foto-links

raamdom-gr

Terugblik op de gemeentemiddag en de nieuwe Dominicuskrant

In de nieuwe Dominicuskrant van september staat een uitvoerig verslag van een zeer geslaagde gemeentemiddag, die gehouden werd op 28 mei jl.

De Beleidsraad was blij verrast met de opkomst, zo’n 70 bezoekers bleven na de kerkdienst of kwamen er speciaal voor, en dat op een onverwacht hete zondag.

Voorzitter Anne Marie Hoogland leidde het programma in met een kort praatje over het thema ‘kennen en gekend worden’  dat uit het Blikopenerproject naar voren is gekomen als een heel belangrijk onderwerp voor het welbevinden van de bezoekers van de Dominicus. Daarna konden de bezoekers konden drie maal tien minuten aanschuiven bij een werkgroep en daar vragen stellen.

Marjanne Tamminga en Mirjam Nieboer presenteerden een onderzoeksspel, dat bestond uit het poneren van een aantal stellingen over het thema ‘kennen en gekend worden’.  Bij elke stelling konden de deelnemers een positie kiezen op een lijn  van ja tot nee en daar tussenin.  In de Dominicuskrant zijn een aantal stellingen de reacties van deelnemers toegelicht.

De Beleidsraad dankt alle deelnemers aan deze middag hartelijk voor hun belangstelling en inzet en belooft dat er gewerkt gaat worden aan de zaken die door de deelnemers van deze middag belangrijk gevonden worden, zoals het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het adressenbestand. Zodat ‘kennen en gekend worden’, het thema van deze middag ook in de praktijk gemakkelijker zal zijn.

 

DE INHOUDSOPGAVE VAN HET SEPTEMBERNUMMER VAN DE DOMINICUSKRANT

De levensfase van het moeten is voorbij: Interview met André Wesche

In de schijnwerper: Gesprek met Toisette en Louis Pietersen

Terug naar de kerk: Aart Jonker

Kennen en gekend worden: Terugblik op de gemeentemiddag

Jaarverslag Beheercommissie: Jos Valke

Vakantie mijmeringen:  Joanne Kruijswijk Jansen

Berichten

Gedicht: Dienst van het kleine leven

Nieuws uit het Liturgisch Team

Uitnodiging Familieweekend

Vergaderdata BR

In Memoriam:

Wim Hendriks

Marga Uhlenbusch

Wil de Greef

Honger is niet nodig, er is eten genoeg

Oproep voor internationale werkgroep

Activiteiten Dominicus Duurzaam

Karel Eykman bij boekhandel Kirchner

 

Maandelijkse rubrieken

Column: Geef ons heden ons dagelijks brood

Tour de Chant: Arde, deze

Van de pastores: Een bijbel en ik meende het

Spirituele poëzie: Achter de hemelpoort

Kunst, niet te geloven: Het onzichtbare briesje

Dominicusbron

Colofon

Infopagina