foto-links

raamdom-gr

Erfstellingen en legaten

Nalaten aan de Dominicuskerk

Vaak nemen mensen een instantie waar ze met hart en ziel bij betrokken zijn in hun testament op. Denk daarbij aan KWF, de Hartstichting maar ook bijvoorbeeld aan onze Dominicuskerk. Vroeger gebeurde dit vrijwel uitsluitend door alleenstaanden of mensen zonder kinderen, tegenwoordig  ook door echtparen met of zonder kinderen. Daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor.

Dit artikel gaat over hoe u een goed doel of de Dominicuskerk in uw nalatenschap kunt betrekken. Om iets aan een goed doel of een kerk na te laten, zult u in elk geval naar een notaris moeten gaan en daar een testament op moeten laten maken. Een codicil is dus niet voldoende.

Iets nalaten kan op twee manieren: via een legaat (ik legateer aan de Dominicuskerk te Amsterdam bedrag € X) of door de Dominicuskerk tot (mede)erfgenaam te benoemen (ik benoem tot erfgenaam van mijn nalatenschap voor x% de Dominicusgemeente te Amsterdam).

Als de Dominicuskerk ‘niet geoormerkt’ geld uit een nalatenschap verkrijgt, zal dit worden aangewend voor de algemene middelen. Maar een specifiek doel aangeven voor het geld kan natuurlijk ook. Denk bijvoorbeeld aan het zg. Tolhuyslegaat dat de Dominicuskerk een paar jaar gelden mocht ontvangen. Gelden uit dat legaat moeten worden besteed aan onderwijsdoeleneinden. De opbrengsten van extra-collectes met een onderwijsdoel worden uit dit legaat verdubbeld.

Misschien komt bij u de vraag op of er erfbelasting (successierechten) verschuldigd is over het geld dat de Dominicuskerk uit een nalatenschap verkrijgt. Dat is niet het geval. De Dominicuskerk is net zoals vele goede doelen nl een zg. ANBI-instelling en is dus vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat het bedrag dat wordt toegekend aan de Dominicuskerk in zijn geheel ten goede komt aan de kerk.

Hoe gaat een en ander nu in zijn werk? Het beste is om een afspraak met een notariskantoor van uw keuze te maken om uw wensen te bespreken. Over het algemeen ontvangt u daarna een concept van het door u op te maken testament en daarna wordt er een afspraak gemaakt om uw testament te tekenen. De Dominicuskerk hoeft daarvan niet op de hoogte te worden gesteld. Pas na uw overlijden worden de instanties die u in uw testament heeft opgenomen, benaderd. Dat gebeurt dan meestal door een notariskantoor of door een executeur.

Mocht u behoefte hebben om een keer over het bovenstaande met iemand van de Beheercommissie van gedachten te wisselen, dan kan dat. Als u een mailtje stuurt naar de secretaris van de Beheercommissie – via bc@dominicusamsterdam.nl – nemen we graag contact met u op.
Jop Mendelts,
secretaris Beheercommissie