foto-links

raamdom-gr

Veertigdagentijd in de Dominicus

Onderweg naar Pasen (vanaf 18 februari)

De 40dagentijd is een periode van actie en bezinning voorafgaande aan Pasen. Het is én geven van aandacht aan elkaar in de ruime cirkel van ons leven én inkeren tot onszelf, reflecteren op ons doen en laten.

Wie dat wil kan in de veertigdagentijd elke dag een inspirerende tekst via de e-mail ontvangen. Deze teksten zijn gedeeltelijk gemaakt, gedeeltelijk uitgezocht door mensen van de Dominicus. U kunt zich daarvoor opgeven door een e-mail te sturen naar: 40dagendominicus@gmail.com

Het Liturgisch Team gaat in de wekelijkse toespraken in op mechanismen van het kwaad. Ook is er een kinderdienst met als thema `Ik ben boos´ waar jong en oud van harte welkom wordt geheten. In [doordeweekse] activiteiten speelt dit thema ook. In de Kalender vindt u alle activiteiten waar u aan kunt meedoen.

De collecten in deze periode willen hoop, toekomst bieden, willen juist kwaad doorbreken voor mensen.

Meerdere bijeenkomsten zijn er om te mediteren, op Aswoensdag na de dienst al, en op de maandagen in de 40dagentijd. Ook zijn er enkele bijeenkomsten om nog dieper inzicht te krijgen in bepaalde mechanismen van kwaad. Eén daarvan vindt al plaats vóór het begin van de 40dagentijd, de voorbereidingsbijeenkomst voor de Schipholwake.

Op voorhand een oosterse tekst ter overweging, een tekst die wekelijks terug zal komen bij de groep: “Meditatie op maandag”

Gelofte aan de mensheid
 
Laat ons kalm en evenwichtig
ontwaken tot ons ware Zelf,
mensen vol van mededogen worden,
onze gaven ten volle ontplooien,
ieder volgens eigen roeping,
ons bewust worden van het lijden
persoonlijk en maatschappelijk
en de bron ervan onderkennen,
de juiste richting ontdekken
waarin de geschiedenis voortgaat
en elkaar de hand reiken
zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn,
zonder onderscheid naar ras, natie of klasse.
 
Laar ons mededogend de gelofte afleggen
het diepe verlangen van de mensheid
naar bevrijding te stimuleren
en te helpen haar ware Zelf te ontdekken
en een wereld bouwen waarin iedereen
waarachtig en in heelheid kan leven.
 
Hisamatsu Shin’ichi

Dominicus Amsterdam Kleed Het Kwaad

De afbeelding is een weergave van het kleed dat in 1998 in de Dominicus is gemaakt.

De kinderen werkten op het thema: ‘het kwaad’. Bij roddelen knipten ze vurige tongen en glurende ogen. Bij jaloezie en dingen pikken maakten ze scherpe nagels. Als je niet mee mocht doen of je wilde iemand ergens niet bij hebben, kwamen er schubben, veel schubben zodat er niets te aaien viel en er geen contact kon ontstaan. Het gaat over het kwaad in onze wereld, eng en boeiend tegelijk, met daarboven een teken van hoop.

Al deze dingen zijn tot een geheel gevormd door Riet Deerenberg.