezingen: Psalm 150, de Kreutzersonate van Leo Tolstoj en Het valse seizoen van Christiaan Weijts
De orde van dienst vindt u hier.

De druk van het geluk – Tim Vreugdenhil (Zondag 14 juli 2019)
In onze tijd hebben we het in vele opzichten beter dan ooit. Toch is er ook grote druk: nog nooit waren zoveel mensen burn-out, de wachtlijsten in de GGZ zijn lang. Zou de druk die we ervaren iets te maken kunnen hebben met onze obsessie met geluk?
Stadspredikant en stand-up theoloog Tim Vreugdenhil zoekt deze zondag met ons een christelijk medicijn tegen de druk van geluk.
De orde van dienst vindt u hier.

Dromen over grenzen heen – Juut Meijer (Zondag 7 juli 2019)
Veel mensen zoeken in de zomer de grens op. Een grens passeren geeft een vrij gevoel. Deze eerste zomerdienst gaat ook over grenzen: over dromen van wat er aan de andere kant is van de grenzen van je bestaan.
We lezen fragmenten van Murat Isik’s ‘Mijn moeders strijd’ en Fatima Mermissi ‘Het verboden dakterras’.
De orde van dienst vindt u hier.

lichaam en G/geest – Marcella Althaus-Reid – Janneke Stegeman (Zondag 30 juni 2019)
Marcella Althaus-Reid was een provocatieve Latijns-Amerikaanse theologe. Ze heeft lichamelijkheid en seksualiteit een plek gegeven in de bevrijdingstheologie. Zij stelde de geest voor als een vloeibare en erotische kracht. ‘Geest’ staat niet tegenover ‘lichaam’, zoals soms in de theologie. Marcella Althaus-Reid wilde mensen en theologie bevrijden van benauwende en soms ook schadelijke visies op ons gelovige lichaam. De Geest nodigt ons juist uit thuis te zijn in ons lichaam, daagt ons uit de incarnatie van God op nieuwe manieren te ervaren.
De orde van dienst vindt u hier.

Moed tot waarheid – Michel Foucault – Annewieke Vroom (Zondag 23 juni 2019)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
De theologie wordt veel rijker door ook de blik van buiten toe te laten en actief te betrekken.
In Foucaults analyse van teksten aan de bakermat van de Europese cultuur vinden we een zoektocht omtrent de vraag: hoe probeert de mens het leven op een waardige manier te leven, in een wereld van macht en uitsluiting?
In de serie colleges, gegeven aan het College de France in de twee jaar voor hij stierf, onderzoekt hij Griekse teksten over de moed tot waarheid (parrhesia). Een ‘waarheidsspreker’ is iemand die de waarheid spreekt en belichaamt, ‘zelfs als hij zichzelf en de relatie met de ander ermee op het spel zet’. Je denkt vanzelf aan verhalen over Jezus, die er toch niet bepaald om heen draaide in zijn onderwijs.
Tijdens deze dienst wordt een kind gedoopt.
De orde van dienst vindt u hier.

Trinitatis: Drie voor de prijs van één – Juut Meijer (Zondag Trinitatis, 16 juni 2019)
Al rond de 5e eeuw beschreef Dionysius de Areopagiet hoe de ene God zich uitstort in alle leven. Hij maakte hiërarchische stelsels waarin hemelse wezens en engelen afdalen in het leven zoals wij dat op aarde waarnemen en ervaren.
In onze huidige tijd zijn er ook theologen die vermoeden dat God met alle dingen en alle leven verweven is, zoals Catherine Keller en de Russisch Orthodoxe theoloog Zizioulas. De beweging is een andere en minder top-down maar de gedachte dat alle leven vervuld is van een goddelijke betrokkenheid en toch zo veelsoortig is, blijft. Zo groeit theologie die teruggrijpt op de meest oude concepten en tegelijkertijd hedendaagse ontwikkelingen serieus neemt.
De orde van dienst vindt u hier.

