foto-links

raamdom-gr

Erfstellingen en legaten

U kunt de Dominicus steunen na uw dood, door een legaat in uw testament op te nemen of de kerk (voor een deel) tot uw erfgenaam te benoemen.

Wie iets wil nalaten aan de Dominicus moet een testament laten maken. Een testament kan alleen door een notaris worden opgesteld. Het is alleen rechtsgeldig wanneer het door de erflater en de notaris is ondertekend. De notaris houdt het origineel van de akte en meldt het testament aan bij het centraal testamentenregister. De Dominicus heeft een ANBI-status, legaten aan de Dominicus zijn vrijgesteld van erfbelasting.