foto-links

raamdom-gr

Vertrek pastor Mirjam Wolthuis

(Bericht voor iedereen, behalve Mirjam Wolthuis)

Na een dienstverband van bijna twintig jaar heeft Mirjam Wolthuis aangekondigd dat ze op 19 juni haar taak als pastor in de Dominicus zal neerleggen. We zullen haar na zoveel jaren van grote inzet en pastorale zorg zeer gaan missen en hopen op veler aanwezigheid in de viering, waarin Mirjam zelf voor zal gaan.

Na afloop van de dienst zullen we haar uiteraard toespreken en het glas heffen. We willen ook een boek maken waarvoor we u vragen om een A4tje met in elk geval een foto van uzelf erop (Mirjam zou het namelijk heel leuk vinden van iedereen een foto te hebben!) en misschien nog iets daarbij. In de kerk zorgen we voor een doos, waarin we ze verzamelen.

Voor een kleine, anonieme bijdrage aan een gezamenlijk afscheidscadeau zal de ’rode zuil’ naast de koffiehoek klaar staan, maar u kunt ook een bedrag overmaken aan Theo van Kamp, NL05INGB0000217695  t.n.v. Kerkgenootschap de Dominicusgemeente te Amsterdam o.v.v. ‘gift Mirjam’.

Let voor eventuele aanvullende informatie op de mededelingen in de orde van dienst en de website of neem contact op met Olga Wagenaar owagenaar39@gmail.com

Mirjam heeft een nieuwe voltijdse baan gevonden als coördinator religieus leven bij Klooster Alverna in Aerdenhout. We betreuren haar vertrek, maar vertrouwen erop dat de  banden met de gemeente zullen blijven.

We gunnen haar deze nieuwe start van harte.

Namens de Beleidsraad: Anne Marie Hoogland

Namens het Liturgisch Team: André Wesche

Namens de Werkgroep Pastoraat: Olga Wagenaar

Juut Meijer, collega-pastor

 

 

mirjam