foto-links

raamdom-gr

Uitslag verkiezingen Beleidsraad (update)

Afgelopen zondag zijn er verkiezingen voor de Beleidsraad van de Dominicus gehouden.

Totaal aantal uitgebrachte stemmen : 263
waarvan voor
Anne Marie Hoogland : 54
Marjanne Tamminga : 180
Stan van Walstijn : 28

Alle drie de kandidaten hebben de kiesdeler gehaald zoals vastgesteld in het Kiesreglement.

Er zijn twee vacatures in de Beleidsraad. De twee kandidaten met de meeste stemmen zullen per 1 januari 2015 worden benoemd tot lid van de Beleidsraad.
Dat zijn dus: Anne Marie Hoogland en Marjanne Tamminga.

Voor de Beleidsraad van de Dominicusgemeente hebben zich drie kandidaten beschikbaar gesteld. In onderstaande presentaties (op alfabetische volgorde) beschrijven zij hun achtergrond, motivatie en ervaring.

Anne Marie Hoogland
Goedemorgen, mijn naam is Anne Marie Hoogland, ik ben 47 jaar en kom met mijn gezin (Alle, en onze dochters Esther, Lina en Merel) in de Dominicus voor een zondagochtend met reflectie & overwegingen; Inspiratie voor de komende werkweek en ondertussen ook omdat ik het gevoel heb dat je ook je leven gaat delen met de mensen die je al zoveel jaren kent. Een tweede periode zal het worden, als u mij weer zou kiezen voor de beleidsraad. Want van 2007 t/m 2011 werkte ik vanuit de beleidsraad mee aan het verhaal over de toekomst van de Dominicus. Toen organiseerden wij veel dialoog groepen, informeerden wij actief in gemeenteavonden en is o.a. de brochure over de Dominicus gemaakt. Dat waren drukke maar ook inspirerende jaren, waarin ik ook veel geleerd heb van het zijn van een -democratische– vrij denkende-, gemeenschap. Eigenlijk begon het weer te prikkelen om weer mee te gaan doen toen er een oproep kwam van Janrense en Gabrielle. Wilt u nog iets meer van mij weten of persoonlijk kennismaken, dan ben ik zondags te vinden bij de trappen van het vml. Hoogaltaar. ‘Vak K’, van Kinderen, daar zit ik meestal.

Marjanne Tamminga
Graag stel ik mij voor als kandidaat voor de beleidsraad. Ik ben Marjanne Tamminga, 43 jaar oud, opgeleid als psycholoog en HBO-theoloog. Na postdoctorale scholing ben ik nu werkzaam als psychotherapeut in de GGZ. Daar houd ik me vooral bezig met ernstige traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Uitdagend werk, waarin ik veel tragiek tegenkom, maar ook veel leer over de veerkracht van mensen.
Ik belandde op mijn 16e in de Dominicus, op zoek naar ‘iets oecumenisch’, hoewel ik positief terugkeek op de vooruitstrevende protestantse gemeente waarin ik opgroeide. Sindsdien is de Dominicus voor mij een dierbare plek, waaraan ik veel te danken heb. Ik vond er inspiratie, vrolijkheid, vriendschap. En ik word er nog altijd ontroerd: door de liturgie, en door de verbinding die mensen met elkaar aangaan, ondanks al het gedoe dat óók hoort bij gemeente-zijn…
De laatste jaren ben ik actief bij de toilettenpoetsgroep, en ik zing in het koor. Daarnaast maak ik deel uit van de begeleidingscommissie rond het Blikopener-project, dat zich richt op jongere generaties. Zodoende hield ik me bezig met het ontwikkelen van activiteiten voor 25-45 jarigen, en met de vraag hoe de Dominicus voor hen aansprekend en toegankelijk kan blijven. Naar mijn idee is het daarbij geen doel in zichzelf om de kerk weer voller te krijgen, ook al zou dat mooi zijn. Belangrijker is dat we blijven zoeken naar vitaliteit en wat er echt toe doet.
De toekomst van de Dominicus gaat mij aan het hart. Daarom stel ik me beschikbaar voor de beleidsraad. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een beleid waarmee we trots voortbouwen op de verworvenheden van de afgelopen 50 jaar, maar ook ruimte durven maken voor nieuwe vormen en taal. Hierbij lijkt me wezenlijk: zorgvuldig luisteren, zo min mogelijk bureaucratie, openheid naar de wereld om ons heen, en -vooruit, met grote woorden- een focus op het Mysterie dat ons samenbrengt, hoe divers ook beleefd.

Stan van Walstijn
Ik ben geboren te Amsterdam in 1963. In 1991 ben ik getrouwd in de Dominicus. 4 kinderen (allen gedoopt in de Dominicus)
Mijn eerste ervaringen met de Dominicus dateren van eind jaren 80. Mijn vrouw komt al vanaf de zestiger jaren hier. Het open huis maar ook de Dominicus kinderweekenden beleven / beleefden we actief mee. Het is in deze tijd ook dat ik aansluiting zocht bij het koor. Zalig. Heb als lid van het muziekfonds mede aan de wieg gestaan van het maken van 2 cd’s.
Wat ik in het dagelijkse leven doe, is heel divers. Gestart in loondienst in de verzekeringswereld heb ik in 2003 de beslissing genomen voor mij zelf te beginnen. Nu begeef ik mij als interim op diverse plekken voor dan weer een kortere of langere periode maar altijd met een duidelijk doel en opdracht. Onlangs een carrière switch gemaakt door mij ook in de bouwwereld te begeven.
Dit over mij zelf en waarom dan de nu de keuze voor nog eens vier jaar in de beleidsraad. Ik las mijn stukje van 4 jaar geleden nog eens door en kon mij nog herinneren “de tweespraak tussen Floris en Annemarie. De bestuurder en de scepticus. Je weet dat je het toch nooit helemaal goed doet. Besturen is dat wat je thuis met elkaar in het klein doet op een groter geheel betrekken. De maatstaven en dat wat je thuis drijft maar dan in een groter geheel. En wat zijn dan die maatstaven. Er zijn voor die ander hoe klein ook, jezelf wegcijferen zonder dat het gaat ten kostte van weer jezelf.”
En heb ik dat al waar kunnen maken ook de laatste twee jaar in mijn rol als voorzitter of hadden zaken anders gemoeten. Zeker of misschien ook niet. Het algemene thema is verbinden en verdiepen. Ben ik daarmee klaar? Heb ik zelf genoeg geleerd? Dat zijn redenen dat ik mij de komende 4 jaar weer wil inzetten maar ook omdat ik mij in wil zetten voor een duidelijk en transparant bestuur dat zorg draagt voor de verbinding tussen commissies maar ook binnen de gemeente zodat we uiteindelijk toe kunnen komen aan verdieping en zo de Dominicus, met alles wat een ieder daarbij voelt, kunnen continueren. Graag ga ik samen met u nog een keer op weg.

Er zijn twee vacatures in de Beleidsraad. U kunt op het stembiljet uw voorkeur aangeven voor slechts één van de kandidaten.

De verkiezingen vinden plaats op zondag 7 december na afloop van de dienst. Bij binnenkomst ontvangt u een formulier waarop u uw naam en adres vermeldt. Bij inlevering hiervan ontvangt u een stembiljet.

Als u op zondag 7 december niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen kunt u met een machtiging iemand anders voor u laten stemmen. De formulieren voor een machtiging zijn verkrijgbaar bij de leden van de Verkiezingscommissie, Janrense Boonstra en Gabrielle van Zaalen.
U vindt hen bij het Trefpunt.