foto-links

raamdom-gr

Toespraken

De overweging is na afloop van de dienst verkrijgbaar in de Dominicus tegen een kleine vergoeding.
Binnen een week (doorgaans) wordt de overweging ook hier gepubliceerd. De titel van de overweging is aanklikbaar (.pdf – N.B. alleen  als het een actieve link, blauw, is – anders volgt het nog of is de tekst er niet).

Onze diensten zijn ook volledig online te beluisteren of (v.a. sept 2020) te bekijken , zowel live als achteraf (ong. 12 maanden). Klik daarvoor in bovenstaande menubalk op de knop ‘Kijk/Luister’.

Hieronder vindt u de toespraken van het huidige liturgisch jaar, voor voorgaande jaren (2007-2022) klik op Toespraken voorgaande jaren.

Adembenemend nieuw – Colet van der Ven (Pinksteren – zondag 28 mei 2023)
Er zijn wanen in soorten en maten. Mensen die denken dat ze kunnen vliegen, dat ze ledematen hebben van steen, dat ze Jezus zijn –vrij vaak- , of Wilhelmina -vrij zelden- of profeten van de eindtijd. De reactie van de omgeving is er dikwijls een van tegenspreken, ontkennen, relativeren. Zo ook de spottende opmerking n.a.v. de wonderbaarlijke verschijnselen die de leerlingen van Jezus aan den lijve ervaren; “Ze zullen wel dronken zijn”. Toch lijkt hier sprake van iets anders. Maar wat dan? We verbinden het verhaal van Pinksteren met een klassiek Jiddisch lied over een gouden pauw (‘De gouden pauw keert terug’), herschreven en gezongen door Shura Lipovsky.
De orde van dienst vindt u hier

Buiten jezelf zijn – Berry Vorstenbosch (Zondag 21 mei 2023)
We leven in een wereld waarin ‘jezelf zijn’ vaak belangrijk wordt gevonden. Maar er zijn allerlei manieren van ‘buiten jezelf zijn’, die niet allemaal per se verkeerd zijn. Bij het oranjegevoel, of als we iemand in staat van dronkenschap meemaken, kunnen we onze wenkbrauwen optrekken. Het ontstijgen van je eigen zelf, met al haar zorgen en begeerten, speelt een belangrijke rol in mystieke scholingswegen. Ook een psychose kan goede elementen bevatten, die later in het leven vruchtbaar gemaakt kunnen worden.
De orde van dienst vindt u hier

Demonen op hun plaats gezet – Leontien Dekker (Zondag 14 mei 2023)
‘Er is niets tegen waanzin, zolang er maar Gods zegen op rust en er bovendien een systeem in zit’. Met deze prikkelende uitspraak van Gerard Reve komen we heel dichtbij een bijbels-theologische duiding van het bestaan van demonen en boze geesten. De theologen K. Miskotte en K. Barth wijzen ons in deze viering naar een hoopgevend perspectief op de waanzin.
De orde van dienst vindt u hier

Judas Iskariot – tekst Arjan Broers, spel Patrick Nederkoorn (Zondag 7 mei 2023)
Is er iemand in de geschiedenis meer verketterd dan Judas Iskariot? De verrader, die een van de twaalf leerlingen was en degene werd die Jezus uitleverde. Dat deed hij met een kus en hij werd ervoor betaald, wat onthulde hoe verdorven en corrupt hij was.
Vandaag kan hij eindelijk vrijuit spreken. ‘Ben ik echt zo anders dan jij?’ En: ‘Wie heeft zich hier nou opgeofferd?’
De orde van dienst vindt u hier

Maria Magdalena – tekst Alexandra Broeder, spel Alexandra Greidanus (Zondag 30 april 2023)
De bekende woorden ‘noli me tangere’, die Jezus tegen Maria Magdalena zeg na zijn verrijzenis, kunnen zowel vertaald worden als ‘raak me niet aan’ of ‘houd me niet vast’.
Hoe kunnen wij liefhebben?
Hoe kunnen wij verbinden zonder onszelf te verliezen? Zonder de ander vast te willen houden om een leegte in onszelf op te vullen?
In deze monoloog is niet Jezus maar Maria Magdalena de leraar. Haar krachtige en liefdevolle boodschap wordt vertolkt door de 12-jarige performer Alexandra Greidanus.
De orde van dienst vindt u hier

