foto-links

raamdom-gr

Vieringen in de Goede Week en met Pasen

Deze dagen komen we veel samen in de Dominicus. Op Palmzondag lezen we het verhaal van de intocht van Jezus in Jerusalem. Enkele dagen later zal het anders zijn. Op Witte Donderdag gedenken we het Paasmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde, en op Goede Vrijdag klinkt het verhaal van zijn gewelddadige dood. Zo gaan we de weg van dood en opstanding om tenslotte de vreugde en het Nieuwe begin van Pasen te vieren.

Het koor zal er steeds zijn. Het zingt over verlangen en hoop, verklankt het aardedonker en vraagt zingend Hoever de nacht is, kondigt de Dag van zon en vreugde en het Licht van Pasen aan en neemt iedereen mee in een juichend Alleluia.

De vier vieringen rond Pasen zal Michiel Rozendal dirigeren. Organist / pianist Thom Jansen is er natuurlijk ook.

 

Palmpasen: zondag 20 maart 11.00u

Laatste dienst in de serie over Vreemdeling, vluchteling en gastvrijheid, met als thema: Welkom of niet?

Het eerlijke welkom dat velen van ons deze jaren aan vreemdelingen bereiden, leidt ook tot veel pijn, teleurstelling, ruzie. Niemand of niets is volmaakt. Tweeslachtigheid is één van de watermerken van een bestaan waarin leven en dood om de voorrang strijden. Palmzondag is daarvan het meest wrange voorbeeld. Jezus viert zijn welkom in Jeruzalem, wetend dat velen daar hem uit de weg willen ruimen. Wat kunnen we daar van leren, daar mee doen? Lezing: Mattheus 21

De kinderen gaan een Palmpasenstok maken en er worden palmtakjes uitgedeeld.

Overweging: Henk Hillenaar

 

Witte Donderdag:  24 maart 20.00u

Tijdens het paasmaal dat Jezus samen met zijn vrienden eet, vlak voor zijn lijden, ontstaat er eerst onenigheid: ‘Wie is hier het belangrijkst?’ De reactie van Jezus maakt echter duidelijk dat hij anders kijkt: ‘De leider is de dienaar’. Een uitnodiging tot een nieuw perspectief op samenleven en samenwerken.

Overweging: Germain Creyghton

 

Goede Vrijdag:  25 maart 20.00u

Soms is er het lijden en sterven van mensen dichtbij, maar er zijn ook lijdende mensen ver weg, van wie we de namen niet kennen.

Dit wordt verklankt in het lied ’Au cimetière’ van Gabriel Fauré, dat David Cohen voor ons zal zingen.

Als we in de avondstilte van Goede Vrijdag bijeenkomen, doen we dat rond het ene verhaal over het lijden en sterven van Jezus van Nazareth.

Daarna leggen we onze meegebrachte bloemen bij het kruis en gedenken we met Hem al die anderen.

Voorganger: Juut Meijer

 

Paaswake: zaterdag 26 maart 21.00u

Waken in de nacht om stil te staan, te vieren en te luisteren naar verhalen en liederen waarin de Levende een nieuw begin schept.

Uittocht uit slavernij en uitsluiting. Bevrijding uit wat ons gevangen houdt.

Licht vinden in de duisternis.

Overweging: André Wesche

 

Paasmorgen:  zondag 27 maart 11.00u

Met Pasen vieren we het nieuwe begin dat mensen kunnen maken. In wat verloren en kapot leek kan toch een ongedachte levensenergie blijken te schuilen. Het overkomt de Emmausgangers. Ze keren ontgoocheld huiswaarts en krijgen opeens weer moed. Opstanding heeft vele vormen.

Voor de kinderen is er een verhaal. Het grote kleed ligt klaar, zo kunnen ze dicht bij de verteller zitten. En er is voor hen her en der een verrassing te vinden.

Met medewerking van violiste Anuschka Franken.

Overweging: Mirjam Wolthuis