foto-links

raamdom-gr

Solidariteitsfonds: Samen delen voor een fijne zomer

De zomerperiode breekt aan. Tijd voor het Solidariteitsfonds om actie te voeren.
Nog steeds beheerst de corona pandemie een groot deel van ons leven. Of en hoe er echt sprake van zomervakantie is, is ook dit jaar verre van duidelijk. We gaan ervan uit dat er  voor alle Dominicusgangers een of andere vorm van zomervakantie zal zijn, in ieder geval tijd om te genieten van mooi weer en tijd voor het ondernemen van ontspannende activiteiten. Financiële zorgen mogen dan geen extra beperking zijn.

Financiële zorgen zijn er helaas wel, ook voor Dominicusgangers. Ze verdienen onze ondersteuning, zodat ook zij een fijne zomerperiode kunnen hebben.

Als u kunt geven:
Het Solidariteitsfonds doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. Elk bedrag is welkom.

Omdat we nog maar beperkt voor de zondagse dienst bij elkaar kunnen komen in de kerk vindt er geen collecte plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 Onder vermelding van “gift actie zomerperiode 2021”

De actie start op Pinksterzondag 23 mei en eindigt op zondag 30 mei 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 8 juni 2021.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat via 020-6242183

Opbrengst van de actie “reizen door te lezen”
Met de opbrengst van deze actie in februari heeft het Solidariteitsfonds Dominicusgangers kunnen ondersteunen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen. Iedereen die een aanvraag heeft ingediend hebben we kunnen voorzien. Nu de bibliotheken gesloten zijn, was de aanschaf van een of twee boeken een verrijking. De opbrengst bood bovendien ruimte om een tweetal Dominicusgangers te helpen die zzp’er zijn en verder geen ondersteuning konden krijgen in deze bijzondere tijden. Met de ondersteuning kunnen ze een aantal maanden hun werk online blijven doen.
Deze Dominicusgangers zijn alle gulle gevers zeer erkentelijk voor hun gift.

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven