foto-links

raamdom-gr

Tegentij aan de Zuidas

Aan de Zuidas wordt gewerkt aan een nieuw ‘’Huis van Verbeelding’’ in Amsterdam. Onder de naam ‘’Tegentij’’, zoeken vrijzinnige denkers, theologen, voorgangers elkaar op om een nieuw platform voor tegendraadse zingeving te beginnen met aanbod van zowel persoonlijke als maatschappelijke thema’s, gespiegeld aan ‘’het grote verhaal’’.

De Ekklesia, de Dominicus en docenten van elders zetten hun schouders onder dit aanbod van lezingen, interviews, theologie, filosofie, literatuur, poëzie en film. Het aanbod is bedoeld voor een breed publiek, gelovig of minder gelovig. Leest u meer via: Tegentij.nl

Uit onze kring interviewt bv Colet van der Ven hedendaagse auteurs aan ‘de leestafel’ – voor meer informatie klik hieronder!

https://tegentij.nl/