foto-links

raamdom-gr

Serie rondom het evangelie van Matteüs

In de weken tussen de kersttijd en de veertigdagentijd lezen we uit het evangelie volgens Matteüs. Het oecumenisch leesrooster wijst de weg. In de kerkelijke traditie wordt het evangelie (op basis van Mat. 9,9; 10,3) toegeschreven aan de apostel  Matteüs, één van de twaalf, een tollenaar die door Jezus wordt geroepen.  Wetenschappers komen tot de conclusie dat de schrijver van dit levensverhaal van Jezus een christen van joodse origine moet zijn geweest en tussen het jaar 70 en 130 na Christus is geschreven. Het portret dat hij schildert laat vier kleuren zien waarin Jezus oplicht: als een tweede Mozes, als zoon van David, als Zoon van God, als Immanuël.

De opbouw van het evangelie wordt bepaald door vijf redevoeringen die Jezus in dit evangelie houdt. De bergrede (Mat.5-7), de uitzendingsrede (10),de parabelrede (13),  de gemeenterede (18) en de eschatologische rede, op weg naar het einde (24-25).

“Jezus was een jood, en zijn optreden en zijn boodschap zijn door hemzelf en zijn eerste volgelingen geïnterpreteerd in samenhang met de joodse bijbel, ons Oude Testament. Matteüs is van de vier canonieke evangelisten degene die ons dat het meest duidelijk en indringend laat zien. Hij vestigt onze aandacht nadrukkelijk op de joodse wortels van het   christendom. Matteüs ziet de Thora, de joodse Wet, als een positief gegeven, ook voor zijn gemeente geldig, maar dan wel in de interpretatie die Jezus eraan gegeven heeft. Deze houding zou ons kunnen helpen in onze omgang met wetten en regels”. (Maarten Menken,  Het evangelie van Matteüs, TvV 2011).

15 januari: Op de proef gesteld. Matteüs 4,1-11                        Juut Meijer

22 januari: Doe je mee?   Matteüs 4,12-25                                 Gerard Swüste

29 januari: Op de goede weg.   Matteüs 5,1-12                          André Wesche

5 februari:  Jullie zijn zout en licht.   Matteüs 5,13-16                Claartje Kruijff

12 februari: Matteüs 25,14-30        Kinderdienst                          Juut Meijer, samen met de kinderen

19 februari: Onverdeeld goed. Matteüs 5,38-48                         Jean-Jaques Suurmond

26 februari: Onze Vader in het verborgene. Matteüs 6,1-15    Colet van der Ven