foto-links

raamdom-gr

Door de week

In de Dominicus kun je vaak terecht. Ook door de week.
Er zijn allerlei activiteiten als ontmoetingen, eetgroepen, filmavonden en meditatiegroepen.

 

NAJAAR 2022

Hieronder de groepen die binnenkort weer van start gaan in het kader van ‘Dominicus-door-de-week’.
De informatie-link verwijst naar de eerste bijeenkomst in dit najaar – de vervolgdata staan daar dan ook genoemd (zie u geen link dan is er voorlopig niet meer informatie bekend)- of kijkt u in de Agenda

Meditatiegroepen

Meditatie op maandag: wekelijks, info hier
Meditatiekring in de ruimte van de stilte: tweewekelijks,  info hier
Sacred Dance: info hier (tweewekelijks met een afwijking op 30/11)
Wandelen in stilte: maandelijks, info hier

Ontmoetingsgroepen

Tienergroep: op wisselende dagen ontmoeten tieners die op de middelbare school zitten elkaar. Een paar keer per jaar organiseren zij een leuke activiteit: samen eten, een film kijken of een leuk spel. Via WhatsApp houden zij elkaar op de hoogte. De bijeenkomsten zijn niet op een vaste dag. Voor informatie: Astrid Philips (bereikbaar via wgPastoraat)
20+-groep: Met een groep 20-ers en 30-ers komen we bij elkaar, soms rond een thema, soms ook gewoon om samen te eten of een activiteit te doen. Wees welkom om eens aan te sluiten; de samenstelling is steeds weer anders. We maken een afspraak via WhatsApp. Er is geen vaste tijd en weekdag en ook de locatie is wisselend. Info Petra Meijerhof (bereikbaar via wgPastoraat)
50+-groep: maandelijks, info hier
Vrouwenlichaam in verandering, info hier

Film + eten – info volgt zodra beschikbaar

Studiegroepen

Bijbel-lezen: Thessalonicenzen en Prediker: twee-wekelijks, info hier
Joods Leerhuis: Exodus: twee-wekelijks, info hier
Speling leesgroep: eens per kwartaal, info hier
Drie poëzieavonden over Geloof, Hoop en Liefde: info hier
Wereldliteratuur: twee maandelijks, 4 bijeenkomsten, info hier
Veel te laat heb ik u lief gekregen, spirituele autobiografie aan de hand van Augustinus, 5 bijeenkomsten, info hier

Voor vragen mail: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl
U bent van harte welkom bij alle bijeenkomsten. Als voor opgave gebruik dient te worden gemaakt van het emailadres van de werkgroep wordt u verzocht dit tijdig te doen.
Namens de Werkgroep Pastoraat,
Marleen Wijdeveld