foto-links

raamdom-gr

Strengere lockdown 23/1 t/m 9/2 – update t/m 20/4

Update 27 maart
De lockdown is door de overheid verlengd t/m 20 april. Vrijwel alle maatregelen binnen de Dominicus ook. Wel gaan wij ervan uit dat het opstarten met een kleine groep bezoekers vanaf 18 april weer mogelijk zal zijn – we houden u op de hoogte!

Update 11 maart
De lockdown is door de overheid verlengd t/m 30 maart. Vrijwel alle maatregelen binnen de Dominicus ook. Wel is aangekondigd dat er misschien versoepelingen aankomen. Op 24 maart zullen wij bekijken of die inderdaad mogelijk zijn.

Update 25 feb 2021
De lockdown is door de overheid verlengd t/m 15 maart. Vrijwel alle maatregelen binnen de Dominicus ook, alleen zult u bij de diensten weer een lector en een tweede zanger horen.

22 jan 2021:
Zoals u deze week hebt kunnen vernemen heeft de overheid besloten tot een verregaande verscherping van de huidige lockdown – in ieder geval t/m 9 feb.
Zo is er een avondklok en kunnen we nog maar max 1 persoon per dag thuis ontvangen of maar eens per dag bij iemand op bezoek gaan. Deze maatregelen zijn bedoeld om de dreigende derde golf van de ‘Engelse variant’ van het Corona-virus, die veel besmettelijker is, beheersbaar te houden: het gaat om de bereikbaarheid van de gezondheidszorg voor allen in de komende maanden. De overheid vraagt ons hier aan mee te werken.

De werkgroep Corona heeft daarom in overleg met alle betrokkenen besloten de zondagdiensten gedurende deze lockdown met het minimum aan medewerkers vorm te geven. De diensten zullen voortaan door 7 mensen gemaakt en uitgezonden worden en blijven alléén via internet te volgen:
– de zang zal door een cantor, de muziek door de pianist/organist verzorgd worden
– de liturg en predikant verzorgen gebed, lezing, overweging en zegen
– de uitzending wordt verzorgt door de geluidtechnicus en de beeldtechnicus
– de koster ondersteunt
Zo kunnen we toch mooie vieringen blijven maken.

Alle overige maatregelen blijven van kracht zolang de lockdown duurt.

Een wijs koorlid liet ons laatst weten weliswaar ‘locked’ maar niet ‘down’ te zijn. We hopen dat u deze maatregelen met eenzelfde gemoedskalmte en geestkracht tegemoet kunt treden. Dit gaat voorbij – we zullen weer samen vieren!
In dat vaste vertrouwen wensen we u het allerbeste en hopen u voorlopig vaak via de uitgezonden dienst, via de diverse Zoombijeenkomsten – of anderszins – te horen of te zien,

Met een hartelijke groet,
namens de werkgroep Corona,
Frederik Lobbrecht (secretaris)

Voor contact met de pastores of de contactgroep:
Juut Meijer: 020-7550045 of juutmeijer@gmail.com
Eva Martens: 06-21197916 of evamartens@dominicusamsterdam.nl
Arie Kempkes (contactgroep): 06-47452143, 0287-327219

Een toelichting op de maatregelen van de overheid vindt u via het Corona-dashboard waar u kunt doorklikken naar meer informatie.