De vrouw van Noach – tekst en spel Eva Martens (Zondag 23 april 2023)
‘Het is niet dat ik niet zag dat het slecht ging. Dat ik hem kwijtraakte, met zijn dromen en zijn grote project. Ik leefde. Hij niet. Ik geloofde niet dat het zover zou komen. Toen kwam de regen.’
De vrouw van Noach is niet rechtvaardig als Noach. Zij is niet nuttig als de dieren of hun zonen en vrouwen, die de aarde opnieuw moeten gaan bevolken. Noach en zijn vrouw zijn al oud als ze de ark in gaan. Naäma, zoals zij in de traditie wordt genoemd, mag mee op de ark en wordt van de grote vloed gered, terwijl ze het niet verdiend heeft en ook geen belofte draagt voor de nieuwe wereld waar ze deel van uit mag gaan maken. Of toch wel?
De orde van dienst vindt u hier

Koningin Wasti – spel Astrid van Eck, tekst: Esther van Steenis (Zondag 16 april 2023)
Koningin Wasti was de eerste vrouw van de oneindig rijke Perzische koning Ahasveros. Op de zevende dag van een feest dat hij gaf, vroeg hij haar haar schoonheid te komen tonen. Zij weigerde en werd daarom door hem verstoten.
We leven in een wereld waarin het voor vrouwen niet makkelijk is om ‘nee’ te zeggen. Als een vrouw weigert of voor zichzelf kiest kan dat zomaar haar einde betekenen. Ook nu nog. Een innerlijke monoloog van de mens die voor haarzelf kiest; ondanks de belachelijke gevolgen.
De orde van dienst vindt u hier

Dit wonderlijke leven – Janneke Stegeman (Paasmorgen 9 april 2023)
Misschien voelen wonderen als iets voor een ander type mensen, of voor meer gevorderde gelovigen. Toch is er een wonder waar we allemaal in delen: het wonder dat we leven. Enkel al dat we er zijn.
En in dat leven doen we ervaringen op met het duister, en soms ook met uit het duister te voorschijn komen. Opnieuw tot leven komen als het ware. In de Bijbel staan ook veel van dat soort verhalen, zoals dat van de tocht van de Hebreeërs door de Rode Zee. Alsof ze door de dood heengingen. Deze Paasmorgen zetten we ervaringen van opstaan in het licht.
De orde van dienst vindt u hier

Tot leven geroepen – Arjan Broers (Stille zaterdag 8 april 2023)
In het donker van de nacht zegenen we licht en herinneren we ons hoe het begon: Schepping, bevrijding, verlossing. Hoe het in zekere zin steeds weer begint, en hoe wij mee kunnen doen. Hoe we steeds opnieuw tot leven worden geroepen.
De orde van dienst vindt u hier

Aanwezig zijn onder het kruis – Marcel Elsenaar (Goede vrijdag 7 april 2023)
Hoe moeilijk is het om de lijdende(n) te zien en je machteloos te voelen. Hoe kan het dat we deze dag ‘goed’ zijn gaan noemen? Welk goede boodschap kan juist in het samen laten klinken van het lijdensverhaal voor ons oplichten?
Op Goede vrijdag bidden wij aan het kruis en huldigen dit met bloemen.
(Er is geen overweging). De orde van dienst vindt u hier

Dwars verbinden – Annigje Bos (Witte donderdag 6 april 2023)
Aan het einde van zijn leven geeft Jezus een bijzonder gebaar mee als erfenis. Het delen van brood en wijn koesteren wij wekelijks als een vanzelfsprekend en liefdevol onderdeel van onze gemeenschap geworden. Maar in oorsprong is het een veel onvanzelfsprekender en dwars gebaar.
Jezus viert Pesach, het feest van Gods trouw en bevrijding uit Egypte. Hij deelt brood en wijn met zijn vrienden, onder wie ook zijn verrader. Ook Judas hoort blijkbaar bij het ‘lichaam van Christus’. Vaak wordt gezegd dat Jezus’ lijden en dood het kwaad in de wereld aan het licht brengt, maar de paascyclus opent juist met een verhaal van dwarse verbinding.
De orde van dienst vindt u hier

Hosannah, Zoon van David! – Henk Hillenaar (Palmpasen zondag 2 april 2023)
Het evangelie van Palmzondag vertelt, heel onverwacht maar daarom veelbetekenend, dat Jezus zich laat toejuichen als ‘Koning die komt in de naam van God’ en vrede op aarde brengt. Wat engelen bij zijn geboorte zongen klinkt, nu zijn dood nabij is, uit de mond van zijn volgelingen. Hun gejuich zal niet lang duren.
De orde van dienst vindt u hier

Kleine profeten, tussen ja en nee – Kinderdienst – Arjan Broers (Zondag 26 maart 2023)
Soms snap je niets van de wereld en niets van God. Zeker als er zo veel is dat niet klopt, waar je boos of verdrietig van wordt. Stop het niet weg, zeggen de kleine profeten tegen ons, grote mensen en ook kinderen. En ook zeggen ze: houd niet op met dromen van een andere wereld, een wereld naar Gods hart. Droom er samen van, dan komt het dichterbij.
De orde van dienst vindt u hier

Kleine profeten, boze mannen – Janneke Stegeman (Zondag 19 maart 2023)
De kleine profeten zijn regelmatig boos. Vast en zeker is die woede deels rechtvaardige woede. Woede die wordt opgewekt door onrecht en ons kan inspireren. Het is verleidelijk en gevaarlijk profeten van toen en nu heilig te verklaren, als de tegenstanders van het establishment. Nu zijn deze twaalf profeten twaalf mannen. Wij lezen hun woorden in een tijd waar boze, gekrenkte, ‘entitled’ mannen op verschillende plekken opduiken. Wat gebeurt er als we deze profeten óók zo lezen, als boze mannen?|
De orde van dienst vindt u hier

Kleine profeten, vuile handen – Eva Martens (Zondag 12 maart 2023)
Als kind hebben de meesten van ons geleerd – soms door schade en schande – om ons aan de regels te houden. De regels zijn er immers in het belang van iedereen.
Toch zijn er ook mensen die zich in een groter belang genoodzaakt voelen om ongehoorzaam te zijn. Klimaatacties leverden in de media veel discussie op. Vragen als: ‘Mag je een schilderij in een museum beschadigen om aandacht te vragen voor het klimaat?’ ‘Is deze wijze van aandacht vragen effectief?’ domineerden het gesprek rond de klimaatcrisis. Maar wat beweegt deze actievoerders tot dergelijke en andere soorten van ongehoorzaamheid, wat is het grotere dat hen drijft? En hoe houden ze het vol? En zouden we eigenlijk allemaal ongehoorzamer moeten zijn?
De orde van dienst vindt u hier

Kleine profeten, grote mensen – Mounir Samuel (Zondag 5 maart 2023)
Hij weigerde naar Nineve te vertrekken, die rebelse Jona. Wij zijn niet anders en gedragen ons ook vaak als koppige Jona’s van het Nineve van deze tijd. We zullen wel in actie moeten komen, voor het water ons echt aan de lippen staat en er niet genoeg walvissen zijn om ons nog te redden.
(Van deze dienst is geen overweging beschikbaar).
De orde van dienst vindt u hier

Hosea: liefde en woede ineen – Gerard Swüste (Zondag 26 februari 2023)
Hosea beleeft aan den lijve wat ontrouw is. Hij begrijpt maar al te goed hoe God zich moet voelen, nu de mensen in het Noordrijk Israël een beeld aanbidden als hun God, nota bene het beeld van een kalf zoals ooit bij de Sinaï. Het beeld wordt door de koning toegesproken met de woorden: ‘Dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid’. God is woedend op zijn mensen, zoals Hosea woedend is op zijn vrouw. Maar er is een andere kant. Hosea houdt zielsveel van zijn vrouw, zoals God zielsveel houdt van zijn mensen. Kunnen woede en liefde samengaan?
De orde van dienst vindt u hier

Hoor het woord van de Levende – Marcel Elsenaar (Aswoensdag 22 februari 2023)
De teksten van grote en kleine profeten sporen ons aan om met een andere blik naar onszelf en onze wereld te kijken. Op Aswoensdag maken we een soort draai door te stoppen met het normale. Of je nu gaat vasten, wandelen, aandacht oefenen of welke vorm van onderbreken van het vanzelfsprekende, dat maakt niet uit. We maken ruimte voor de stem van de levende, zoals de profeet Hosea het uitdrukt. Je bent uitgenodigd! Laat je aanspreken en ontdek waar je trouw aan wilt zijn.
De orde van dienst vindt u hier

Het evangelie voor roeszoekers – Tim Vreugdenhil (Zondag 19 februari 2023)
De grote godsdienstpsycholoog William James schreef: ‘Nuchterheid beperkt, sluit uit en zegt nee. Roes breidt uit, verenigt en zegt ja.’ James raakt daarmee een open zenuw in de westerse cultuur, die heen en weer gaat tussen Verlichting en Romantiek. Er is te veel nuchterheid – en daarom is er ook veel roesgevoeligheid.
Stadspredikant Tim Vreugdenhil spreekt in deze viering tussen twee series in over de verbeeldingskracht van geloof, en over de uitnodiging van Jezus om op te staan.
De orde van dienst vindt u hier

Jezus Christus, toch Verlosser – Arjan Broers (Zondag 12 februari 2023)
Dat God zijn zoon zond die met zijn leven betaalde voor onze zonden – er zijn kerken waar je dat wekelijks hoort, maar niet in de Dominicus. Het lijkt zo wreed en primitief en calculerend gedacht, als was zijn dood een kosmische transactie in bloed. Maar stel nou dat er op een dieper niveau waarheid zou schuilen in het dogma dat Jezus Christus ons verlost heeft, wat zou dat dan zijn? Welke gevangenschap of vervreemding raakt hij aan?
De orde van dienst vindt u hier

Als God liefde is moet de Geest poëzie zijn – Henk Hillenaar (Zondag 5 februari 2023)
De Heilige geest is in onze geloofstraditie de ietwat mysterieuze derde Persoon van de Goddelijk Drie-eenheid en het hart van de kerkelijk gemeenschap. Hij of Zij doet in iedere gelovige licht schijnen over wat Vergeving is, en Verrijzenis en Eeuwig Leven. Als God liefde is, moet de Heilige Geest poëzie zijn. Deze is daarom een open en ‘gevaarlijke’ instantie waarop mensen met afwijkende theologische opvattingen zich graag beroepen. De Kerk van Rome met name heeft dan ook eeuwen lang nauwelijks over de Heilige Geest gesproken. Maar onze geest, weten we, is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de Goddelijk Geest, en het is dus zaak de te verstandelijke, dogmatische ontwikkelingen die de christelijke Kerken het geloof hebben doen ondergaan terug te draaien en de Heilige Geest weer poëtisch en vrijmoedig in ons te laten spreken over Gemeenschap, Vergeving, Verrijzenis en Eeuwig Leven.
De orde van dienst vindt u hier

Missa Solemnis Over het scheppende en herscheppende Woord van God – Colet van der Ven (Zondag 29 januari 2023)
Een vrijwel geheel gezongen liturgieviering. Over de God van Israël, de scheppende God ‘die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt.’ De God die ons onophoudelijk zegt: ‘Hier ben ik, woon hier onder mijn woord’. In 1991 verscheen de ‘Missa Solemnis’, een uitgebreide mis van Tom Löwenthal op tekst van Huub Oosterhuis en met een grote bezetting: gemeentezang, twee solisten, koor, koperkwintet, drie slagwerkers, piano en orgel. Een groots geheel van deels bekende liederen van Huub Oosterhuis, waarin het Joodse ‘Hoor Israël’ (Sjema Jisraeel) als rode draad doorklinkt. Uitvoering door het Dominicuskoor en het koor van de Ekklesia Amsterdam, medewerking van diverse musici, onder wie Arjan van Baest en Evert van Merode, algehele muzikale leiding door Tom Löwenthal.
De orde van dienst vindt u hier

