foto-links

raamdom-gr

Update Gevallen steen – herstel Spitsboog

Zoals eerder bericht wordt er deze maand gewerkt aan het herstel van de spitsboog waaruit een steen is gevallen. De steen is gevallen ten gevolge van scheurvorming in het metselwerk boven de spitsboog.

Die scheur zat er al heel lang en was tot voor kort geen reden tot zorg. Bovendien zit deze op een plaats waarop men vanaf een afstand nauwelijks zicht heeft. Er is door Archivolt Architecten, die het onderhoud begeleidt, een constructeur bijgehaald voor advies. Uiterlijk 31 oktober zal de boog hersteld zijn en wordt de steiger weggehaald. In januari 2023 zal aan de andere kant een steiger worden opgebouwd om de scheur boven de andere spitsboog te herstellen. Tot die tijd blijft dit deel van de kerk afgezet.

Scheurvorming is bij oude gebouwen als onze Dominicuskerk een normaal verschijnsel en hoeft op zich geen reden te zijn tot bezorgdheid. Vanaf de steiger zijn nu meerdere kleinere scheuren in het muurwerk geconstateerd en ook een boven het hoofdaltaar. Archivolt heeft aangegeven dat de scheuren op dit moment geen aanleiding geven tot bezorgdheid. Het neemt niet weg dat we voor de zekerheid de scheurvorming laten onderzoeken, vooral om er achter te komen wat de oorzaak is. Het monitoren van de scheuren zal meer duidelijkheid geven. Het voorstel is om een vloerwaterpassing in werking te zetten en te kijken of er nog enige beweging in de kerk zit of dat de scheurvorming een eenmalige reactie van iets anders is geweest. We hopen dat de constructeur c.q. een vloerwaterpassing zo snel mogelijk de oorzaak van de scheurvorming achterhaalt en dat kan worden aangeven welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Na het herstel van de gevallen steen en met inachtneming van de afzetting bij de andere spitsboog is er geen verdere reden tot zorg.

De Beheercommissie
Vragen/ opmerkingen/informatie? dat kan via Jop Mendelts, secretaris van de beheercommissie, bereikbaar per mail: bc@dominicusamsterdam.nl