foto-links

raamdom-gr

Theater: Drie Schone Jurken en een Schuldgevoel

Theatergroep Hare Majesteit speelt: Drie Schone Jurken en een Schuldgevoel

In een zorginstelling komen personeel, cliënt en familie/mantelzorger  elkaar tegen. Te midden van protocollen en richtlijnen wordt gezocht naar de menselijke maat. Het kan goed gaan tussen mensen; ook kan het zwaar en moeilijk zijn om elkaar te begrijpen, om op elkaar af te stemmen.

Wellicht ook voor u heel herkenbaar theater. De voorstelling wordt gevolgd door een gesprek met de toeschouwers.

 

Datum: zaterdag 16 maart om half 3

Om half 3 in de kerk – Ingang Korsjespoortsteeg.

Kaartjes bestellen: Stort € 10 op rekeningnummer NL45ABNA0435657208 tnv Dominicus Gemeente ovv  ‘drie schone jurken’.

Op 3 en 10 maart worden er na de dienst in de kerk ook kaartjes verkocht.

Zijn er vragen neem dan contact op met de Werkgroep Pastoraat via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl of  Olga Wagenaar via 06 20364158