foto-links

raamdom-gr

Tekenen van hoop

In de vastentijd, vanaf aswoensdag, is er elke dag een tekst met mooie opmaak en illustratie gestuurd naar allen die zich aangemeld hadden voor de digitale vastenkalender. De kalenderbladen werden door ruim 400 mensen gelezen, Dominicusganger of niet. Het ontvangen van deze bladen in de Veertigdagentijd viel grotendeels samen met de opgelegde beperkingen i.v.m. de Coronacrisis. Nu onze sociale contacten een beetje wegvallen en de kerkdiensten alleen via internet kunnen worden beluisterd vormden deze bladen een extra troost. Na Pasen is de ‘quarantaine’ echter niet voorbij. Daarom hebben alle medewerkenden unaniem besloten nog drie weken door te gaan.

Cobi Nomes en Gerard Swüste hebben opnieuw teksten gezocht met als overkoepelend thema “Tekenen van Hoop”. Deze teksten worden weer voorzien van een passende opmaak door Jaap Hikke en geïllustreerd door Henny van Huystee, Janrense Boonstra, Suzanne Voordouw en Elisabeth Koot. André Burghardt verzorgt de verzending.

Vanaf maandag 13 april verschijnt het eerste blad in deze nieuwe serie die de deelnemers aan de vastenkalender automatisch toegestuurd krijgen. Voorlopig is de planning om gedurende drie weken een dagelijks digitale zending te verzorgen. De deelnemers aan de vastenkalender krijgen de ‘Tekenen van Hoop’ automatisch toegestuurd.

Wilt u in zich ook abonneren stuur dan een mail naar 40dagentijdkalender@gmail.com. U wordt dan in het adressenbestand opgenomen. Maar wilt u liever geen bladen meer ontvangen, stuur dan ook een mailtje, maar dan om u af te melden.

We hopen dat de tekenen van hoop ons online met elkaar verbinden tot we elkaar weer zullen ontmoeten in onze Dominicus.
Namens de makers van de tekenen van hoop,
Joanne Kruijswijk Jansen, secretaris BR