foto-links

raamdom-gr

Muziek

Het zingt en klinkt in de Dominicus

koor8

In de Dominicus zingen we graag en veel. Liederen kunnen je – meer dan een gesproken tekst – optillen en kracht geven.
Samen maken we muziek. Tijdens de viering zingen we de veelal vierstemmige liederen in verschillende samenstellingen van gemeente, voorganger, koor en solisten. Veel liederen van Huub Oosterhuis, maar ook liederen die voor de Dominicusgemeente geschreven zijn door Gerard Swüste, Juut Meijer, Colet van der Ven, Jannet Delver, Sieds Prins, Jan Nieuwenhuis en anderen, hebben hun plaats in de liturgieviering. Deze liederen verschenen op de 3 cd’s van het Dominicus Muziekfonds. Muziek werd geschreven door Thom Jansen, Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en anderen.

Daarnaast zingen we liederen op teksten van vrouwelijke dichters en tekstschrijvers. Deze liederen verschijnen bij het Nieuw LiedFonds.

Er zijn nu 7 cd’s met gedichten van M. Vasalis, Judith Herzberg, Marjoleine de Vos, Ida Gerhardt, Juut Meijer, Jannet Delver, Simone Huisman en Colet van der Ven en anderen.

De composities zijn van onder anderen Mariëtte Harinck en Felicity Goodwin, Geke Bruining-Visser, Emma Breedveld, Teresa Takken, Bernard Huijbers, Thom Jansen en Tom Löwenthal.

Het Dominicuskoor is een vierstemmig koor en telt ongeveer 45 leden die een verschillende muzikale achtergrond hebben en net als de gemeenteleden zowel uit Amsterdam als uit de wijde omgeving afkomstig zijn. Het koor wordt begeleid door organist/pianist Evert van Merode en staat onder leiding van Arjan van Baest, onze dirigent. Zie De musici
Het repertoire is omvangrijk. Voortdurend worden er nieuwe liederen geschreven, maar ook de oudere liederen blijven we graag zingen. Veel liederen die in de Dominicus zijn ontstaan, zijn te horen op de drie cd’s die het koor samen met andere koren heeft opgenomen en door het Dominicus Muziekfonds (zie paragraaf ‘Liedfondsen’ hieronder) zijn uitgebracht. Ze zijn op zondag bij de boekentafel in de kerk verkrijgbaar.

Het koor zingt vrijwel iedere zondag, het hele jaar door, en op alle kerkelijke hoogtijdagen. Verder zingt een wisselende delegatie van het koor bij huwelijksvieringen en begrafenissen in de Dominicus. Zo nu en dan treden we op in verpleeghuizen of in gevangenissen.
De koorrepetities zijn wekelijks op donderdagavond in de kerk van 20-22 uur en op zondagochtend voor de viering vanaf 10.15 uur. In de maanden juli en augustus zijn er geen repetities op donderdagavond. Dan mag iedereen die van zingen houdt en bekend is met het repertoire ’s zondags in het koor meezingen.

Het koor is altijd op zoek naar nieuwe leden. Heb je belangstelling? Dan ben je van harte welkom om op donderdag  een keer mee te repeteren en de sfeer op het koor te proeven. Vanaf 19.45 uur is er koffie.
Na afloop van elke viering kun je contact zoeken met de dirigent of leden van het koor.

Het koorbestuur bestaat uit Petra Meijerhof, Arie Voordouw en Clara Wever. Wil je meer informatie? Neem dan per e-mail contact met één van hen op via:
Dominicuskoor@dominicusamsterdam.nl (zet je telefoonnummer in de mail, zodat je teruggebeld kunt worden).

Liedfondsen: Dominicus Muziekfonds en Nieuw LiedFonds

Het Dominicus Muziekfonds stimuleert het schrijven van nieuwe teksten voor de eigen vieringen en nodigt componisten uit om hier passende muziek bij te componeren. Het fonds zoekt vervolgens wegen om al het liedmateriaal bredere verspreiding te geven. Teksten kwamen uit de pennen van Gerard Swüste, Juut Meijer, Sieds Prins, Erik Borgman, Simone Huisman, M. Vasalis, Neeltje Maria Min en vele anderen.

Tom Löwenthal, Thom Jansen, Bernard Huijbers en Paul Valk tekenden voor de composities.

Het Dominicus Muziekfonds heeft 3 cd’s uitgebracht met opnames van (nieuwe) liederen die in onze diensten zijn gegroeid. Beluister korte intro’s van:

  • Als wild gras (1999)

Kom Schepper, Geest tekst: Sieds Prins, muziek: Tony Barr in een arrangement van Tom Löwenthal

  • Welkom op de bergen (2002)

Lied van het mensenkind tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Thom Jansen
Mijn licht, mijn vrijheid Bewerking van psalm 27: Gerard Swüste, muziek: Thom Jansen
God, jij bent voor mij een herder Bewerking van psalm 23: Gerard Swüste, muziek: Thom Jansen
Om warmte tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Wilfred Kemp

  • Smeltwater (2009)

Houd mij in leven tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Bernard Huijbers
Momentum tekst: Pieter van Hoof, muziek: Thom Jansen
Smeltwater tekst: Ida Gerhardt, muziek: Bernard Huijbers
Uittocht tekst: Ida Gerhardt, muziek: Thom Jansen; stem Jan Nieuwenhuis
Deze cd’s zijn verkrijgbaar bij de boekentafel en de bijbehorende partituren (voor koor, pianist/organist en eventuele andere instrumentalisten) zijn te bestellen bij het secretariaat van de Dominicus.

