foto-links

raamdom-gr

De Dominicusgemeente zoekt een pastor/liturg voor 15 á 20 uur per week

Profielschets

De Dominicus is een bloeiende, zelfstandige, oecumenische gemeente in het centrum van Amsterdam. Bezoekers uit de stad en wijde omgeving komen ‘s zondags samen om de viering bij te wonen en elkaar te ontmoeten. In de liturgie spelen muziek en zang een belangrijke rol. Ontwikkeling en vernieuwing zijn kenmerkend voor de kritische, gemêleerde en actieve gemeente. Door de week zijn er gevarieerde activiteiten ter verdieping. Het pastoraal team van de Dominicus bestaat uit twee pastores. Zij zijn lid van het liturgisch team, waarin nog meer theologen zitten. De gemeente heeft de beschikking over een monumentaal, historisch kerkgebouw (Cuypers).

Functie-inhoud

Pastoraat en gemeenteopbouw (ca. twee-derde van de tijd)
Individueel pastoraat
Verbinden en coördineren in de gemeente
Behartigen van opbouw en koers van de gemeente als geheel, waarbij al naar gelang eigen interesse en ervaring te denken is aan:
Theologische onderbouwing, leerhuis/exegese/geloofsontwikkeling
Beleid kinderen/jongeren en hun ouders en toerusten van vrijwilligers
Ouderenpastoraat
Diaconaat/externe contacten (kerkelijk, maatschappelijk en interreligieus)

Liturgie (ca. een-derde van de tijd)
Als lid van het Liturgisch team mee verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de liturgie
Voorgaan en preken in vieringen, voortbouwen aan vernieuwing
Bijzondere vieringen als relatievieringen en afscheid

Functie-vereisten
Competenties
– respectvol, benaderbaar, communicatief en betrouwbaar in woord en gebaar
– een geloofs- en levenshouding die aansluit bij het gedachtegoed van de Dominicus
– bruggen bouwen en samenwerken met vrijwilligers en professionals

Opleiding en ervaring
–  Afgeronde opleiding theologie
- Ervaring in het pastoraat strekt tot aanbeveling (begeleiding, nascholing beschikbaar)

Arbeidsvoorwaarden

–  De Dominicus past de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland toe.
–  15 á 20 uur per week
–  Nascholings- en studieverlofregeling
–  Werktijden en vakanties afstemmen met collega
–  Aanwezigheid minimaal twee keer per maand in de vieringen
–  Woonachtig in Amsterdam of omgeving of bereid zijn daar te komen wonen

Verdere informatie
– www.dominicusamsterdam.nl
– bij Juut Meijer, pastor en lid van het Liturgisch Team, telefoon: 020-755 00 45

Uw sollicitatiebrief met cv en referenties zien wij graag voor 22 oktober aanstaande tegemoet en kunt u richten aan onze personeelsfunctionaris, de heer P. Kruyswijk, pnkruyswijk@gmail.com

Een assessment kan desgewenst deel uitmaken van de procedure.

Kinderdienst2015w