foto-links

raamdom-gr

Solidariteitsfonds

De Werkgroep Solidariteit stimuleert de bezoekers van de Dominicusgemeente om met elkaar gelden te delen. De werkgroep beheert daartoe het Solidariteitsfonds. Het fonds bestaat uit giften die door bezoekers van de Dominicus worden gedaan ter ondersteuning van andere Dominicusgangers. De Werkgroep organiseert ieder jaar vier acties: “Boekenbonnen”, “Vakantiegeld”, “Cursussen en Clubs” en “Eindejaars Extra”. Daarnaast kan door bezoekers van de Domincus een beroep op het Solidariteitsfonds worden gedaan bij noodzakelijke uitgaven die de financiële draagkracht te boven gaan. Voor bijdragen (periodieke en incidentele) heeft het fonds een eigen gironummer: NL72INGB0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente Amsterdam. De namen van de contactpersonen staan vermeld onder het kopje “Contact” en op de pilaar bij de ingang van de kerk.