foto-links

raamdom-gr

Stemmen in de tijd: hedendaagse profeten

Dominicus-serie 15 april – 20 mei 2018

Een profeet is een mens die groots durft te dromen over hoe de wereld ook zou kunnen zijn. Die durft tegen de status quo in te gaan. Daagt uit, klaagt aan en zwijgt niet. Profeten putten uit de bron van hartstochtelijke betrokkenheid bij deze wereld, liefde zelfs.

Toch is ‘profeet’ in de bijbel geen heldere taakomschrijving. Een nurks type als Jona wordt als profeet aangeduid, de troostende stem uit Jesaja 40 is profetisch, maar ook het scherpe zwaard van een paar hoofdstukken verderop. Er is Nathan die opkomt voor de zwakken en Jeremia die heult met de vijand. We hoeven profeten nu ook weer niet te idealiseren. Juist niet, zelfs: dan kunnen ze hun kracht verliezen. Het is een kunst stemmen te horen, zachte en luide, die werkelijk iets profetisch te zeggen hebben, nu, in onze situatie.

Niet zelden ook roept een profeet iets van irritatie bij ons op.  Misschien omdat diegene te ver gaat, of juist omdat die profeet iets zegt dat raak is en ook over ons gaat. Dat roept ongemak op. Misschien hebben we dat nodig:  het voorkomt dat we in hetzelfde kringetje rond draaien en alleen nog horen wat we al wisten. Zo laat een profeet een ander perspectief zien. Een nieuw gezichtspunt, in het groot of in het klein, dat ons kan wegleiden van doodlopende paden.

In deze serie delen voorgangers wie voor hen hedendaagse profetische stemmen zijn. Door wiens geluid worden zij geprikkeld?  Wie inspireert hen? Waarom is die profeet, dat geluid, nodig is nu, in deze wereld, in onze samenleving, in ons eigen bestaan?

 

15 april, Janneke Stegeman: Stiaan van der Merwe

Als ‘mijn’ profeet koos ik Stiaan van der Merwe, een naam die weinig mensen iets zal zeggen. Voor mij is Stiaan van grote betekenis en zelfs levensveranderd. Ik ontmoette hem in Israël en Palestina en leerde veel van hem: hij nodigde  mij uit voorbij mijn verontwaardiging te gaan en te kijken naar mijn (of onze) eigen rol in geweld en conflict.

Lezingen: een gedicht van de Palestijnse dichteres Rafeef Ziadeh en een gedeelte uit Jeremia 31.

 

22 april, Marcel Elsenaar: Sandra Janoff

De profeet die mij nieuwe wegen heeft gewezen is Sandra Janoff, die ik vorig jaar tegen kwam tijdens een conferentie van seculiere profeten. In conflictgebieden, organisaties en bedrijven helpt zij omstandigheden creëren waarin mensen samen gaan werken aan nieuwe toekomstmogelijkheden, visioenen van vrede en gerechtigheid.  Dwars door alle onmogelijkheden heen, met liefde.

Lezingen: een gedeelte uit de profeet Zacharia

 

29 april, Erik Borgman: Edward Schillebeeckx, buiten de wereld geen heil

Geloof is een vorm van bewustzijn, een vorm van weten. Maar er is in de Westerse christenheid wel altijd erg veel nadruk gelegd op dat bewustzijn, dat weten. Maar waarvan zijn gelovige mensen zich bewust? Het antwoord dat Edward Schillebeeckx (1914-2009) gaandeweg ontdekte was: het heil van Godswege dat werkzaam is in de wereld. Dat heil is er dus al en is al werkzaam, met name waar mensen verontwaardigd zijn over wat er aan onheil in de wereld plaatsvindt. Dan getuigen zij van een beweging in de richting van het goede waardoor zij en hun verlangen gedragen wordt. Gelovigen zien hierin Gods presentie. We lezen een kort stukje tekst van Schillebeeckx waarin hij van zijn hiervan getuigt en enkele gelijkenissen van Jezus.

Lezingen: Matteüs 13:31-33, 44

 

6 mei, Eva Martens: Marina Abramović

Marina Abramović was toen ik aan de theaterschool studeerde een ontzag- maar ook afschrikwekkend voorbeeld voor me. Ik bewonderde haar lef en de overgave waarmee ze performances deed, maar vond haar ook eng: te extreem, over de top. Ik vond het fascinerend hoe ze met publiek omging, kijken is lijden.

Nu, als pastor, raakt haar werk me nog steeds en heeft  ze mij – en ik denk veel mensen van deze tijd, levend in een vluchtige, steeds meer digitale wereld – opnieuw iets​ te zeggen. Over echt​ aanwezig zijn, honger naar lichamelijkheid, over eenzaamheid en ontmoeting.

Lezing: gedeelte uit 1 Koningen 19 en een fragment van Abramović ​

 

13 mei, Mirjam Wolthuis: Willigis Jäger

Arjan Lubach gooit hoge ogen als oprechte maar machteloze anti-facebook-profeet. Toch kies ik voor een andere benadering van het onbehagen van deze tijd. Zoals de Duitse monnik en zen-leraar Willigis Jäger die aanreikt. Inmiddels is hij op hoge leeftijd, en zeker geen roepende in de woestijn meer, al blijft er ogenschijnlijk veel bij het oude in godsdiensten.

Lezingen: Mattheüs 21, 10-14 en een tekst van Jäger

 

20 mei, Claartje Kruijff :  Pinksteren, de kracht van het getal

We staren ons vaak blind op kwantiteit. Is het een bestseller? Komen er genoeg mensen? Soms is het moeilijk om de juiste stemmen te horen, om door de bomen van het bos kwaliteit te blijven horen. Welke stem is de profetische? Degene die zo genoemd wordt door de meesten?

Pinksteren is vijftig dagen na Pasen en dat is zeven keer zeven plus een.

‘Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige geest.’ Het bijbelse getal negen staat voor oordeel en vuur.

Over de macht en de kracht van het getal gaat het deze Pinksterdag.