foto-links

raamdom-gr

Vriend van

De pijlers onder de Dominicus

De Dominicusgemeente rust op een aantal stevige pijlers. Het uit het eind van de 19e eeuw stammende kerkgebouw van architect P.H.J. Cuypers, staat op honderden houten palen. Inhoudelijk mogen we ons verheugen in verrassende en aansprekende diensten en vele activiteiten. Wat ons daarnaast sterk maakt is de onophoudelijke bijdrage van vrijwilligers die op alle mogelijke plaatsen zich inzetten voor onze Dominicus. Naast deze vier pijlers is natuurlijk ook onze financiële situatie belangrijk.

De begroting voor 2022 is hier in te zien.

Onder al die cijfers van onze verschillende inkomstenbronnen vormen de vaste bijdragen van de gemeenteleden de hoofdmoot en de grootste zekerheid. Indien u dat nog niet doet vragen wij u daarom te overwegen ook een vaste bijdrage aan de Dominicus te gaan overmaken, en indien u dat al doet hopen wij dat u de bijdrage wilt handhaven of indien mogelijk zelfs wilt verhogen.