foto-links

raamdom-gr

Terugblik Blikopener-avond

Hoe open en gastvrij is de Dominicus?

Hoe ziet de toekomst van de Dominicus er uit? Zijn we er over tien jaar nog? Waarom komen er maar zo weinig twintigers, dertigers en veertigers in de kerk? Ligt het aan ons of is het een tijdsbeeld? Moeten we actie ondernemen of moeten we vertrouwen hebben dat het goed komt? Moeten we veranderen of moeten we juist onszelf blijven? Dit soort vragen steken regelmatig de kop op: in de Dominicuskrant, in de Beleidsraad, in de wandelgangen. Het was enkele jaren geleden de reden om het project Blikopener te starten. Met veel enthousiasme en creativiteit is van alles geprobeerd om dertigers en veertigers te bereiken. Ze zijn ook bereikt, er waren goede gesprekken en mooie activiteiten, maar het gehoopte effect bleef uit. De Dominicuspopulatie is er niet door verjongd. Met veel dank aan de energie die de Blikopener-groep erin had gestoken, moesten we constateren dat we min of meer terug bij af zijn.

De beste remedie tegen frustratie en teleurstelling is: de verwachtingen bijstellen, een andere aanvliegroute kiezen en een nieuwe poging ondernemen. Op initiatief van de Beleidsraad heeft de Blikopener-groep in een iets andere samenstelling anderhalf jaar geleden een doorstart gemaakt. De doelstelling – meer dertigers en veertigers bereiken – werd een vraag: hoe open en gastvrij zijn wij als Dominicusgemeente? Met als achterliggende vraag: wanneer voel jij je in de Dominicus op je best? Op drie avonden met steeds een andere groep van circa twintig Dominicusbezoekers, jong en oud, hebben we hierover gediscussieerd. Wat hadden vier thema’s centraal gesteld: ‘inhoud, visie en leiderschap’, ‘taal, muziek en liturgie’, ‘gemeenschap zijn’ en ‘generaties’. Wat zouden we niet meer of minder en wat zouden we juist wél of vaker kunnen doen? De deelnemers waren zeer gemotiveerd en de (externe) gespreksleider Peter van der Geer wist iedereen goed uit zijn/haar tent te lokken. Het werden enerverende avonden met mooie, soms ook verontrustende, persoonlijke verhalen, nieuwe ontmoetingen, uiteenlopende meningen, hoog oplopende emoties, humor en (zelf)relativering. De gemene deler aan het eind van het traject: wat is het toch boeiend en inspirerend is om met elkaar over onze dierbare Dominicusgemeente te praten. Dát zouden we in ieder gevál vaker moeten doen…

Wat hebben de avonden opgeleverd? In de eerste plaats: veel verrassende, originele en spannende ideeën en tips om de openheid en de gastvrijheid van de Dominicusgemeente te vergroten. En die verandering begint, hoe kan het ook anders, bij jezelf. Ga eens op een andere plek zitten. Maak kennis met degenen die naast je zitten. Koop na de dienst een paar bekertjes koffie extra en deel ze uit aan wildvreemden. Positief betrokken zijn op nieuwkomers dus, maar ook op elkaar. Want dat laatste schiet er nogal eens bij in. We zijn als gemeente best kritisch en perfectionistisch, maar waarom eigenlijk en voor wie? Waarom geven we elkaar niet wat meer de ruimte om te oefenen en te experimenteren, in de liturgie en in de muziek en misschien ook in de omgang met elkaar? Want hé, niemand is perfect.

Wat gaan we met de uitkomsten doen? Want dát we er iets mee gaan doen, staat vast. In de evaluatie is besloten dat we tot het einde van het jaar de volgende, concrete stappen ondernemen. Omdat de Beleidsraad de opdrachtgever is van dit traject, komt er een inhoudelijke terugkoppeling in de vorm van een korte notitie. Die wordt na bespreking in de Beleidsraad op onze website geplaatst, dus iedereen kan meelezen. In het oktobernummer van de Dominicuskrant vertellen drie deelnemers aan de gespreksavonden over hun bevindingen. Hou die krant in de gaten! En er zijn plannen voor een gemeente-bijeenkomst om de belangrijkste conclusies en aanbevelingen met zoveel mogelijk Dominicusbezoekers te delen en met de meest concrete en doeltreffende ideeën aan de slag te gaan. Met als doel: een (nog meer) open en gastvrije Dominicusgemeente waar oude maar ook nieuwe bezoekers, ongeacht hun leeftijd, zich welkom en thuis voelen.

Maar eh… daar hoeven we natuurlijk niet op te wachten. Op een andere plek gaan zitten, de buurman/-vrouw begroeten en extra koffie uitdelen kan komende zondag al! Doet u mee?

Werkgroep Blikopener 2.0: Janrense Boonstra, Rien Fraanje, Claartje Kruijff, Petra Meijerhof, Mirjam Nieboer, Marjanne Tamminga, Mirjam Wolthuis (tot haar vertrek) 

Hier kun je het eindverslag van de Werkgroep Blikopener lezen: Eindverslag Blikopener