Nieuw LiedFonds
Poëzie van vrouwen voor een aansprekende liturgie

Waar liefde woont – 25 jaar Nieuw LiedFonds (klik hier)

Op 17 november 2018 vierde het fonds zijn 25-jarig bestaan in Leeuwarden, toen culturele hoofdstad.

Klik hier en beluister ‘Als daar muziek voor is’

In 1993 richtte Marijke Beukema, Dominicusganger, het Nieuw LiedFonds op. Samen met Juut Meijer en andere vrouwen wilde zij het liturgisch repertoire verrijken met teksten die waren geschreven door vrouwen. Nu zijn er 7 cd’s verschenen met 116 liederen.

Bekende nummers zijn: Dit is de plaats, Als daar muziek voor is, Waar liefde woont, De disgenoten, Licht Woord Antwoord, Over de eerbied (gij moet het eenzaam laten), Nacht van droom en van verlangen, Dit ene weten wij, Het water zal stenen breken, Van liefde die overvloeit (met de prachtige orgelcompositie van Thom Jansen), Eerste stem, Als morgenrood, Er is nog zomer en genoeg, De zachte krachten, Probeer te zingen, Zie ons blindelings, Altijd aanwezige, Kan ik jou ooit bereiken, Als je nou eens niet kon sterven, zou je dan op zwemles gaan?, Oktober, Langzaam zie ik hen gaan, en meer…

In 2013 verscheen het boek Als daar muziek voor is (90 liederen van het Nieuw LiedFonds, met toelichtingen op de teksten door Bettine Siertsema en informatie over de muziek door Wilna Wierenga).

Het Nieuw LiedFonds creëert nieuwe liederen waarin de invalshoek van vrouwen in de liturgie wordt ingebracht. Juut Meijer, Ida Gerhardt, M. Vasalis, Jannet Delver, Ellen Warmond, Colet van der Ven, Petra Kerssies, Marjoleine de Vos, Anneke Meiners, Annewieke Vroom en anderen schreven de teksten. Thom Jansen, , Felicity Goodwin, Mariëtte Harinck, Geke Bruining-Visser, Teresa Takken, Tom Löwenthal, Henri Heuvelmans en anderen de teksten op muziek gezet. Zo ontstonden de cd’s:

 • Tussen de tijd (1997)
 • Hildegard von Bingen (2000)
 • Zomerregen (2003)
 • Kostbare bronnen (2006)
 • Passage (2008)
 • Zielsverlangen (2012)
 • Eb en vloed  (2017)
CD’s EN PARTITUREN

De cd’s hebben een plek gevonden in kerken en liturgische groepen, maar ook in meditatiegroepen en in de huiskamer. Ze zijn verkrijgbaar bij de boekentafel of via www.nieuwliedfonds.nl

Partituren

Bij alle liederen verschenen partituren met de partijen voor dirigent, koor, instrumentalisten en solisten. De partituren zijn verkrijgbaar via www.nieuwliedfonds.nl

NLF in de pers

In de pers verschenen regelmatig berichten.

Agnes Grond schreef in VolZin:  ‘Net als beide andere cd’s wordt Zomerregen een juweeltje in je verzameling, onmisbaar op sombere momenten, voedsel voor dorre tijden, troost om te overleven’ (Agnes Grond in VolZin).

De IKON besprak Zielsverlangen, de laatste CD, en interviewde bestuurslid Wilna Wieringa en pianiste/organiste/componiste Felicity Goodwin in het radio-programma Musica Religiosa. U kunt de uitzending in zijn geheel beluisteren Nieuw LiedFonds bij Musica Religiosa.
Op de IKON-website staat te lezen: ‘Het Nieuw Liedfonds heeft weer een hele reeks nieuwe teksten van vrouwelijke dichters op muziek laten zetten. Er komen veel bekende namen langs als Henriëtte Roland Holst, Vasalis, Judith Herzberg en Ida Gerhardt. Bij de composities zitten weer pareltjes van bijvoorbeeld Thom Jansen en Mariëtte Harinck. Maar ook het nieuwe lied van Felicity Goodwin en Dirk Zwart mogen er zijn. Kees Schuurman praat erover met stuwende kracht Wilna Wieringa en dirigente Felicity Goodwin.’
Te horen zijn:
 • Er is nog zomer en genoeg – Judith Herzberg/Geke Bruijning
 • Waar liefde woont (psalm 133) – Anneke Meiners/Felicity Goddwin
 • De zachte krachten – Henriëtte Roland Holst/Mariëtte Harinck
 • Zoekend ga ik mijn weg (naar psalm 63) – Simone Huisman/Thom Jansen
 • Als jij er niet was geweest (naar psalm 84) – Juut Meijer/Dirk Zwart Minne
Bestellen cd’s en partituren:
De cd’s zijn te bestellen door € 20 plus verzendkosten (€ 3,50) te storten op gironr. NL18 INGB 0007 873 865 van het Nieuw LiedFonds te Amsterdam.  Zie ook de website van het Nieuw LiedFonds
Voor het bestellen van partituren: nieuwliedfonds@gmail.com