foto-links

raamdom-gr

Verkiezingen Beleidsraad 2013

een roeping voor denkers én doeners

Op zondag 24 november kiest de gemeente drie nieuwe bestuursleden uit haar midden. Daarvoor zoeken wij ten minste vier kandidaten.

Als onafhankelijke kerkgemeente heeft de Dominicus een democratisch gekozen bestuur: de Beleidsraad. Een groep mensen uit de gemeente die de (eind)verantwoordelijkheid draagt voor de koers, de contacten, het werkgeverschap en de financiën. Die meedenkt met de werkverbanden, ontwikkelingen signaleert en een aanzet geeft tot nieuwe initiatieven.

Mensen die praktisch regelen combineren met vooruitzien en verstandig besluiten en bereid zijn goed te communiceren.

De veelzijdigheid van contacten en taken maakt het werk in de Beleidsraad tot een verrijkende ervaring. Belangrijk is ook dat de Beleidsraad borg staat voor de eigenheid en het open karakter van de Dominicuskerk. Daarom is het goed dat de Beleidsraad een afspiegeling is van de vele inzichten die in de gemeente leven. Van alle leeftijden, achtergronden en met uiteenlopende inzichten en ervaring. Kortom: een bont gezelschap van denkers en doeners.

Voelt u zich aangetrokken? Of nieuwsgierig? De leden van de verkiezingscommissie geven graag informatie en advies! U kunt zich opgeven tot en met 3 november.

Na afloop van de dienst vindt u ons bij het Trefpunt:
André Burghardt          (T: 06 – 130 841 72)
Riet Nouwens              (T: 020 – 624 09 35)
Gabrielle van Zaalen    (T: 06 – 202 791 52)