Jezus – tussen mens een God – Janneke Stegeman (Zondag 22 januari 2023)
Zonder Jezus was er geen christelijk geloof, en trouwens ook geen Dominicus. Mensen van de weg zijn we, een weg waarop we Jezus telkens weer ontmoeten. Als vreemdeling, als vriend (m, v, x), als obstakel, als God? Binnen christelijke tradities is nooit volledige eenstemmigheid geweest over hoe het zit met Jezus. Tegelijk werd eraan gehecht recht te doen aan twee kanten, aan hoe het goddelijke en het menselijke oplichten in Jezus. Hoe echoën zulke oude woorden en gedachten in onze levens?
De orde van dienst vindt u hier

De Drie-Ene – over God die met ons gaat – Germain Creyghton (Zondag 15 januari 2023)
‘De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest zij met u allen’. Deze prachtige slotwoorden van Paulus’ tweede brief aan de Korintiërs zijn tot een rituele formule geworden waarmee vele kerkelijke vieringen beginnen. Maar wat betekenen ze eigenlijk, voor hem, voor ons? En loopt niet elk spreken over de Drie-Ene God het gevaar een ‘formulering’ te worden? Hoe kunnen die prachtige woorden nog krachtige woorden voor ons zijn? We zullen ze beproeven, als de woorden van een nieuw gedicht.
De orde van dienst vindt u hier

Epifanie – Leontien Dekker (Zondag 8 januari 2023)
Het feest dat in het Nederlands vooral bekend staat onder de naam Driekoningen, op 6 januari, heet officieel Openbaring van de Heer: Epifanie (het oud Griekse woord voor verschijning). Anselm Grün maakt het nog specifieker. Hij schrijft: ‘Op het feest van de Epifanie vieren we het verschijnen van de heerlijkheid van God in ons vlees’. Wat betekent het dat Gods heerlijkheid verschijnt in mijn vlees? Dat mijn lichaam de plaats is waar Gods glans zichtbaar wordt?
De orde van dienst vindt u hier

Uitvaart Kees Bouwmeester – Eva Martens (Vrijdag 6 januari 2023)
De orde van dienst vindt u hier

Wie luistert gaat zien met nieuwe ogen – André Wesche (Nieuwjaar, zondag 1 januari 2023)
We staan op de drempel van de eerste dag van een nieuw jaar.
Durven we vooruit te kijken of blijven we op de oude vertrouwde manier kijken, gevangen in gister? Kan het licht van Gods komen ons verlichten?
De orde van dienst vindt u hier

Langer kijken – Marcel Elsenaar (Kerstavond, zaterdag 24 december 2022, 19:00u of 22:00u)
Kerstmis, daar zien we naar uit: een feest van licht in duisternis, een stille nacht . Er is veel nostalgie, herinnering aan vroeger, momenten vervuld van die vrede die in deze nacht is begonnen. Kunnen we dat doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, oog in oog met de verschillende crises die onze wereld in haar greep houdt? Er is zoveel onrecht, zoveel oorlog, zoveel zorg over onze planeet. Misschien juist nu.
Kerstmis nodigt ons uit om een beetje opnieuw geboren te worden, onze hele menselijkheid te activeren door verhalen te lezen en te zingen. Dat doen we samen, we hebben elkaar daarvoor nodig. Kom daarom met velen. Juist nu moeten we samenkomen, en oog krijgen voor wat onaanzienlijk is als een pasgeboren kind in een stalletje in Bethlehem, als een jong twijgje aan een oude stronk waar niemand meer naar om kijkt.
Kerstmis daagt ons uit om opnieuw te kijken, langer te kijken, onze blik te verwijden. Om vervolgens te handelen naar die brede blik waarin ieder mensenkind telt, waarin verleden heden en toekomst ons iets laten voelen van de eeuwige die leven geeft, vrede geeft, elk moment opnieuw.
De orde van dienst van 19:00 vindt u hier
De orde van dienst van 22:00 vindt u hier