Pinksterzondag: Tot we samen zijn – Henk Hillenaar (Zondag 9 juni 2019)
De heilige geest: het is dat stukje God in ieder van ons. De heilige geest op haar best is schepper van nieuwe, bevrijdende waarheid en daarmee ook vreugde onder mensen. Die geest van vernieuwing geeft ons vrijheid om onbevangen en in openheid verschillende tradities en levensbeschouwingen te leren kennen. Niet angstig, alsof een ander perspectief het onze zou bedreigen, maar in het vertrouwen dat we zullen doorgaan tot we samen zijn.
De orde van dienst vindt u hier.

Levenszomer – Colet van der Ven (Zondag 2 juni 2019)
Gelezen wordt Johannes 1:1-9 en een fragment uit ‘De Keuze’ van Edith Eva Eger.
De orde van dienst vindt u hier.

Worden als een kind – Eva Martens (Zondag 26 mei 2019, Kinderviering)
Gelezen wordt uit Mattheus 18:1-5 en fragmenten van van Gretha Thunberg en Malala Yousafzai.
De orde van dienst vindt u hier.

Jezus in de tempel – Arjan Broers (Zondag 19 mei 2019)
Is het een wonder dat die kleine Jezus een arrogant kereltje werd? Twaalf jaar oud, een dorpsjongen uit Galilea, die rustig dagenlang in de tempel van Jeruzalem met oude wijzen blijft praten?
Twaalf jaar is ook een leeftijd waarop je in ieder geval jezelf serieus begint te nemen. En dingen snapt die je vergeten bent als je oud en wijs bent geworden.
Arjan Broers woont samen met een bijna-twaalfjarige en ging bij hem te rade voor zijn toespraak. ‘Een kind is onschuldig’, zegt hij. ‘Letterlijk: innocent, niet verwond. Of moet ik zeggen: nog niet verwond?’
De orde van dienst vindt u hier.

Meisje sta op! – De dochter van Jaïrus – Marcel Elsenaar (Zondag 12 mei 2019, Moederdag)
De orde van dienst vindt u hier.

Het offer van Isaak – Karel Eykman (Zondag 5 mei 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Mozes en zijn zus – Geeske Hovingh (Zondag 28 april 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Pasen – Juut Meijer (Zondag, 21 april 2019)
Op de vroege morgen van Pasen komt Maria Magdalena bij het graf, zo vertelt ons het evangelie van Johannes. Ze huilt en is verbijsterd als de steen daar is weggerold en in plaats van het lichaam daar twee engelen zich bevinden. Dan is er de ontmoeting in de tuin.
De orde van dienst vindt u hier.

Paaswake – Claartje Kruijff (Stille zaterdag, 20 april 2019)
Thema: Wachten in de tussenruimte. Al die keren, periodes in onze levens waarin het oude ons niet meer lijkt te passen en we (al dan niet noodgedwongen) verder moeten zonder dat we weten hoe dat nieuwe leven eruit ziet. Je kunt die periodes als stilstand ervaren en ze duren vaak langer dan je wilt. Maar in het ongewisse, onbekende van die tussenruimte gebeurt er vaak meer dan je denkt. Sterker nog, misschien denderen we te vaak maar door en hebben we deze tussenruimte harder nodig dan dat we zelf weten.
De orde van dienst vindt u hier.

Goede vrijdag – Janneke Stegeman (Goede vrijdag, 19 april 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Witte donderdag – Henk Hillenaar (Witte donderdag, 18 april 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Stil en bescheiden zijn – Henk Hillenaar (Palmpasen, 14 april 2019)
Bij Johannes wordt Jezus met palmtakken in Jeruzalem ingehaald als de man die Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Voor Johannes is die opwekking de aankondiging van Jezus’ eigen opstanding. Aan het begin van de belangrijkste week van het kerkelijk jaar proberen we stil en bescheiden na te denken over wat dit mysterie van dood en leven voor ons kan betekenen.
De orde van dienst vindt u hier.

