foto-links

raamdom-gr

Nieuw groep: Geweldloze (verbindende) Communicatie

In samenwerking met Iris Berfelo, Psycho-Sociaal-Counselor, start de Werkgroep Pastoraat in de maanden april tot en met juni, bij voldoende belangstelling, een groep ‘Geweldloze Communicatie’.

Iris heeft al veel vaker groepen, ook in het buitenland, rond dit onderwerp begeleid.

Heel graag willen wij u uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst op zondag 24 maart  om

12.30 uur in de Grote Zaal. Iris vertelt dan wat de bedoeling is van de zes avonden die u kunt bijwonen, met de materie aan de slag gaat en waarvan u veel kunt leren. Het onderwerp sluit prachtig aan bij de serie over barmhartigheid uit de veertigdagentijd. Na de voorlichting kunt u besluiten of mee wilt doen met deze groep.

De avonden zijn gepland op de donderdagen: 25 april, 9, 16 en 23 mei, 6 en 13 juni.

Voor deze voorlichtingsbijeenkomst hoeft u zich niet op te geven, na de viering kunt u aanschuiven in de grote zaal.

Om u een beeld te geven vindt u hieronder al enige toelichting van Iris op het onderwerp van deze groep:

Wat ik in mijn leven wil is mededogen

een stroom tussen mijzelf en anderen

gebaseerd op wederzijds geven vanuit het hart.

–        Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg, Amerikaans psycholoog, heeft Non Violent Communication ontwikkeld. Van jongs af aan dreven in hem twee vragen:

– Hoe komt het dat we van ons natuurlijke mededogen vervreemd raken, waardoor we gewelddadig worden?

– En omgekeerd, hoe kan het dat mensen soms onder de moeilijkste omstandigheden compassievol blijven? Daarbij inspireerde hem o.a. Etty Hillesum en de boodschap van verschillende religies en oude wijsheden.

Toen hij bestudeerde welke factoren onze vaardigheid beïnvloeden om compassievol te blijven, viel hem de cruciale rol van taal op en de manier waarop wij ons uitdrukken en woorden gebruiken. Hij gebruikte de term ‘Geweldloos’ zoals Ghandi – namelijk om te verwijzen naar onze natuurlijke staat van mededogen wanneer geweld in het hart is geluwd.

Hoewel we onze manier van communiceren gewoonlijk niet als geweldvol beschouwen, leiden woorden en houding vaak tot kwetsing en pijn, zowel naar anderen als naar onszelf. Het proces van Geweldloze Communicatie wordt ook wel vertaald als Compassievolle of Verbindende Communicatie. Een taal van mededogen.

Onbewust communiceren we vaak op een manier die mededogen blokkeert b.v. (moralistische) oordelen, een ander of jezelf analyseren, classificeren en etiketteren.

In Mattheὕs 7:1 staat: Oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt, want zo jij oordeelt zul jij geoordeeld worden.

Geweldloze Communicatie gaat over verbinden, verbinden met jezelf en verbinden met de ander. Mensen zeggen vaak; ‘we verbinden toch, dat doen we continu als we in contact zijn.’ In praktijk blijkt echter dat onze manier van praten, luisteren, en de manier waarop we onze aandacht richten ons regelmatig uit verbinding brengt.

De intentie van Verbindende Communicatie is een kwaliteit van verbinding te ontwikkelen die het mogelijk maakt om positief aan elkaars leven bij te dragen. Dit via het (h)erkennen van elkaars behoeftes en samen te kijken hoe ieders behoefte vervuld kan worden (i.p.v. bijvoorbeeld je gelijk te willen halen of je zin te krijgen).

De aanname van Geweldloze Communicatie is dat alles wat we doen, we – bewust of onbewust – doen om een behoefte te vervullen. Alle mensen hebben dezelfde behoeftes. Overal op de wereld – los van geslacht, leeftijd, cultuur, ras – hebben mensen hetzelfde nodig. Zoals de behoefte aan voedsel, veiligheid, begrip, liefde, creativiteit en zingeving. Ieder mens / cultuur kiest zijn eigen strategie om zijn behoefte vervuld te krijgen.

Onenigheid en onbegrip ontstaat vanuit de strategie, niet vanuit de behoefte.

De informatie/leeravonden zijn erop gericht te leren hoe je kunt verbinden met je eigen behoeftes en die van de ander wanneer er een conflict is. Hoe je steeds weer naar jezelf en de ander terug kunt keren wanneer je uit contact bent. Je leert vanuit deze verbondenheid oplossingen te bedenken langs wegen die compassievol zijn en gericht op samenwerking versus vasthouden aan eigen strategie.

Opgeven bij Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam of 06 20364158