Met wie spreek ik? – Arjan Broers (Vierde advent, zondag 18 december 2022)
Bidden wordt in onze cultuur vaak gezien als iets vreemd vrooms of kinderlijks, als het prevelen van vaste formules of als het indienen van een verlanglijstje bij de Grote Regelaar. Maar in wezen is het een manier om te wortelen in deze wonderlijke werkelijkheid en om er niet zelf het centrum van te hoeven zijn.
Een viering ter voorbereiding van de Langste Nacht: een tocht tussen theater Frascati en de Dominicus op 21 december, uit bekommernis met de velen die gebukt gaan onder de last dat zij het leven zelf zin moeten geven.
De orde van dienst vindt u hier

Laat ons bidden – Henk Hillenaar (Derde advent, zondag 11 december 2022)
Het gebed kan de enige plaats in je leven zijn waar je ‘alles over jezelf zegt’. Bij een verborgen God is wat je zegt immers veilig. Als je die moed hebt en zo een helderder en zelfs gelukkiger mens wordt, ontdek je steeds weer dat de God tot wie je bidt net als jijzelf verandert. En misschien ook dat bidden het meest zinvol en waarachtig is wanneer je het samen doet, bijvoorbeeld in de Dominicus.
De orde van dienst vindt u hier

Uitvaart Els Teulings van Dijk – Juut Meijer (Maandag 5 december 2022, 13:15)
De orde van dienst vindt u hier

Levende stenen – Eva Martens (Tweede advent, zondag 4 december 2022)
(Omdat dit een meditatieve viering was is er geen overweging beschikbaar)
Advent wordt traditioneel gezien als een tijd van inkeer, verwachten, verstillen. Tegelijk is de tijd voordat God als mensenkind op aarde komt chaotisch: vol rampspoed, onheil en duisternis. Dat is in de Schrift zo, en vandaag ook. Het is dan verleidelijk om jezelf terug te trekken in het spirituele, de wereld even te vergeten. Toch roept het evangelie op om contemplatie te combineren met actie.
In deze meditatieve viering onderzoeken we uitnodiging om ‘levende stenen’ te zijn. Om, zo beperkt als we zijn, bouwsteen te zijn voor iets groters.
De orde van dienst vindt u hier

Mij geschiede naar uw Woord – Juut Meijer (Eerste advent, zondag 27 november 2022)
Stilte en gebed zoeken is allereerst iets van samen, zullen velen zeggen. Samen je openen voor wat groter is, samen je laten raken: dat lijkt ons gemakkelijker af te gaan dan alleen. Maar in de stilte van haar huis ervaart een jong meisje, Maria, een ontmoeting op klaarlichte dag. Haar wordt iets aangezegd: een nieuwe geboorte. De vraag is of zij dat zal kunnen laten gebeuren.
De orde van dienst vindt u hier

Een trouwe reisgenoot, mijn vriend de dood – Marcel Elsenaar ( Zondag 20 november 2022)
Het leven lang is de dood een aanwezigheid, een mogelijkheid, onvoorstelbaar en meestal ongewenst. Maar toch. Hoe ga je daarmee om, hoe geef je dat een plek in je leven? Soms zijn er mensen die laten zien hoe ook de laatste fase van leven ‘mooi’ kan zijn, en soms is de dood verdrietig en lelijk. Wanneer ben je daarmee bezig, en sta je stil bij de betekenis van het leven dat eraan voorafgaat? Oog in oog met de dood staan kan betekenisvol zijn en een gezondere samenleving geven dan wanneer we voortdurend doen alsof we onsterfelijk zijn. Dus de vraag is: hoe leef je met de dood?
De orde van dienst vindt u hier

Vandaag stel ik u voor de keuze – Annemarieke van der Woude ( Zondag 13 november 2022)
In het Oude Testament wordt de dood beschreven als de ervaring afgesneden te zijn van het leven en van de Eeuwige, die ons mensen juist uitnodigt om te kiezen voor het leven, ‘voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen’. De ervaring niet meer in verbinding te staan komt ook voor in recent onderzoek naar ‘voltooid leven’.
Annemarieke van der Woude, remonstrants predikant en publicist op het gebied van de dood, houdt de overweging.
De orde van dienst vindt u hier

En adem uit… – Arjan Broers ( Zondag 06 november 2022)
We leven gemiddeld langer en sterven trager dan ooit. Geen wonder dat de vraag naar ‘voltooid leven’ is opgekomen. Maar we moeten niet alleen medisch en juridisch kijken naar wat een goede dood is. Het is op de eerste plaats een spirituele vraag, die ons alert zou kunnen maken op hoe we omgaan met aftakeling, verval, leegte. Volgens de christelijke traditie is dat voluit deel van het leven, zoals uitademen essentieel is voor inademen. Op zoek naar een spiritualiteit van leven en sterven.
De orde van dienst vindt u hier

Allerzielen – Eva Martens ( Zondag 30 oktober 2022)
Al maken we slimme vaccins, satellieten, kweekvlees en sprekende mensgelijkende robots: de dood blijft onafwendbaar. Dat verbindt ons met alle mensen van alle tijden, maar ook met de hele schepping. Een lofzang op de schepping, zoals in Psalm 8, is ook een lofzang op de dood, die net zo onmetelijk is. Op deze zondag gedenken we onze geliefden, die als universums uit ons leven zijn weggegaan, die gaten in ons achterlieten, die onwennig en te groot voelen. Op deze zondag zijn we troostzoekers in een onmetelijke, wonderbare schepping.
De orde van dienst vindt u hier

Het rancuneuze gif – Colet van der Ven ( Zondag 23 oktober 2022)
Rancune is de mens eigen. En speelt onze tijd weer heviger op. Waarom? Wat zijn de wortels van die boosheid? Hoe ontstaat de rancuneuze mens, wat zijn de kenmerken van een rancuneuze beweging? Hoe kunnen we de potentiële rancune in onszelf en in de samenleving tegengaan?
De orde van dienst vindt u hier.

Vloeken in de kerk – Rikko Voorberg ( Zondag 16 oktober 2022)
Is er ruimte voor woede in de liturgie? In de kerk? Te beginnen bij woede over onrecht, over falende machthebbers, over het kwaad. Maar is er ook ruimte voor woede op God zelf? En kan de grofste vloek uit het Nederlandse taalgebied ook een liturgische tekst zijn? Een gefluisterde, verbijsterde vraag of God misschien dit of dat wil verdoemen? De Bijbelse teksten barsten van emotie, van felle discussies, van diepgevoelde vreugde en hartbrekende pijn. Aan de hand van Jeremia en Jezus gaan we op zoek naar een weg voor woede.
De orde van dienst vindt u hier.

God van vergelding – Janneke Stegeman ( Zondag 9 oktober 2022)
God van vergelding, verschijn in luister, geef de hoogmoedigen hun loon, zegt Psalm 94.
En Psalm 58: ‘verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet.’ Het idee dat de Levende een God van vergelding is, is moeilijk te verdragen. Dat vond ook de Kroatische theoloog Miroslav Volf. Maar hij was ook getuige van oorlogsgeweld in het voormalig Joegoslavië. Het bracht hem tot de overtuiging dat gelovig leven met ervaringen van grof geweld God vraagt dat vergelding uiteindelijk van God komt.
Ergens, ooit, moeten wie kwaad doen worden gestraft. Toch?
De orde van dienst vindt u hier.