Initiatief nemen – Godian Ejiogu (7 april 2019)
Initiatief nemen vraagt moed: de weg van droom naar werkelijkheid is lang en vol hobbels. Het kan je eenzaam maken in je eentje voorop te gaan. Wie initiatief en verantwoordelijkheid neemt, ontkomt vaak niet aan vuile handen. Misschien weerhoudt de angst fouten te maken ons er van om in actie te komen. Maar God heeft geen andere handen en voeten dan de onze: ons initiatief is nodig om te bouwen aan een nieuwe, rechtvaardige wereld. Waar dromen we van, en hoe geven we die dromen vorm? In deze dienst vindt ook het ritueel van de handwassing plaats
De orde van dienst vindt u hier.

Plezier maken – Alle van Steenis (zondag Laetare, 31 maart 2019)
Wij mogen ons verheugen op dat wat nog niet is. Daarover gaat zondag Laetare. Maar hoe kan dat? Wie kan iemand zover krijgen dat hij gaat genieten van wat er nog niet is? Waar een mens gerechtigheid verwacht, daar is onrecht. Waar een mens recht zoekt wordt onrecht gevonden. Hoe leert De Prediker ons om in een wereld van systemen, waar autonomie van mensen niet lijkt te bestaan, toch de uitdaging te vinden om plezier te maken? Hoe leren wij onszelf om te genieten van het samen dingen doen? Wat is dat voor wijsheid? Hoe gunnen wij onszelf zo’n inzicht?
De orde van dienst vindt u hier.

Langzaam leven – Marcel Elsenaar (24 maart 2019)
Vertragen, stilte zoeken, het lijkt in eerste instantie alsof je dat vooral moet doen om barmhartiger, compassievoller met jezelf om te gaan. Want we weten allemaal hoe de versnelling er toe leidt dat we gehaast zijn, opgejaagd leven, ten koste van de aandacht voor onze eigen binnenwereld, voor andere mensen, dieren en ten koste van de aarde. Langzaam leven is tegelijk ook solidair zijn met mensen zonder hoop, mensen die niet mee kunnen komen, met zieken en gevangenen, met mensen die een verlies of diepe teleurstelling betreuren. Soms staat het leven in het teken van wachten op wat komt. Hoe doe je dat, wat heb je dan nodig? Wat helpt?
Langzaam leven is een geestelijke oefening die we tijdens deze langzame dienst in praktijk willen brengen, met minder woorden, meer contemplatie. Om gevoelig te worden, te gaan zien met de ogen van de eeuwige, te luisteren met andere oren.
De orde van dienst vindt u hier.

De angst geen ruimte geven – Harry Pals (17 maart 2019)
Als je de berichten over klimaatverandering en geweldsdreiging toelaat in je binnenste, kun je verlamd raken van schrik. Dat kan betekenen dat je je terugtrekt in je eigen comfortzone, dat je cynisch wordt en de hoop op verandering opgeeft. Dan laat je je niet meer raken en in beweging brengen. De profeten van het bijbelse Israël hadden hiertegen een tegengif: ‘de vreze des Heren’, traditioneel uitgedrukt; beter misschien: het ontzag voor de Eeuwige.
De profeet Jesaja zegt: vrees niet wat men vreest, heb liever ontzag (‘vrees’) voor de Eeuwige! Dat is niet een gemakkelijke weg, dat vraagt om innerlijke wijsheid en onderricht (in de bijbel ‘Torah’ geheten), om confrontatie en omstreden keuzes. Maar je begeeft je daarmee wel op de weg van de verwachting en de hoop. Al die woorden klinken in het bijbelgedeelte dat we op deze zondag zullen horen. Harry Pals is oud-predikant van de EUG-Janskerk in Utrecht.
De orde van dienst vindt u hier.

Barmhartigheid – Colet van der Ven (10 maart 2019)
Barmhartigheid, ‘een hart vol erbarmen’,’ zien- bewogen worden – in beweging komen, het klinkt edelmoedig en mooi maar bij nadere beschouwing blijkt het om een aardse, moeilijke, dwarse vorm van naastenliefde te gaan. Onmogelijk bijna in onze ogen, maar niet in die van Jezus, die zich in de parabel van de barmhartige Samaritaan, van zijn radicale kant laat zien.
De orde van dienst vindt u hier.

Maak ons tot een teken van uw barmhartigheid – Germain Creyghton (Aswoensdag, 6 maart 2019)
We verbranden verdroogde palmtakjes en zegenen elkaar met as, symbool van vergankelijkheid. We zingen liederen over nieuw leven dat ontstaan kan uit wat voorbijgaat. En we bidden daarbij, met de psalmist: ‘Maak ons tot teken van uw barmhartigheid’.
De orde van dienst vindt u hier.

Levenslente – Juut Meijer (3 maart 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

Houd ons staande in de beproeving en verlos ons van het kwaad – Germain Creyghton (24 februari 2019)
Tenslotte bidden we om verlossing van het kwaad in allerlei vorm: het kwaad waartoe wij ons laten verleiden of dat we zelf veroorzaken; het kwaad dat ons overkomt, in geweld van mens of natuur, of in een ziekte die langzaam insluipt in ons leven. Het kwaad kan ons radeloos maken, vooral als het goede mensen treft en niet oplosbaar is. In ons bidden kunnen we het kwaad evenmin oplossen, maar brengen we het wel in relatie tot God, Ik-zal-er-zijn. We bidden om verlossing in de hoop dat we in onze radeloosheid toch niet reddeloos zijn.
De orde van dienst vindt u hier.

Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren – Alain Verheij (17 februari 2019)
Iedereen wil vergeven worden. Genade is het mooiste dat er is. Maar precies in deze bede van het Onze Vader zit dat venijnige extra zinnetje: ‘zoals ook wij vergeven onze schuldenaren’. Werk aan de winkel voor iedereen die het durft te bidden. Wat is vergeving, hoe ontvang je het en hoe word je zelf genadig? Misschien wel de moeilijkste vragen uit het beroemde gebed van Jezus.
De orde van dienst vindt u hier.

Geef ons heden ons dagelijks brood – Enis Odaci (10 februari 2019)
Het Onze Vader is voor moslims meestal een onbekend gebed. Dat is op zich verwonderlijk, omdat de Koran ook een soort ‘onze vader’ heeft waarmee moslims altijd hun gebedsdienst mee aanvangen. De parallellen gaan verder. De gebedsregel ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ is via diverse verhalen verweven in de islamitische traditie, waarbij de persoon Abraham vaak wordt geassocieerd met brood. Brood is ook het symbolische voedsel dat hemel en aarde met elkaar verbindt.
De orde van dienst vindt u hier.

Uw Wil geschiede – Claartje Kruijff (3 februari 2019)
Uw Wil geschiede? Voor ons als autonome individuen met een vrije wil anno 2019 is dit een spannende gebedsregel. Want soms lijkt die wil van ons overvraagd en lopen we tegen onze eigen grenzen op. Je zou zomaar verlangen naar een andere wil waar je je aan overgeven kunt. Maar is er een grotere bedoeling en wat snappen wij daar van? Uit het gebed wordt duidelijk dat die wil van Godswege in ieder geval te maken heeft met een ons. En met genoeg brood en vergeving en verlossing voor allen.
De orde van dienst vindt u hier.

Uw Koninkrijk kome – Eva Martens (27 januari 2019)
Met het woord koninkrijk staan we in het centrum van Jezus’ boodschap. Wat toen ‘nabij’ was, durven we daar nu – tweeduizend jaar later – nog steeds op te hopen, nog steeds voor te bidden? Hebben velen van ons niet, met Reve, ooit de gedachte gehad: “Dat koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?” Wanneer Farizeeën vragen wanneer het koninkrijk komt, antwoordt Jezus: “De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen (…) maar weet wel: het koninkrijk van God is in uw midden”. Het is er al en toch blijven we uitzien naar de komst ervan. Dat lijkt op het eerste gezicht een woordenspel om een moeilijk theologisch probleem te omzeilen. Maar het kan ook een uitnodiging zijn om los te komen uit onze beperkende koninkrijken. Om te kunnen leven middenin de wereld zonder erdoor te worden opgeslokt.
De orde van dienst vindt u hier.

Uw naam worde geheiligd – Arjan Broers (20 januari 2019)
Hoe is uw naam, vroeg Mozes aan God. ‘Ik ben die wordt’, was het ontwijkende antwoord. En terecht, want het heilige wijkt en is niet goed te benoemen. Toch moeten we er ruimte voor maken en dat vinden we moeilijk in ons bijna perfecte polderland. We zijn zo ongelofelijk goed geworden in het aanwijzen, analyseren en oplossen van problemen, dat het heilige in de verdrukking komt. Ze toont zich immers op momenten die lijken op problemen die moeten worden opgelost.
De orde van dienst vindt u hier.

Onze Vader die in de hemel zijt – Agnes Grond (13 januari 2019)
‘Onze vader die in de hemel zijt…’, het oudste gebed, het gebed dat Jezus ons leerde en dat alles zegt wat van belang is binnen een verbond. Maar het beeld van God als vader is afgodisch geworden, heeft met name vrouwen buitengesloten en kopschuw gemaakt. Hoe kunnen we een ander Godsbeeld ontdekken dat uitnodigt en ruimte geeft om het oude gebed weer te kunnen bidden?
De orde van dienst vindt u hier.

(uit) de droom gewekt – Juut Meijer (6 januari 2019, Epifanie)
De orde van dienst vindt u hier.

Dankdienst voor het leven van Niek Schuman – Juut Meijer (3 januari 2019)
De orde van dienst vindt u hier.

De laatste dagen – Ko Bordens (30 december 2018)
De orde van dienst vindt u hier.

Nacht van droom en verlangen – Germain Creyghton (Kerstavond 24 december 2018, 22.30)
De orde van dienst vindt u hier.

Nacht van droom en verlangen – Eva Martens (Kerstavond 24 december 2018, 19.00)
De orde van dienst vindt u hier.

Simeon laat los – Janneke Stegeman (23 december 2018, 4e Advent)
De oude Simeon ziet in een pasgeboren baby zijn levenslang meegedragen hoop vervuld. Nu kan hij gaan in vrede, zingt hij zelfs. Vol overgave is die Simeon. En wij? Kunnen wij het nog, ons zo hoopvol met dat kind verbinden?
Dienst met inloopkoor en een samenwerking met het Genetic Choir
De orde van dienst vindt u hier.

Maria: de gezongen revolutie – Henk Hillenaar (16 december 2018, 3e Advent, zondag Gaudete)
Misschien wel het mooiste gezang over hoop in de Bijbel is Maria’s Magnificat. Ze bezingt er haar persoonlijke hoop die wordt tot hoop voor het gehele volk, tot revolutionaire hoop : de rijken met lege handen, en de armen in overvloed. Dat is mogelijk omdat het kind in haar de vrucht is van Gods Geest, dezelfde Geest die in den beginne uit de chaos licht te voorschijn riep, en land en tenslotte ook zeer goede mensen. Dat kan en zal de Geest ook nu weer bewerkstelligen.
De orde van dienst vindt u hier.

Mozes: met ongebroken oog – Claartje Kruijff (9 december 2018, 2e Advent)
Mozes is een man van onderweg. Aan het eind van zijn leven mag hij vanaf een hoge berg in de verte het Land zien waarheen hij zijn mensen is voorgegaan. Hij mag er niet in. Hij is de man van het zicht vanuit de verte. Niet de man van het resultaat. De man van gebed: van ‘geloven’ en ‘hopen’. Wij zijn allemaal als Mozes: levenslang onderweg. Ons levenspad loopt meestal anders dan we verwachtten of verbeeldden. Zien in de verte, met ongedimde blik zonder dat we weten hoe het uit zal pakken. Is dat een beangstigend perspectief of juist bevrijdend?
De orde van dienst vindt u hier.

De Ware Jakob – Gerard Swüste (2 december 2018, 1e Advent)
In de nacht vecht Jakob met een man. Jakob, meester in list en bedrog, laat zich niet overmeesteren. Hij laat zijn ware gezicht zien. Als de zon opkomt weet hij zich gewond, maar vooral gezegend. Hij krijgt een nieuwe naam, Israël, want hij heeft met God en mensen gevochten. Durven wij in onze nacht zo’n gevecht aan en op wat voor zegen durven we dan te hopen?
De orde van dienst vindt u hier.

Cantatedienst – Levenherst – Arjan Broers (25 november 2018)
Wat als Jezus niet als snotneus was vermoord, maar als tevreden oude man had mogen sterven? Wat was dan zijn boodschap geweest? Over die vraag buigt gastpredikant Arjan Broers (zelf ook een snotneus), zich in deze bijzondere viering, waarin een cantate van Bach zal klinken:
J.S. Bach, Ich will den Kreuzstab gerne tragen (BWV 56)
Bach schreef deze cantate voor 27 oktober 1726. In tegenstelling tot de meeste van zijn cantates bestaat deze cantate enkel uit recitatieven en aria’s op vrije teksten; er komt geen bijbeltekst aan te pas, ook niet in het slotkoraal. Het libretto is gebaseerd op Jezus tocht over het meer van Genezareth. Deze overtocht is een metafoor voor het leven van de mens met alle voor- en tegenspoed die daar nu eenmaal bij hoort – een ‘Kreuzstab’ die iedereen moet dragen.
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen de Levende – Juut Meijer (18 november 2018)
Dat we leven in een tijd van secularisering is geen nieuws. Het aantal kerkgangers blijkt zelfs nog sneller te dalen dan verwacht. Deze ontwikkeling heeft ook invloed op hoe van buitenaf naar religieuze tradities wordt gekeken. Ze staan steeds meer voor onbekende en voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen denkbeelden. Daarbij is er ook nog imagoschade door schandalen. Wat doet dit alles met ons? Is religie iets waar je nog bij wilt horen, waar je voor uit durft te komen? Kunnen we nog ja zeggen tegen de Levende? En is dat hetzelfde of toch anders dan ja zeggen tegen het leven?
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen een ander – Eva Martens (11 november 2018)
Als je ja zegt tegen het leven kom je vroeg of laat waarschijnlijk langs de vraag of je je leven met iemand wilt delen en zo ja met wie. En hoe dat delen er dan uitziet. In onze tijd gaan meer mensen single door het leven dan ooit. Culturele, medische en technologische veranderingen spelen een rol in of en hoe we partners kiezen en hoe lang we ermee samenleven. Geldt er nog zoiets als een inspirerend toonbeeld van echte liefde? En kan alleen gaan ook een vorm zijn van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’?
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen een groter leven – Marcel Elsenaar (Allerzielen – 4 november 2018)
Met Allerzielen gedenken we de overledenen. Dat mensen die ons zo vertrouwd zijn er op een dag opeens niet meer zijn stelt ons voor vragen, levensvragen. Ons verstand kan er niet bij. Er is pijn, vermoeidheid en diep gemis. Maar, hoe meer mensen ons zijn voorgegaan, hoe meer het doordringt dat de dood bij het grotere geheel van leven hoort. Er is een groter perspectief, als we het kunnen zien.
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen het leven – Colet van der Ven (28 oktober 2018)
Wat betekent dat: ja zeggen tegen het leven? Is dat het leven be-amen? Amen, het zij zo, zeggen tegen het leven? Het leven van een bevestiging voorzien? Maar aan welke voorwaarden moet een leven voldoen om het te kunnen beamen? Of moet niet het leven daaraan voldoen maar wij zelf? We zullen deze vragen verkennen aan de hand Prediker en de joodse psychiater Victor Frankl, die een boek publiceerde onder de titel De zin van het bestaan.
De orde van dienst vindt u hier.

De bevrijdende hand van Judit – Bettine Siertsema (21 oktober 2018)
Judit voert haar plan uit, met strategische inzet van haar schoonheid, met onverschrokken trefzekerheid, vanuit de kracht die zij in zichzelf voelt en die toch ook van buiten komt.
De orde van dienst vindt u hier.

Judit en Holofernes – Germain Creyghton (14 oktober 2018)
In haar ontmoeting met Holofernes toont Judit haar scherpzinnigheid en strategisch inzicht. Zonder ook maar één onwaarheid uit te spreken, beantwoordt ze precies aan wat haar tegenspeler horen wil. De macht van Judit groeit in dit gevaarlijk samenspel met het geweld van Holofernes: de perfecte voorbereiding voor de uitvoering van haar plan.
De orde van dienst vindt u hier.

Het gebed van Judit – Juut Meijer (7 oktober 2018)
Met luide stem bidt Judit tot God: ‘Geef mij, weduwe, een vaste hand om uit te voeren wat ik heb bedacht.’ In haar gebed getuigt zij van een actieve vroomheid en voelt ze zich gesterkt om verantwoordelijkheid te kunnen nemen, ten behoeve van haar volk dat dreigt om te komen van honger en dorst. Voor een uitgebreide inleiding klik hier voor het Welkom.
De orde van dienst vindt u hier.

Twaalfjarigendienst – Michaël van der Meer (30 september 2018)
In deze dienst markeren en vieren we de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het kader van de vredesweek en vrede in de wereld. Een nieuwe generatie treedt aan.
De orde van dienst vindt u hier.

Vrede als gerechtigheid – Janneke Stegeman (23 september 2018)
Nadat Abraham zijn neef Lot heeft bevrijd van Kedorlaomer kan hij alle bezittingen van de overwonnenen bij het zijne voegen. Maar als hij de zegen krijgt van Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste, geeft hij aan niet meer te willen nemen dan rechtvaardig is.
De orde van dienst vindt u hier.

Kiezen voor vrede – Henk Hillenaar (16 september 2018)
Jezus kondigt bij zijn leerlingen aan dat hij ze zijn vrede nalaat. De vrede die de wereld niet geven kan. Als ze zich in liefde met hem verbinden zijn ze ook met de Vader verbonden. En dan ben je eigenlijk nooit meer verloren.
De orde van dienst vindt u hier.

Sjaloom voor iedereen –  Bram Grandia (9 september 2018)
“Vrede, vrede voor iedereen ver weg of dichtbij” schrijft Jesaja. Wat mensen ook doen, tot welk volk ze ook behoren, welke goden ze ook aanbeden hebben – wie nu kiest om de rechte weg te bewandelen zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan.  Alleen de boosdoeners zullen geen vrede kennen.
De orde van dienst vindt u hier.

Een altaar voor de vrede –  Marcel Elsenaar (2 september 2018)
Het is ellende bij het volk van Israël. Ze worden voortdurend geplunderd door omliggende volkeren. God heeft het verbond blijkbaar opgezegd. Totdat Gideon benaderd wordt door een engel. Als zijn offer  tot zijn verwondering en schrik wordt aanvaard richt hij een altaar op met de naam: ‘de eeuwige schenkt sjaloom’.
De orde van dienst vindt u hier.

De overwegingen uit voorgaande jaren vindt u via het Archief Toespraken