foto-links

raamdom-gr

Kerst: OPEN HUIS

Beste trouwe vrijwilligers van het Open Huis,

Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten het Open Huis van 2020 niet kan doorgaan. Als coördinatoren-team waren we graag vol enthousiasme van start gegaan om er voor de 51e keer weer iets heel moois van te maken! Helaas is het door de Covid-19 pandemie en de daarbij horende beperkende regels te moeilijk om ontspannen samen te kunnen praten, knutselen, spelen of te zingen in een sfeer van openheid en aandacht naar elkaar toe zoals we dat graag zouden willen. Het handhaven van de (nog steeds wisselende) coronaregels zal een te grote invloed op deze sfeer uitoefenen, en is daarnaast ook praktisch niet uitvoerbaar.

We willen wel ’s middags op 1e kerstdag op kleine schaal iets doen voor dak- of thuislozen. In de vorm van uitdelen van koffie/thee en brood, en een tasje met praktische zaken voor deze mensen.
I.v.m. Coronaregels willen we dit alleen voor deze mensen doen die dit het meest nodig hebben, anders wordt handhaven van b.v. 1,5 m. te lastig.

Wilt u ook iets persoonlijks doen voor deze mensen? Schrijf dan een kerstkaartje met een persoonlijke boodschap, en stuur die naar de Dominicuskerk, Spuistraat 12a, 1012 TS Amsterdam – of geef hem daar af, dan zorgen we dat die in een tas terecht komt.

Alle andere gasten/vrijwilligers zijn in 2021 weer welkom. Hopelijk kunnen we dan weer een Open Huis houden zoals we het gewend zijn, en er dan iets dubbel moois van gaan maken om de schade weer in te halen. Dan bent u als gast/vrijwilliger uiteraard weer van harte welkom!
Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar: openhuis@dominicusamsterdam.nl

Voor een sfeerimpressie kunt u fotoverslagen van het Open Huis, geschoten door Sodis Vita, van de afgelopen jaren bekijken.

Met Kerstmis 2020 was het door het rondwarende coronavirus helaas niet verantwoord om een Open Huis te organiseren. Wel heeft de Werkgroep Open Huis op bescheiden schaal iets willen doen voor dak- en thuislozen. Sodis Vita was erbij.
Klik op 2020 om de foto’s van het alternatieve “Open Huis 2020” te bekijken.

Op de valreep van 2020 is Sodis Vita er alsnog in geslaagd om haar foto’s van het 50e Open Huis te publiceren:
Klik op 2019 om de foto’s van het Open Huis 2019 te bekijken.

Klik op 2018 om de foto’s van het Open Huis 2018 te bekijken.
Klik op 2017 om de foto’s van het Open Huis 2017 te bekijken.
Klik op 2016 om de foto’s van het Open Huis 2016 te bekijken.
Klik op 2015/2014/2013 om de foto’s van eerdere jaren te bekijken.

Bijdrage

Wilt u een financiële bijdrage doen aan het Open Huis volgend jaar?
Dan kan dit door een bedrag over te maken naar:
Open Huis Dominicuskerk, NL37 INGB 0004 8850 50  o.v.v.  ‘Open Huis 2021’.

OpenHuis2016-09 OpenHuis2016-10 OpenHuis2016-11