De woede als passie – Germain Creyghton ( Zondag 2 oktober 2022)
In onze door veel emoties geleide samenleving, lijkt woede een steeds grotere invloed te krijgen. Maar wat is woede eigenlijk? Wat is de ‘realiteitszin’ van die heftige passie, die maakt dat we rood aanlopen, de strijd aangaan, in opstand komen? Kan woede redelijk en terecht zijn? In de bijbelverhalen en in de theologische traditie wordt woede op zichzelf niet veroordeeld of geschuwd. Er wordt wel voor gewaarschuwd. Kennelijk staat er iets belangrijks op het spel als deze ‘strijdende’ gemoedsbeweging in ons opkomt. We horen wat woede betekent voor Jacob en vragen ons af wat dat ons nu nog te zeggen heeft.
De orde van dienst vindt u hier.

Geef mij terug de ogen van een kind – Michaël van der Meer ( Zondag 25 september 2022)
In deze dienst neemt de jaarlijkse twaalfjarigenviering een belangrijke rol in. Rupsen worden vlinders, kinderen worden jongvolwassenen. Ze verruilen de basisschool voorde middelbare school. Ze ontgroeien de beschermde wereld van het kind, maar zijn tegelijkertijd nog onvolgroeid in het verantwoordelijke bestaan van volwassenheid.
Deze overgangsfase vraagt om een rite de passage, de markering van een transformatie. Die verandering betreft echter niet alleen de paar jongeren die volgens de Tora of kerkelijke traditie volwassen worden. Ook de gemeenschap waarbinnen die stap naar een nieuw bestaan plaatsvindt, verandert mee. Kinderen worden volwassenen, volwassenen hernieuwen hun blik op God en de wereld met de ogen van een kind.
De orde van dienst vindt u hier.

Ken je mij? – Colet van der Ven (Zondag 18 september 2022)
In de kantlijn van de Bijbelse psalm 139 werd dit lied, aanvankelijk ook Psalm geheten, geschreven. Een lied over gekend en bemind willen zijn. ‘In de kantlijn van psalm 139’. Dat betekent zoiets als: flitsen van gedachten, flarden van gevoelens, neergepend aan de randen van de bladzijde. Maar het betekent ook dat die flitsen en flarden een eigen opvlucht kunnen nemen. Kunnen wegwaaieren uit de kantlijn om zelf een lied te worden. Wat proberen deze oude en nieuwe psalm ons te zeggen?
De orde van dienst vindt u hier.

Terwijl de boer slaapt – Eva Martens (Zondag 11 september 2022)
In juli reed een bus vol Amsterdamse tieners naar Taizé, onder wie een aantal jonge Dominicusgangers. Het werd een week van ontmoeting met zichzelf, met jongeren uit tal van landen en, zeggen we met schroom, met God.
De jongeren delen iets van hun ervaringen in deze meditatieve viering in de stijl van het internationale oecumenische jongerencentrum. Ze delen er ook iets van de diepe stilte die ze er hebben ervaren. We lezen het verhaal van ‘het zaad dat ontkiemt en opgroeit terwijl de boer slaapt’.
Eva Martens, die mee was naar Taizé, verzorgt de toespraak.
De orde van dienst vindt u hier.

Delf mijn gezicht op – Arjan Broers (Zondag 4 september 2022)
Nog maar 2,5 jaar geleden begon de coronatijd. In een mum van tijd werden we een hybride gemeenschap, met vergaderingen en groepen per zoom en gestreamde zondagse vieringen. We leerden elkaar op een nieuwe manier kennen, via het scherm. En we leerden mensen kennen die van afstand, door heel Nederland en daarbuiten, nu wekelijks met ons verbonden zijn. Want ook al zijn de beperkingen opgeheven, nog steeds zijn velen digitaal betrokken.
Kunstenaar en Dominicusganger Jo-anne de Haan maakte een doek op basis van gezichten van mensen uit de gemeenschap, beginnend bij de wekelijkse ‘Koffie met zoom’, eindigend in de zondagse vieringen in de kerk. Het doek is een ode geworden aan mensen die elkaar ook in een verwarrende tijd opzoeken en willen ondersteunen. En die daarmee, zoals in het lied gezongen wordt, elkaars gezicht opdelven en mooi maken.
De orde van dienst vindt u hier.