foto-links

raamdom-gr

Samen delen voor de feestdagen

Actie van het SolidariteitsfondsSamen delen voor de feestdagen juist nu in coronatijd!


De feestdagen liggen voor ons. Tijd voor het Solidariteitsfonds om actie te voeren. Juist in deze bijzondere tijden is het nog meer dan anders nodig dat we er samen voor zorgen dat het, ondanks alle beperkingen, voor alle Dominicusgangers feestelijke dagen zijn. Vanzelfsprekend is dat helaas niet. Financiële zorgen treffen ook Dominicusgangers. Met steun van iedereen die kan geven kunnen we die zorgen voor de feestdagen enigszins verlichten. Het Solidariteitsfonds doet dan ook een dringende oproep aan alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. U brengt er in de donkere dagen vreugde mee bij gezinnen en alleenstaanden.

Als u kunt geven:
Vanwege de coronamaatregelen vindt er geen collecte door het Solidariteitsfonds in de kerk plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van
“gift actie feestdagen 2021”
De actie start zondag 5 december en eindigt op zondag 12 december 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 7 december.

Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020 – 6242183

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven