foto-links

raamdom-gr

Vaste bijdrage

Onze financiën vormen een sobere maar stevige pijler. We mogen elkaar daar dankbaar voor zijn. Dankzij al uw bijdragen (via collectes en/of vaste bijdragen) slagen wij er in de financiën van de Dominicusgemeente en kerk en pastorie redelijk op orde te houden.

Onder al die cijfers van onze verschillende inkomstenbronnen vormen de vaste bijdragen van de gemeenteleden de hoofdmoot en geven de grootste zekerheid. Indien u dat nog niet doet vragen wij u daarom te overwegen ook een vaste bijdrage aan de Dominicus te gaan overmaken, en indien u dat al doet hopen wij dat u de bijdrage wilt handhaven of indien mogelijk zelfs wilt verhogen.

Een vaste bijdrage kan belastingtechnisch aantrekkelijk zijn. Met ingang van 1 januari 2014 zijn giften die op basis van een ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ worden gedaan, volledig aftrekbaar. Een notariële akte is dus niet meer nodig. Wij nodigen u van harte uit deze overeenkomst voor een periodieke gift van onze website te downloaden en in te vullen. Het formulier is ook één keer per maand tijdens de verkoop van collectebonnen en bij de penningsmeester verkrijgbaar.

Indien u niet geïnteresseerd bent in een belastingvoordeeltje nodigen wij u uit het gewone deelnameformulier voor een vaste bijdrage in te vullen.

(Ingevulde overeenkomsten kunt u opsturen dan wel in de rode zuil achter in de kerk deponeren)

Wij hopen dat u een van de pijlers onder de Dominicus wilt blijven!

Namens de Beheercommissie,

Theo van Kamp
penningmeester