foto-links

raamdom-gr

Serie diensten: Zeg maar Ja tegen het leven

“Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’”        Deuteronomium 30, 19-20

 Zeg-ja-tegen-het-leven-2


“Zeg maar ja tegen het leven!”

Velen zullen bij deze zin terugdenken aan de brenger ervan: Frater Venantius, een personage dat in de jaren ’60 werd vertolkt door Wim Sonneveld. Niet geheel toevallig koos Sonneveld ervoor deze boodschap te brengen als blijmoedige frater. Religies en hun ambassadeurs staan er immers om bekend dat ze in het algemeen staan voor deze affirmatie. In letterlijke zin; in de bekende ethische kwesties rond levensbeëindiging, maar ook in de vorm van een meer psychologisch uitgangspunt. Het is niet genoeg ‘gewoon’ te bestaan, je moet ervoor kiezen om ‘ja te zeggen’, om steeds opnieuw het leven omarmen. Maar wat betekent dat dan precies? Wat is de vorm van God liefhebben, gehoorzamen en toegedaan zijn in specifieke omstandigheden?

In nieuwe tijden, maar ook op verschillende momenten in het leven dient die vraag zich opnieuw bij ons aan. Wat betekent ‘ja zeggen’ tegen het leven nu, voor onszelf? Bestaat er in elke situatie wel een volmondig ‘ja’?

In de komende weken willen we stilstaan bij de vraag hoe het leven te omarmen en thema’s die hierin meeresoneren. Vragen die persoonlijk onderzoek van eenieder vergen. In deze serie zullen we een eerste stap zetten in de reflectie op een aantal van deze pittige levensvragen.

Zondag 28 oktober: Ja tegen het leven

Wat betekent dat: ja zeggen tegen het leven? Is dat het leven be-amen? Amen, het zij zo, zeggen tegen het leven? Het leven van een bevestiging voorzien? Maar aan welke voorwaarden moet een leven voldoen om het te kunnen beamen? Of moet niet het leven daaraan voldoen maar wij zelf? We zullen deze vragen verkennen aan de hand Prediker en de joodse psychiater Victor Frankl, die een boek publiceerde onder de titel De zin van het bestaan.

Lezing: Prediker 1, en Victor E. Frankl: De zin van het bestaan

Overweging door Colet van der Ven

 

Zondag 4 november: Ja tegen een groter leven

Met Allerzielen gedenken we de overledenen. Dat mensen die ons zo vertrouwd zijn er op een dag opeens niet meer zijn stelt ons voor vragen, levensvragen. Ons verstand kan er niet bij. Er is pijn, vermoeidheid en diep gemis. Maar, hoe meer mensen ons zijn voorgegaan, hoe meer het doordringt dat de dood bij het grotere geheel van leven hoort. Er is een groter perspectief, als we het kunnen zien.

Lezing: Openbaring 21, 1-5

Overweging door Marcel Elsenaar

 

Zondag 11 november: Ja tegen een ander

Als je ja zegt tegen het leven kom je vroeg of laat waarschijnlijk langs de vraag of je je leven met iemand wilt delen en zo ja met wie. En hoe dat delen er dan uitziet. In onze tijd gaan meer mensen single door het leven dan ooit. Culturele, medische en technologische veranderingen spelen een rol in of en hoe we partners kiezen en hoe lang we ermee samenleven. Geldt er nog zoiets als een inspirerend toonbeeld van echte liefde? En kan alleen gaan ook een vorm zijn van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’?

Lezing: Genesis 2, 18-24

Overweging door Eva Martens

 

Zondag 18 november: Ja tegen de Levende

Dat we leven in een tijd van secularisering is geen nieuws. Het aantal kerkgangers blijkt zelfs nog sneller te dalen dan verwacht. Deze ontwikkeling heeft ook invloed op hoe van buitenaf naar religieuze tradities wordt gekeken. Ze staan steeds meer voor onbekende en voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen denkbeelden. Daarbij is er ook nog imagoschade door schandalen. Wat doet dit alles met ons? Is religie iets waar je nog bij wilt horen, waar je voor uit durft te komen? Kunnen we nog ja zeggen tegen de Levende? En is dat hetzelfde of toch anders dan ja zeggen tegen het leven?

Lezing: Psalm 14 en Deuteronomium 30, 19 en 20

Overweging door Juut Meijer