foto-links

raamdom-gr

Wake voor vluchtelingkinderen

Tijdens de 4e Advent zullen we in de dienst aandacht besteden aan de actie ‘500s waken voor vluchtelingkinderen‘.

Al maandenlang maken vele acties, brieven, petities en manifestaties duidelijk dat er in Nederland een groot draagvlak is voor het opvangen van 500 vluchtelingkinderen uit kampen in Griekenland.

De regering heeft toegezegd dat er 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen en 50 kwetsbare kinderen met hun gezinsleden, totaal 100 personen uit Griekenland naar Nederland zullen worden gehaald. (Dit aantal van 100 wordt overigens wel in mindering gebracht op het hervestigingsquotum van 500 personen per jaar dat met de UNHCR is afgesproken.)

Maar van deze toezegging wordt nu pas de helft uitgevoerd. In deze Adventstijd, nu we uitzien naar het Kerstfeest, de komst van Christus, worden we opgeroepen te waken. Waken als een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid, die breed wordt gevoeld. En omdat we niet kunnen en willen wegkijken van de situatie van kwetsbare vluchtelingen.
In veel kerken wordt in deze tijd gewaakt vanuit de gevoel solidair te zijn met deze vluchtelingen.

Zondag de 4e advent zullen we tijdens de dienst bij deze wake aansluiten, denkend aan het leed dat deze kinderen en volwassenen moeten doormaken.
Wij hopen dat u thuis ook mee kunt doen – voor meer informatie verwijzen we u graag naar dit bericht van INLIA.

Namens de wgDiakonaat,
Herman Huijmans