foto-links

raamdom-gr

Voorbeden van Germain Creyghton

God van licht,
wij bidden u voor de mensen in Syrië, Jordanië en Irak
die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.
Wees hen nabij,
dat zij moed houden
om gezamenlijk de smalle weg te gaan
die leidt naar recht en vrede,
dat zij niet verharden
maar blijven geloven in een land
waarin voor vriend en vreemde plaats zal zijn.

God van wijsheid,
wij bidden u voor alle mensen
die oprecht zijn en waarachtig.
Dat zij zich niet laten misleiden
door rijkdom en aanzien,
dat zij vrijmoedig anderen inspireren
en tot voorbeeld kunnen zijn.

Wij bidden ook voor de leiders in onze ingewikkelde wereld
dat zij zich niet breed maken, maar dienstbaar zijn
aan de waardigheid en het levensgeluk van ieder mens.

God van liefde,
zie in ons het verlangen om mens te zijn voor andere mensen,
raak ons aan met uw Geest die ons opent naar elkaar,
dat zij ons mededogen, inzicht en sterkte geeft,
en ons zal inspireren en begeleiden
op uw weg van recht en vrede.

Uitgesproken door Germain Creyghton in de Dominicus op zondag 16 november 2014.