foto-links

raamdom-gr

Verkiezingen Beleidsraad

Per 1 januari a.s. ontstaat er een vacature in de Beleidsraad (BR). In verband daarmee zullen er op 25 november a.s. na de viering verkiezingen zijn, welke door Verkiezingscommissie (VK) georganiseerd zullen worden.

De BR roept in verband hiermee mensen op om zich kandidaat te stellen; dat kan door zich aan te melden bij de VK; deze aanmelding moet vergezeld gaan van een korte persoonsbeschrijving, de visie die de kandidaat heeft op de Dominicuskerk/motivatie en de functie die men ambieert. Binnen de BR zijn er de aandachtsvelden: Liturgie, Pastoraat, Diaconaat en Interne Communicatie .

Kandidaten moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Leden van de Werkgroep Pastoraat, Diaconaat, het Liturgisch team en de Beheercommissie zijn niet verkiesbaar.

Informatie kunt u inwinnen bij de leden van de VK : Tineke Dijkstra  (tineke-dijkstra@live.nl) en Jop Mendelts (jopmendelts@telfort.nl) en de BR.

U kunt de leden van de Verkiezingscommissie na de dienst voor het podium vinden.

Aanmeldingen moeten voor 15 november a.s. bij de commissie binnen zijn; dan sluit de termijn voor de kandidaatstelling.